Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav, d.d. - Kontaktni podatki

Zavarovalnica Triglav, d.d. (oznaka delnice: ZVTG)
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 474 72 00
Faks: +386 (1) 432 63 02
Spletna stran: www.triglav.eu
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Zavarovalnica Triglav

Oznaka delnice:

ZVTG

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0021111651

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   73.701.391,79€

31.12.2021

Število vseh delnic:

   22.735.148

31.12.2021

Lastne delnice:

   24.312

31.12.2021

Število delničarjev:

   8.408

03.03.2023

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   40,93€

31.12.2021

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   87.660.380,45€

31.12.2021

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   36,80€

31.12.2022

Tržna kapitalizacija

   836.653.446,00€

31.12.2021

     

Kontakt za vlagatelje:

Helena Ulaga Kitek

Telefon:

01 474 73 31

Email:

helena.ulaga-kitek@triglav.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

S polnilni žepi terjajo nove dajatve

Medij: Delo  Avtorji: Maja Grgič  Teme:  razlaščeni delničarji in Obvezničarji, mali delničarji Datum: Sobota , 30. september 2023 Stran: 4

Prizadeti v avgustovskih katastrofalnih poplavah te dni že prejemajo prve pomoči. Ocena, ali je ta dovolj velika in dovolj hitra, je verjetno zelo odvisna od tega, na kateri strani si - med tistimi, ki pomoč potrebujejo, ali med tistimi, ki jo delijo. A vladi pri iskanju rešitev za sanacijo posledic poletnih ujm gotovo ni mogoče očitati prepočasnosti, prej obratno. V vnemi po hitri sanaciji je škodo po poplavah ocenila na skoraj sedem milijard evrov, še preden je bil popis škode sploh končan. Ne le to, za sanacijo na podlagi te vedeževalske ocene je že začela zagotavljati finančne vire.

 

Poleg milijard iz evropskih skladov računa še na prihranke pri zategovanju pasu ministrstev, uzakonila pa je tudi dodatno tako imenovano začasno solidarnostno dajatev zaposlenih in podjetij, s katero namerava skupaj z donacijami napolniti solidarnostni sklad. Napovedala je celo dodatno obdavčitev nekaterih sektorjev, konkretno bilančne vsote bank.

 

Gotovo je prav, da se po takšni katastrofi zagotovijo zadostna sredstva za ureditev vodotokov, zagotovitev varnih domov, cest in vsega drugega, kar bo preprečilo ponovitev avgustovskega poplavnega scenarija. Prav tako je prav, da k temu prispeva celotna družba.

 

Ocena škode pred popisom

 

A gospodarstvo glede novih prispevkov pričakovano dviguje obrvi. Ne le, da so bile rešitve sprejete v taki naglici, da niti na pristojnem ministrstvu podjetjem več tednov niso znali pojasniti, kako naj bi podjetja izvedla predvideno delovno solidarnostno soboto, ampak to predstavlja tudi dodatne obremenitve za gospodarstvo. To zato meni, da bi se morali k uvajanju obveznega prispevka zateči šele, če bo ta zares potreben, torej ko bo končan popis nastale škode in bo znana višina zbranih sredstev iz prostovoljnih donacij, evropske malhe in državnega proračuna.

 

Podobno opozarja fiskalni svet pod vodstvom Davorina Kračuna. »Ker postopek ocenjevanja dejanske škode še poteka in posledično ni mogoče z gotovostjo določiti potrebnih finančnih virov, ocenjujemo določene doslej sprejete ukrepe kot prenagljene,« meni. Pri tem opozarja na najeta posojila iz načrta za okrevanje in odpornost ter na »odločitev o uvedbi dodatnih, čeprav začasnih davčnih obremenitev prebivalstva in gospodarstva, tudi v luči ohlajanja gospodarske aktivnosti«.

 

Delničarjem Zavarovalnice Triglav 2,50 EUR dividende, izvoljena dva nova člana NS

Delničarji Zavarovalnice Triglav so na današnji skupščini podprli predlog vodstva, da zavarovalnica za izplačilo dividend nameni 56,8 milijona evrov oz. 2,50 evra bruto na delnico. Za nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, so imenovali Tima Umbergerja in Monico Cramer Manhem. Rajko Stanković - predsednik Društva MDS je zastopal 1,84 % zastopanega kapitala oz. 320.460 delnic. 

Ljubljana, 06. junij 2023

Delničarjem dividenda 2,50 EUR, upravi in nadzornemu svetu pa razrešnico  

Delničarji so se seznanili s poslovanje Zavarovalnice Triglav in njene celotne skupine v letu 2022 ter upravi in nadzornikom podelili razrešnico. Skupina Triglav je v primerjavi z letom 2021 lani povečala obseg obračunanih bruto premij za devet odstotkov na 1,5 milijarde evrov, čisti dobiček pa znižala za dva odstotka na 110,2 milijona evrov. Skupščina je potrdila tudi poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav za leto 2022,.

Znesek, ki ga je skupščina izglasovala za izplačilo dividend, predstavlja nekaj več kot 50 odstotkov čistega dobička Skupine Triglav za leto 2022 in sedemodstotni dividendni donos. Dividenda bo izplačana delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo zavarovalnice 20. junija 2023.

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar se je na skupščini delničarjem zahvalil za zaupanje. "Pri izplačilu dividend nas veseli, da lahko po letih, zaznamovanih z vplivi pandemije, spet izvajamo dividendno politiko na način, kot jo imamo začrtano. To pomeni, da je njeno izvajanje vzdržno za rast, razvoj in finančno stabilnost Skupine Triglav ter atraktivno za naše delničarje.".

Dva nadzornika odstopila, dva pa je skupščina izvolila

Skupščina se je seznanila tudi z odstopnima izjavama nadzornikov Branka Brečka in Petra Kavčiča ter za nova člana nadzornega sveta imenovali Umbergerja in Monico Cramer Manhem. Štiriletni mandat jima bo začel teči v sredo.

Posvetovalni sklep o politiki prejemkov ni bil sprejet

Ta politika v Zavarovalnici Triglav velja in je skladna z zakonodajo, ni pa v celoti usklajena z letošnjo različico priporočil delničarja SDH, ki je bila objavljena po sklicu skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav zato jo bodo proučili in popravili do naslednje skupščine.

 

Skupina Triglav lani za desetino povečala prihodke, čisti dobiček manjši za dva odstotka

Medij: Finance Avtorji: Špela Mikuš Teme:  Zavarovalnica Triglav  Datum: Petek, 3. marec 2023 VIR: TUKAJ

Po nerevidiranih podatkih je skupina Triglav v letu 2022 povečala celotne prihodke za deset odstotkov, na 1,59 milijarde evrov, od tega je obseg obračunane kosmate zavarovalne premije znašal 1,479 milijarde evrov (devet odstotkov več kot v letu 2021), so sporočili iz skupine.

Premija premoženjskih zavarovanj je bila višja za 12 odstotkov, življenjskih in pokojninskih zavarovanj za šest odstotkov ter zdravstvenih zavarovanj za tri odstotke. V Sloveniji je bila rast sedemodstotna, na drugih trgih regije Adria pa je bila 12-odstotna.

Čisti prihodki od zavarovalnih premij so znašali 1,19 milijarde evrov ali šest odstotkov več kot leto prej.

Dobiček pred obdavčitvijo je bil večji za dva odstotka (134,5 milijona evrov), čisti dobiček pa je bil manjši za dva odstotka in je znašal 110,2 milijona evrov. »Lani smo naredili pomembne razvojne korake in v zahtevnem poslovnem okolju dosegli dobre rezultate, ki potrjujejo robustnost našega poslovnega modela ter prilagodljivost in uspešnost začrtane strategije. Na teh podlagah smo se lahko tudi ustrezno prilagajali razmeram iz okolja, predvsem povečani rasti inflacije in neugodnemu stanju na finančnih trgih,« sporoča predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Obračunani kosmati zneski škod so se povečali za 13 odstotkov, na 832,2 milijona evrov. K njihovemu povečanju so prispevali tudi naravni množični škodni dogodki v ocenjeni višini 32,1 milijona evrov, kar presega petletno povprečje za več kot 20 odstotkov, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Kako se je poznal dvig obrestnih mer?

»Dvigi obrestnih mer in upadi delniških tečajev na finančnih trgih so se pokazali v 11-odstotnem zmanjšanju obsega naložbenega portfelja, ki je ob koncu leta dosegel 3,271 milijarde evrov. Njegovi donosi so bili negativni (–15,7 milijona evrov),« so sporočili iz Triglava.

Dobiček Zavarovalnice Triglav zrasel za polovico

Medij: Večer (V žarišču) Avtorji: Damijan Toplak Teme:  mali delničarji Datum: Četrtek, 3. marec 2022 Stran: 6

V Sloveniji dosegajo 4-odstotno premijsko rast, v tujini pa za 15-odstotno

Po nerevidiranih podatkih je Skupina Triglav lani celotne prihodke povečala za desetino, na 1,46 milijarde evrov, in ob tem dosegla 113 milijonov evrov čistega dobička ali 53 odstotkov več kot v letu 2020. Rekordno dobri rezultati izvirajo iz zavarovalno-tehničnega dela poslovanja ter upravljanja premoženja strank v vzajemnih skladih (to se je povečalo za tretjino, na 1,54 milijarde evrov) in v individualnem upravljanju. Skupina Triglav je premijsko rast dosegla v vseh zavarovalnih segmentih in na vseh trgih, kjer deluje (v Sloveniji za 4 odstotke, na tujih trgih za 15 odstotkov). Bruto dobiček iz zavarovalno-tehničnega dela poslovanja je znašal 100,4 milijona evrov, iz finančnih naložb 24,5 milijona evrov, nezavarovalnih družb skupine pa 7,8 milijona evrov.

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je ob tem povedal: "Lani smo poslovali v okolju še vedno trajajoče pandemije covida-19, zaostrene konkurence in pod vplivom gibanj na kapitalskih trgih, ki so z vidika obrestnih prihodkov ostali neugodni. Pokazali smo odpornost, prilagodljivost in doslednost pri uresničevanju strateških usmeritev. Dobri rezultati, ki so nad načrtovanimi, izvirajo iz zavarovalno-tehničnega dela našega poslovanja in upravljanja premoženja strank. V regiji Adria smo z 21,1-odstotnim tržnim deležem še naprej vodilni."

Obračunana kosmata premija naj bi letos po načrtih z 1,35 milijarde evrov poskočila na več kot 1,4 milijarde, bruto dobička pa naj bi bilo med 120 in 130 milijoni evrov ali nekaj odstotkov manj kot lani.

Dividende letos večinoma višje, donosi pa manjši

Medij: Delo  Avtorji: Karel Lipnik  Teme: mali delničarji Datum: Sreda , 12. januar 2022 Stran: 9

Dividende letos večinoma višje, donosi pa manjši

Ljubljanska borza Večina borznih družb letos načrtuje boljše poslovanje kot lani, a višje so že tudi cene delnic Potem ko seje osrednji indeks Ljubljanske borze lani povzpel za skoraj 40 odstotkov, bo letošnje leto, kot kaže, bolj negotovo, čeprav optimizem tudi v Ljubljani močno prevladuje. Vrednosti delnic prve borzne kotacije so po vseh kazalcih višje, kot so bile v tem času lani, to pa tudi pomeni, da se bodo vlagatelji bolj odzivali na uspeh poslovanja. Še vedno pa jih bodo privlačili dividendni donosi.

 

Z jutrišnjo oceno poslovanja Luke Koper bodo dobili prvi vpogled v lansko poslovanje slovenskih borznih družb in s tem tudi v delitev dobička. Konec januarja bo prvo oceno lanskega poslovanja razkrila še Krka.

Borzne družbe bodo sicer predloge izplačil dividend začele razkrivati marca.

Petrol bo sklic skupščine predvidoma objavil sredi marca. Pomemben dejavnik, ki bi lahko vplival na letošnjo rast tečajev, so tudi še vedno nizke obrestne mere in strah varčevalcev pred ležarinami. Še posebej v drugi polovici lanskega leta so začeli opazno naraščati prilivi v vzajemne sklade, kar tudi kaže, da slovenski varčevalci postopno bolj aktivno iščejo tudi bolj tvegane naložbe. To pa seveda pomeni tudi nakupe delnic slovenskih družb.

 

Višja vrednotenja

Ljubljanska borza je bila v zadnjih letih za vlagatelje zanimiva predvsem zaradi dividendnih donosov, ob razmeroma nizkem vrednotenju cen delnic. A kot že omenjeno, so vrednotenja letos opazno višja, to pa povečuje tveganja, če se poslovni načrti družb ne uresničijo. Med osmimi družbami prve borzne kotacije le še delnice NLB in Telekoma Slovenije kotirajo nižje od njihove knjigovodske vrednosti. Pri tem je treba opozoriti, da delnice bank skoraj povsod v evrskem območju kotirajo pod knjigovodskimi vrednostnimi. Za delnice Krke je treba odšteti že več kot 2,7-kratnik njihove knjigovodske vrednosti. Še vedno pa so njihovi tečaji dokaj zmerni, če jih merimo glede na dobiček na delnico. Še najdražje v tej primerjavi so delnice Krke, Telekoma Slovenije in Luke Koper, za katere je treba odšteti okoli 11-kratnik dobička na delnico, ustvarjenega v preteklih štirih četrtletjih. Seveda vlagatelji naložbene odločitve sprejemajo glede na pričakovano, torej letošnje poslovanje.

 

Pregled pa pokaže, da z izjemo Cinkarne Celje - ta po nekaj izjemnih letih pričakuje nekoliko nižjo dobičkonosnost - vse preostale družbe načrtujejo vsaj takšen dobiček kot lani. Največjo, okoli 50-odstotno rast dobička načrtuje Petrol, ki je v preteklih dveh letih občutil vpliv epidemije. Dividendni donosi še vedno privlačni Ob zdajšnjih tečajih delnic lahko vlagatelji pričakujejo od 3,5- do skoraj osemodstotni dividendni donos. Družbe bodo sicer predlog za izplačilo dividend razkrile spomladi, naša napoved temelji na preteklih izplačilih dobička in začrtani dividendni politiki, pri čemer smo za osnovo vzeli oceno lanskega poslovanja. Finančne družbe so imele v preteklih dveh letih omejitve pri izplačilu dividend, vseeno pa pri teh družbah ni pričakovati večjih presežkov. 

 

NLB je že ob koncu lanskega leta izplačala začrtano dividendo, potem ko sta Banka Slovenije in ECB odpravili omejitve izplačil. Glede na začrtano dividendno politiko bo tako največja slovenska banka letos postregla s približno pet evrov dividende na delnico, kar prinaša okoli šestodstotni dividendni donos.

 

Nekaj rezerve ima med finančnimi družbami mogoče Sava Re, ki je lani zaradi omejitev izplačala manj od začrtane dividendne politike. Druga največja zavarovalnica sicer delničarjem obljublja, da bo za dividende delila med 35 in 45 odstotki čistega dobička (ob upoštevanju stabilnosti poslovanja). Glede na lansko oceno poslovanja to pomeni vsaj 1,20 evra dividende na delnico.

 

Zavarovalnica Triglav ima v dividendni politiki zapisano, da bo za dividende delila najmanj polovico dobička. To bi pomenilo, da bo letos ponudila okoli 2,20 evra na delnico. Triglav sicer ni podal ocene čistega dobička, iz preostalih podatkov pa ga je mogoče približno izračunati. Dodajmo, da Triglav lani, kljub omejitvam, ni odstopil od politike izplačil. Veliko zanimanja bo tudi pri dividendi še za delnice Krke. Po oceni uprave je lanski dobiček presegel 300 milijonov evrov, kar obeta okoli 5,20 evra dividende oziroma 4,3-odstotni dividendni donos. Največji dividendni donos bodo, po naši oceni, prinesle delnice Telekoma Slovenije, ki praviloma razdeli skoraj ves dobiček. Če bo tako tudi letos, bodo vlagatelji prejeli okoli 4,50 evra na delnico, kar je pri zdajšnji ceni okoli 7,7-odstotni dividendni donos

.Najnižji donos lahko pričakujejo delničarji Luke Koper. Če bo ta delila polovico dobička, tako kot v preteklih letih, bo dividenda znašala okoli 0,90 evra na delnico, kar pri zdajšnji ceni delnic obeta 3,5-odstotni dividendni donos.

Dividendni donosi bodo letos znašali od tri do osem odstotkov. Največji dividendni donos bodo, po naši oceni, prinesle delnice Telekoma Slovenije. NLB bo predvidoma izplačala okoli pet evrov dividende na delnico.  

 

Na kratko iz gospodarstva

Medij: STA  Avtorji: STA Teme:  mali delničarji Datum: Četrtek, 14. oktober 2021 

STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

 

 

Bonitetna agencija AM Best je Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči A (odlično) in dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti a. Oceni imata stabilno srednjeročno napoved, ki je odraz pričakovanj agencije, da Triglav srednjeročno dosega dobre poslovne rezultate in ohranja zelo trden finančni položaj ter vodilno tržno vlogo v Sloveniji in širši regiji, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

 

Bonitetna agencija AM Best je Savi Re ob rednem letnem pregledu potrdila bonitetno oceno finančne moči A (odlično) in dolgoročno kreditno bonitetno oceno a. Obe oceni imata stabilno srednjeročno napoved. Finančni položaj je ocenjen kot zelo močan, poslovanje kot močno, vpliv profila poslovanja na bonitetno oceno kot nevtralen, sistem upravljanja tveganj pa kot primeren glede na sestavo skupine, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Save Re. Na trgu obveznic Ljubljanske borze se bo 18. oktobra začelo trgovati s trimesečnimi zakladnimi menicami z oznako TZ193, ki jih je država v skupni nominalni vrednosti 151 milijonov evrov prodala na avkciji 12. oktobra, je objavila Ljubljanska borza.

 

Sklad obrtnikov in podjetnikov je danes objavil razpis za predsednika in člana uprave.

 

Kandidati morajo meti med drugim visokošolsko izobrazbo ter pet let delovnih izkušenj na področju finančnega poslovanja ali zavarovalništva. Skupščina sklada bo predsednika in člana uprave imenovala za petletni mandat. Prijave zbirajo 15 dni ob objave razpisa, torej do 29. oktobra. Predsednik uprave sklada je trenutno Bojan Jean, član uprave pa Božidar Marot.

 

Skupščina Zavarovalnice Triglav izvolila 5 novih članov nadzornega sveta in delničarjem namenila 1,7 EUR bruto dividende

Letošnja 46. skupščina delničarjev je odločala o rednih zadevah kot so seznanitev z letnim poročilom, delitev bilančnega dobička, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS), spremembah statuta družbe in izvolila petih novih članov NS Zavarovalnice Triglav. Pooblaščenca Društva MDS, Rajko Stanković – predsednik in Grega Tekavec – izvršni sekretar sta na skupščini zastopal 4,26 % na skupščini prisotnega kapitala oz. imela pooblastilo za glasovanje iz naslova 774.728 delnic Zavarovalnice Triglav.

 

Ljubljana, 25. maj 2021

 

Uspešno poslovanje v 2020

 

Skupina Triglav je v 2020 dosegla 90,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo (indeks 90 glede na 2019, enako v nadaljevanju) in 73,7 milijona evrov čistega dobička (indeks 88) ter povečala obseg poslovanja (4-odstotna rast premije na 1.234 milijonov evrov in 5-odstotno povečanje obsega premoženja strank v vzajemnih skladih in v individualnem upravljanju na 1.156 milijonov evrov). Triglav s svojimi enajstimi zavarovalnicami zaseda vodilno mesto v regiji Adria in je eden vodilnih slovenskih upravljalcev premoženja na trgu vzajemnih skladov.

 

Finančna stabilnost

 

 

Skupina je ostala ustrezno kapitalizirana in likvidna, kar potrjujeta tudi ponovno prejeti visoki bonitetni oceni »A« s strani bonitetnih agencij S&P Global Ratings in AM Best. Oceni imata stabilno srednjeročno napoved. Profil tveganj skupine se ni pomembno spremenil, kapitalska ustreznost pa se je z vrednostjo 240 odstotkov ob koncu leta 2020 nahajala v ciljnem razponu skladno s politiko upravljanja kapitala skupine.

 

Delničarjev 1,7 EUR bruto dividenda

 

Na skupščini je bil sprejet z 89,88 % večino predlog Uprave in Nadzornega sveta zavarovalnice, da se za plačilo dividende nameni 1,70 evrov bruto na delnico (skupna vrednost 38.649.751,60 evrov) oziroma 53% odstotkov konsolidiranega čistega dobička za leto 2020, kar je skladno z dividendno politiko in priporočili AZN. Dividenda bo izplačana 10.06.2021, delničarjem vpisane v delniško knjigo na dan 09.06.2021. O nasprotnem predlogu za delitev 3,5 EUR dividende se žal ni glasovalo.

 

Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je predlagal, da Uprava in NS svet po odpravi omejitev glede izplačevanja dobička s strani Agencije za zavarovalni nadzor razmislita, da na začetku leta 2022 izplačata akontacijo dividende za leto 2021 ob izpolnjevanju kriterijev solventnosti in finančne stabilnosti.

 

Zavarovalnica Triglav

Nasprotni predlog o delitvi bilančnega dobička VZMD in mnenje uprave z dne 30.04.2021 objavljeno na Ajpesu objavo 5072972 si lahko ogledate TUKAJ.

Datum skupščine: 
25.05.2021 - 09:00
Naslov: 
v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2020 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2020. Uporaba bilančnega dobička za leto 2020, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Spremembe in dopolnitve Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo članice Nadzornega sveta Nataše Damjanovič in s potekom mandata članom Nadzornega sveta ter imenovanje novih članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Neuradno: znani novi kandidati za nadzornike Zavarovalnice Triglav

Medij: Dnevnik Avtor: Vanja Tekavec tema: Zavarovalnica Triglav, mali delničarji, ZGD-1 Datum: Sreda, 21. april 2021 Vir: TUKAJ

Za nove nadzornike Zavarovalnice Triglav naj bi bili po naših neuradnih informacijah predlagani Tomaž Benčina, Jure Valjavec, Andrej Andoljšek, Branko Bračko in Peter Kavčič.

Delničarji Zavarovalnice Triglav, ki jo vodi Andrej Slapar, bodo v kratkem odločali tudi o petih novih nadzornikih. Konec junija namreč poteče mandat štirim nadzornikom, in sicer predsedniku nadzornega sveta Andreju Andoljšku, namestniku predsednika Milanu Tomaževiču, Američanu Mariu Gobbu in Žigi Škerjancu. Nataša Damjanovič je junija lani odstopila iz nadzornega sveta in je doslej ni nihče nadomestil.

Kdo so kandidati za nove nadzornike?

Peter Kavčič je nekdanji član nadzornega sveta NKBM, kasneje je bil zunanji svetovalec uprave NKBM in njenega lastnika, ameriškega sklada Apollo Global Management. Od lani je tudi član nadzornega sveta Mladinske knjige Založba. Kavčič naj bi bil kandidat SDS. »Postopkov, v katere sem povabljen in nominiran, ne komentiram do trenutka, dokler to ne potrdijo lastniki,« nam je dejal včeraj.

Tomaž Benčina, ki naj bi bil kandidat iz kvote SMC, je nekdanji dolgoletni direktor Cinkarne Celje, lani je mesto prepustil svojemu nasledniku Alešu Skoku. Benčina nam je potrdil, da je kandidiral za nadzornika zavarovalnice. »Dal sem soglasje za kandidaturo za nadzornika zavarovalnice Triglav in prestal proceduro nominacijskega odbora nadzornega sveta in Slovenskega državnega holdinga.«

Jure Valjavec je direktor telekomunikacijskega podjetja T2 in naj bi bil kandidat iz kvote NSi.

Branko Bračko, sicer član SDS, je član uprave Uniorja. Bračko, ki je sicer tudi akreditiran za nadzornika pri Slovenskem državnem holdingu, nam je kandidaturo potrdil: »Bil sem med kandidati za nadzornika, ali sem predlagan tudi v ožji izbor, pa ne vem,« nam je povedal danes. Branko Bračko je bil sicer lani izvoljen tudi za novega nadzornika Petrola, vendar je odstopil, še preden je začel svoj mandat v naftnem trgovcu.

Andrej Andoljšek je aktualni predsednik nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav.

 

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.