Istrabenz

Mali delničarji ne pozabljajo grehov Uprave in NS v Istrabenzu

Na današnji 18. redna seja skupščine družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. (v nadaljevanju Istrabenz), ki je potekala v Portorožu, sta Rajko Stanković in Gordan Šibić zastopala 2,34 % kapitala, prisotnega na skupščini oziroma kar 175 delničarjev. Skupščina se je med drugim tudi seznanila z letnim poročilom družbe Istrabenz za leto 2010, ter podelitvijo razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS) za preteklo leto. V okviru te točke je Rajko Stanković - predsednik Društva MDS od Uprave in NS sveta družbe zahteval, da v roku 1 meseca od današnje skupščine, ustanovi notranjo revizijsko komisijo, ki naj pripravi podrobno poročilo glede morebitne odškodninske odgovornosti NS Istrabenza pod vodstvom Janka Kosmine, poslovodstva holdinga pod vodstvom Igorja Bavčarja in Uprave Actuala IT pod vodstvom Igorja Kosmine, starejšega sina tedanjega predsednika NS; saj obstajajo številni indici, da je prišlo do negospodarnih odločitev, ki so Istrabenz stale 13 milijonov EUR, kolikor znaša izguba pri tem poslu; saj je družba SIMT pristala v stečaju 3 leta po nakupu. Notranja revizijska komisija mora poročati NS najkasneje v roku 6 mesecev od ustanovitve, NS pa mora z izsledki in morebitnimi ukrepi seznaniti delničarje in javnost na prvi skupščino družbe, ki bo bodisi redna ali izredna.

 

Ljubljana, 2. junij 2011


 

DRUŠTVO MDS ZAHTEVA TUDI IZVEDBO ŠIRŠE NOTRANJE REVIZIJE

Rajko Stanković - predsednik Društva MDS je v imenu 175 delničarjev, ki so danes zastopali 2,34 % kapitala na skupščini, Upravi in NS Istrabenza podala pisno zahtevo, da notranja revizijska komisija razišče tudi morebitna negospodarna ravnanja tako poslovodstva in NS v obdobju zadnjih 5 let. Za predlog ustanovitve notranje revizije smo se odločili zaradi racionalnosti in gospodarnosti postopka, saj smo prepričani, da bo le ta odkrila številne negospodarnosti, ki bodo nato morda preostale delničarje prepričale v podporo izvedbi posebne revizije in vložitvi odškodninskih zahtevkov zoper odgovorne. 

21. skupščina Petrola - Društvo MDS predlagalo poimensko glasovanje o razrešnici Uprave in ohranitev sopodpisništva saj afera SCT potrjuje nujnost načela 'štirih oči'

Današnje 21. skupščine družbe Petrol, d.d., sta se udeležila Rajko Stanković, predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS), ter Gordan Šibić, predsednik Odbora malih delničarjev (OMD) družbe Petrol, d.d. pri Društvu MDS, kot delničarja in zastopnika delničarjev preko pridobljenih pooblastil v organiziranem zbiranju.

Ljubljana, 19.05.2011


 

http://tvslo.si/predvajaj/petrolovci-svetelsku-dali-razresnico/ava2.105760142/SCT IN DRUGE SLABE TERJATVE

Glede na objavljeni dnevni red skupščine, sta pooblaščenca Društva MDS zastavila številna vprašanja tako upravi, kot tudi nadzornemu svetu Petrola, v zvezi z odprtimi terjatvami Petrola do gradbenega podjetja SCT, ki je vse bližje stečaju. Zahtevali smo tudi podatke glede terjatev drugih propadlih gradbincev kot so Vegrada, GPG in drugi. Za ogled prispevka TV SLO1 iz Odmevov z dne 19.05.2011 pritisni na sliko ali TUKAJ.

 

PREDLOG DRUŠTVA MDS, DA SE NE PODELI RAZREŠNICA 3 ČLANOM UPRAVE ZA LETO 2010

Zaradi »afere SCT in njenih zemljišč« je Društvo MDS predlagalo, da se ločeno glasuje o podelitvi razrešnice članom Uprave Petrola za leto 2010 in pri tem zaradi objektivne odgovornosti in neustreznega ravnanja predlagalo, da se ne podeli razrešnica bivšemu predsedniku Uprave Aleksandru Svetelšku in članoma Uprave Romanu Dobnikarju ter Janezu Živku. Predlog Društva MDS ni bil sprejet, velja pa omeniti dejstvo, da je PROTI razrešnici glasovalo kar 10 % prisotnega kapitala, kar priča o tem, da ni zgolj Društvo MDS podprlo nepodelitve razrešnice.

 

DRUŠTVO MDS JE TERJALO ODGOVORE O VIŠINI CELOTNE IZGUBE ZARADI NALOŽBE V DRUŽBI ISTRABENZ IN ZAHTEVALO ODGOVORE KDAJ BO NAJVEČJI DELNIČAR PODPRL PRIZADEVANJA DRUŠTVA MDS, DA ODGOVORNI ČLANI POSLOVODSTVA IN NADZORNEGA SVETA ODGOVARJAJO ZA SKORAJŠNI PROPAD ISTRABENZA

Društvo MDS, kakor tudi številne male delničarje je še bolj zanimalo, koliko slabitev so v Petrolu zaradi preteklih slabih odločitev v zvezi z Istrabenzom že morali opraviti, ter zakaj ni ne prejšnje niti sedanje vodstvo Petrola v zvezi s tem podalo nikakršnih odškodninskih zahtevkov zoper nekdanje vodstvo in nadzorni svet Istrabenza, ki sta mu vrsto let poveljevala Igor Bavčar in Janko Kosmina ter seveda kakšni so načrti v zvezi s tem v bližnji prihodnosti.

Boško Šrot in Igor Bavčar naj počakata s šampanjci, saj upanje, da pravna država obstaja umira zadnje

Ob današnji novici o zavrnitvi obtožnice proti Bošku Šrotu in Igorju Bavčarju ter posledično polomu državnih tožilcev za posebne primere, v Društvu - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS), nikakor ne moremo mimo dejstva, da v tem primeru morda gre za namerno vložitev nepopolne obtožnice. Prav zanimivo bi bilo slišati stališče aktualne prve dame državnega tožilstva Republike Slovenije, gospe Barbare Brezigar, kako je lahko dopustila tako »šlamastiko«, ki je resnično v posmeh pravni državi.
 
Ljubljana, 7. februarja 2011

 
Vsak je nedolžen, dokler se mu ne dokaže nasprotno, a indicev ki dokazujejo nasprotno je mnogo
 
Po medijsko dobro pokritih aretacijah, smo vsi državljani in državljanke, predvsem pa delničarji Istrabenza in Skupine Pivovarne Laško pričakovali, da bodo pristojni organi profesionalno opravili svoje delo.
 
A glej ga zlomka - zalomilo se je prav pri »profesionalnosti in strokovnosti«, ki jo nenehno zagovarja še aktualna prva dama tožilstva ga. Barbara Brezigar. Ali morda gre za namerne napake, ki bi preiskave in nato obtožnice oddaljile od znamenitih dogovorov glede Mercatorja v vladni palači med tedanji predsednikom Vlade RS (ki mu je očitno naklonjena prva dama tožilstva) in obema akterjema, bo verjetno pokazala zgodovina.
 
Vendar višina denarnih vsot, ki so se obračale, predvsem pa način rasti in padanja vrednosti finančnih transakcij, so najmanj čudni. Upamo si skoraj trditi, da so bile vsaj neskladne z tedaj veljavno zakonodajo. Indicev, da so se finančno okoristila poslovodstva ob tihem strinjanju nadzornikov v obeh družbah na račun delničarjev je mnogo in upamo, da bodo odškodninske tožbe, ki je v primeru Pivovarne Laško že vložena, v primeru Istrabenza pa še bo, to tudi dokazale.
 
Generalna državna tožilka Barbara Brezigar naj se izjajsni
 
A ne moremo, ne da bi javno pozvali generalno državno tožilko RS ga. Barbaro Brezigar, da se opredeli do sodbe in očitkov iz nje, predvsem:
  • kdo je odgovoren za nestrokovno pripravo obdolžilnega predloga?
  • kdo bi moral po nadzorni funkciji preprečiti vložitev nepopolnega obdolžilnega predloga?
  • zanima nas, ali je tožilstvo nadaljevalo s postopkom »začasne zamrznitve premoženja Boška Šrota in njegove družine«, saj imamo občutek, da kljub pisnim obljubam, ki smo jih prejeli v Društvu MDS iz tožilstva dne 16.06.2010 (glej priponko) in ga je podpisal okrožni državni tožilec g. Janez Kozina,  se v zvezi s predlogom za zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi v primeru Boška Šrota očitno ni nič zgodilo in je ostalo pri zavrnitvi te zahteve iz predkazenskega postopka,
  • ali boste primer dodelili kakšnemu bolj strokovno usposobljenemu tožilcu, ali pa boste tistemu, ki je to “zakuhal”, dodatno dodelili strokovno pomoč?
  • ali boste morda odredili tudi notranji nadzor?

Delničarji ISTRABENZA odobrili prodajo DROGE KOLINSKE

Na današnji skupščini družbe Istrabenz, d.d. je skupščina podala soglasje k prodaji družbe Droge Kolinska podjetju Atlantic Naložbe, ki je v lasti hrvaške skupine Atlantic Grupa. Posel bo predvidoma zaključen do konca leta, družba Istrabenz, d.d. pa sredstva potrebuje za poplačilo upnikov v prisilni poravnavi. Skupščine sta se udeležila tudi pooblaščenca Društva MDS - predsednik Rajko Stanković in član Izvršnega odbora Društva MDS Gordan Šibić, ki sta skupaj zastopala 81.730 delnic oziroma 162 delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo 1,87 % glasovalnih pravic.

Portorož, 24. avgust 2010, ob 14.00 uri
Skoraj soglasno sprejet sklep o prodaji
 
Sklep o soglasju k pogodbi o prodaji in prenosu 100-odstotnega deleža Droge Kolinske je podprlo 99,984 odstotka delničarjev od skupno 84,68 odstotka prisotnega kapitala. Soglasje delničarjev je bilo potrebno, ker kapitalski delež v Drogi Kolinski predstavlja več kot 25 odstotkov premoženja družbe Istrabenz.
 
Mali delničarji skoraj soglasno podprli prodajo
 
Skoraj vsi mali delničarji izmed 162 danes zastopanih preko pooblaščencev Društva MDS, so podali soglasje k prodaji, saj je to žal edina možnost, da se družba zanesljivo izogne stečaju. Do konca leta 2010 mora namreč vrniti 100 mio EUR dolga bankam upnicam.
 
Droge bo prodana za 382 milijonov evrov, Istrabenz pa se bo razdolžil za 220 miljonov evrov
 
Vrednost Droge Kolinske znaša 382 milijonov evrov, kupnina pa se bo zmanjšala za neto finančni dolg Droge Kolinske na dan zaključka posla. Vodstvo Istrabenza pričakuje, da bodo iztržili okoli 220 milijonov evrov, kar pomeni, da si je s tem družba Istrabenz »kupila mir« pred bankami upnicami, skladno z načrtom vračila dolga za najmanj 2 leti. Tako bo lahko Uprava Istrabenza kvalitetneje pripravila odprodajo drugih naložb, ki bi jih ta trenutek zaradi recesije verjetno morala odprodati bistveno pod ceno.
 
Odškodninske tožbe zoper prejšnje poslovodstvo in nadzornike
 
Skupščina sicer danes o tem ni razpravljala, glede na zagotovila večinskega delničarja družbe Petrol, d.d. pa lahko v kratkem pričakujemo, da bodo sedanji nadzorniki Istrabenza na eni izmed naslednjih sej podali zahtevo Upravi Istrabenza, d.d., da se zoper prejšnje poslovodstvo in nadzornike ukrepa, predvsem zaradi kršitve zakona o finančnem poslovanju podjetij.  

Pivovarna Laško - Društvo MDS in Zavod MD obveščata javnost, da bo danes mag. Verbič ponovil scenarij iz Luke Koper

 
Današnja skupščina Pivovarne Laško, ki bo ob 13. uri v Laškem se bo začela s proceduralnimi zapleti, ki so bili že videni na lanski skupščini Luke Koper. Kljub večkratnim pozivom pooblaščencev tokratnega organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvedla Pivovarna Laško, da se še pred skupščino preveri veljavnost vseh pooblastil, tudi s strani predstavnika VZMD, mag. Kristjana Verbiča, le ta tega noče storiti, saj ponovno načrtuje 'medijski šov', ki ga je že izvedel na lanski skupščini Luke Koper, ko se je le ta pričela z dve in pol urno zamudo.
 
Ljubljana, 16. 7. 2010

 
V četrtek, 17. junija 2010 je na sedežu Skupine Pivovarne Laško v Laškem potekal sestanek o organiziranem zbiranju pooblastil za vse delničarje za tokratno skupščino. Pobudnik je bilo Društvo MDS, organizirano zbiranje pooblastil pa bo izvajala sama družba. Društvo MDS je zahtevalo, da so na pooblastilu vse organizacije malih delničarjev, tudi VZMD. In vendar se VZMD oziroma njegov predsednik, mag. Kristjan Verbič tega sestanka ni udeležil in kasneje sodelovanje pri organiziranem zbiranju tudi odklonil (!), pri tem pa izvedel lastno zbiranje pooblastil, pod pretvezo, da naj bi predstavniki Društva MDS in Zavoda MD bili podkupljeni, čeprav prav mag. Verbič vedno pozabi omeniti svoje posle z Boško Šrotom & 'Co.'.
 
Odziv na laži mag. Kristjana Verbiča, predsednika VZMD - Društvo MDS ni na plačilnem spisku Pivovarne Laško
 
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši je od Skupine Pivovarne Laško v vsem času obstoja od aprila 2009 dalje prejelo le eno donacijo v višini 1.000 EUR (tisoč EUR).
 
Društvo MDS in ZIZMD zato ostro zavračata laži, ki jih lansira »plačanec Boška Šrota« mag. Kristjan Verbič (VZMD), ki je od INFOND HOLDINGA, d.d. v času njegove vladavine prejel kar 20.000,00 EUR za delo, ki je bilo vredno največ 7.000,00 EUR. Prav tako mag. Verbič ne želi omeniti svojega sodelovanja z nekdanjim vodstvom Istrabenza, ko naj bi se z Igorjem Bavčarjem in Janko Kosmino dogovarjal za mesto v Nadzornem svetu, ob tem pa je prejel tudi 'mastno' plačilo za organizirano zbiranje pooblastil.
 
Še več - za osebno nagrado je mag. Kristjan Verbič verjetno tudi na stroške Boška Šrota »letoval v Braziliji«, in to celo v istem hotelu, o čemer se je sam pohvalil novinarki časnika Finance in so o tem poročali tudi drugi številni mediji (Dnevnik, Večerov 7D, Finance, Žurnal24). Istočasno pa smo v medijih priča tudi osebnemu okoriščanju mag. Kristjana Verbiča v primeru Velane, o katerem pa je  tudi že veliko napisanega. 

Poročilo s 34. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, mali delničarji brez predstavnika v NS

Na 34. skupščini Zavarovalnice Triglav, ki je bila v ponedeljek 28. junija 2010 so 4 pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS), zastopali 235.824 delnic oz. 1,50 % prisotnega kapitala na skupščini. To je kar 3 krat več od števila zastopanih delnic na lanski, 33. skupščini delničarjev (za ilustracijo: VZMD se ni izneveril tradiciji in je zopet zastopal le 1 svojo delnico). 

Ljubljana, 28. junija 2010
 
Čeprav mali delničarji predstavljajo pomemben lastniški segment v Zavarovalnici Triglav, d.d., saj jih je čez 30.000 in imajo okoli 25 % lastništva, žal nismo uspeli z nasprotnim predlogom, da za predstavnika v NS družbe izvolimo mag. Adolfa Zupana, kljub dejstvu, da ima ustrezne poslovne in delovne izkušnje s področja vodenja zavarovalniških poslov in storitev. Za razliko od izvoljenega kandidata je v vseh podjetjih, ki jih je vodil, uspešno opravljal svoje naloge in so le-ta poslovala pozitivno. Na tem mestu si lahko ogledate kronološki pregled delovnih izkušenj mag. Adolfa Zupana.
 
Izvoljeni kandidat Vladimir Uršič je zaposlen kot svetovalec v insolventnem podjetju G7, vendar sta ga SOD in KAD kljub temu potrdila. Domnevamo, da zato ker gre za nekdanjega člana Uprave Zavarovalnice Triglav (do leta 2004), s podporo dolgoletne prve dame Nade Klemenčič, ki ga je tudi javno podprla.
 
Na skupščini smo delničarji izvedeli, da se opravljajo številne interne revizije domnevno spornih poslov na Balkanu in Slovaškem, skladno s sprejetim planom in usmeritvami NS, ki ga vodi Borut Jamnik. Ali bodo proti katerem od članov bivše Uprave ukrepali, pa bodo pokazali izsledki revizij.
 
Pri 3. točki dnevnega reda smo v Društvu MDS podali nasprotni predlog, da se za dividende nameni zgolj 3,6 % bilančnega dobička in v ta namen razdeli 0,40 EUR dividende na delnico. Žal nismo bili uslišani, saj je obveljal prvotni predlog, bojda zaradi krepitve kapitalske ustreznosti skladno s Solventnostjo 2, ki jo uvajajo vse zavarovalnice skladno z evropsko direktivo.

Društvo MDS naslovilo "Poziv k ponovnemu sklicu skupščine družbe Istrabenz d.d." na pristojne institucije

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši je naslovilo pobudo za ponoven sklic skupščine Istrabenza, d.d., in tudi za ugotavljanje morebitne prekoračitve pooblastil poslovodstva družbe Petrol, d.d., zaradi "čudnega umika podpore reviziji poslov za preteklih 5 let" in glasovanja na skupščini Istrabenza, d.d.. Zahtevali smo tudi opredelitev do ravnanja odgovornih v NLB, d.d., zaradi neudeležbe NLB in Banke Celje na skupščini Istrabenza, d.d., saj slednji "obvladujeta pomemben upravljalski delež."

 


 

Ljubljana, 08.06.2010

 

Ministru za finance;
predsedniku uprave KAD;
direktorju SOD;
Upravi in NS Istrabenz d.d.;
Upravi in NS NLB, d.d.

 

Poziv k ponovnemu sklicu skupščine družbe Istrabenz d.d.

 
Pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju »MDS«) smo dne 27. maja 2010 prisostvovali skupščini družbe Istrabenz in zastopali 3,95 % prisotnega kapitala. Priznati moramo, da smo bili izredno razočarani nad njenim izidom. Na skupščini smo namreč imeli priložnost slišati predstavnico revizorja za posle Istrabenza v zvezi z nakupi delnic Petrola. Izjavila je, da je družba Istrabenz kupovala delnice Petrola po ceni, višji od tržne, ter da družba pred začetki nakupa ni opravila potrebnih skrbnih pregledov ciljne družbe in izbrala ustreznega načina financiranja. Šlo je za brezglavo kupovanje delnic Petrola z namenom prevzema nekajkrat večje ciljne družbe, po našem sklepanju z izključnim namenom obdržati položaj predsednika uprave te družbe. Nekdanji predsednik uprave je povedal, da so delnice kupovali z namenom ustvarjanja sinergij, vendar so vsi naknadni skrbni pregledi in revizije jasno pokazali, da sinergij niso iskali, saj o tem ni bilo nikakršnega poročila in jih tudi dejansko ni. Družba Istrabenz je namreč po lastni odločitvi izstopila iz dejavnosti Petrola (prodaja naftnih derivatov), zato so kakršnakoli namigovanja o sinergijah bolj priznanje napačne poslovne odločitve glede izstopa iz te industrije v preteklih letih, ali pa pač iskanje izgovora za opravičilo izgube 1 milijarde evrov, z namenom ohranitve položaja predsednika uprave te družbe. Ne glede na to je predstavnica odvetniške pisarne na skupščini navedla, da vložitev odškodninske tožbe ne bi bila smotrna zaradi oteženega dokazovanja 4 elementov odškodninske odgovornosti.
 
V MDS smo prepričani, da je ravno predstavnica revizorja jasno izkazala obstoj protipravnosti (prvi pogoj odškodninske odgovornosti) ravnanja nekdanjega predsednika uprave in posledično verjetno tudi članov NS, s tem, ko se je odločil prevzeti nekajkrat večjo družbo brez poprejšnjih skrbnih pregledov ciljne družbe, izbranega ustreznega načina financiranja ter s tem, ko je kupoval delnice Petrola po ceni višji od 1.000,00 EUR, čeprav je bila ciljna družba tudi takrat objektivno vredna mnogo manj.
 
Nadalje smo prepričani, da obstaja tudi vzročna zveza med protipravnostjo in škodo, kar je drugi pogoj odškodninske odgovornosti. Menimo, da bi brez večjih težav uspeli dokazati, da družba Istrabenz ne bi uspela prevzeti Petrola, četudi finančne krize ne bi bilo. Način dokazovanja bi bil dvojen. Po eni strani bi moral predsednik uprave dokazati, da bi glede na takratno rast tečajev delnic tako Petrola kot Istrabenza uspel zbrati več finančnih sredstev navkljub štirikrat večji družbi Petrol, ki je takrat prevzemala družbo Istrabenz. Prav tako bi moral dokazati, da je imel glede na takratno rast tečajev, vsaj tistemu času primerno študijo o uspehu takšnega prevzema.
 
V zvezi z odgovornostjo (tretji pogoj odškodninske odgovornosti) na tem mestu nasprotujemo edinemu argumentu predstavnice največjega delničarja družbe Istrabenz d.d. (članice uprave Petrola, Mariče Lah). Izjavila je, da je edini razlog v umiku podpore v tem, da se je začela odvijati kazenska preiskava, ki bo jasno pokazala odgovornost predsednika uprave. Poudarjamo, da sodišče v kazenskem postopku odloča v primeru ugotovljenega naklepa, medtem ko mora pri odškodninski odgovornosti v skladu z 2. odstavkom 263. člena ZGD-1 nekdanji predsednik uprave celo sam dokazati, da je ravnal v skladu z načelom skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika.
 
V MDS ne trdimo, da je nekdanji predsednik uprave te družbe storil kaznivo dejanje, vendar smo prepričani, da obstoja odgovornost poslovodstva, ki ga je vodil in nadzornega sveta, kakor tudi velika verjetnost, da družba Istrabenz v civilnem postopku za povrnitev škode uspe, tako proti poslovodstvu kot tudi proti tedanjem NS. V konkretnem primeru zakon zahteva, da ustrezno ravnanje (v skladu z načelom skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika) dokaže nekdanje poslovodstvo oz. predsednik uprave in predsednik NS oz. njegovi člani in ne družba sama. Jasno govorimo o obrnjenem dokaznem bremenu, ki je glede na povedano, družbi Istrabenz zelo v korist.
 

ISTRABENZ: "Saj ni res, pa je" PETROL je pet (5) pred dvanajsto (12) umaknil podporo Društvu MDS in "začasno rešil" Igorja Bavčarja

Pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS) in Zavod za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev  Maribor smo dne 27.05.2010 prisostvovali skupščini družbe Istrabenz in zastopali kar 3,95 % prisotnega kapitala oz. 2,71 % osnovnega kapitala družbe in vložili novi nasprotni predlog k točki 7. Priznati moramo, da smo izredno razočarani nad njenim izidom.

16. skupščina Istrabenza (RTV SLO 1)

Na včerajšnji skupščini smo imeli namreč priložnost slišati predstavnico revizorja za posle Istrabenza v zvezi z nakupi delnic Petrola. Izjavila je, da je družba Istrabenz kupovala delnice Petrola po ceni, višji od tržne, da družba pred začetki nakupa ni opravila potrebnih skrbnih pregledov, izbrala ustreznega načina financiranja, temveč je šlo za brezglavo kupovanje delnic Petrola, po našem sklepanju z izključnim namenom obdržati položaj predsednika uprave te družbe.
 
Nekdanji predsednik uprave je povedal, da so delnice kupovali z namenom ustvarjanja sinergij, vendar so vsi naknadni skrbni pregledi in revizije jasno pokazali, da sinergij niso iskali, saj o tem ni bilo nikakršnega poročila in jih tudi dejansko ni.
 
Družba Istrabenz je namreč po lastni odločitvi izstopila iz dejavnosti Petrola (prodaja naftnih derivatov), zato so kakršnakoli namigovanja o sinergijah bolj priznanje napačne poslovne odločitve glede izstopa iz te industrije v preteklih letih ali pa pač iskanje izgovora za opravičilo izgube 1 milijarde evrov, z namenom ohranitve položaja predsednika uprave te družbe.
 
Na fotografiji od desne proti levi so: Rajko Stanković in Gordan Šibić (Društvo MDS), Stojan Auer (Zavod za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev  Maribor) Foto iz prispevka TV SLO 1.
 
Iz razlage predstavnice revizorja je bilo torej moč jasno slišati, da je nekdanji predsednik uprave družbe očitno predrago kupoval delnice Petrola. Pred začetkom prevzemanja te družbe ni opravil ustreznih skrbnih pregledov ciljne družbe, niti analiz glede financiranja prevzema, jasno pa je, da se je odločil prevzeti družbo, ki je nekajkrat večja od družbe Istrabenz. Po našem mnenju je protipravnost ravnanja nekdanjega predsednika uprave družbe Istrabenz predstavnica revizorja jasno izkazala z zgoraj navedenim opustitvenim ravnanjem vodstva te družbe ter brezglavim nakupovanjem delnic Petrola. Predstavnica revizorja pa je tudi jasno povedala, da nakup delnic Petrola po ceni 1000,00 EUR, nikakor ni bil smotrn, saj je bila družba Petrol že pred finančno krizo objektivno mnogo manj vredna.
 
Prepričani smo, da obstaja tudi vzročna zveza med protipravnostjo in škodo, kar je drugi pogoj odškodninske odgovornosti. V zvezi z odgovornostjo na tem mestu nasprotujemo edinemu argumentu predstavnice največjega delničarja družbe Istrabenz d.d. (članice uprave Petrola, Mariče Lah). Izjavila je, da je edini razlog v umiku podpore v tem, da se je začela odvijati kazenska preiskava, ki bo jasno pokazala odgovornost predsednika uprave. Poudarjamo, da sodišče v kazenskem postopku odloča v primeru ugotovljenega naklepa, medtem ko mora pri odškodninski odgovornosti v skladu z 2. odstavkom 263. člena nekdanji predsednik uprave celo sam dokazati, da je ravnal v skladu z načelom skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika.
 
V Društvu MDS ne trdimo, da je nekdanji predsednik uprave te družbe storil kaznivo dejanje, vendar smo prepičani, da obstoji odgovornost te osebe in velika verjetnost, da v civilnem postopku na povrnitev škode uspemo. V konkretnem primeru zakon zahteva, da ustrezno ravnanje (v skladu z načelom skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika) dokaže nekdanji predsednik uprave in ne družba sama. Jasno govorimo o obrnjenem dokaznem bremenu, ki je glede na povedano, družbi Istrabenz zelo v korist.

Poziv generalni državni tožilki, Barbari Brezigar, v primerih Pivovarne Laško in Istrabenz

Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društva MDS) Rajko Stanković, je danes 17. maja 2010 vložil poziv Generalni državni tožilki Barbari Brezigar za zagotovitev zakonitega in transparentnega ravnanja državnega tožilstva pri zastopanju kazenske obtožbe v primeru storitve kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, izvršenih s strani nekdanjega zakonitega zastopnika Pivovarne Laško, d.d., Boška Šrota in nekdanjega zakonitega zastopnika holdinške skupine Istrabenz, d.d., Igorja Bavčarja ter drugih oseb vpletenih v obe zadevi.


V preteklem tednu je bila javnosti razkrita informacija o zaključku poteka policijske preiskave s področja gospodarske kriminalitete, ki naj bi bila povezana z dvema nezakonitima menedžerskima prevzemoma znanih gospodarskih družb. Nobenega dvoma ni, da je šlo v predmetni preiskavi za preverjanje zakonitosti izvorov financiranja predmetnih prevzemov in ostalih poslovnih aktivnostih v gospodarski družbi Istrabenz, ki jo je takrat vodil Igor Bavčar ter v skupini Pivovarna Laško, pod vodstvom takratnega vodje Boška Šrota. V času opravljanja gospodarske dejavnosti tako družbe Istrabenz kot Pivovarne Laško je prišlo pod vodstvom omenjenih oseb do spornih nezakonitih ravnanj, ki imajo vse zakonske determinante kaznivih dejanj storjenih zoper gospodarstvo, ter opustitve dolžnosti ravnanja v skladu z načelom vestnega in skrbnega gospodarstvenika, z namenom izpeljati prikriti prevzem in preko prikritega lastništva obvladovati interese obeh gospodarskih družb.

Nedvomno je, da so bila tovrstna ravnanja izpeljana mimo interesov tako gospodarskih družb kot tudi njenih delničarjev kot lastnikov, predvsem pa so bila izvedena na nedopusten in netransparenten način,  mimo vseh veljavnih zakonskih predpisov, s čimer je bila povzročena ogromna premoženjska škoda (foto: iz dokumentacije časnika Dnevnik).

Glede na kompleksnost in naravo storjenih aktivnosti, ki se očitajo zgoraj omenjenima fizičnima osebama, se namenja poseben poudarek zaščiti celotnega premoženja, pridobljenega na nezakonit način ter zavarovanju protipravno pridobljene premoženjske koristi, zaradi nevarnosti njihove nadaljnje odtujitve in razpršitve s strani osumljenih oseb, s čimer bi bilo onemogočeno oškodovanim udeležencem ugoditi zahtevku za povrnitev tako nastale škode. Zakon o kazenskem postopku tako v svojem 109. členu določa, da se sme na predlog upravičenca odrediti v kazenskem postopku po določbah, ki veljajo v izvršilnih zadevah, začasno zavarovanje premoženjskopravnega zahtevka, nastalega zaradi kaznivega dejanja.

Razlog za zahtevo širitve dnevnega reda skupščine Istrabenza

Porocilo o posebni revizijiPredsednik Društva MDS, Rajko Stanković, kategorično zanika kakršnokoli "politično gonjo", kot se je izrazil nekdanji šef Istrabenza, g. Igor Bavčar, saj je podlaga za našo zahtevo sestavni del gradiva, ki je bil priložen sklicu skupščine.


Priloga 1 k 6. točki dnevnega reda, z naslovom 'Poročilo posebne revizije, skladne s sklepom sodišča Ng 19/2008 in Ng 9/2009', na 10 strani oziroma na 16 strani objavljenega dokumenta navaja:

"Če bi bili opravili dodatne postopke ali pa revizijo ali preiskavo računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja ali mednarodnimi standardi poslov preiskovanja, bi utegnili najti še kake druge zadeve, o katerih bi vam poročali."

Iz zgornje navedbe nedvoumno izhaja, da so v skupini Istrabenz, d.d., ostali nepregledani posli, ki očitno niso v skladu z veljavnimi predpisi, saj drugače take izjave oziroma navedbe pooblaščenega revizorja ne moremo drugače interpretirati.

Igor Bavčar in Janko Kosmina sta družbo Istrabenz očitno pripeljala do insolventnosti in na rob stečaja. Delničarji družbe ne prejudiciramo ničesar, zato zahtevamo, da se vsi posli, ki do sedaj niso bili pregledani, pregledajo. Na osnovi izsledkov revizije posameznih poslov družbe, iz katerih bi izhajal morebitni sum povzročitve nepopravljive škode za družbo, pa se proti vsem odgovornim vloži odškodninska tožba za povrnitev nastale škode.

Želeli bi si slišati tudi izjavo Janka Kosmine, ki je nemo gledal, kako družba Istrabenz propada pod vodenjem njegovega lastnega izbranca. Nikoli namreč ni odgovoril, zakaj ob samorazkritju lastništva predsednika uprave v družbi Istrabenz, le tega ni pozval k takojšnji prevzemni ponudbi ali pa ga odstavil iz mesta predsednika uprava.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.