Istrabenz

Istrabenz v pravno vojno proti slabi banki

Medij: Primorske novice Avtorji: Ribolica Sonja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 02. 06. 2015 Stran: 3

V Istrabenzu ne bodo mirno čakali, kaj zanje in za njihove hotele pripravlja Družba za upravljanje terjatev (DUTB), ampak se ji bodo s pomočjo pravnikov uprli. DUTB je prejšnji teden zaplenila hotele Savi, lastniško namerava vstopiti tudi v Istrabenz Turizem in Hotele Bernardin. Novica je med zaposlene v portoroških hotelih vnesla precej nemira, bojijo se za svoje službe. "Negotovost med zaposlenimi pred začetkom visoke sezone, kije za Hotele Bernardin zelo pomembna, če ne celo prelomna, ne koristi nikomur," pravi predsednik uprave Hotelov Bernardin Marko Jazbec.

PORTOROŽ, KOPER ► V Istrabenzu, ki je (še) izključna lastnica družbe Istrabenz Turizem, pravijo, da DUTB daje zavajajoče izjave tako glede lastništva kot upravljanja Istrabenzovih hotelov.

Sava in Istrabenz v obrambo

Slabi banki očitajo, da jim bo s tem povzročila poslovno škodo, in to tik pred visoko sezono. Novice iz DUTB vznemirjajo tudi poslovne partnerje, s katerimi sodelujejo. Poleg tega pa v Istrabenzu v teh potezah slabe banke vidijo poskus, da se postavi v nadrejeni položaj glede na ostale banke upnice. Dvomijo tudi o pravni vprašljivosti ravnanja slabe banke in se temu nameravajo upreti. "Uprava Istrabenza bo za zaščito premoženja družbe in ostalih upnikov takoj sprožila ustrezne pravne postopke, obstaja pa tudi možnost preverbe kazenske in civilne odgovornosti," so zapisali v upravi Istraberlza. Tudi v Savi napovedujejo, da bodo uporabili vse pravne možnosti za zaščito interesov in premoženja vseh delničarjev in upnikov. Zaseg delnic Save Turizem je bil izveden v nasprotju z zakonodajo kot tudi v nasprotju z določbami kreditnih pogodb in pogodb o zavarovanju, opozarjajo.

Zaposleni so pred sezono zbegani

DUTB pri Istrabenzu streljal v prazno

Medij: Dnevnik Avtorji: Rankov Suzana,Cirman Primož Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 02. 06. 2015 Stran: 7

Čeprav so v DUTB še v petek zatrdili, da so prevzeli upravljanje Istrabenza Turizma in Hotelov Bernardin, se je včeraj izkazalo, da tega ne morejo storiti brez soglasja drugih bank upnic, ki imajo na teh delnicah vpisane zastave.

Zadnjo besedo o odločitvi Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), da Savi zaseže 99-odstotni lastniški delež v družbi Sava Turizem, bo imelo sodišče. Potem ko je finančni holding, ki ga vodi Matej Narat, vložil začasno odredbo, s katero želi delnice Save Turizma vrniti v svojo last, so preučitev »ukrepov za zaščito svojih interesov« včeraj napovedali še v Kadu in Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki obvladujeta skoraj 30 odstotkov Save. Zapleta se tudi pri poizkusu zasega delnic Istrabenza Turizma, ki ga je DUTB napovedal že v petek. Tega naj bi namreč za zdaj preprečeval NLB.

Petkov manever, ki ga je DUTB uskladil z vrhom vlade, očitno pa ne tudi z njenim predsednikom Mirom Cerarjem, pomeni uvod v dolgotrajno pravno »vojno«. Ta bo zelo verjetno tekla po najmanj treh frontah.

Fronta Sava: koliko je vreden njen turizem?

V stečaju Bavčarjevega holdinga Maksima bodo zaslužili odvetniki

Medij: Finance Avtorji: Perčič Aleš Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 13. 04. 2015 Stran: 14

Sodni boj z bankami in nekdaj »prijateljskimi« družbami se bo nadaljeval tudi v stečaju

V stečaju Maksime Holdinga, prek katere je Igor Bavčar poskušal prevzeti Istrabenz, je ostalo dobrih šest milijonov evrov premoženja in 25 sodnih postopkov, tudi milijonskih tožb. Stečajnik za zdaj ne namerava opustiti pravdanja, ki se je začelo pred stečajem, za vse postopke skupaj je predvidel 315 tisočakov.


Upniki sov stečaju Maksime Holdinga prijavili za skoraj 40 milijonov evrov terjatev, a jih je stečajni upravitelj Kristijan Anton Kontarščak priznal le za 13,5 milijona evrov. Največji upniki Maksime Holdinga so NLB, Gorenjska banka, Banka Celje ter nekdaj prijateljske družbe Maksima Invest, Diamond in Finetol. Svojo 3,5 milijona evrov vredno terjatev je prijavila tudi državna DUTB, vendar jo Kontarščak zaradi zastaranja prereka.

Prva ocena: stečaj bo stal 356 tisoč evrov 

Banke v tuji lasti bolje poslujejo od državnih

Medij: Delo Avtorji: Gole Nejc Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 08. 01. 2015 Stran: 3

Ljubljana - Lastniški delež države v slovenskem bančnem sistemu je eden največjih na svetu. Eden od razlogov sta sanacija in nacionalizacija bank, drugi pa je pomanjkanje politične volje za privatizacijo največjih bank v preteklosti. 

KBC je leta 2002 za skoraj pol milijarde evrov kupila 34 odstotkov NLB, a slovenska vlada v prihodnjih letih Belgijcem ni prepustila večinskega deleža v banki. KBC je po dobrem desetletju izstopila iz NLB, zato je slovenski državi prodala celoten delež po ceni enega evra za delnico. Slovenska vlada je preprečila tudi večji vstop tujega lastništva v drugo največjo slovensko banko. NKBM je namreč leta 2011 iskala dodaten kapital na varšavski borzi a je takratna Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN), v kateri je sedel tudi sedanji kandidat za nadzornika Slovenskega državnega holdinga Marko Golob, trem državnim podjetjem Elesu, Pošti Slovenije in Gen energiji naložila dokapitalizacijo NKBM. Takratni minister za finance France Križanič in nasprotnik privatizacije je zagotavljal, da bo »delnice mogoče zelo hitro in z donosom prodati«. V resnici so podjetja izgubila celoten vložek: 47,5 milijona evrov. Država je namreč nacionalizirala banke in v NLB, NKBM, Abanko, Banko Celje, Factor banko in Probanko samo v zadnji sanaciji zlila približno štiri milijarde evrov.

Valantovo dediščino potopile Bavčarjeve prevzemne sanje

Medij: Večer Avtorji: Klapš Srečko Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 08. 01. 2015 Stran: 7

Za bankrotiranim NFD Holdingom ostaja 65 milijonov evrov v glavnem bančnih dolgov. Medtem ko Stane Valant terja 416 tisoč evrov odpravnine

Ljubljansko okrožno sodišče je predvčerajšnjim prekinilo prisilno poravnavo NFD Holdinga (NFD) in oklicalo stečaj, ker v treh mesecih ni izvedel dokapitalizacije in izpolnil dodatnih pogojev za možnost prestrukturiranja terjatev. Upnikom so predlagali osemodstotno poplačilo terjatev ali njihovo preoblikovanje v kapital družbe z najnižjim zneskom tri milijone evrov. Dosedanja prisilna upraviteljica Irena Lesjak, kije postala stečajna upraviteljica, je pozvala upnike, naj do 7. aprila prijavijo svoje terjatve. Za bankrotiranim NFD tako ostaja za 65 milijonov evrov dolgov. Sava ima za 17 milijonov evrov terjatev, Banka Celje in Abanka za 13 milijonov, Gorenjski banki NFD dolguje 10 milijonov evrov ... Iz objav na Ajpesu je razvidno še, da je 416 tisoč evrov težko terjatev do NFD prijavil tudi Stane Valant, ker meni, da mu ta dolguje odpravnino. Lesjakova te terjatve ni priznala, kakor tudi Valant ne priznava, da je odgovoren za polom NFD. Za časnik Finance je dejal, da "on ni delal nič narobe, kar naj bi dokazovalo tudi dejstvo, da ni bil razrešen iz krivdnih razlogov".

Neuspešni dvojec Bavčar-Valant s krmarjem Kosmino

Vzpon in padec Valantovega NFD Holdinga

Medij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni dnevnik Datum: 06. 01. 2015 Stran: 17

NFD Holding je pok borznega balona na Ljubljanski borzi pričakal praktično brez dolgov in na vrhuncu svoje moči. Dobrih sedem let kasneje je zaradi napačnih odločitev nekdanjega vodstva družba bankrotirala.

Okrožno sodišče v Ljubljani je včeraj zapečatilo usodo NFD Holdinga. Ker se temu z upniki ni uspelo pravočasno dogovoriti o pogojih finančnega prestrukturiranja, je sodišče ustavilo postopek prisilne poravnave in začelo stečaj. Po neuradnih informacijah se s sanacijo ni strinjala Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je nasprotovala podaljšanju ročnosti posojil in pretvorbi dela terjatev v kapital.

NFD Holding je v stečaju za seboj pustil za okoli 65 milijonov evrov neporavnanih dolgov. Od tega nekaj več kot 30 milijonov evrov dolguje Savi in Gorenjski banki, s katerima je še pred nekaj leti sestavljal tako imenovano gorenjsko gospodarsko navezo. Z okoli 33 milijoni evrov terjatev je največja upnica bankrotiranega holdinga DUTB, na katero so posojila NFD Holdingu prenesle Nova KBM, Abanka Vipa in Probanka, v kratkem pa bo to storila tudi podržavljena Banka Celje.

Ostali so le hoteli

V stečajni masi je NFD Holdingu ostala le ena pomembnejša naložba, to je 66-odstotni delež Hotelov Bernardin. Ti so se že pred meseci z bankami dogovorili o podaljšanju ročnosti posojil do leta 2018, z nedavno prodajo hotelskega kompleksa Metropol pa se je neto finančni dolg portoroškega hotelirja zmanjšal za več kot polovico, na le še dobrih 20 milijonov evrov.

Trije novi nadzorniki Elektra Maribor

Medij: Večer Avtorji: Klapš Srečko Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 13. 12. 2014 Stran: 6

Tomaž Oresic, Ciril Pucko in Mateja Čuk Anžlovar bodo prihodnja štiri leta nadzirali poslovanje Elektra Maribor. SDH odpoklical Dušana Mohorka

Na včerajšnji 19. seji skupščine Elektra Maribor je 82,3 odstotka zastopanega kapitala sprejelo spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki jih narekuje novela energetskega zakona, po kateri soglasje za prodajo nepremičnega premoženja po novem dajejo člani nadzornega sveta in ne več vlada. Skupščina je na predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) odpoklicala člana nadzornega sveta, predstavnika delničarja Dušana Mohorka, in za obdobje štirih let, prav tako na predlog SDH, imenovala tri nove nadzornike predstavnike kapitala: Tomaža Orešiča, Cirila Pucka in Matejo Čuk Anžlovar. Spomnimo, da sta bila v sklicu skupščine sprva za nova nadzornika predvidena Andro Glamnik in Stanko Kranjc, SDH pa je odpoklic Mohorka utemeljeval z morebitnim nasprotjem interesov, ker je v sodnem sporu z Elektrom Maribor. Skupščina se je seznanila še z imenovanjem dveh predstavnikov delavcev v nadzornem svetu Darkom Nemcem in Dušanom Kovačičem.

Maksima Holding posluje prek računov v Avstriji

Medij: Dnevnik Avtorji: Svenšek Katja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 04. 09. 2014 Stran: 7

HOLDINGI

Maksima Holding, prek katere je Igor Bavčar obvladoval delež v Istrabenzu, zadnjih nekaj let zgolj životari. Še več, ker ima vse bančne račune v Sloveniji blokirane, posluje prek transakcij skih računov v Lipnici in Borovljah v Avstriji. Čeprav je težko reči, da Maksima Holding zadnjih nekaj let dejansko posluje, saj se ukvarja zgolj s sodnimi postopki in je bolj ali manj namenjena le še plačevanju odvetnikov, vodstva in nadzornikov.

Eden od manjšinskih lastnikov Borut Soklič, s katerim so v Maksimi Holding zaradi po njihovem mnenju spornih odvetniških storitev v več sporih na sodišču, je prepričan, da je družba že dlje insolventna. Vodstvo družbe vztraja pri nasprotnem, sredstva, kolikor jih je še ostalo, pa medtem kopnijo.

Obsojena še dva "nedotakljiva"

Medij: Delo Avtorji: Unknown Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Naslovna stran Datum: 12. 07. 2014 Stran: 1

Trgovanje z delnicami Istrabenza Pravnomočni zaporni kazni za Igorja Bavčarja in Boška Šrota

Ljubljana - Skupini pravnomočno obsojenih gospodarstvenikov sta se pridružila še Igor Bavčar in Boško Šrot. Višje sodišče je potrdilo sedem let oziroma pet let in deset mesecev zapora za nekoč prva človeka Istrabenza in Pivovarne Laško zaradi trgovanja z delnicami Istrabenza.


Višji sodniki so potrdili tudi kazen za nekdanjega predsednika uprave Maksime Holdinga Nastjo Sušinskega, ki bo moral v zaporu prestati tri leta in devet mesecev, za njegovega brata Kristjana Sušinskega, nekdanjega svetovalca za finance v Istrabenzu, pa so kazen znižali na tri leta, plačati bo moral tudi 35.000 evrov denarne kazni. Za Bavčarja (na fotografiji zgoraj) je višje sodišče potrdilo tudi odločitev o plačilu dobrih 21 milijonov evrov nezakonito pridobljenega denarja.

Istrabenz

Datum skupščine: 
28.05.2014 - 13:00
Naslov: 
<p>v dvorani Galea-Batana, Grand Hotela Portorož, na naslovu Obala 33, Portorož.</p>
Status: 
arhivirana
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.