Istrabenz

Vroče predvsem okoli bank

Medij: Kapital Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Borzni komentar Datum: 17. 12. 2012 Stran: 8

Precej delnic je poraslo, kar nekaj pa tudi precej upadlo

V Sloveniji je konec leta izredno pestro. Dobili smo novega predsednika države, zgodili so se upori, čakajo nas pokojninska reforma in reforma trga dela, vroče je okoli bank, predvsem NLB in NKBM, ki burita duhove s ponovnimi dokapitalizacijami. Slovenska borza se na to ne odziva, veliko delnic je poraslo (npr. Pivovarna Laško, Telekom, Intereuropa), kar nekaj tudi precej upadlo (npr, Gorenje). Melanholičnosti torej ni zaznati. Nasprotno čez mejo prevladuje optimizem, azijske borze so dosegle najvišji vrh od avgusta lani, pa tudi Dax je na 18-mesečnem vrhu.

Dokapitalizacije bank burijo duhove. Potem ko bo NLB Merkurju odpisala 25 mio EUR terjatev, je pestro tudi okrog njene dokapitalizacije: Društvo Malih delničarjev (MDS) je namreč preko nasprotnega skupščinskega predloga zahtevalo, da zdajšnji delničarji NLB ohranijo prednostno pravico do dokapitalizacijskih delnic NLB po 15 evrov.

Uprava in nadzorni svet NLB za skupščino 29. decembra namreč predlagata, naj stari delničarji nimajo prednostne pravice do nakupa dokapitalizacijskih delnic po 15 evrov. Samo prvi krog. v katerem bi lahko delnice kupili delničarji, bi naj po MDS trajal 30 dni, torej do januarja prihodnje leto. Brez 375 milijonov evrov pa banka na 31. decembra ne bo dosegala vseh kapitalskih ciljev.

V Petrolu računajo na davčni odpustek

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 02. 11. 2012 Stran: 9

Prodaja S prodajo deleža v Istrabenzu bi si znižali podlago za davek od dobička

LJUBLJANA - Če bo Petrolu uspelo prodati skoraj 33-odstotni delež koprskega Istrabenza, lahko računa na približno 30 milijonov evrov odpustka pri plačilu davka na dobiček. Pri 35 centih za delnico bi za delež v Istrabenzu iztržil komaj dobrega pol milijona evrov.


V sredo opolnoči se je iztekel rok za prodajo slabih 33 odstotkov delnic koprskega Istrabenza. Prodaja ga Petrol, v katerem si od prodaje ne obetajo milijonskega zaslužka, temveč davčni odpustek pri plačilu davka na dobiček. Zaradi slabitve naložbe v Istrabenzu je imel Petrol v preteklih letih namreč nižji dobiček, še vedno pa je moral, ne glede na to slabitev, plačati davek od dobička. Da bi jim slabitev naložbe znižala tudi podlago za plačilo davka na dobiček - na leto ga Petrol plača od sedem od osem milijonov evrov - mora Petrol zdaj to naložbo prodati.

Istrabenz spet v finančnih škripcih

Medij: Dnevnik Avtorji: Vesna Vuković, Matjaž Polanič Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 09. 10. 2012

Ljubljana - Leto dni po začetku organizirane prodaje večjega paketa delnic Petrola so v prodajnem konzorciju še vedno le Istrabenz in banke, ki so koprskemu holdingu v začetku leta 2009 zasegle delnice Petrola, ter Nova KBM, ki je do Petrolovih delnic prišla z rubežem propadlega Zvona Ena Holdinga. Preostalih večjih lastnikov predsednik uprave Istrabenza Rudi Grbec doslej še ni povabil k pristopu k prodajnemu konzorciju, čeprav se je izkazalo, da strateških vlagateljev 18-odstotni paket delnic ne zanima, temveč zgolj večinski delež.

Pri prodaji naložb in poplačilu upnikov je trenutni predsednik uprave Istrabenza Rudi Grbec bistveno manj uspešen od svojega predhodnika Tomaža Berločnika. Možnosti, da bi Istrabenz v celoti poplačal bančne upnike, je tako iz meseca v mesec manj, česar se očitno zaveda tudi Grbec, ki naj bi bankam upnicam že predlagal podaljšanje rokov za poravnavo posojil.

NFD od finančnega holdinga k turizmu

Medij: Finance Avtorji: Petra Sovdat Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 09. 10. 2012

Tečejo zadnji krogi pogajanj o reševanju nekoč mogočnega imperija Staneta Valanta

»Sanacija NFD Holdinga teče po pričakovanjih,« je skrivnosten predsednik uprave Miran Kraševec, ki številk iz predloga načrta finančnega prestrukturiranja še ne želi razkriti. Kaj bo ostalo od pomembnega stebra tako imenovane gorenjske naveze?

Kraševec potrdi še, da pogajanja z bankami »tečejo uspešno«. Po naših podatkih bi NFD Holding z uspešno prodajo Ljubljanskih mlekarn (prodaja naj bi se v prihodnjih tednih šele razplamtela, saj naj bi bila ponudba Mlekodela prenizka za tuje tekmece) in Melamina (vanj naj bi vstopili strateški partnerji) poplačal okoli petino svojih obveznosti.

Miran Kraševec čisti za svojim predhodnikom Stanetom Valantom – verjetno bo od mogočnega finančnega holdinga NFD ostala le turistična dejavnost.

Najprej pod streho prodaji mlekarn
in Melamina

Istrabenz ima le še 23.518 evrov kapitala

Medij: Finance Avtorji: Janez Tomažič Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 23. 08. 2012

Nekdanji steber primorskega gospodarstva razžirajo obresti

Kapital družbe Istrabenz, ki je v prisilni poravnavi, se je v letu dni z 20,7 milijona evrov stopil na vsega 23.518 evrov. Ko je kapital negativen, mora družba sprožiti insolvenčne postopke. V Istrabenzu pravijo, da iščejo rešitve, ki bodo v interesu delničarjev.

»Uprava Istrabenza izvaja različne aktivnosti v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja družbe, sočasno pa tudi aktivnosti v smeri iskanja rešitev v dolgoročnem interesu delničarjev,« so v Kopru odgovorili na vprašanje, ali morda pripravljajo dokapitalizacijo oziroma kaj bodo naredili za okrepitev kapitala družbe. Kapital Istrabenza, ki ga vodi Rudi Grbec, je v letu dni upadel za več kot 20 milijonov evrov, večinoma zaradi odpisov in nižanja vrednosti delnic Petrola.

Istrabenz poplačuje predčasno

Pripravlja se "smetarski račun" za ničvredne delnice

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 16. 08. 2012 Stran: 8

Ljubljana - Združenje borznih članov in Centralna klirinško-depotna družba KDD sta pripravili podlage za ustanovitev računa za odvržene vrednostne papirje oziroma tako imenovani »smetarski račun«, na katerega bodo lahko delničarji prenesli delnice ničvrednih podjetij. Ta račun naj bi se predivoma začel uporabljati še pred iztekom letošnjega leta, saj mora spremenjena pravila KDD potrditi le še Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Če želi delničar zapreti svoj trgovalni račun, mora namreč zdaj najprej prodati vse svoje delnice, kar pa v nekaterih primerih praktično ni izvedljivo. Za delnice podjetij v stečaju in nekatere netržne vrednostne papirje trg namreč sploh ne obstaja, pri prodaji nekaterih delnic javnih delniških družb pa borzne provizije celo presežejo vrednost delnic. Uvedba smetarskega računa bi bila tako za številne male delničarje dejansko edini način, kako lahko zaprejo svoj trgovalni račun in se izognejo okoli 15 evrom letnim stroškom za vodenje računa, če so seveda lastniki le ničvrednih vrednostnih papirjev.

Male delničarje zbodli visoki prejemki lstrabenzovih vodilnih

Medij: Večer Avtorji: D. T. Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 15. 06. 2012 Stran: 9

Male delničarje zbodli visoki prejemki Istrabenzovih vodilnih Rajko Stankovič iz društva Mali delničarji Slovenije (MDS) je po včerajšnji skupščini delničarjev koprskega Istrabenza opozoril, da je Rudi Grbec kot predsednik uprave imel lani za blizu 200 tisoč evrov bruto prejemkov ali za približno tretjino več kot predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik. Petrol je z 32,63 odstotka tudi največji delničar Istrabenza. Tudi predlog o nižjih mesečnih pavšalih - 900 evrov bruto za člane nadzornega sveta in 1350 evrov za predsednika - je imel "lepotno napako", da so ob tem ostale visoke sejnine iz leta 2003, ki predvidevajo kar 334 evrov neto sejnine na posameznega nadzornika ali 35 odstotkov več, kot na primer dobijo nadzorniki Krke, ki posluje zelo uspešno in v primerjavi z Istrabenzom tudi ni v prisilni poravnavi. Se je pa s šestih število nadzornikov Istrabenza znižalo na štiri, pri čemer so bili včeraj za šestletno mandatno obdobje na nasprotni predlog NFD Holdinga imenovani Janez Grošelj in Tamara Jerman (oba Petrol), Franci Strajnar (Sava) in Desa Katić (NFD Holding).

Istrabenz z vitkejšim nadzornim svetom

Medij: Primorske novice Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 15. 06. 2012 Stran: 3

KOPER ► Istrabenz ima nov, vitkejši nadzorni svet. Delničarji so na skupščini spremenili statut. Odpoklicali prejšnjih šest nadzornikov, predstavnikov delničarjev, in namesto njih imenovali Janeza Grošlja, Tamaro Jerman, Deso Katic in Francija Strajnarja. Delničarji so podprli tudi znižanje plačil za nadzorni svet. Člani bodo tako prejemali 900 evrov bruto na meec (predsednik 1350) in po 334 evrov neto sejnine (predsednik 500). Predstavnika društva Malih delničarjev Slovenije (MDS) Rajka Stankoviča so zneski plačila nadzornikom: po izračunih MDS imajo nadzorniki Istrabenza za dobro tretjino višje sejnine kot nadzorniki Krke. Stankoviča skrbi tudi "razkošna" plača šefa Istrabenza Rudija Grbca. Ta naj bi za svoje delo prejemal 196.781 evrov. Približno toliko prejema, denimo, prvi mož Heliosa Uroš Slavinec.

Istrabenzovi lastniki zamenjali nadzornike

Medij: Delo Avtorji: Šuligoj Boris Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 15. 06. 2012 Stran: 9

Varčevanje Istrabenzovi nadzorniki lani za sejnine porabili 220.000 evrov, uprava za vse prejemke 346.000 evrov

Portorož - Istrabenz, d. d., ima od včerajšnje skupščine delničarjev samo štiri nadzornike iz vrst delničarjev in nič več iz vrst zaposlenih. To so Janez Grošelj (dosedanji predsednik), Tamara Jerman, Franci Strajnar (sicer član uprave Save, d. d.) in Desa Katic (finančnica NFD Holdinga).


Tako bodo vsaj nekoliko znižali stroške. Zahtevam malih delničarjev, da bi bili še varčnejši, večinski delničarji niso prisluhnili.

Koprski finančni holding ima 12 zaposlenih, od tega dva člana uprave. Leta 2011 je dvočlanska uprava za vse prejemke dobila 346.000 evrov (predsednik uprave Rudi Grbec 196.000). Devet nadzornikov pa je dobilo za 220.000 evrov prejemkov (celo za 22.471 evrov zavarovalnih premij). Sprememba statuta in zmanjšanje nadzornikov bosta sicer prihranila nekaj stroškov holdinga, saj je 566.000 evrov izdatkov za nadzornike in upravo tako majhne družbe po mnenju Rajka Stankoviča, predstavnika malih delničarjev, nesprejemljivo. Ta je opozoril, da ima Rudi Grbec precej višjo plačo kot Tomaž Berločnik, predsednik uprave v Petrolu, sicer največji lastnik Istrabenza. Grbec je na očitek odgovoril, da ima takšno pogodbo in da se mu zdijo prihodki primerni glede na tveganost funkcije ter da sam ne bo naredil nič, da bi spremenil pogodbo.

Skupščine

Medij: Dnevnik Avtorji: Modic Tomaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 28. 05. 2012 Stran: 18

Petrol predlaga manjši nadzorni svet Istrabenza

Petrolbo skušalnaprihajajoči skupščini Istrabenza prepričati ostale delničarje k zmanjšanju članov nadzornega sveta, tako da bilastnike po novem zastopalile štirje člani namesto šestih. Svoj položaj bi izgubili Alenka Vrhovnik Težak, Franci Strajnar in Mirko Kaluža, na novo pa bi bil imenovan Andrej Baričič.

Terme Olimia s 45 centi dividende

Terme Olimia, ki so v lasti SŽ, NKBM Kada in še 666 malih delničarjev, bi izplačale 0,45 evra bruto dividende oziroma 266.000 evrov od skupno 3,66 milijona evrov bilančnega dobička. Isti dankonec junija bo potekala tudi skup ščina Term Olimia bazeni, ki jih lastniško obvladujejo Kad, Zvon Ena Holding - v stečaju in NKBM. Tem bi družba izplačala 0,22 evra bruto dividende oziroma skupno 111.000 evrov.

Menjave nadzornikov v Palomi

Na junijski skupščini Palome bodo (državni) lastniki imenovali dva nova nadzornika. Namesto odstopljenega Bojana Starmana bi imenovali Tomaža Primožiča, Simona Černeliča, kimupoteče mandat, pa bi zamenjali z Enzom Smrekarjem.

3,7 milijona evrov za lastnike Elektra Maribor

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.