Modra linija holding

Modra linija holding, d.d. - Kontaktni podatki

Modra linija holding, d.d. (oznaka delnice: MLHR)
Pristaniška ulica 12
6000 Koper
Telefon: +386 (5) 663 31 30
Faks: + 386 (5) 663 31 31
Spletna stran: www.ml-holding.si

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Datum skupščine: 
06.09.2016 - 12:00
Naslov: 
v prostorih družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D., na Pristaniški ulici 12,. 6000 Koper.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Iztisnitev oz. prenos delnic manjšinskih lastnikov na glavnega delničarja po 6,00 EUR na delnico, umik delnic z organiziranega trga

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

Skupščina družbe FINETOL izglasovala ničen sklep o »umiku z borze«

Na današnji skupščini je 17 delničarjev iz kroga Valantovega NFD izglasovalo umik delnic Finetola z borze z 90,18 odstotno večino. Skladno z določili zakonodaje bo morala družba FINETOL v treh dneh umakniti delnice z borze. Kljub temu pa v Društvu MDS menimo, da je sprejeti sklep ničen saj ni v skladu s 5. odstavkom 101. člena ZTFI, ki pravi, da je preostalih 80 delničarjev, ki je danes glasovalo PROTI, s samim glasovanjem avtomatično upravičeno do poštene denarne odpravnine, katera pa v sprejetem sklepu ni definirana. 

Celje, 1. avgust 2011


Danes je v Škofji Vasi (Celje) potekala 6. skupščina delničarjev, na kateri se je med drugim odločalo tudi o umiku delnic FINETOLA (oznaka delnice FINR) z borze. Istočasno se je skupščina seznanila z nezavidljivimi rezultati družbe, ki je v preteklem letu ustvarila kar za 13,5 milijonov EUR izgube. Kot glavna razloga za navedeno izgubo naj bi bile razlike v cenah delnice Valantovega NFD Holdinga, v katerem naj bi Finetol samo lani izgubil 9,7 milijonov EUR in pa odprte terjatve pri T2, d.o.o., ki so posledica insolvečnega postopka v Zvon Ena Holdingu, d.d.

 

Umik iz borze in odpravnina ki bi bila določena šele čez 5 mesecev

Uprava in NS Finetola sta delničarjem predlagala umik delnic FINR z borze, kot razlog pa navajata skoncentrirano lastništvo ter ekonomičnost. Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je na skupščini izrazil ostro nasprotovanje predlaganemu sklepu, razlog za nasprotovanje pa leži v 'primerni denarni odpravnini', ki jo mora Uprava družbe izplačati VSEM delničarjem, ki so na današnji skupščini glasovali PROTI sklepu o umiku iz borze.

Predlog namreč predvideva, da bi se kot primerna denarna odpravnina vzela revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2011, torej vrednost čez 5 mesecev od dneva skupščine. Pri tem velja izpostaviti, da je knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2010 znašala 26,84 EUR, kar je 3/4 manj kot ob pričetku poslovanja Fineetola leta 2007 (na dan 31.03.2011 je bila knjigovodska vrednost malo več kot 14 EUR, na dan 30.06.2011 pa je le ta znašala le še 9 EUR), medtem ko je vrednost revidirane vrednosti delnice na dan 31.12.2011 lahko predmet špekulacij ali pa celo manipulacij, saj lahko že en sam posel ali dodatna izguba Finetola povzročita padec knjigovodske vrednoti in s tem "pravične odpravnine." Naj še dodamo, da je borzni tečaj delnice Finetola na današnji dan znašal 1,26 EUR za delnic, zato je toliko bolj pomembno, da definira dejanska vrednost primerne denarne odpravnine.

Mnenje Društva MDS o najnovejših aktivnostih podjetja Delnica, d.o.o.

V zadnjem času je Društvo MDS prejelo kar nekaj klicev malih delničarjev, vezanih na možnosti prodaje delnic družbe Aktiva Naložbe, d.d. in Modra linija holding, d.d. Delničarje so  kontaktirali predstavniki podjetje Delnica, d.o.o. in jim predstavili možnost prodaje delnic oz. zamenjavo le teh za druge delnice z različnimi utemeljitvami o razlogih za to.

Zaradi nenavadnih aktivnostih podjetja Delnica, d.o.o. je Društvo MDS zaprosilo za natančna pojasnila tako Aktivo Naložbe kot Modro linijo holding. Predstavniki obeh družb so pojasnili, da ni nobenih razlogov za preplah in da so take aktivnosti tudi sami zaznali. Obe družbi želita dosegati čim boljše rezultate, ki bi posledično pripeljali do izboljšanja položaja delnic na organiziranem trgu, zato sta ob izbruhu krize še intenzivirale napore za zmanjševanje izpostavljenosti do bank s posojili in vršita racionalizacijo poslovanja.


AKTIVA NALOŽBE – ne iztiskamo malih delničarjev

Predsednik Uprave Aktive Naložbe je pojasnili, da družba skuša konsolidirati svoje naložbe in zmanjšati zadolženost, nikakor pa ne namerava iztisniti malih delničarjev iz obstoječe lastniške strukture. Aktivno so pristopili k racionalizaciji vseh stroškov in zmanjševanjem odvisnosti do kreditne izpostavljenosti in posledično zmanjševanje zadolženosti. Samo za primerjavo trenutna cena delnice Aktive naložbe (ATPG) je bila včeraj na borzi 4,70 EUR za delnico, knjigovodska cena pa je 7,75 EUR na delnico na dan 31.12.2008.

MODRA LINIJA OBJAVILA NEREVIDIRANE REZULTATE

MODRA LINIJA HOLDING

Datum skupščine: 
12.12.2017 - 15:00
Naslov: 
v notarski pisarni notarke Mojce Tavčar Pasar v Luciji, Obala 114, 6320 Portorož.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Izvolitev članov nadzornega sveta.

Arriva pred prevzemom Alpetourja

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matajž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 17. 01. 2015 Stran: 8

PODJETJA

Medtem ko v Alpetourju iz lastništva hčerinskih podjetij izplačujejo male delničarje, se končuje tudi prodaja kranjskega prevoznika. Njegov kupec je britanska skupina Arriva.

Modra linija Holding, Banka Celje in družba za upravljanje Alpen Invest po neuradnih informacijah končujejo prodajo Alpetourja - potovalne agencije. Po neuradnih informacijah naj bi britanska skupina Arriva, ki je od leta 2010 del skupine Deutsche Bahn, že končala skrbni pregled kranjskega prevoznika, v naslednjih dneh pa naj bi oddala tudi zavezujočo ponudbo.

Lastniki, ki skupaj obvladujejo 59 odstotkov Skupine Alpetour, naj bi prodajo neuradno nameravali opraviti že v prvem četrtletju letos. Prodajo bo morala sicer potrditi še Agencija za varstvo konkurence. Arriva bi po nakupu večinskega deleža Alpetourja morala objaviti tudi javno prevzemno ponudbo in možnost izstopa ponuditi preostalim 500 malim delničarjem. Medtem pa je Alpetour pod vodstvom Ivane Zupančič Gaber že izplačal nekdanjega direktorja svoje hčerinske tržiške družbe Draga Grila in odkupil njegov 22-odstotni delež Integral AP Tržič. Spomnimo, da je Gril v začetku lanskega leta zahteval imenovanje posebnega revizorja v Integral AP Tržič, vendar ga je nato Alpetour na skupščini preglasoval.

Primorska holdinga v združitev

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 02. 06. 2014 Stran: 8

Holdingi

Lastniki primorske finančne skupine Interfin Naložbe na čelu z Leonom Klemšetom, Žarkom Ždraličem in Dušanom Jerebom bodo premoženje in posojila svojega zasebnega holdinga prenesli na Modro Linijo Holding, enega izmed zadnjih nezadolženih pidovskih holdingov.

Že v začetku julija bodo namreč delničarji Modre Linije Holdinga odločali o pripojitvi družbe Interfin Naložbe. »Z našimi načrti smo že seznanili banke upnice Interfina Naložb, ki se strinjajo. Prepričani smo, da bi bilo upravljanje naložb po združitvi obeh holdingov veliko lažje in učinkovitejše. Po naših izračunih bi se letni stroški poslovanja znižali za 200.000 do 250.000 evrov,« pojasnjuje Klemše, predsednik uprave Interfina.

MODRA LINIJA HOLDING

Datum skupščine: 
03.07.2014 - 13:00
Naslov: 
v prostorih družbe MODRA LINIJA HOLDING, D.D., na Pristaniški ulici 12,. 6000 Koper.
Status: 
arhivirana

Del pidovske zgodovine se končuje

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 26. 08. 2013 Stran: 7

Vzajemni skladi

Obdobje pidovske tranzicije, ki so ga poosebljale številne investicijske družbe, ki so nemalokrat interese malih vlagateljev postavljale na zadnje mesto, se počasi končuje.

Z iztekom dveletnega prehodnega obdobja so namreč v začetku meseca še zadnji "ujetniki" pidovskih skladov dobili možnost nekaznovanega unovčenja svojega premoženja oziroma tistega, kar je od njega ostalo. Z iztekom dvoletnega prehodnega obdobja so tudi imetniki točk NFD 1, zadnje investicijske družbe (id), ki se je preoblikovala v vzajemni sklad, naposled dobili prosto pot za nekaznovano prodajo svoje naložbe. Vse do začetka avgusta so morali vlagatelji v NFD 1 pri izstopu poleg standardne izstopne provizije plačati še dodatno, 10-odstotno kazensko provizijo, najvišjo, ki jo je pri preoblikovanju v vzajemni sklad določil kateri koli id.

S tem se je začel tudi pospešen izstop vlagateljev iz NFD 1, kar bo svoj pečat pustilo tudi na domačem borznem trgu, vez med domačo industrijo vzajemnih skladov in slovenskim kapitalskim trgom pa se bo še dodatno natrgala. Po zadnjih podatkih Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) imajo vsi domači vzajemni skladi v lasti za le še 175 milijonov evrov delnic slovenskih podjetij, od česar okoli polovico odpade zgolj na NFD 1. Slednji bo sedaj prisiljen v prodaje svojih naložb, saj med njegovimi večjimi vlagatelji prevladujejo različni holdingi, ki so že končali v stečaju oziroma se sprehajajo nevarno po robu insolventnosti. Glede na zadnjo znano lastniško strukturo NFD 1 je pričakovati, da bo v naslednjem obdobju svoje točke prodala najmanj tretjina lastnikov, velik pritisk je pričakovati tudi od malih vlagateljev.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.