SEONET obvestila

Syndicate content LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet
Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements
Updated: 5 hours 57 min ago

Petrol Adopts an Ambitious 2022 Strategy of the Petrol Group

9 hours 42 min ago
The information contained in this announcement will remain posted on the website of Petrol d.d., Ljubljana (www.petrol.si) at least 5 years from the date it is published.

Petrol sprejel ambiciozno strategijo skupine Petrol za obdobje do leta 2022

9 hours 42 min ago
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Pridobivanje lastnih delnic

Mon, 18/06/2018 - 15:30

Obvestilo o 21. skupščini družbe

Fri, 15/06/2018 - 16:00

Acquisition of treasury shares

Fri, 15/06/2018 - 10:22

Pridobivanje lastnih delnic

Fri, 15/06/2018 - 10:11
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Resolutions adopted by 30th General Meeting of SID banka

Fri, 15/06/2018 - 09:22
Based on Ljubljana Stock Exchanges Rules and the provisions of applicable legislation, the Management Board of SID banka hereby publishes the resolutions adopted by 30th General Meeting of SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana held on 14th June 2018.

Objava sklepov, sprejetih na 30. redni skupščini delničarjev SID banke

Fri, 15/06/2018 - 09:11
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava SID banke objavlja sklepe 30. redne skupščine delničarjev SID - Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana z dne 14. 6. 2016.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.