Delničarji Istrabenza potrdili vse predlagane sklepe

NatisniNatisni

Na 24. redni skupščini družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. (v nadaljevanju Istrabenz), ki je potekala 27. maja 2016 v Portorožu, sta pooblaščenca Društva MDS zastopala 108 delničarjev oz. 3,7 % na skupščini prisotnega kapitala. Skupščine se je sicer udeležilo le 43,45 % kapitala. Skupščina se je med drugim seznanila z letnim poročilom družbe Istrabenz za leto 2015, podelila razrešnice upravi in nadzornemu svetu (NS) za preteklo leto, ter izglasovala spremembe statuta družbe. 

 

Ljubljana, 27. maj 2016


 

Razrešnica Upravi in NS

Predsednik uprave Andrej Laznik je seznanil delničarje z Letnim poročilom za poslovno leto 2015. Holding še izvaja postopke dezinvestiranja (kot je npr. prodaja družbe na področju IT umik itn) s ciljem zmanjšanja celotne zadolženosti. Ob tem je predsednik uprave predstavil še rezulate hčerinskih firm v preteklem letu, kjer se vendarle kažejo določeni pozitivni poslovni premiki. Delničarji so hkrati podelili razrešnico dvem sestavam nadzornega sveta družbe. Vsi so prejeli razrešnico z 99,9 % večino.

 

Spremembe statuta družbe

Prisotni delničarji so z 99,9% glasov podprli predlagane spremembe statuta družbe, s katerimi so bila spremenjena določila glede števila članov uprave in nadzornega sveta. 

 

Imenovanje revizorja

Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 so delničarji z 99,9% glasov imenovali revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.