Mercator

Mercator, d.d. - Kontaktni podatki

Poslovni sistem Mercator, d.d. (Oznaka delnice: MELR)
Dunajska cesta 107
1113 Ljubljana
 
Telefon: +386 (1) 560 10 00
Faks: +386 (1) 560 10 74
 
Vodstvo družbe: Uprava
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Mercator

Oznaka delnice:

MELR

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031100082

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   254.175.051,39€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   6.090.943

31.12.2016

Lastne delnice:

   42.192

31.12.2016

Število delničarjev:

   1.849

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   91,10€

31.12.2016

Bilačni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   -79.249.000,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   68,00€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   414.184.124,00€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

01 560 10 00

Email:

ir@mercator.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Mercator – Todorićevi nadzorniki brez razrešnice, izvoljen nov NS

Delničarji Mercatorja so na redni skupščini odločali o razrešnici zdaj že nekdanjih članih Nadzornega sveta (NS) in tudi o imenovanju novega NS. Člani NS, ki so prihajali iz Todorićevih vrst niso prejeli razrešnice za delo v preteklem letu, med ko so ostali razrešnico prejeli. V NS sta nov 4 letni mandat dobila Matej Lahovnik in Ivica Mudrinić, polega njiju pa bodo v NS sedeli tudi Fabris Peruško, Irena Weber in Sergei Volk.

 

Ljubljana, 12. junij 2018


 

Mercator rahlo povečal prihodke in zmanjšal dolg

V letu 2017 so prihodki iz prodaje v trgovini na drobno znašali 1,6 milijarde EUR (vsi prihodki so znašali 2,2 milijarde EUR), kar je 2,5 % več kot v letu 2016. EBITDA marža je znašala 90,6 milijonov EUR, finančni dolg pa je nižji za 21 milijonov EUR, vendar še vedno znaša 882 milijonov EUR.

Mercator zaposluje skoraj 21 tisoč ljudi in ima 1.240 maloprodajnih trgovin. V letu 2017 so izvedli za 71 milijonov EUR investicij.

 

Del starega NS brez razrešnice

Delničarji niso podelili razrešnice naslednjim članom NS: Anteju Todoriću, Damirju Kuštraku, Ivanju Crnjacu in Darku Knezu. 

Na drugi strani pa so razrešnico prejeli: Ante Ramljak, Matej Lahovnik, Ivica Mudrinić, Vladimir Bošnjak, Teo Vujičić, Matjaž Grošelj, Veljko Tatić, Vesna Stojanović in Jože Lavrenčič, kakor tudi celotna uprava Mercatorja.

Za nove člane NS so bili imenovani Fabris Peruško (izredni pooblaščenec Agrokorja), Irena Weber (namestnica Peruška), Sergei Volk (Sberbank) ter Ivica Mudrinić in Matej Lahkovnik, ki sta bila v NS že prejšnjo sestavo.

Luka Koper – rekordni rezultati z rekordnim stroškom na zaposlenega

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v zadnjih dneh z mešanimi občutki spremlja dogajanje, v povezavi z družbo Luko Koper, d.d. Skupščina družbe bo potekala prihodnji petek, 01. julija in čeprav se v Društvu MDS želimo jasno distancirati od ravnanj tako večinskega lastnika kot Uprave in Nadzornega sveta (NS) oziroma predsednice NS, smo pri pregledu letnega poročila Luke Koper za leto 2015 naleteli na izredno zanimiv podatek, katerega nameravamo izpostaviti tudi na sami skupščini Luke Koper, predvsem pa na skupščinah drugih delniških družb. Luka Koper se je v zadnjih dneh pohvalila z doseženimi rezultati, ki so po posameznih kazalnikih nadpovprečno dobri, za kar vodstvu družbe iskreno čestitamo, žal pa pri navajanju kazalnikov o dobičkonosnosti in donosnosti na kapital pogrešamo navedbo, da družba kuje tudi rekord pri stroških dela na posameznega zaposlenega. 

Povprečni mesečni strošek zaposlenca v Luki Koper znaša 3.833,79 EUR. Za primerjavo, v družbi Krka povprečen mesečni strošek zaposlenega znaša 2.551,27 EUR oziroma kar 1.282,52 EUR manj, v družbi Prva Group, ki jo vodi predsednica NS Luke Koper pa povprečni strošek na zaposlenega znaša 2.271,97 EUR oziroma 1.561,82 EUR manj (za celotno povprečno slovensko bruto plačo manj). Glede na nadpovprečne rezultate, ki jih beleži Luka Koper, navkljub visokim stroškom dela, bomo na prihajajočih skupščinah Krke in Gorenja ki bosta potekali 7. in 8. julija, vodstvo družbe povprašali, zakaj njihovi zaposlenci niso deležni tovrstnih prejemkov.

 

Ljubljana in Koper, 23. junij 2016


 

Izračun Društva MDS – poziv naj podatke preveri vsak sam

V izogib napakam ali označevanju, da vodimo takšen ali drugačen konstrukt proti družbi ali posameznikom, spodaj prilagamo obsežno analizo za 20 slovenskih družb, v kateri je navedeno število zaposlenih v posamezni družbi, strošek dela, (preračunan) povprečni letni strošek dela na zaposlenega in (preračunan) povprečni mesečni strošek na zaposlenega. Nazadnje je v tabeli prikazana tudi razlika v znesku napram Luke Koper, delež zaposlencev z najmanj univerzitetno izobrazbo ter točne strani letnih poročil, od koder smo zajeli vse navedene podatke. Naziv posamezne družbe vsebuje tudi neposredno povezavo do letnega poročila pričujoče družbe z izjemo letnih poročil za Časnik Finance in družbo Dnevnik, katerih letni poročili so dostopni na AJPESu (za leto 2014). Na ta način si lahko vsak posameznik sam preveri točnost navedenih podatkov in v primeru da smo kje zapisali napačen podatek, se seveda iskreno opravičujemo.

 

                 
 

Družba

Število zaposlenih na dan 31.12.2015

Stroški dela kumulativni (v EUR)

Mesečni strošek na zaposlenega

Razlika v primerjavi z Luko Koper

Delež (v %) delavcev z univerzitetno izobrazbo

Vir LP (stran)

 
 

Luka Koper

1.040

48.075.673,00

3.852,22 €

-

26,51

234

 
 

Banka Koper

754

28.469.000,00

3.146,44 €

687,34 €

ni podatka

85, 104

 
 

Telekom Slovenije

3.803

130.215.000,00

2.853,34 €

980,45 €

33

9, 132, 133, 202

 
 

Krka

10.564

323.419.000,00

2.551,27 €

1.282,52 €

54,8

106, 157

 
 

Slovenske železnice

8.069

243.961.000,00

2.519,53 €

1.314,26 €

ni podatka

37, 117

 
 

Cinkarna Celje

955

28.419.832,00

2.479,92 €

1.353,87 €

13,6

6, 57

 
 

RTV Slovenija

1.948

56.205.000,00

2.404,39 €

1.429,40 €

44,25

17, 104

 
 

DARS

1.242

35.832.067,00

2.404,19 €

1.429,59 €

26,4 (VI - VIII)

17, 41

 
 

Unior

2.103

59.952.489,00

2.375,67 €

1.458,11 €

10,01

3, 136

 
 

Prva Group

116

3.162.577,00

2.271,97 €

1.561,82 €

ni podatka

18, 50

 
 

Zavarovalnica Triglav

5.379

142.787.896,00

2.212,12 €

1.621,67 €

36,01

7, 58

 
 

KD Group

1.282

32.674.000,00

2.123,89 €

1.709,89 €

47,8 (VI - VIII)

33, 49, 51

 

 

SavaRe

2.488

59.557.283,00

1.994,82 €

1.838,97 €

35,9

97, 209

 

 

Gorenje

10.617

231.362.000,00

1.815,97 €

2.017,81 €

ni podatka

14, 134

 
 

Istrabenz

505

10.395.960,00

1.715,50 €

2.118,28 €

15 (cca. prečitano z grafa)

5, 52, 101

 
 

Intereuropa

1.370

25.213.000,00

1.533,64 €

2.300,15 €

35,9 (VI - VIII)

5, 121

 
 

Petrol

4.068

65.139.674,00

1.334,39 €

2.499,39 €

20,84

65, 146

 
 

Mercator

22.922

256.848.000,00

933,78 €

2.900,01 €

7

8, 81, 141

 
 

Finance (AJPES - leto 2014)

90

3.316.740,00

3.071,06 €

762,73 €

54

7,8, 26

 
 

Dnevnik (AJPES - leto 2014)

166

5.201.080,00

2.610,98 €

1.222,80 €

40,36

18, 58

 
 

Vir: Revidirana letna poročila družb.

 
 

 

Povprečni strošek zaposlenega v Luki Koper skoraj dvakratnih povprečne bruto plače v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije za december 2015 navaja, da je povprečna plača v Sloveniji znašala 1.594,93 EUR med tem ko povprečna bruto plača v Skupini Luke Koper znaša 3.095,00 EUR.

V Društvu MDS pozdravljamo nagrajevanje delavcev, vendar pa s tem težko najdemo odgovore za delničarje, ki se obračajo na nas z vprašanji, kdaj bo Luka Koper delila višjo dividendo… 

Mercator bo investiral v nov logistični center

Delničarji Mercatorja so se danes sestali na 23. skupščni, v okviru katere so se delničarji seznanili s poslovanjem v letu 2015. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta prejela razrešnico za delo v minulem letu, hkrati pa je bila za revizijo izkazov v letu 2016 izbrana revizijska družba Deloitte revizija. Mercator v naslednjih treh letih predvideva sto milijonsko investicijo v nov logistično center, kar je na skupščini predstavil predsednik uprave Toni Balažič.

 

Ljubljana, 10. maj 2016


 

Poslovno prestruktiranje Mercatorja se počasi zaključuje

Mercator, ki že od leta 2012 izvaja poslovno prestruktiranje svojih dejavnosti, med katerimi prevladuje optimizacija enot in posledično zapiranje neprofitnih prodajaln, postopno posluje vse bolj pozitivno.

Tako je Mercator v letu 2015 ustvaril 'le' slabe 4 milijone EUR izgube, ob tem pa je vidno izboljšal izid iz poslovanja, ki je v letu 2015 znašal več kot 51 milijonov EUR v primerjavi z 5 milijoni EUR iz leta 2014.

Društvo MDS v Krki predlaga dividendo v višini 3,35 EUR

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je za 20. skupščino družbe Krka, d.d., ki bo potekala 18.06.2015, podalo nasprotni predlog glede delitve bilančnega dobička, kjer predlagamo, da se namesto 2,20 EUR za dividendo nameni 3,35 EUR. Pri predlogu smo upoštevali predlog Uprave in Nadzornega sveta, sočasno pa smo v nasprotnem predlogu prišteli še izredno dividendo iz naslova razgradnje rezervacij za tožbe, ki je Krka zaključil uspešno. V Društvu MDS menimo, da bo višja dividenda imela pozitivne učinke tako za obstoječe delničarje kakor tudi za morebitne nove vlagatelje, ki se odločajo za nakup delnic.

 

Ljubljana in Novo mesto, 29. maj 2015


Skladno z navedbami v letnem poročilu družbe, natančneje na 49. in 50. strani letnega poročila za leto 2014 je družba Krka, d.d. realizirala 70,7 milijonov EUR drugih poslovnih prihodkov. Zgolj v zadevi »Perindopril« je družba imela oblikovano rezervacijo v višini 47,5 milijonov EUR, v juliju 2014 pa je družba s strani Evropske komisije prejela odločbo o plačilu kazni v višini 10 milijonov EUR, preostali del rezervacije, v višini 37,5 milijonov EUR pa je družba sprostila. Prav tako se je dodatno sprostila rezervacija v višini 1,4 milijona EUR v zadevi Sanofi Aventis Francija, sočasno pa je družba prejela še povračilo sodnih stroškov v višini 20,8 milijonov EUR v sporu z družbo AstraZeneco. Društvo MDS na osnovi navedenega predlaga, da se del sproščenih rezervacij nameni za izplačilo izredne oz. povišane dividende delničarjem, saj gre za prosta sredstva, s katerimi družba razpolaga in enkratno izplačilo višje dividende v ničemer ne bi ogrozilo poslovanja družbe niti začrtane strategije.

Društvo MDS predlaga, da se tako za dividendo nameni 3,35 EUR bruto na delnico, kjer je bil upoštevan predlog Uprave in NS, ki predlagata redno dividendo v višini 2,20 EUR bruto skladno z dividendno politiko, slednjemu pa je bila prišteta še izredna dividenda v višini 1,15 EUR bruto iz naslova sproščene rezervacija iz zadeve »Perindopril« v višini slabih 37,5 milijona EUR.

 

Društvo MDS tudi tokrat z lastnik zbiranjem pooblastil

Delničarji Krke bodo v ponedeljek, 01.06.2015 pričeli prejemati pooblastila za zastopanje na skupščini, s podpisom našega pooblastila pa delničarji avtomatično prekličejo pooblastilo, ki jim ga je poslala Krka. Na žalost družba pošilja pooblastila delničarjem brez da bi počakala na zakonsko določen 7-dnevni rok za razširitev dnevnega reda in za podajanje nasprotnih predlogov, prav tako pa družba nikakor ne želi, da bi na pooblastila uvrstila predstavnike malih delničarjev, čeprav je to praksa večine večjih slovenskih družb (Petrol, Gorenje, Mercator, Pivovarna Laško itd.).

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

Mercator - Organizirano zbiranje pooblastil za 21. redno skupščino

Za prenos pooblastila kliknite tukaj.

Za prenos spremnega pisma kliknite tukaj.

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic in v ta namen pričenja z organiziranim zbiranjem pooblastil. Tako lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini delničarji uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem tudi neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Poslovni sistem Mercator, d.d., svoje delničarje obvešča, da smo na podlagi dogovora, sklenjenega dne 26.9.2014 z VZMD (Vseslovenskim združenjem malih delničarjev) ter na podlagi dogovora, sklenjenega dne 18.9.2014 z Društvom MDS (Društvo Mali delničarji Slovenije), pričeli z izvedbo organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev za 21. izredno skupščino delničarjev, ki bo dne 21.10.2014. Družba Mercator, d.d., VZMD in Društvo MDS so izbrali naslednje pooblaščence, ki jih bodo lahko delničarji pooblastili za uresničevanje svojih pravic: Košak Janez, Verbič Kristjan, Stanković Rajko in Tekavec Grega.

Dokapitalizacijska skupščina PS Mercatorja, Agrokor bo postal 88,10 % lastnik, preostalih 2.765 malih delničarjev pa le še 0,97 % lastniki v PS Mercator

Poslovni sistem Mercator je danes, dne 20.09.2014 na zahtevo večinskega delničarja Agrokor, d.d., v časniku DELO in SEONETU objavil sklic skupščine družbe, ki bo v torek 21.10.2014 ob 13.00 uri v prostorih družbe na Dunajski cesti 107 v Ljubljani. Agrokor bo z dokapitalizacijo postal 88,10 % lastnik, delež 2.765 malih delničarjev pa bo 0,97 %.

 

Ljubljana, 20.09.2014


 

Agrokor bo pretvoril 200 mio EUR podrejenega posojila v kapital PS Mercator

Spomnimo - Agrokor je dne 26.07.2014 s PS Mercatorjem sklenil podrejeno posojilo (»Super Subordinated Loan Agreement«)  v višini 220 mio EUR. Od tega je 20 mio EUR namenil za zagotavljanje tekoče likvidnosti PS Mercator, preostalih 200 mio EUR pa za razdolževanje pri bankah upnicah. Na tokratni sklicani skupščini PS Mercator bo Agrokor podrejeno posojilo v višini 200 mio EUR pretvoril v osnovni kapital družbe, z izdajo 2.325.582 novih navadnih kosovnih delnic, za katere bo plačal 86,00 EUR za delnico, kar je enako prevzemni ceni.

 

Agrokor bo svoj delež povečal iz 80,75 % na 88,10 % v PS Mercator

Tako se bo število delnic iz 3.765.361 povečalo na 6.090.943 in lastništvo Agrokorja iz 3.040.597 delnic (oz. 80,75 %) na 5.366.179 delnic (oz. 88,10 %). 

 

2.765 malih delničarjev bo po dokapitalizaciji imelo le še 0,97 % delež v PS Mercator

Po podatkih KDD je v PS Mercator še 2.765* malih delničarjev (*podatek o številu delničarjev je po podatkih KDD na dan 19.09.2014), ki imajo približno 59.250** delnic (**podatek o številu delnic je z dne 19.09.2014). Tako se bo delež malih delničarjev iz 1,57 % zmanjšal na vsega 0,97 %. Že bežen pogled na delniško knjigo kaže, da bo po dokapitalizaciji Akrokor s hrvaškimi skladi in drugimi tujci obvladoval kar 99,02 % Mercatorja (v izračunu so upoštevane tudi lastne delnice).

 

POP TV: Todorić dokončno zavladal Mercatorju

Todorić dokončno zavladal Mercatorju (za prenos TV posnetka iz oddaja 24ur zvečer kliknite na sliko ali tukaj)

 

PETRA KERČMAR: Ja, tudi pri Mercatorju se je odvijala velika politična bitka in še zdaj se, danes pa se je iztekla še Agrokorjeva prevzemna ponudba za preostalih 47 odstotkov najboljšega soseda in po neuradnih podatkih je hrvaški tajkun Ivica Todorić dokončno zavladal največjemu slovenskemu podjetju. Več pa Marko Milenkovič.

 

MARKO MILENKOVIČ: Megalomanske sanje so sanjali mnogi. Skoraj brez izjeme so se sanje sprevrgle v nočne more. Le največji sanjač z največjimi sanjami bo kot kaže uspel, danes ugotavlja Rajko Stankovič, predstavnik Malih delničarjev.

 

RAJKO STANKOVIĆ (MDS, Društvo malih delničarjev): Je 8.000 delničarjev sprejelo to ponudbo, torej je v strukturi ostalo še približno 3.100 delničarjev. V procentih za teh 3.100 delničarjev lahko rečemo, da je to približno 4 procente.

 

MILENKOVIČ: Todorić je dobro polovico Mercatorja že kupil, njegova prevzemna ponudba pa se le ni nanašala zgolj na male delničarje, ampak tudi na banke, sklade in še enega sanjača, Zorana Jankovića. Prav njegovo zapuščino je Todorić danes dokončno poteptal.

 

STANKOVIĆ: Je pa sigurno šel čez 75 procentov in takrat bo seveda razmislil morda tudi iz organiziranega trga.

 

MILENKOVIČ: Tudi Janković je, oziroma bo, za svoj poldrugi odstotek Mercatorjevih delnic, ki jih še ima KLM lahko iztržil dobrih 5 milijonov evrov, kar mu je omogočil varuh konkurence.

 

Zadnja skupščina Mercatorja v 'stari' sestavi

Prva skupščina po izvedenem prevzemu je potekala brez pretresov, saj so delničarji z več kot 99,80 % sprejeli vse sklepe in tako izvolili nov nadzorni svet, potrdili revizorja ter spremembe statuta na zahtevo bank, ki jim omogoča nadzor nad delom NS. V mesecu septembru bo znano, koliko delničarjev se je odločilo delnice prodati.

 

Ljubljana, 29. avgust 2014


 

Novi nadzorni svet Mercatorja

Po vstopu hrvaškega Agrokorja v lastništvo podjetja je skupščina odločala o imenovanju novega nadzornega sveta. Na predlog hrvaškega koncerna so nadzorniki postali Damir Kuštrak, Ante Todorić, Ivan Crnjac, Darko Knez in Ivica Mudrinić, poleg navedenih pa v NS ostaja tudi dosedanji predsednik dr. Matej Lahovnik.

Preostali člani; Bojan Brank, Rok Rozman, Boris Galić, Zdenko Podlesnik in Marjeta Zevnik, so odstopne izjave podali takoj po sporočilu konzorcija prodajalcev Mercatorja o sklenjenem poslu z Agrokorjem oziroma kmalu potem, ko je bila objavljena ponudba za prevzem.

Za ogled TV prispevka na RTV SLO kliknite na sliko ali tukaj.

 

Uprava in NS z razrešnico

Skupščina je podelila razrešnico nadzornemu svetu in upravi, potrdila pa je tudi spremembe statuta družbe, po katerih se bodo lahko sej nadzornega sveta poleg nadzornikov in uprave udeleževali tudi predstavniki bank upnic.

 

Delničarji imajo čas za sprejem prevzemne ponudbe le še do ponedeljka 1.9.2014 do 12.00 ure

Agrokor je 27. junija od konzorcija prodajalcev na čelu s Pivovarno Laško pridobil 53,12 % Mercatorja, 31. julija pa je objavil prevzemno ponudbo. Ponudba se izteče v ponedeljek, cena za delnico pa znaša 86 EUR, kolikor je Agrokor plačal prodajalcem večinskega paketa.

Agrokor je za 53,12-odstotni delež odštel nekaj več kot 17

2 milijonov evrov, za preostanek pa potrebuje še okoli 152 milijonov evrov. Poleg tega je v okviru dogovora z bankami o prestrukturiranju Mercatorjevega dolga slovenskemu trgovcu zagotovil še podrejeno posojilo v višini 220 milijonov evrov za dokapitalizacijo in obratna sredstva.

 

Mercator z izgubo v letu 2013, a z pozitivnim trendom v letu 2014

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.