Istrabenz

NFD od finančnega holdinga k turizmu

Medij: Finance Avtorji: Petra Sovdat Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 09. 10. 2012

Tečejo zadnji krogi pogajanj o reševanju nekoč mogočnega imperija Staneta Valanta

»Sanacija NFD Holdinga teče po pričakovanjih,« je skrivnosten predsednik uprave Miran Kraševec, ki številk iz predloga načrta finančnega prestrukturiranja še ne želi razkriti. Kaj bo ostalo od pomembnega stebra tako imenovane gorenjske naveze?

Kraševec potrdi še, da pogajanja z bankami »tečejo uspešno«. Po naših podatkih bi NFD Holding z uspešno prodajo Ljubljanskih mlekarn (prodaja naj bi se v prihodnjih tednih šele razplamtela, saj naj bi bila ponudba Mlekodela prenizka za tuje tekmece) in Melamina (vanj naj bi vstopili strateški partnerji) poplačal okoli petino svojih obveznosti.

Miran Kraševec čisti za svojim predhodnikom Stanetom Valantom – verjetno bo od mogočnega finančnega holdinga NFD ostala le turistična dejavnost.

Najprej pod streho prodaji mlekarn
in Melamina

Istrabenz ima le še 23.518 evrov kapitala

Medij: Finance Avtorji: Janez Tomažič Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 23. 08. 2012

Nekdanji steber primorskega gospodarstva razžirajo obresti

Kapital družbe Istrabenz, ki je v prisilni poravnavi, se je v letu dni z 20,7 milijona evrov stopil na vsega 23.518 evrov. Ko je kapital negativen, mora družba sprožiti insolvenčne postopke. V Istrabenzu pravijo, da iščejo rešitve, ki bodo v interesu delničarjev.

»Uprava Istrabenza izvaja različne aktivnosti v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja družbe, sočasno pa tudi aktivnosti v smeri iskanja rešitev v dolgoročnem interesu delničarjev,« so v Kopru odgovorili na vprašanje, ali morda pripravljajo dokapitalizacijo oziroma kaj bodo naredili za okrepitev kapitala družbe. Kapital Istrabenza, ki ga vodi Rudi Grbec, je v letu dni upadel za več kot 20 milijonov evrov, večinoma zaradi odpisov in nižanja vrednosti delnic Petrola.

Istrabenz poplačuje predčasno

Pripravlja se "smetarski račun" za ničvredne delnice

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 16. 08. 2012 Stran: 8

Ljubljana - Združenje borznih članov in Centralna klirinško-depotna družba KDD sta pripravili podlage za ustanovitev računa za odvržene vrednostne papirje oziroma tako imenovani »smetarski račun«, na katerega bodo lahko delničarji prenesli delnice ničvrednih podjetij. Ta račun naj bi se predivoma začel uporabljati še pred iztekom letošnjega leta, saj mora spremenjena pravila KDD potrditi le še Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Če želi delničar zapreti svoj trgovalni račun, mora namreč zdaj najprej prodati vse svoje delnice, kar pa v nekaterih primerih praktično ni izvedljivo. Za delnice podjetij v stečaju in nekatere netržne vrednostne papirje trg namreč sploh ne obstaja, pri prodaji nekaterih delnic javnih delniških družb pa borzne provizije celo presežejo vrednost delnic. Uvedba smetarskega računa bi bila tako za številne male delničarje dejansko edini način, kako lahko zaprejo svoj trgovalni račun in se izognejo okoli 15 evrom letnim stroškom za vodenje računa, če so seveda lastniki le ničvrednih vrednostnih papirjev.

Male delničarje zbodli visoki prejemki lstrabenzovih vodilnih

Medij: Večer Avtorji: D. T. Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 15. 06. 2012 Stran: 9

Male delničarje zbodli visoki prejemki Istrabenzovih vodilnih Rajko Stankovič iz društva Mali delničarji Slovenije (MDS) je po včerajšnji skupščini delničarjev koprskega Istrabenza opozoril, da je Rudi Grbec kot predsednik uprave imel lani za blizu 200 tisoč evrov bruto prejemkov ali za približno tretjino več kot predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik. Petrol je z 32,63 odstotka tudi največji delničar Istrabenza. Tudi predlog o nižjih mesečnih pavšalih - 900 evrov bruto za člane nadzornega sveta in 1350 evrov za predsednika - je imel "lepotno napako", da so ob tem ostale visoke sejnine iz leta 2003, ki predvidevajo kar 334 evrov neto sejnine na posameznega nadzornika ali 35 odstotkov več, kot na primer dobijo nadzorniki Krke, ki posluje zelo uspešno in v primerjavi z Istrabenzom tudi ni v prisilni poravnavi. Se je pa s šestih število nadzornikov Istrabenza znižalo na štiri, pri čemer so bili včeraj za šestletno mandatno obdobje na nasprotni predlog NFD Holdinga imenovani Janez Grošelj in Tamara Jerman (oba Petrol), Franci Strajnar (Sava) in Desa Katić (NFD Holding).

Istrabenz z vitkejšim nadzornim svetom

Medij: Primorske novice Avtorji: Ni avtorja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 15. 06. 2012 Stran: 3

KOPER ► Istrabenz ima nov, vitkejši nadzorni svet. Delničarji so na skupščini spremenili statut. Odpoklicali prejšnjih šest nadzornikov, predstavnikov delničarjev, in namesto njih imenovali Janeza Grošlja, Tamaro Jerman, Deso Katic in Francija Strajnarja. Delničarji so podprli tudi znižanje plačil za nadzorni svet. Člani bodo tako prejemali 900 evrov bruto na meec (predsednik 1350) in po 334 evrov neto sejnine (predsednik 500). Predstavnika društva Malih delničarjev Slovenije (MDS) Rajka Stankoviča so zneski plačila nadzornikom: po izračunih MDS imajo nadzorniki Istrabenza za dobro tretjino višje sejnine kot nadzorniki Krke. Stankoviča skrbi tudi "razkošna" plača šefa Istrabenza Rudija Grbca. Ta naj bi za svoje delo prejemal 196.781 evrov. Približno toliko prejema, denimo, prvi mož Heliosa Uroš Slavinec.

Istrabenzovi lastniki zamenjali nadzornike

Medij: Delo Avtorji: Šuligoj Boris Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 15. 06. 2012 Stran: 9

Varčevanje Istrabenzovi nadzorniki lani za sejnine porabili 220.000 evrov, uprava za vse prejemke 346.000 evrov

Portorož - Istrabenz, d. d., ima od včerajšnje skupščine delničarjev samo štiri nadzornike iz vrst delničarjev in nič več iz vrst zaposlenih. To so Janez Grošelj (dosedanji predsednik), Tamara Jerman, Franci Strajnar (sicer član uprave Save, d. d.) in Desa Katic (finančnica NFD Holdinga).


Tako bodo vsaj nekoliko znižali stroške. Zahtevam malih delničarjev, da bi bili še varčnejši, večinski delničarji niso prisluhnili.

Koprski finančni holding ima 12 zaposlenih, od tega dva člana uprave. Leta 2011 je dvočlanska uprava za vse prejemke dobila 346.000 evrov (predsednik uprave Rudi Grbec 196.000). Devet nadzornikov pa je dobilo za 220.000 evrov prejemkov (celo za 22.471 evrov zavarovalnih premij). Sprememba statuta in zmanjšanje nadzornikov bosta sicer prihranila nekaj stroškov holdinga, saj je 566.000 evrov izdatkov za nadzornike in upravo tako majhne družbe po mnenju Rajka Stankoviča, predstavnika malih delničarjev, nesprejemljivo. Ta je opozoril, da ima Rudi Grbec precej višjo plačo kot Tomaž Berločnik, predsednik uprave v Petrolu, sicer največji lastnik Istrabenza. Grbec je na očitek odgovoril, da ima takšno pogodbo in da se mu zdijo prihodki primerni glede na tveganost funkcije ter da sam ne bo naredil nič, da bi spremenil pogodbo.

Skupščine

Medij: Dnevnik Avtorji: Modic Tomaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 28. 05. 2012 Stran: 18

Petrol predlaga manjši nadzorni svet Istrabenza

Petrolbo skušalnaprihajajoči skupščini Istrabenza prepričati ostale delničarje k zmanjšanju članov nadzornega sveta, tako da bilastnike po novem zastopalile štirje člani namesto šestih. Svoj položaj bi izgubili Alenka Vrhovnik Težak, Franci Strajnar in Mirko Kaluža, na novo pa bi bil imenovan Andrej Baričič.

Terme Olimia s 45 centi dividende

Terme Olimia, ki so v lasti SŽ, NKBM Kada in še 666 malih delničarjev, bi izplačale 0,45 evra bruto dividende oziroma 266.000 evrov od skupno 3,66 milijona evrov bilančnega dobička. Isti dankonec junija bo potekala tudi skup ščina Term Olimia bazeni, ki jih lastniško obvladujejo Kad, Zvon Ena Holding - v stečaju in NKBM. Tem bi družba izplačala 0,22 evra bruto dividende oziroma skupno 111.000 evrov.

Menjave nadzornikov v Palomi

Na junijski skupščini Palome bodo (državni) lastniki imenovali dva nova nadzornika. Namesto odstopljenega Bojana Starmana bi imenovali Tomaža Primožiča, Simona Černeliča, kimupoteče mandat, pa bi zamenjali z Enzom Smrekarjem.

3,7 milijona evrov za lastnike Elektra Maribor

Kdo je dobil denar od prodaje?

Medij: Mladina Avtorji: Zajec Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Pisma Datum: 25. 05. 2012 Stran: 4

Z Mercatorjem se neprestano nekaj dogaja. Zgodil seje odstop uprave, med nadzornike je vstopil Matej

Lahovnik, ki kot minister v prejšnji vladi ni opravil svojih nalog, izrinjeni so mali delničarji. Nacionalnega interesa ni več, je le še interes potap-Ijajočih se upnikov in zadolžencev Pivovarne Laško i:i NLB, pa čeprav podatki kažejo solidne poslovne rezultate Mercatorja in pravzaprav ogromno nepremičninsko premoženje v višini 1,4 milrarde evrov.

Na mizi je bila Agrocorjeva ponudba za prevzem v višini osemsto milijonov evrov. A ta prevzem naj bi se zgodil z mednarodnimi bančnimi krediti, ki bi jih seveda odplačeval prevzeti Mercator. Če bi se Agrocorjeva ponudba v podobni višini ponovila, potem bo s prodajo tej hrvaški družbi poklonjenih najmanj 600 milijonov evrov.

V ozad u vsega skupaj so tajkunski krediti Boška Šrota in Igorja Bavčarja, ki sta Mercator pod mizo kupila in potem, zaradi neuspešne privatizacije, skorajda potopila Pivovarno Laško in pred Bavčarjevim prihodom ugledni in premožni Istrabenz.

Vsi se spomnimo netransparentne prodaje Slovenske industrije jekla za približno 150 milijonov evrov ruskemu kupcu. Država je v sanacijo SIJ investirala več kot 700 milijonov evrov. In kdo je vodil komisijo za prodajo SIJ? Marija Zagožen, sena Jožeta Zagožna.

Odmevi TV SLO1 - O padlih tajkunih in njihovih nadzornikih

 Ljubljana, 21.05.2012

 

Za ogled prispevka iz Odmevov TV SLO1  ob 22 uri, z dne 21.05.2012 pritisnite na sliko ali TUKAJ. Magnetogram celotnega prispevka si lahko preberete v nadaljevanju.

Istrabenz je v prvih treh mesecih leta posloval z 1,3 milijona evrov čiste izgube

Medij: Finance  Avtorji: Andreja Rednak Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 22. 05. 2012 Stran: 9
 
Holding Istrabenz je v prvih treh mesecih leta posloval z 1,3 milijona evrov čiste izgube. Holding, ki je v prisilni poravnavi od marca 2010, je s prodajo dela družbe Instalacija upnikom predčasno poplačal 29,5 milijona evrov, skupaj to pomeni 56,3 odstotka poplačanih obveznosti iz naslova glavnic do bank upnic.  Istrabenz je imel konec marca za 193 milijonov evrov dolgoročnih in 2,5 milijona evrov kratkoročnih obveznosti. Trije največji lastniki so Petrol, NFD Holding in NLB.
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.