Skupščina Istrabenza – ali bo dopolnjen NS vendarle znižal prihodke Uprave, ki jo vodi Rudi Grbec

NatisniNatisni

Danes je v Portorožu potekala 21. skupščina družbe Istrabenz, d.d., na kateri so delničarji odločali zgolj o eni točki dnevnega reda in sicer dopolnitvi Nadzornega sveta (NS). Nova članica NS je postala Denis Tavčar. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 60.000 glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo dobrih 1,6 % glasovalnih pravic.

 

Portorož, 26. september 2013


 

Nerazumno visoki prejemki Uprave pod vodstvo Rudija Grbca

Društvo MDS je tako na 19. skupščini, ki je potekala 14.06.2012 kakor tudi na letošnji 20. skupščini, ki je potekala 10.07.2013, opozarjal na nerazumno visoke prejemke dvočlanske Uprave Istrabenza, posebej ob upoštevanju dejstva, da se družba nahaja v postopku prisilne poravnave in je njena usoda odvisna od bank upnic.

Uprava Istrabenza je samo v letu 2012 domov odnesla 380.000 EUR, predsednik Uprave, Rudi Grbec, pa je v letu 2011 za primerjavo bil bolje plačan kot sam predsednik Uprave Petrola, ki bil eden izmed glavnih lastnikov in je hkrati po velikosti tudi največja gospodarska družba v Sloveniji.

Društvo MDS od dopolnjenega NS zato pričakuje, da bo kar v najkrajšem možnem času sprejel ustrezne ukrepe, ki bodo vidno zmanjšali prejemke Uprave Istrabenza.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.