Za Istrabenz dan D 28. avgust – imenovan nov član NS

NatisniNatisni

Delničarji Istrabenza so se na današnji 20. skupščini delničarjev seznanili s potekom prisilne poravnave Skupine Istrabenz. Družba je z bankami sklenila ustrezen reprogram, vendar pa mora do 28. avgusta skleniti reprogram tudi Istrabenz Turizem, kjer mora Uprava zagotoviti reprogram še za 66,1 milijon EUR. V kolikor ne bo zagotovljeno refinanciranje za Istrabenz Turizem, lahko sledi tudi stečaj celotnega holdinga. V nadzorni svet so delničarji imenovali Miho Resmana.

 

Portorož in Koper, 10. julij 2013


 

Negativen kapital in dodatne slabitve klestijo izid skupine

Knjigovodska vrednost delnice Istrabenz je na dan 31.12.2012 znašala -14,12 EUR, kar naj bi bila posledica enkratnih slabitev in pa zaenkrat še neuspešne prisilne poravnave. Po beseda predsednika Uprava, Rudija Grbca, bo prisilna poravnava uspešna, predsednik nadzornega sveta (NS), Janez Grošelj, pa je ob tem na sami seji izrekal čestitke dvočlanski upravi Istrabenza.

 

Prihodki Uprave zavidljivih 380.000 EUR in poziv predsedniku NS

V Društvu MDS smo že drugo leto zapored izpostavili problematiko nerazumno visokih prejemkov Uprave Istrabenza, saj le-ta pa novem nadzira le še 8 zaposlenih, hkrati pa za delo v odvisnih družbah prejema dodatna nadomestila, med tem ko je ostal nepojasnjen tudi gibljivi del prejemkov.

Ob tem smo bili dodatno začudeni na izjavo predsednika Janeza Grošlja, ki je izjavil, da se mu zdijo prejemki uprave ustrezni. Za primerjavo na tem mestu navajamo (le) predsednike Uprav slovenskih delniških družb, ki prejemajo manjšo plačo od predsednika Uprave, Rudija Grbca: Mateja Narat (Sava), Zvonko Ivanušič (Sava Re), Uroš Slavinec (Helios), Matjaž Rakovec (Zavarovalnica Triglav) in še predsednike Uprav, ki zaslužijo celo manj od članice Uprave, ge. Suzane Bolčič Agostini: France Arhar (UniCredit banka), Edvin Sever (Letrika), Ernest Gortan (Intereuropa), Ivica Kranjčević (Telekom Slovenije), Dušan Drofenik (Banka Celje), Sonja Anadolli (DBS) in Matjaž Grantar (KD Group).

Glede na navedeno, javno sprašujemo predsednika NS, Janeza Grošlja, če glede na njegove izjave ni napočil čas, da se poslovi z mesta predsednika NS, saj tovrstna sprenevedanja po mnenju Društva MDS dajejo tudi napačen signal bankam upnicam, če družba v prisilni poravnavi predsedniku uprave namenja 213.000 EUR letno, kar ga uvršča na 28. mesto najbolje plačanih menedžerjev in še enkrat poudarimo – družbe, ki je v postopku prisilne poravnave.

 

Vnovično dolgoletno revidiranje KPMG

V primeru Istrabenza se vnovič ponavlja že videna zgodba, saj revizijska družba KPMG, revidira izkaze družbe že več kot 10 let, torej še iz časov nekdanjega vodje Istrabenza, Igorja Bavčarja. V Društvu MDS vedno znova nestrinjanje z nenamerno navezanostjo revizijskih hiš in družb, ki lahko nastane pri dolgoletnih obdobjih revidiranja.

Ob tem naj dodamo, da je KPMG bil izbran zaradi najugodnejše ponudbe, ki je znašala 75.000 EUR.

 

Imenovan nov član NS

Delničarji so za novega člana NS izvolili Miho Resmana, sicer tudi člana Uprave družbe Sava, d.d.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.