Sava

Sava, d.d. - Kontaktni podatki

Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d. (oznaka delnice: SAVA)
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj
Telefon: +386 (4) 206 50 00
Faks: +386 (4) 206 64 46
Spletna stran: www.sava.si

Skupščina Save Turizem brez delitve dividende in z novim članom nadzornega sveta

V Ptuju v Grand hotelu Primus je potekala skupščina delničarjev Save Turizem, d.d., na kateri je bilo prisotnih 53.904.978 delnic oz. 95,55 % osnovnega kapitala. Skupščine se je poleg večinskega lastnika Save d.d. udeležil se predsednik Društva MDS Rajko Stanković.

Ptuj, 24.07.2023

Skupščina se je seznanila z lanskoletnim poslovanjem

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. za leto 2022, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta za leto 2022, o preveritvi poročila družbe Sava Turizem d.d.. z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu družbe Sava Turizem d.d. za leto 2022 ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2022, z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2022.

Uprava in nadzorni svet z razrešnico, delničarji za enkrat brez dividend

Kljub številnim izzivom je leto 2022 bilo za družbo najuspešnejše do sedaj. On realizirani prodaji 106,7 mio EUR, je družba dosegla 12,7 mio  čistega dobička. Prav tako pa je investirala 8 mio za posodobitve svojih kapacitet. Bilančnega dobička zaradi prejete pomoči za energente skupščina ni delila in bo predvidoma sklicana nova skupščina v začetku januarja 2024, ki bo o tem odločala. Prav tako je skupščina podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe.

Skupščina se je seznanila z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitvijo novega člana predstavnika kapitala.

Skupščina se je seznanila z odstopom Aleša Škobrneta  in za novega člana nadzornega sveta Save Turizem d.d. izvolila Klemna Babnika, ki je trenutno zaposlen kot vodja kabineta Ministra za finance. Trenutno je že član Nadzornega sveta Save, d.d., (krovne družbe) in nadzornega sveta Pozavarovalnice Save (Save Re) d.d.

Seznanitev z izvolitvijo članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev.

Skupščina se je seznanila z izvolitvijo Tomislava Sabe in Andreja Regorška kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe.

Sava

Datum skupščine: 
25.05.2021 - 13:00
Naslov: 
v dvorani MT1 v hotelu Ajda v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2020 skupaj s pisnim poročilom Upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2020, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice. Imenovanje revizorja.

Sava

Datum skupščine: 
07.05.2019 - 14:00
Naslov: 
v 6. nadstropju poslovne stavbe Save d.d. na Dunajski cesti 152 v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev s letnik poročilom Save in konsolidiranim poročilom Save skupine, s pisnim poročilom upravnega odbora, seznanitev s prejemki, Podelitev razrešnice Upravnemu odboru, imenovanje revizorja za poslovno leto 2019

AIK objavila prevzemno ponudbo za Gorenjsko banko

Medij: STA Avtorji: STA Teme: Gorenjska banka, mali delničarji Datum: Torek, 13. februar 2019 Ura: 08.40

Ljubljana, 13. februarja (STA) - Srbska AIK banka je danes objavila prevzemno ponudbo za odkup preostalih 22,3 odstotka delnic Gorenjske banke, ki jih še nima v lasti. Za delnico ponuja 298 evrov, prevzemna ponudba pa velja do vključno 13. marca. Prevzemnik pri tem ni določil praga uspešnosti ponudbe.

AIK banka ima v lasti že 301.327 delnic Gorenjske banke oz. 77,7 odstotka vseh izdanih delnic, prevzemna ponudba, objavljena v današnjem časniku Delo, pa se nanaša na preostalih 86.611 delnic, ki jih še nimajo v lasti.

Za 22,3-odstotni delež bodo ceni 298 evrov na delnico odšteli 25,81 milijona evrov.

Kot je navedeno v prevzemni ponudbi, so imeli na dan izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za prevzem v lasti 134.217 delnic ciljne družbe, po izdaji dovoljenja pa so pridobili še 167.110 delnic Gorenjske banke.

Srbska banka v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića je namero za prevzem Gorenjske banke prvič objavila sredi predlanskega decembra, a postopkov ni izpeljala do konca, ker ni imela dovoljenja za prevzem s strani slovenske centralne banke. Vmes ga je dobila, a po zakonu o prevzemih eno leto ni smela objaviti nove prevzemne namere in ponudbe.

AIK je z družbo Sava dogovorjena za nakup 37,6 odstotka delnic te banke. Kupnino za ta delež v višini 298 evrov na delnico oz. skupaj 43 milijonov evrov je srbska banka do junija deponirala na fiduciarnem računu pri KDD. Srbski banki so dovoljenje za povečanje deleža nad 50 odstotkov Gorenjske banke poleg Banke Slovenije izdali tudi srbska centralna banka ter slovenski in srbski varuh konkurence.

Kostić in država v boju za Savo

Medij: Gorenjski glas (Aktualno) Avtorji: Simona Šubic Teme:  mali delničarji Datum: Torek, 5. februar 2019 Stran: 2

Kostič in država v boju za Savo Za prevzem Save, lastnice Save Turizem, naj bi se potegovala tako srbski poslovnež Miodrag Kostič (AlK banka) kot država preko Slovenskega državnega holdinga.

Kranj - Medtem ko je srbski poslovnež Miodrag Kostič oziroma njegova AIK banka vse bližje prevzemu Gorenjske banke (kmalu bo objavljena prevzemna ponudba), pa naj bi mu država po navedbah časnika Delo skušala preprečiti, da prevzame nadzor še v treh pomembnih hotelskih družbah -Sava Turizem, Istrabenz Turizem in Hoteli Bernardin. Država naj bi namreč razmišljala o lastniškem prevzemu omenjenih družb, ki naj bi tvorile državni turistični holding.

Kostič se tako po neuradnih informacijah poteguje tudi za nakup skoraj 43-odstotnega deleža v Savi (lastnici Save Turizem), zdaj v lasti sklada York, a enake apetite naj bi zdaj imela tudi država, ki pa bi morala v ta namen najverjetneje dokapitalizirati Slovenski državni holding, je pred časom poročal Delo.

Ker je prihodnost Save pomembna tudi za Gorenjsko, saj ima ta preko Save Turizem v lasti pomembne hotelske kapacitete na Bledu (Sava Hoteli Bled), smo se na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obrnili z vprašanji glede morebitnega prevzema Save in glede državne strategije na področju turizma. »Menimo, da mora biti upravljanje državnega premoženja v rokah najboljših, najbolj odgovornih in strokovnih ljudi, z njim pa je treba ravnati premišljeno in strateško. V skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-21 moramo najprej koncentrirati upravljanje vseh državnih hotelov na SDH, nato pa doseči, da bodo ta podjetja dosegala ustrezne rezultate. Šele v zadnji fazi pride na vrsto premišljena privatizacija. Vsa dejanja ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo gredo v smeri začrtane strategije,« so odgovorili.

AIK s prevzemno namero za Gorenjsko banko

Medij: Dnevnik (posel)  Avtorji: STA Teme:  mali delničarji, Luka Koper  Datum: Nedelja, 27.  januar 2019 2018 Stran: 5

Država išče način za ustavitev Miodraga Kostiča

Medij: Delo  Avtorji: Maja Grgič Teme:  mali delničarji Datum: Sreda, 05. december 2018 Stran: 9

 

Turizem srbski poslovnež vznemiril politiko - Portoroške hotele hočejo ohraniti v državnih rokah

 

Ljubljana - Potem ko je srbski poslovnež Miodrag Kostič na področju hotelskih zmogljivosti z našo državo odprl kar tri fronte, država po naših informacijah pripravlja ukrepe za ohranitev Istrabenza Turizma in Hotelov Bernardin v svojih rokah. A scenarijev na njeni strani je več. Maja Grgič Spomnimo: Kostič si že nekaj časa prizadeva pridobiti šest portoroških hotelov Istrabenza Turizma, ki ga prodaja Istrabenz, katerega največja upnica je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Kostič je že oddal nezavezujočo ponudbo za Istrabenzove hotele, to so prav tako vsak zase storili državni lastniki: Sava, Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) z Modro zavarovalnico. Državna turistična strategija namreč predvideva ohranitev te družbe in sedmih drugih pod državnim vplivom.

 

Ustavitev prodaje?

 

Hkrati je Kostič kljub prevzemni ponudbi Save prek Gorenjske banke in z dodatnim nakupom delnic ohranil več kot desetino vpliva v Hotelih Bernardin in s tem Savi onemogočil iztisnitev malih delničarjev. Poleg tega je koalicijo vznemirila neuradna informacija, da Kostič menda poskuša od sklada York kupiti tudi delež oziroma terjatve do Save in tako dobiti vpliv tudi v tej družbi, ki ima v lasti 14 hotelov.

 

Neuradno je mogoče izvedeti, da na gospodarskem in finančnem ministrstvu iščejo pravno vzdržen način, da bi vlada kot skupščina DUTB sprejela sklep, s katerim bi ustavila prodajo Istrabenza Turizma. Temu naj bi sledil odkup portoroških hotelov, kako natančno naj bi ta potekal, pa še ni dogovorjeno. Po enem scenariju bi to lahko izpeljali prek SDH ali prek Save, za kar pa bi država morala eno ali drugo družbo dokapitalizirati. Posel se ocenjuje na 60 do 80 milijonov evrov, za kar pa v proračunu ni predvidenih sredstev. V primeru Save bi to lahko bilo manj, če bi k temu pritegnili tudi sklad York, manj bi bilo tudi zadreg zaradi morebitnih očitkov o državni pomoči.

 

Po drugem scenariju bi portoroške hotele lahko kupila Kad in Modra zavarovalnica, ki sta pred kratkim od Bernardina že odkupila resort San Simon. Ta možnost je vsaj finančno manj zapletena, saj imata omenjeni družbi prosta denarna sredstva, s katerimi na trgu iščeta naložbene priložnosti in si za nakup Istrabenza Turizma prav tako prizadevata. To sicer ne bi bilo povsem v skladu s turistično strategijo, ki konsolidacijo državnih turističnih družb predvideva pod okriljem SDH, še vedno pa bi bilo mogoče enotno upravljanje hotelskih zmogljivosti.

SAVA

Datum skupščine: 
14.12.2018 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe 6. nadstropje Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki.

Sava se približuje prevzemu Bernardina

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Maja Grgič  Tema: mali delničarji Datum: Pet, 27. jul.. 2018 Stran: 9

Dokapitalizacija Nove delnice Save je vpisal tudi Stane Valant - Upniki NFD holdinga opozarjajo na oškodovanje

Ljubljana - Dokapitalizacija Save, ki naj bi družbi prinesla 4,7 milijona evrov svežega denarja, je že v polnem teku. V prvem krogu so po naših informacijah nove delnice vpisali Kapitalska družba (Kad), sklad York in menda celo nekateri mali delničarji, med njimi tudi Stane Valant, ki je sodil v gorenjsko navezo okoli Save.

Sava naj bi v skladu z nedavnim sklepom skupščine zbrala 4,7 milijona evrov svežega denarja, ki ga bo namenila za prevzem Hotelov Bernardin. V prvem krogu so lahko sodelovali vsi delničarji, v drugem, ki se konča prihodnji teden, pa tisti, ki so sodelovali v prvem krogu. Če ti ne bi pokupili vseh delnic, bi jih družba ponudila še zunanjim vlagateljem, a tega menda ni pričakovati.

Polovična solastnika Save sta tudi Slovenski državni holding (SDH) in Kad. A ker je SDH sklenil, da pri tem povečanju ne bo sodeloval, bo celoten znesek za državo vplačal Kad. Po naših informacijah skupaj okoli 2,5 milijona evrov.

Prevzem Bernardina

Kot je znano, naj bi ločitveni upniki NFD holdinga v stečaju prevzeli 66-odstotni delež, ki ga je imel NFD v Hotelih Bernardin. To pomeni, da bo Sava, ki je že delničarka Bernardina, postala 37,7-odsotna lastnica te družbe, Družba za upravljanje bank (DUTB) 35-odstotna lastnica, Gorenjska banka pa 9-odstotna lastnica. Sava bo zato morala objaviti prevzemno ponudbo, ki pa bo namenjena le nedržavnim lastnikom, kar pomeni, da je denimo DUTB kot povezana oseba ne bo mogla sprejeti.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.