SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 10 min 41 sec ago

Acquisition of treasury shares

Fri, 12/04/2024 - 13:35
Based on the provisions of the Rules of the Ljubljana Stock Exchange, d. d., Ljubljana and Article 2 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto announces:

Pridobivanje lastnih delnic

Fri, 12/04/2024 - 13:35
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe

KD d.d.- proposed dividend payment

Thu, 11/04/2024 - 10:55

KD d.d.– predlog izplačila dividend

Thu, 11/04/2024 - 10:55

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.