SKUPŠČINA DRUŠTVA MDS

NatisniNatisni
 
Spoštovani članice in člani Društva Mali delničarji Slovenije!
 
Ljubljana, 25. november 2013
 
Skladno z določili 27. in 31. člena Statuta Društva Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: Društvo MDS) predsednik Društva MDS  
 
sklicujem 4. redno Skupščino Društva Mali delničarji Slovenije in predlagam naslednji dnevni red:
  1. Poročilo Verifikacijske komisije.
  2. Izvolitev Delovnega predsedstva, delovnih teles za delo Skupščine.
  3. Sprejem dnevnega reda.
  4. Poročilo predsednika o delu Društva MDS od 01.01.2012 do 30.11.2013.
  5. Poslovno poročilo od 1.1.2012 do 30.11.2013.
  6. Plan dela za leto 2014.
  7. Razno.
Skupščina Društva Mali delničarji Slovenije
 
bo 20. decembra 2013, ob 14.00 uri
 
v prostorih Društva MDS, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
 
  
Vse informacije v zvezi s Skupščino Društva MDS so članom Društva MDS dostopne na sedežu Društva MDS, Dalmatinova ulica 10, Ljubljana, vsak delavnik med 09.00 in 12.00 uro, od dneva sklica do dneva zasedanja Skupščine Društva MDS osebno ali preko drugih komunikacijskih medijev.
 
Vljudno vas vabim, da se Skupščine Društva MDS udeležite.
 
Po Skupščini Društva MDS vas vabimo na prednovoletno druženje, ki bo potekalo od 15.00 ure dalje v prostorih Društva MDS, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana s podporniki in poslovnimi partnerji Društva MDS.
 
S spoštovanjem,
                                                                                    Rajko Stanković
                                                                                        predsednik

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.