Istrabenz

Istrabenz, d.d. - Kontaktni podatki

Istrabenz, holdinška družba, d.d. (oznaka delnice: ITBG)
Cesta Zore Perello - Godina 2
6000 Koper
Telefon: +386 (5) 662 15 00
Faks: +386 (5) 662 15 15
Spletna stran: www.istrabenz.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Istrabenz

Oznaka delnice:

ITBG (Začasna ustavitev trgovanja)

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031102070

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   21.615.756,97€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   5.180.000

31.12.2016

Lastne delnice:

   978

31.12.2016

Število delničarjev:

   12.855

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   -12,68

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

    -105.462.472,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

    0,02€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   103.600,00€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

05 662 1500

Email:

info@istrabenz.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

ISTRABENZ, holdinška družba

Zapisnik skupščine skupaj z zahtevo za razširitev dnevnega reda DUTB z novo 3. točko dnevnega reda: Preoblikovanje družbe Istrabenz d.d. v družbo Istrabenz d.o.o. si lahko ogledate TUKAJ.

Datum skupščine: 
23.04.2021 - 10:00
Naslov: 
v prostorih Notarske pisarne Mete Zupančič, na naslovu Davčna ulica 1, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ, d.d. za leto 2020 in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice. Zahteva za razširitev dnevnega reda DUTB z dne 22.04.2022.

DUTB prevzema nadzorne funkcije v Istrabenzu

Na današnji skupščini Istrabenza je bilo prisotnih 3.547.677 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 68,50 odstotka kapitala družbe oz. vseh delnic z glasovalno pravico.

Portorož 27. maja 2020

Nadzorniki zaključili mandat

Skupščina se seznani, da zaradi izteka šestletnih mandatov z dnem 28. 5. 2020 iztečejo mandati naslednjim članom nadzornega sveta družbe: Gedrih Janku, Katić Desanki, Marinič Milanu, in Tavčar Denis.

Novi nadzorniki izvoljeni z odložnim pogojem

Skupščina je na predlog DUTB, d.d. za člane nadzornega sveta ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. – predstavnike delničarjev za 4 letno mandatno obdobje izvola:

  • Gregor Dolenc, ki je ekonomist, zaposlen v lastnem podjetju Empirika. Med drugim je član nadzornega sveta Iskra Mehabizmi.
  • Andrej Koprivec je ekonomist in revizor, zaposlen v lastnem podjetju. Med drugim je član nadzornega sveta Elektro Gorenjska.
  • Klemen Babnik je univerzitetni diplomiran pravnik, ki dela na ministrstvu za infrastrukturo. Med drugim je član nadzornega sveta DRI.

Sklepi so bili sprejeti pod odložnim pogojem, ki se uresniči, če in ko je k odločitvi dano soglasje sodišča v skladu s 151.a členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Sklep je bil sprejet v vsebini, predlagani v nasprotnem predlogu delničarja DUTB d.d., predloženemu pred samo sejo skupščine.

DUTB tudi uradno prevzema ostanek Istrabenza

Medij: Finance Avtorji: Petra Sovdat Teme: mali delničarji Datum: Sreda, 27. maj 2020 Vir: Finace live

Državna slaba banka DUTB je na seji skupščine Istrabenza dosegla imenovanje vseh treh nadzornikov - to so postali Klemen Babnik, Andrej Koprivc in Gregor Dolenc. V mesecu ali dveh naj bi bila sicer končana upniška prisilna poravnava, po tej bo stoodstotni lastnik Istrabenza, v katerem je lani spodletel predlog likvidacije, postala DUTB. Istrabenzu je od premoženja ostal le polovični delež v družbi Adriafin (lastniku Vina Koper), večinski delež v beograjskem Zastava Istrabenz Leasingu in nekaj manjših nepremičnin. Največji del premoženja, Istrabenz Turizem, je DUTB že zaplenila lani.

Gordan Šibić - vodja OMD PETROL IN ISTRABENZ

Gordan Šibić je mali delničar in vlagatelj v številnih podjetjih, strokovnjak s področja investicijskih financ in računovodstva, ter starosta borcev za pravice malih delničarjev.

Že v daljnem letu 2001, ko v Republiki Sloveniji še ni bilo organizacije, ki bi se sistematično ukvarjala z zaščito malih delničarjev je z serijo tožb nastopil proti velikim delničarjem BTC.

Istrabenz: Boj države, Kostiča in Rigelnika za prevzem hotelov na obali

Medij: Svet24 (ostalo) Avtorji: neznan Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 27. nov.. 2019 Stran: 4

Dva dni pred 71. obletnico ustanovitve Istrabenza je bila v Portorožu sklicana skupščina nekoč enega izmed nosilcev slovenskega gospodarstva, na kateri so lastniki odločali o likvidaciji holdinga.

Država je prek Družbe za uveljavljanje terjatev bank (DUTB), ki ji Istrabenz kot edini upnici dolguje 73,9 milijona evrov, želela podjetje spraviti v likvidacijo, a ta na skupščini ni prejela zadostne podpore lastnikov.

Predlog, s katerim bi najprej preostalo premoženje prenesli na DUTB, nato pa bi sledila likvidacija, bi moralo podpreti 75 odstotkov delničarjev, vednar je takšen scenarij podprlo le 67 odstotkov delničarjev, prisotnih na skupščini.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Med vrednejšim premoženjem Istrabenza je sicer ostal le še polovični delež družbe Adriafin, ki je nekaj manj kot 78-odstotna lastnica družbe Vinakoper, delnice družbe KB1909 in blagovne znamke. Celoten preostanek premoženja Istrabenza je sicer ovrednoten na dobrega 9,1 milijona evrov, a predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev Kristjan Verbič opozarja, da je premoženje družbe »neprimerno večje«. 

KOSTIČU BOLJ USTREZA STEČAJ 

Boj okoli še zadnjega ostanka Istrabenza se vrti okoli Adriafina, ki ima na Obali v lasti šest hotelov. Slednje je pred časom želel kupiti srbski poslovnež Miodrag Kostič, vendar je prodajo v začetku leta preprečila vlada. Na podlagi vladne strategije trajnostne rasti slovenskega turizma, v kateri je predvideno prestrukturiranje hotelskih podjetij v državni lasti, se je namreč na zahtevo vlade prodaja ustavila. Za nakup Istrabenzovega deleža Adriafinu se je potegovalo tudi podjetje 8SL in ponudilo najvišjo ceno, več kot štiri milijone evrov, a naj Kostič uradno pri tem ne bi sodeloval.

Andrej Toš, direktor družbe BSL, ki je v lastništvo Istrabenza prišla minuli teden z nakupom 8,24 odstotka delnic od Gorenjske banke, je bil po včerajšnji skupščini zadovoljen z izidom. »Zdaj je možen transparenten postopek, v katerem imamo tudi mi možnost sodelovati,« je dejal po zaključku skupščine. Toš je sicer sin odvetnika Andreja Toša, ki je med drugim zastopnik la stnika Gorenjske banke Miodraga Kostiča.

Hoteli se zdaj, po neuspelem poskusu likvidacije, lahko znajdejo celo na dražbi. Kot poroča spletni portal Siol, lahko v primeru stečaja upravitelj izpodbija nekatere posle za nazaj, med njimi tudi prenos hotelov na DUTB. 

NAPOVEDAN PREVZEM 

V pestro dogajanje in boj za hotele se je nekaj ur pred včerajšnjo skupščino vključil še dolgoletni prvi mož propadle družbe ACH Herman Rigelnik. Družba Intus Invest, ki ima v lasti 12,94 odstotka delnic Istrabenza, je objavila prevzemno namero za odkup preostalih delnic. Gre za družbo, ki je v lasti Krivca in Axor Holdinga, dela nekdanjega ACH, ki ga obvladuje Rigelnik.

Za objavo ponudbe za prevzem ima podjetje Intus Invest zdaj na voljo od deset do trideset dni. Od namere sicer lahko tudi odstopi, a bi v tem primeru sledita kazen. Podjetje leto dni ne bi smelo objaviti ponudbe za prevzem Istrabenza, razen če za odstop od namere pridobi soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Istrabenz: Po spodleteli likvidaciji verjetna upniška prisilna poravnava

Medij: Dnevnik (Posel) Avtorji: Sebastjan Morozov Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 27. nov.. 2019

 

Po zavrnitvi predloga za začetek likvidacijskega postopka Istrabenza je slišati, da bo Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) kot edina finančna upnica družbe predlagala upniško prisilno poravnavo. Razkrivamo, kaj je v ozadju prevzemne namere za nakup vseh delnic.

Na današnji skupščini Istrabenza delničarji niso s potrebno večino podprli začetka likvidacijskega postopka koprskega holdinga. Takšen scenarij je uprava družbe Istrabenz podala, ker je potem, ko ji je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) odpoklicala vsa posojila, postala insolventna. Kako se bodo poslej odvijali dogodki, je težko napovedovati. Med možnostmi, ki se omenjajo, so začetek stečaja, podaljšanje ročnosti posojil, upniška prisilna poravnava, v kateri bi bili obstoječi lastniki razlastninjeni, namesto njih pa bi stoodstotna lastnica Istrabenza kot edina finančna upnica postala DUTB, in sklic še ene skupščine, na kateri bi se ponovno odločalo o likvidaciji. Po neuradnih podatkih naj bi se v DUTB odločili za začetek upniške prisilne poravnave.

Skupščine so se udeležili delničarji, ki imajo skupaj v lasti 78,5 odstotka kapitala, likvidacijo pa sta podprli okoli dve tretjini prisotnih glasov. Da bi se lahko začela likvidacija, bi jo moralo podpreti vsaj 75 odstotkov na skupščini prisotnih glasov. Kateri delničarji so nasprotovali likvidaciji, danes uradno še ni bilo znano, saj zapisnik skupščine še ni bil objavljen. Po dostopnih informacijah pa ji je med drugimi nasprotovala družba BSL, v kateri je direktor Andrej Toš mlajši, sin odvetnika Andreja Toša. Le nekaj dni pred skupščino je BSL 8,24 odstotka Istrabenzovih delnic odkupil od Gorenjske banke, ki jo pred nekaj meseci prevzela srbska AIK banka v lasti Miodraga Kostića, katerega odvetnik je Andrej Toš.

Zaseg delnic ni bil izpodbojen posel

BSL se je sicer pred meseci potegoval za nakup polovičnega lastniškega deleža družbe Adriafin (druga polovica je v lasti Luke Koper), ki ima v lasti 78 odstotkov delnic družbe Vinakoper, ta pa upravlja približno 600 hektarjev zemljišč. Tik pred zaključkom je bil prodajni postopek Adriafina ustavljen. Kot so utemeljili v DUTB, zaradi prenizkih ponudb. Andrej Toš mlajši je pred dnevi pojasnil, da se je BSL za nakup Istrabenzovih delnic odločil, ker so bili prepričani, da so oddali najboljšo ponudbo, ki je ustrezala vsem cenitvam, o tem, zakaj ni bila sprejeta, pa niso prejeli zadovoljivih pojasnil. Zato so se odločili, da bodo pojasnila terjali kot lastnik Istrabenza.

Med možnimi razlogi, da nekateri delničarji niso podprli likvidacijskega postopka, se omenja možnost, da bi želeli, da Istrabenz konča v stečaju. To bi pomenilo, da bi ključno besedo v koprski družbi prevzel stečajni upravitelj. Očitno nekateri v tem primeru računajo, da bi bilo možno v stečajnem postopku izpodbiti zaseg delnic Istrabenza turizma s strani DUTB pred nekaj meseci. Ta je imela svoje terjatve do Istrabenza zavarovane tudi z delnicami Istrabenza turizma, ki ima na Obali v lasti šest hotelov. Toda kot je povedal izkušeni stečajni upravitelj Marko Zaman, ki predseduje Zbornici upraviteljev Slovenije, v morebitnem stečajnem postopku zasega delnic ne bi bilo možno izpodbiti, saj ni šlo za dejanje dolžnika, ampak upnika. »V podobnih primerih so možne odškodninske tožbe proti upniku, če bi bili oškodovani drugi upniki,« je dodal Zaman. Razen DUTB pa Istrabenz po dostopnih podatkih nima drugih upnikov.

Za svojstven zaplet je tik pred skupščino poskrbela družba Intus Invest, 12,95-odstotna lastnica Istrabenza. Ta je danes objavila prevzemno namero za nakup vseh Istrabenzovih delnic. V Intusu Investu ima polovični lastniški delež Peter Krivc, polovičnega pa Axor holding. Slednji ima delnice izdane na prinosnika, med največjimi lastniki pa naj bi bila nekdanji generalni direktor družbe ACH Herman Rigelnik in njegov sin Matej Rigelnik. Intus Invest ima med drugim v lasti 61,2-odstotni delež v Termah Topolšica, Axor holding pa tričetrtinski lastniški delež družbe Union hoteli.

Prevzem zaradi davčnega ščita

Zakaj so se konkretno odločili za objavo prevzemne namere, Krivc ni želel razkriti, pojasnil pa je, da želijo maksimizirati vrednost lastniškega deleža v Istrabenzu. V zakonskem roku (najkasneje v 30 dneh) bo sledila prevzemna ponudba, pri čemer bo cena primerna glede na stanje družbe, je napovedal. Po ocenah poznavalca razmer, ki ni želel biti imenovan, bi bila lahko srž prevzemne ponudbe visoka davčna izguba Istrabenza, ki je konec lanskega leta znašala skoraj 274 milijona evrov. Če poenostavimo, ta izguba bi Intusu Investu s povezanimi osebami lahko omogočala davčni ščit oziroma polovično plačilo davka od dohodkov pravnih oseb na dobiček, torej namesto 19 odstotkov le 9,5 odstotka.

Kot so danes sporočili iz Društva mali delničarji Slovenije MDS, ima skoraj deset odstotkov Istrabenzovih delnic v lasti 9.035 malih delničarjev. Nazadnje so delnice, po vsega skupaj 2,5 centa za delnico, lahko prodali aprila 2016. Če bi ponudba Intusa Investa znašala en evro za delnico, bi mali delničarji dobili povprečno 53,72 evra. Ko bi od tega odšteli stroške sprejema prevzemne ponudbe, večini ne bi ostalo skoraj nič. V tem primeru bi moral Intus za nakup vseh delnic, ki jih še nima v lasti, zagotoviti 4,5 milijona evrov, so dodali v MDS.

Istrabenz - Kako bo država zavarovala šest hotelov?

Medij: SIOL Avtorji: Primož Cirman, Vesna Vuković  Teme:  mali delničarji Datum: Torek, 26. oktober 2019 Za ogled članka pritisni: TUKAJ

Istrabenz, nekoč eden najpomembnejših domačih finančnih holdingov, ne gre v likvidacijo. Kdo ga je preprečil in kaj objavljena prevzemna namera pomeni za državne načrte s turizmom?

Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znani pod imenom slaba banka, na današnji skupščini Istrabenza ni uspelo prepričati ostalih delničarjev in izglasovati sklepa o začetku likvidacije holdinga.

Za to bi namreč potrebovali najmanj glasove treh četrtin prisotnih delničarjev, ki pa jih niso imeli. Po naših informacijah so proti likvidaciji glasovali delničarji, ki so imeli v rokah okoli tretjino delnic.

Država zdaj preigrava različne možnosti. Ena od njih je izpeljava postopka upniške prisilne poravnave, na podlagi katerega bi razlastili dosedanje delničarje, DUTB kot največja upnica Istrabenza pa bi v naslednji fazi prevzela njegovo lastništvo. 

Burno dogajanje pred skupščino

Da se bo na skupščini zapletlo, je bilo mogoče slutiti že pred dnevi. Za dodaten preobrat pa je danes zjutraj poskrbel eden od večjih lastnikov Istrabenza, podjetje Intus Invest, ki je objavil namero za prevzem koprskega holdinga.

Pozneje se je namreč uresničila naša napoved, da bodo posamezni delničarji likvidaciji nasprotovali, ker bi presodili, da se jim bolj izplača delnice prodati potencialnemu prevzemniku.

Na dogajanje so se že odzvali v Društvu Mali delničarji Slovenije, ki ga vodi Rajko Stanković. Opozarjajo, da ima Istrabenz še vedno 9.305 malih delničarjev, ki imajo v lasti nekaj manj kot deset odstotkov vseh delnic. Pričakujejo, da bo Intus Invest zanje ponudil bistveno več od borzne cene, ki trenutno znaša 2,5 centa.

Če bo prevzemna ponudba znašala en evro na delnico, bi ti mali delničarji v povprečju dobili dobrih 53 evrov. "Ko bi od tega odšteli stroške sprejema prevzemne ponudbe, večini ne bi ostalo skoraj nič," so poudarili.

Že prejšnji teden smo poročali, da utegne DUTB pri svojih načrtih naleteti na oviro. Za potrditev sklepov o prenosu celotnega Istrabenzovega premoženja na slabo banko in njegovi likvidaciji namreč potrebuje glasove treh četrtin delničarjev. Za zdaj ni jasno, ali jih ima. V zadnjih dneh se je namreč okrepil tabor nasprotnikov likvidacije.

Istrabenz še ne gre v likvidacijo

Današnja skupščina Istrabenza d.d. ni izglasovala s potrebno 75 % večino sklepa za začetek postopka likvidacije.

 

Za postopek likvidacije je glasovalo 67 % prisotnih delničarjev, ki so lastniki 2.723.557 delnic ITBG, proti pa je glasovalo 33 % delničarjev, ki so lastniki 1.340.176 delnic ITBG,

V družbi Istrabenz je na današnji dan še 9.355 delničarjev, ki so skupaj lastniki 5.180.000 delnic z oznako ITBG, ki od svoje investicije nimajo žal nič, še več na žalost na organiziranem trgu - Ljubljanski borzi, ni bilo sklenjenega nobenega posla od 19.04.2016 dalje, ko je bil zadnji posel sklenjen vsega za 2,5 centa za 1 delnico. 

Spomnimo v prevzemni vojni med Maksimo Holdingom g. Igorja Bavčarja, ki je ponujal poreko 130 EUR za 1 delnico in Petrolom, ki je ponujal 110,00 EUR na delnico.

 

Portorož, 26.11.2019

 

Prevzemna ponudba Intus Investa kaj lahko pričakujejo mali delničarji?

 

V družbi je še 9.305 malih delničarjev, ki imajo skupaj v lasti 499.878 delnic oz. 9,65 % delež vseh delnic in bi po zadnji borzni ceni za njih dobili pičlih 12,496,96 EUR ali 1,32 EUR povprečno na 1 malega delničarja.

 

V najboljših časih prevzemne bitke med Bavčarjevo Maksimo holding in Petrolom pa se je cena gibala za paket 499.876 delnic v lasti malih delničarjev med 54.986.580 eur in 64.984.140 EUR, povedano drugače od 5.909 EUR do 6.983 EUR povprečno bi takrat prejel 1 mali delničar.

 

V kolikor bo morda ponudba Intus Investa, ki je na dan 30.06.2019 lastnica 670.528 delnic ITBG oz. 12,94 % , za prevzem znašala 1 EUR na delnico, bi mali delničarji dobili povprečno 53,72 EUR in ko bi od tega odšteli stroške sprejema prevzemne ponudbe, večini nebi ostalo skoraj nič. V tem primeru bi za nakup celotne družbe morali zagotoviti 4.509.472 EUR

Bolj verjetno je, da bo prevzemna ponudba za delnico bistveno nižja in v tem primeru možnosti, da bi po nižji ceni kdo od 9.305 malih delničarjev sploh prodal, skoraj ni zaradi stroškov povezanih s sprejemom ponudbe oz. prodaje, razen če bi prevzemnik kril tudi te stroške, saj je strošek v zvezi s tem v povprečju med 30 do 50 EUR na 1 transakcijo oz. na 1 malega delničarja.

 

V Društvu MDS sicer upamo, da bo prevzemna ponudba bistveno višja od 1 EUR za delnico in bi s tem omogočili vsaj večini malih delničarjev možni izhod iz družbe Istrabenz d.d.

Skupščina Istrabenza

Danes je v Portorožu potekala 28. skupščina delničarjev Istrabenza, kjer so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2018 ter na zahtevo delničarjev Finetol, d.d. - v stečaju in Maksima Invest, d.d. - v stečaju odločali tudi o povečanju osnovnega kapitala družbe. Istrabenz Turizem, d.d. je v letu 2018 realizirala 31 milijonov EUR prihodkov, EBITDA pa je znašal 7 milijonov EUR.

 

Ljubljana in Portorož, 17. maj 2019


 
Nov sporazum o finančnem prestrukturiranju

Istrabenz je v letu 2018 nadaljevala s procesom razdolževanja in poplačevanja dolgov vendar pa kljub temu ni uspela izpolnjevati vseh zavez, zaradi česar je uprava dosegla podpis novega Sporazuma o finančnem prestrukturiranju, ki je postal pravnomočen 19. 10. 2018. Sporazum ureja termine prodaje premoženja družbe predvsem z vidika prilagoditve realnim pričakovanjem in okoliščinam na trgu. Z dogovorom je bil odpravljen tudi položaj insolventnosti, ki bi lahko za posledico imel tudi stečaj družbe.

Od začetka leta 2018 so potekali postopki prodaje 100 odstotnega deleža v Istrabenz Turizmu, d.d., aktivnosti pa so bile prekinjene zaradi neizdaje soglasja s strani upnikov. Za zemljišča v Ankaranu in Portorožu, poslovne prostore v Kopru ter 50 odstotni delež v družbi Adriafin, d.o.o., so pogajanja v sklepni fazi. Prodaja naložbe v družbi Zastava Istrabenz Lizing, d.o.o. v Beogradu zaenkrat miruje. 
 
Razrešnica upravi in nadzornemu svetu, revizor in razširitev dnevnega reda

Uprava in člani nadzornega sveta (NS) so prejeli razrešnico za opravljeno delo, revizijo pa bo naslednje tri leta opravljala revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o.
Delničarja Finetol, d.d. - v stečaju in Maksima Invest, d.d. - v stečaju sta predlagala, da se izvede zmanjšanje in povečanje osnovnega kapitala, sprva da se le ta zmanjša na zakonski minimum, nato pa poveča s konverzijo terjatev, ki jih ima DUTB do Istrabenza. Delničarji o tem predlogu niso glasovali, saj je bila točka umaknjena z dnevnega reda zaradi nepopolne priprave vseh potrebnih sklepov. K temu je tudi pozval pooblaščenec DUTB.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.