Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
GOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR d.d. - v likvidaciji 25.09.2018 - 10:00 v sejni sobi notarke Edite Špitalar, Ljubljanska cesta 42, Maribor AJPES z dne 24.08.2018, objava št. 3959050 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička, izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe
ELEKTROTEHNA INTERSET Mednarodna trgovina, d.d. 25.09.2018 - 12:00 notarska pisarna notarke Martine Kanalec, Kolodvorska cesta 2, Grosuplje AJPES z dne 24.08.2018, objava št. 3959430 volitve članov NS
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d. 27.09.2018 - 10:00 Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj AJPES z dne 27.08.2018, objava št. 3959799 imenovanje revizorja za 2018, imenovanje člana NS
POMURSKE MLEKARNE d.d. 08.10.2018 - 14:00 na sedežu družbe, Industrijska ulica 10, Murska Sobota AJPES z dne 07.09.2018, objava št. 3973529 imenovanje članov NS
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. 09.10.2018 - 09:00 na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana AJPES z dne 07.09.2018, objava št. 3974627 izvolitev članov NS
TVP - VZMETNI INŽENIRING razvoj, proizvodnja in trženje vzmeti in vzmetnih elementov d.d. 15.10.2018 - 11:00 v sejni sobi poslovne stavbre na naslovu Formin 39/d, Gorišnica AJPES z dne 14.09.2018, objava št. 3981867 seznanitev z letnim poročilom za 2017, sprememba dejavnosti družbe in sprejem statuta, povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, sprememba nominalne vrednosti delnice
MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana 18.10.2018 - 08:00 Letališka cesta 27a, Ljubljana AJPES z dne 13.09.2018, objava št. 3979375 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička
POMIN, družba pooblaščenka d.d. Ljubljana 18.10.2018 - 09:00 Letališka cesta 27a, Ljubljana AJPES z dne 13.09.2018, objava št. 3979379 seznanitev z letnim poročilom za 2017, odločanje o uporabi bilančnega dobička
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d. 19.10.2018 - 10:00 sejna soba v stavbi Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana AJPES z dne 17.09.2018, objava št. 3982351 preklic sklepa skupščine dne 24.05.2018 o imenovanju revizorja za 2018 in 2019 ter imenovanje novega revizorja za 2018 in 2019
AC COSMOS, d.d. 24.10.2018 - 12:00 Celovška cesta 182, Ljubljana časnik Dnevnik z dne 18.09.2018, stran 9 seznanitev z letnim poročilom za 2017, imenovanje revizorja za 2018
JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. 25.10.2018 - 10:00 v pisarni notarke Marine Ružuč Tratnik, Šmartinska cesta 111, Ljubljana AJPES z dne 20.09.2018, objava št. 3987935 razprava o rezultatih poslovanja nekdanje uprave in vplivih na družbo

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.