SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 10 hours 4 min ago

XXXIX. skupščina Abanke d.d.

Fri, 21/09/2018 - 18:16

Obvestilo v zvezi z javno objavo

Fri, 21/09/2018 - 15:00

Acquisition of treasury shares

Fri, 21/09/2018 - 11:36

Pridobivanje lastnih delnic

Fri, 21/09/2018 - 11:35
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Press release regarding Gorenje Supervisory Board session

Thu, 20/09/2018 - 08:15
Yeguo Tang appointed Supervisory Board chairman

Obvestilo o seji nadzornega sveta Gorenja

Thu, 20/09/2018 - 08:15
Za predsednika nadzornega sveta izvoljen Yeguo Tang

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.