LIP Radomlje

LIP Radomlje, d.d. - Kontaktni podatki

LIP Radomlje, d.d. (oznaka delnice: LRAG)
Pelechova cesta 15
1235 Radomlje
Telefon: +386 (1) 724 09 27
Faks: +386 (1) 724 10 32
Spletna stran: www.lip-radomlje.si

Anton Žibert - vodja OMD Lip Radomlje in namestnik vodje OMD Telekoma Slovenije pri Društvu MDS

Anton Žibert je upokojenec in mali delničar v več podjetjih in ima bogate izkušenj na področju zaščite malih delničarjev, saj je uspešno pripeljal male delničarje LIP RADOMLJE, ki so bili neorganizirani in prepuščeni samovolji direktorja iz izgubljene situacije do združitve v OMD in nato uspešne odprodaje delnic.

Ob tem uspešnem projektu je potrebno poudariti, da je aktiven tudi na področju športnih dejavnosti, kakor tudi družbeno aktiven na različnih področjih, kjer nesebično deli svoje bogate izkušnje z drugimi. V času aktivnega dela je bil tudi več kot 10 let član nadzornega sveta, zadnjih 20 let delovne dobe pa je delal na dveh vodilnih delovnih mestih, bil je direktor splošno kadrovskega sektorja in direktor splošnega sektorja.
 

Skupščina LIP Radomlje - napovedana izpodbojna tožba, direktor si mesečno izplačuje kar 12 delavskih plač!?

Na današnji skupščini družbe LIP Radomlje, v likvidaciji, je skupščina sicer potrdila vse predlagane sklepe, a je predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši Rajko Stanković, kot pooblaščenec delničarja Antona Žiberta, predsednika OMD LIP Radomlje pri Društvu MDS napovedal izpodbijanje sklepa o soglasju za oblikovanje sklada lastnih delnic.


Radomlje, 30.08.2010 ob 10.40 uri
 
Predstavnika Društva MDS Rajko Stanković in Anton Žibert sta danes zastopala 2,11 % prisotnega kapitala oz. 5.196 delnic, večinski IGEM in Rubicon Design v ustanavljanju, ki sta v lasti in upravljanju Tomaža Ročnika in Asta Dvornika, pa sta zastopala svojih 240.929 delnic. 
 
GRADIVO ZA SKUPŠČINO ŠELE NA SEJI
 
Po uvodni proceduri je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS ponovno zahteval izročitev gradiva za skupščino, ki ga Uprava ni želela izročiti. Na vnovično prigovarjanje ter opozorilu, da bomo sicer prijavili prekršek Ministrstvu za gospodarstvo, je Uprava slednje le izročila. Že bežen pogled na gradivo nam je povedal, da so želeli nekaj prikriti.
 
LIKVIDACIJSKI UPRAVITELJ IMA KAR 9.500 EUR (bruto-bruto) PLAČE MESEČNO
 
V gradivu tako ni bilo opredeljenega podatka o plači likvidacijskega upravitelja Asta Dvornika, ki je tudi solastnik podjetja Rubicon Design d.o.o.. S svojim managerskim odkupom je spravil družbo LIP Radomlje v likvidacijo, odstranil vse »neposlušne delavce« z odpravninami, ter ponovno začel redno proizvodnjo. Tako od 1. septembra 2010 dalje LIP Radomlje ne bo več v likvidaciji, in direktor bo verjetno sedaj poleg te “osnovne” plače, deležen še stimulacije, kot jo je imel v preteklosti, v višini 30 % osnovne plače (kar je ekvivalent 16 plač njegovih zaposlenih).
 
LIKVIDACIJSKI UPRAVITELJ NAGNAL »NEPOSLUŠNE DOBAVITELJE«
 
Ker direktor družbe ELGRAD, d.d., iz BIH ni želel več nositi bremena posledic »spornih odločitev«, je bil za »nagrado« izgnan iz LIP Radomlje, čeprav mu je v času prevzema Asto Dvornik obljubljal selitev dela tovarne v BIH. Ko je opravil svoje poslanstvo pri nakupu delnic, ki jih je imel v lasti KBM INFOND, je bil odslovljen.
 
SKLAD LASTNIH DELNIC – ŠE EN POIZKUS ZLORABE MALIH DELNIČARJEV
 

"Komu so sploh še mar mali delničarji?" - kratki video pregled MDS press

 

ZA OGLED KRATKEGA DOGAJANJA KLIKNI NA SLIKO
 
"Komu so sploh še mar mali delničarji?"
 

"Komu so sploh še mar mali delničarji?" je bil naslov tematskega večera, ki ga je v četrtek, 19. 11. 2009 v Kranju pripravila GBD Gorenjska borzno posredniška družba.

Gostiteljica večera je bila Ani Klemenčič, izvršna direktorica finančne družbe GBD, d.d.
 
Sodelujoči razpravljavci pa so bili:
-        dr. Borut Bratina, z Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru in član ZNS,
-        dr. Damjan Žugelj, direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP),
-        Rajko Stanković, predsednikDruštva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS)

Skrita likvidnostna sredstva

Medij: Delo Avtorji: Jakše Luka Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Ozadja Datum: 09. 12. 2013 Stran: 9

Mali delničarji Potem ko seje izkazalo, da hočejo nekateri mali delničarji Premogovnika Velenje od družbe matere, Holdinga slovenske elektrarne, izsiliti odkup njihovega deleža, smo pogledali, kakšno je stanje v distribucijskih podjetjih, v katerih imajo mali delničarji približno petinski delež, preostalega pa država.


Zgodbe sicer niso povsem primerljive, saj je bil nakup delnic Premogovnika Velenje aktualen leta 2007, medtem ko so se vrata v distribucijska podjetja odprla že po osamosvojitvi z vložitvijo certifikatov. Poleg tega ne moremo zaradi razkritij NPU v primeru Premogovnika Velenje vseh malih delničarjev obtožiti kaznivih ali špekulativnih dejanj. Kljub temu pa si je treba zastaviti vprašanje, s kakšnim razlogom so mali delničarji kupovali deleže v distribucijskih podjetjih, čeprav niso mogli računati na Velike dobičke, in kot se je sčasoma izkazalo, teh razen zadnjih dveh let tudi ni bilo. Prizadevanja večine malih delničarjev so usmerjena k temu, da bi jih država izplačala, kakor vedno pa se zatakne pri ceni.

Veliki obeti

Prvi mali delničarji so v distribucijska podjetja vstopili v obdobju prve privatizacije oziroma z notranjim odkupom delnic, ko so zaposleni in včasih tam zaposleni upokojenci vanje lahko vložili certifikate. Ker pa je nastala privatizacijska luknja, so v drugem krogu razširili možnost in v lastniško strukturo so vstopili pidi, ki so kasneje odkupovali delnice od posameznikov in z njimi trgovali. Danes je v teh podjetjih 20,5 odstotka malih delničarjev, če odštejemo državne ali paradržavne sklade (Kapitalska družba, pokojninski skladi ...), pa od 17 do 18 odstotkov. Od tega je dva do tri odstotke posameznih malih delničarjev, preostali so institucionalni vlagatelji, razni skladi, na primer Triglav Naložbe in Adriatic Slovenka, in podjetja (Pivovarna Laško, Radenska, DZS, NFD, Sava ...). Pri tem je zanimivo, da se posamezne družbe pojavljajo v več distribucijah in da nekatere posameznike izsledimo prek različnih pravnih oseb.

Lip Radomlje v stečaj

Medij: Gorenjski glas Avtorji: Bogataj Boštjan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ekonomija Datum: 25. 05. 2012 Stran: 7

Po izgubi v letu 2009, oklicu likvidacije in preklicu likvidacije leto kasneje je ljubljansko sodišče ta teden oklicalo stečaj za pohištveno podjetje iz Radomelj.

Radomlje - Okrožno sodišče v Ljubljani je v sredo oklicalo stečaj nad Lesno industrijskim podjetjem (Lip) Radomlje, za stečajnega upravitelja pa imenovala Štefana Ščapa. Na ta način se, kot kaže sedaj , zaključuje tradicija podjetja, ki sega kar v leto 1894, in tudi agonija podjetja, ki je z 250 (še prej pa štiristo) zaposlenimi že sredi leta 2009 oklicalo likvidacijo.

Asto Dvornik je, takrat direktor in nato likvidacijski upravitelj, povedal, da so se za likvidacijo odločili lastniki, saj bi podjetje prej ali slej postalo insolventno. Največ težav jim je takrat povzročila odpoved sodelovanja ameriškega kupca. Dobro leto zatem (2010) pa so se lastniki odločili za ustavitev likvidacije in nadaljevanje dela. V vmesnem času je delo izgubila tretjina delavcev, mali delničarji pa so večinskim lastnikom očitali poskus zlorabe, saj naj bi se tako znebili neposlušnih delavcev.

"V Vzajemni za interese vseh zavarovancev"

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Foto: Tit Košir Teme: Mali delničarji, ZPRE-1 zakon o prevzemih, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 06. 03. 2012 Stran: 11

Verniki so zaupali lastninske certifikate Krekovim skladom in ob tem cerkev napačno enačili z državo, meni Rajko Stankovič, predsednik MDS

V obdobju, ko mali delničarji v marsikaterem slovenskem podjetju doživljajo vedno bolj grenko izkušnjo delničarstva, smo se z Rajkom Stankovičem, predsednikom društva Mali delničarji Slovenije (MDS), pogovarjali o delovanju njihovega društva in o njihovih najbolj odmevnih akcijah v elektrodistribucijskih podjetjih, Vzajemni, holdingih Zvon, Savi, Merkurju, Perutnini Ptuj in številnih drugih primerih.


Čemu so društva malih delničarjev namenjena?

"Na področju delničarstva sem pričel delati 10. junija 2006 v društvu VZMD, vse do 12. marca 2009, ko sva se s predsednikom VZMD, Kristjanom Verbičem, zaradi različnih pogledov na delovanje društva in predstavljanja interesov malih delničarjev razšla. V MDS, ki smo ga ustanovili aprila 2009, smo vedno poiskali nekoga, ki je delničar v določenem podjetju, da je poleg lastnih nesebično branil interese drugih malih delničarjev. Vedno smo skušali najti nekoga, ki je užival zaupanje večjih delničarjev bodisi (nekdanjih) zaposlenih. Z lastnim zbiranjem pooblastil se letno udeležimo 45 do 50 skupščin, imamo 21-odstoten izplen vrnjenih pooblastil za zastopanje na skupščinah, kjer v povprečju zastopamo dva odstotka osnovnega kapitala in dobre tri odstotke glasovalnih pravic. Nastopamo tudi kot pooblaščenci v podjetjih, kot so Petrol, Gorenje, Pivovarna Laško, Mercator, kjer organizirano zbirajo pooblastila. Lani smo med temi družbami najboljši rezultat imeli na Gorenju, kjer smo zastopali 12,37 odstotka delničarjev, saj smo dobili pooblastilo podjetja Philipa Sluiterja (Home Products Europe), ki je 6,73-odstotni lastnik. Pri lastnih zbiranjih pooblastil bi izpostavil, da smo na lanski skupščini Krke zastopali 5,5 odstotka delničarjev, leto prej, ko se v zbiranje pooblastil ni vključila Krkina uprava, pa slabih 10 odstotkov. Že dve leti zapored smo največji zastopniki malih delničarjev v Žitu, kjer imamo na skupščini od 26- do 28-odstotno zastopanost kapitala in v obeh letih smo z nasprotnim predlogom uspeli z zvišanjem dividende, z nadzornikom žal ne. V zadnjem letu smo se aktivno vključili v zgodbo obeh cerkvenih' holdingov Zvon in tudi tu dosegli od 6- do 10-odstotno skupščinsko zastopanost."

Mačehovska država v elektropodjetjih

Kolikšen je vaš letni proračun za delovanje in kako pridete do teh sredstev?

LIP Radomlje

Datum skupščine: 
11.07.2011 - 13:00
Naslov: 
v sejni sobi na sedežu družbe v Radomljah, Pelechova cesta 15.
Status: 
arhivirana

Na skupščini Abanke država brez glasov, a ravsa ni pričakovati

Medij: Finance Avtorji: Weiss Monika,Tomažič Janez Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 26. 05. 2011 Stran: 4

Vrhovno sodišče državi v Abanki ni vrnilo glasovalnih pravic

Na današnji skupščini Abanke - ta je v postopku prodaje - bo imel državni blok okrog Zavarovalnice Triglav zamrznjene glasovalne pravice, smo izvedeli. Tako bo o vseh sklepih odločal lastniški blok kranjske Save. A naveza Matej Narat (Sava) in Borut Jamnik (prvi nadzornik Triglava) je soglasna.


Spomnimo, ker je državna Luka Koper z nakupi delnic Abanke kršila zakon o prevzemih, je agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) državnemu bloku (34,9 odstotka lastništva) zamrznila glasovalne pravice v Abanki. Odmrznili naj bi jih z objavo prevzemne ponudbe ali pa zmanjšanjem deleža na 25 odstotkov; podobno j e ATVP od države zahteval v več družbah, tudiPetrolu. Spor seje znašel na sodišču, medtem pa je državnizbor sprejel avtentično razlago prevzemnega zakona, ki predvideva vrnitev glasovalnih pravic državi. Zaradi nove razlage je ATVP sprožil ustavni spor. Kljub temu je vrhovno sodišče pri Petrolu potrdilo stališče DZ in na nedavni skupščini državi pustilo glasovati - analogno pa so pričakovali tudi lastniki Abanke. A se to ni zgodilo; vrhovno sodišče se do odločitve ustavnega sodišča ne namerava opredeliti.

O čem bodo delničarji odločali

LIP Radomlje

Datum skupščine: 
23.05.2011 - 14:00
Naslov: 
v sejni sobi na sedežu družbe v Radomljah, Pelechova cesta 15, 1235 Radomlje.
Status: 
arhivirana
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.