Krka

Krka, d.d. - Kontaktni podatki

Krka, tovarna zdravil, d.d. (oznaka delnice: KRKG)
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Telefon: +386 (7) 331 21 11
Faks: +386 (7) 332 15 37
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Krka

Oznaka delnice:

KRKG

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031102120

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   54.732.264,71€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   32.793.448

31.12.2016

Lastne delnice:

   493.130

31.12.2016

Število delničarjev:

   54.237

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   44,05€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   142.658.499,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   52,90€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija

   1.734.773.399,20€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

07 331 75 91

Email:

finance@krka.biz

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Krka – 2,90 EUR dividende že čez 2 tedna

Na Otočcu je danes potekala redna letna skupščina družbe Krka, d.d., kjer so se delničarji seznanili s poslovanjem Skupine Krka v letu 2017. Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je v okviru odločanja o delitvi bilančnega dobička predlagalo dividendo 3,50 EUR vendar je skupščina potrdila prvotni predlog uprave, ki predvideva dividendo 2,90 EUR. Dividende bodo izplačane že 19.07.2018. Pooblaščenec Društva MDS je zastopal skoraj milijon delnic oziroma več kot 5 % glasovalnih pravic.

 

Otočec in Ljubljana, 5. julij 2018


 

Poslovanje Krke v letu 2017 - prodaja stabilna, dobiček nazaj na raven iz let 2015

Skupina Krka je v letu 2017 ustvarila 1,266 milijarde EUR prihodkov od prodaje izdelkov in storitev, kar predstavlja skoraj 8 % rast prodaje v primerjavi z letom 2016. Čisti dobiček leta 2017 znaša 152,6 milijonov EUR in se je tako povzpel na raven iz leta 2015, ko je dobiček znašal 158 milijonov EUR. Spomnimo, da je v letu 2016 dobiček bil precej nižji in je znašal le 108,5 milijonov EUR.

Iz naslova tečajnih razlik je bil seveda najbolj pomemben ruski rubelj, pri katerem je Krka zabeležila neto negativne tečajne razlike v višini -18 milijonov EUR, celotni rezultat obvladovanja valutnih tveganj pa znaša 22,5 milijona EUR.

V prvi polovici leta 2018 je Krka prodala za 25,4 milijonov EUR več, kar predstavlja 4 % rast. Količinsko je rast znašala 6 %. Ocenjeni dobičke prvega polletja je višji za 9 % v primerjavi z enakim obdobjem lani in je znašal 120,6 milijonov EUR.

 

Sprejeta predlagana dividenda 2,90 EUR in izplačilo 19.07.2018 - Društvo MDS predlagalo 3,5 EUR

Uprava in Nadzorni svet (NS) sta predlagala, da se za dividendo nameni slabih 93 milijonov EUR, kar znaša 2,90 EUR bruto na posamezno delnico. V Društvu MDS smo podali svoj predlog, ki bi za dividendo namenjal večji del bilančnega dobička. Društvo MDS ocenjuje, da finančni položaj družbe omogoča izplačilo višje dividende, zato smo predlagali dividendo v višini 3,50 EUR oziroma 112 milijonov EUR. 

Glede na borzni tečaj delnice Krke, na dan 04.07.2018 (58,00 EUR), bi dividenda v predlagani višini (3,50 EUR), pomenila 6,03 % donosnost na delnico, kar ocenjujemo da bi imelo pozitivne učinke na samo trgovanje z delnico. Krka ima hkrati na dan 31.12.2017 oblikovanih za 1,1 milijarde EUR rezerv iz dobička.

Skupščina je potrdila prvotni predlog uprave in NS, zato se o predlogu Društva MDS ni glasovalo. Dividenda v višini 2,90 EUR bo izplačana že 19.07.2018 vsem delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 18.07.2018.

Kaj bo država storila s svojim deležem v Gorenju?

Za ogled prispevka iz oddaje Dnevnik na RTV Slovenija 1 z dne 02.06.2018 kliknite na sliko ali tukaj.

DEJAN LADIKA (voditelj): Kitajska skupina Hisense je v torek objavila prevzemno ponudbo za odkup delnic Gorenja. In kaj bo storila država? Bo ostala brez 50 milijonov in obdržala lastniški delež? Ekonomisti menijo, da bi bilo to nesmiselno, a težava je, da je država v strategiji upravljanja državnega premoženja zapisala, da je Gorenje pomembna naložba, kar pomeni, da je ne bi smeli prodati.

VESNA ZADRAVEC (novinarka): Država ima prek kapitalske družbe dobrih 16 odstotkov Gorenja. S tem deležem ne more nikakor vplivati na poslovne odločitve v družbi, je jasen ekonomist Kovač.

BOGOMIR KOVAČ (Ekonomska fakulteta): Ocenjujem, da ta odstotek, razen, da bi bil seveda naložba, ki bi naj v prihodnosti nosila določene dividende pravzaprav nima smisla in v tem hipu je to pravzaprav zelo dobra ponudba prevzemnika in mislim, da je s tega vidika veliko bolj pametno, da se seveda država finančno umakne.

ZADRAVEC: A vlada Mira Cerarja je po vseh političnih kompromisih v strategijo zapisala, da je Gorenje pomembna naložba, ali drugače, da ga država ne sme prodati. Ministrstvo za finance, najbrž tudi zato, da ne bi ostali brez 50 milijonov evrov, zdaj zmanjšuje vlogo strategije. Strategija je politični dokument, so zapisali. KAD pa se s skladno z zakonom odloča neodvisno. To bo odprlo Pandorino skrinjico, opozarjajo mali delničarji. Bo KAD vedno lahko odločal po svoje.

RAJKO STANKOVIČ (Društvo mali delničarji Slovenije): Imamo kar naenkrat v bistvu na prepihu celotno državno premoženje, s katerim upravlja KAD, se pravi na prepihu se znajde njihov delež tako v Zavarovalnici Triglav, tako v Zavarovalnici Sava Re, tako v Petrolu, tako v Krki, kot v kompletni energetiki.

Luka Koper - Uprava lepo skrbi za svoje delavce na račun izvajalcev pristaniških storitev

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) že kar nekaj časa opozarja na dva razreda delavcev, ki očitno obstojata znotraj Luke Koper. Že v mesecu juliju 2016, smo prvič predstavili natančno analizo stroškov dela v Luki Koper, kakor tudi primerjavo z ostalimi slovenskimi družbami. Pred prihajajočo izredno skupščino, na kateri se bodo delničarji seznanili z ugotovitvami posebne revizije, ki je pregledala model Izvajalcev pristaniških storitev (IPS), smo v Društvu MDS osvežili analizo stroškov dela, iz katere na žalost ugotavljamo, da Uprava naklonjenost delavcev kupuje z nadpovprečno dobrimi plačami, izključno na račun podpovprečnega plačevanja delavcev, ki so zaposleni preko IPS podjetij.

 

Ljubljana in Koper, 20. december 2017


 

Društvo MDS pozdravlja nagrajevanje zaposlenih vendar ne na račun 'drugorazrednih' delavcev

V Društvu MDS ne nasprotujemo dobrim plačam; mesečni strošek na zaposlenega v Luki Koper znaša več kot 4.000,00 EUR, nasprotujemo pa katastrofalnemu plačilu delavec, ki so zaposleni preko IPS podjetij; mesečni strošek na zaposlenega v IPS podjetju znaša nekaj več kot 1.400,00 EUR. Povedano drugače, 1 redno zaposlen v Luki Koper odtehta skoraj 3 zaposlene v IPS podjetju.

Da bo mera neokusnosti polna, pa se Uprava Luke Koper ves čas izgovarja, da IPS ne predstavljajo najete delovne sile temveč od njih najemajo storitve, zato jih delavci ne zanimajo oziroma niso njihov problem. Da upravo delavci iz IPS-ov ne zanimajo dokazujejo tudi podatki o poškodbah pri delu. V letu 2016 je bilo pri zaposlenih v IPS podjetjih zabeleženih 45 poškodb, od tega 4 hujše, pri zaposlenih v Luki Koper pa zgolj 11 poškodb in nobena hujša, kar se na žalost še stopnjuje v letu 2017, ko se je zgodila tudi 1 smrtna nesreča IPS delavca. 

Na spodnji sliki si lahko ogledate analizo vseh IPS podjetij, ki so z Luko Koper v letu 2016 ustvarili več kot 100.000 EUR prometa. Od 28 podjetij jih je kar 21 več kot 90 % prihodkov ustvari izključno z Luko Koper večina pa je praktično 100 % odvisna zgolj od Luke Koper. 

Za prenos PDF datoteke kliknite na sliko ali tukaj.

 

Stroški dela v Luki Koper rekordni tudi v primerjavi z ostalimi slovenskimi podjetji

V Društvu MDS smo pregledali tudi stroške dela v številnih slovenskih podjetjih, kjer lahko zopet ugotovimo, da je Luka Koper v samem vrhu. Če se na primer osredotočimo zgolj na prvo kotacijo Ljubljanske borze je na vrhu Luka Koper z dobrimi 4.000,00 EUR mesečnega stroška na zaposlenega, sledi pa ji Telekom Slovenije, z dobrimi 2.600,00 EUR mesečnega stroška na zaposlenega (torej razlika 1.400,00 EUR). Na tretjem mestu je Krka, s slabimi 2.600 EUR stroška na zaposlenega zatem pa še Zavarovalnica Triglav z dobrimi 2.300 EUR stroška na zaposlenega.

V izogib nejasnostim ali nesporazumom, podatki razkrivajo strošek na zaposlenega; ne gre za podatke o povprečni plači temveč podatki zajemajo razmerje med kumulativnimi stroški dela (na konsolidirani ravni) in številom zaposlenih v skupini na dan 31.12.2016.

Podrobnosti si lahko ogledate na spodnji sliki. Za prenos PDF datoteke kliknite na sliko ali tukaj.

 

Če pogledamo še podatke o povprečni plači (vir podatka Gvin.com) lahko ugotovimo podobno. Skupina Luka Koper beleži povprečno plačo na zaposlenega 3.083,01 EUR (namensko razkrivamo podatke za celotno skupino, saj je povprečna plača izključno v matični družbi še za 200,00 EUR višja), kar vnovič potrjuje dejstvo, da 1 delavec v Luki Koper odtehta 3 delavce v IPS podjetjih (preračunano na vzorcu 28 IPS podjetij, povprečna plača po podatkih Bonitete.si znaša 1.040,14 EUR).

Med podjetji iz Prve kotacije Ljubljanske borze je na drugem mestu Telekom Slovenije, s povprečno plačo 2.122,14 EUR, sledi pa mu Krka, z 2.016,73 EUR povprečne plače in še Zavarovalnica Triglav z 1.629,28 EUR povprečne plače. Vsi podatki veljajo na ravni skupin.

 

Društvo MDS poziva na ureditev razmer

Skupščina Krke - 2,75 EUR dividende in dva nova člana NS

Delničarji družbe Krka, d.d., so se na današnji skupščini delničarjev seznanili s poslovanjem Krke v preteklem letu in ob tem potrdili predlagano dividendo v višini 2,75 EUR bruto na delnico. Društvo MDS tako ni uspelo s svojim predlogom, da se za dividendo nameni večji del bilančnega dobička in sicer 3,50 EUR dividende na delnico. Za nova člana Nadzornega sveta (NS) sta bila na predlog SDH imenovana Borut Jamnik in Hans Helmunt Fabri. Pooblaščenca Društva MDS sta na sami skupščini zastopala več kot milijon delnic, kar je predstavljalo 5,50 % glasovalnih pravic.

 

Novo Mesto in Ljubljana, 06. julij 2017


 

Poslovanje Krke slabše kot v letu 2015 - poslovanje zaznamovano z zmanjševanjem cen

Skupina Krka je v letu 2016 ustvarila 1,174 milijarde EUR prihodkov od prodaje izdelkov in storitev, kar predstavlja 1 % rast prodaje v primerjavi z letom 2015. Čisti dobiček leta 2016 znaša 108 milijonov EUR, kar predstavlja več kot 30 % nižji dobiček v primerjavi z letom 2015. Razlog za padec dobička naj bi bil posledica izrazitega zniževanja cen zdravil, hkrati pa naj bi na dobiček vplivale tudi tečajne razlike na trgih, kjer je Krka prisotna.

Krka v letu 2017 načrtuje 1,22 milijard EUR prihodkov in boljši dobiček kot v letu 2016. Samo v prvi polovici leta 2016 je čisti dobiček znašal 91,7 milijonov EUR. Predsednik Uprave, g. Jože Colarič je v okviru predstavitve rezultatov za 2016 poudaril, da niso zadovoljni z rezultati preteklega leta in da je za njimi bilo težko leto.

 

Dividenda v višini 2,75 EUR bo izplačana 20.07.2017

Skupščina je potrdila predlog uprave in NS, da se za dividendo nameni slabih 89 milijonov EUR dobička, kar predstavlja 2,75 EUR dividende na posamezno delnic. V Društvu MDS smo sicer predlagali, da se dividendo nameni slabih 113 milijonov EUR oziroma 3,50 EUR dividende na delnico. Kot navedeno, so delničarji potrdili prvotni predog in se o predlogu Društva MDS ni glasovalo.

 

Imenovana dva nova člana NS

Državni SDH je predlagal razširitev dnevnega reda, v okviru katere je predlagal odpoklic članice NS, Anje Strojin Štampar, po samem sklicu skupščine pa je odstopno izjavo z mesta NS podala tudi Simona Razvornik Škofič. Skupščina je za nova člana NS imenovala Boruta Jamnika in Hansa Helmunta Fabrija.

 

Podeljeno pooblastilo za nakup lastnih delnic in potrjen revizor

Krka bo 2,65 EUR dividende izplačala že v 30 dneh

Delničarji Krke so na današnji skupščini tako rekoč soglasno sprejeli vse predlagane sklepe, tudi nasprotni predlog SDH, d.d., ki je predlagal skrajšan rok za izplačilo dividend, iz prvotno predlaganih 60 dni na 30 dni. Delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 12.07.2016 bodo tako v 30 dneh prejeli 2,65 EUR bruto dividende na delnico. Delničarji so imenovali tudi novega člana Nadzornega sveta (NS), dr. Borisa Žnidariča, ki bo nadomestil g. Mateja Pirca. Uprava in NS sta za svoje delo v letu 2015 prejela tudi razrešnico z več kot 99 % večino. Predstavnika Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) sta na skupščini zastopala preko 3 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana in Novo mesto, 7. julij 2016


 

Krka povečuje prodajo po količini in vrednosti

Predsednik Uprave, g. Jože Colarič je v okviru predstavitve rezultatov izpostavil zaostrene razmere na trgu, ki so najbolj zaznamovane z nestabilnim tečajem ruskega rublja in pa nenzadnje tudi vse večjo konkurenco na področju generičnih proizvajalcev zdravil.

Slednje potrjuje tudi podatek, da je Krka v prvem kvartalu leta 2016 povečala prihodke od prodaje za 1 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015, po količini prodanih zdravil pa je prodaja dejansko višja za 12 %.

 

Pozitivna rast v zahodni Evropi – Krka vlaga v dodatne kapacitete

Območje zahodne Evrope beleži kar 22 % rast prodaje, pri čemer je najmočnejše tržišče Nemčija, med tem ko v Sloveniji Krka ustvari le 7 % svojih prihodkov, zrasla pa je tudi prodaja v srednem delu Evrope in sicer za 3 %.

Konec prihodnjega leta bo Krka v celoti zaključila tudi s polnjenjem kapacitet v njihovi največji investiciji do sedaj; Notol 2. Končne zmogljivosti Notola 2 bodo 4,5 milijarde tablet, s čimer se bodo Krkine proizvodne zmogljivosti povečale na 17,5 milijarde tablet.

Luka Koper – rekordni rezultati z rekordnim stroškom na zaposlenega

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v zadnjih dneh z mešanimi občutki spremlja dogajanje, v povezavi z družbo Luko Koper, d.d. Skupščina družbe bo potekala prihodnji petek, 01. julija in čeprav se v Društvu MDS želimo jasno distancirati od ravnanj tako večinskega lastnika kot Uprave in Nadzornega sveta (NS) oziroma predsednice NS, smo pri pregledu letnega poročila Luke Koper za leto 2015 naleteli na izredno zanimiv podatek, katerega nameravamo izpostaviti tudi na sami skupščini Luke Koper, predvsem pa na skupščinah drugih delniških družb. Luka Koper se je v zadnjih dneh pohvalila z doseženimi rezultati, ki so po posameznih kazalnikih nadpovprečno dobri, za kar vodstvu družbe iskreno čestitamo, žal pa pri navajanju kazalnikov o dobičkonosnosti in donosnosti na kapital pogrešamo navedbo, da družba kuje tudi rekord pri stroških dela na posameznega zaposlenega. 

Povprečni mesečni strošek zaposlenca v Luki Koper znaša 3.833,79 EUR. Za primerjavo, v družbi Krka povprečen mesečni strošek zaposlenega znaša 2.551,27 EUR oziroma kar 1.282,52 EUR manj, v družbi Prva Group, ki jo vodi predsednica NS Luke Koper pa povprečni strošek na zaposlenega znaša 2.271,97 EUR oziroma 1.561,82 EUR manj (za celotno povprečno slovensko bruto plačo manj). Glede na nadpovprečne rezultate, ki jih beleži Luka Koper, navkljub visokim stroškom dela, bomo na prihajajočih skupščinah Krke in Gorenja ki bosta potekali 7. in 8. julija, vodstvo družbe povprašali, zakaj njihovi zaposlenci niso deležni tovrstnih prejemkov.

 

Ljubljana in Koper, 23. junij 2016


 

Izračun Društva MDS – poziv naj podatke preveri vsak sam

V izogib napakam ali označevanju, da vodimo takšen ali drugačen konstrukt proti družbi ali posameznikom, spodaj prilagamo obsežno analizo za 20 slovenskih družb, v kateri je navedeno število zaposlenih v posamezni družbi, strošek dela, (preračunan) povprečni letni strošek dela na zaposlenega in (preračunan) povprečni mesečni strošek na zaposlenega. Nazadnje je v tabeli prikazana tudi razlika v znesku napram Luke Koper, delež zaposlencev z najmanj univerzitetno izobrazbo ter točne strani letnih poročil, od koder smo zajeli vse navedene podatke. Naziv posamezne družbe vsebuje tudi neposredno povezavo do letnega poročila pričujoče družbe z izjemo letnih poročil za Časnik Finance in družbo Dnevnik, katerih letni poročili so dostopni na AJPESu (za leto 2014). Na ta način si lahko vsak posameznik sam preveri točnost navedenih podatkov in v primeru da smo kje zapisali napačen podatek, se seveda iskreno opravičujemo.

 

                 
 

Družba

Število zaposlenih na dan 31.12.2015

Stroški dela kumulativni (v EUR)

Mesečni strošek na zaposlenega

Razlika v primerjavi z Luko Koper

Delež (v %) delavcev z univerzitetno izobrazbo

Vir LP (stran)

 
 

Luka Koper

1.040

48.075.673,00

3.852,22 €

-

26,51

234

 
 

Banka Koper

754

28.469.000,00

3.146,44 €

687,34 €

ni podatka

85, 104

 
 

Telekom Slovenije

3.803

130.215.000,00

2.853,34 €

980,45 €

33

9, 132, 133, 202

 
 

Krka

10.564

323.419.000,00

2.551,27 €

1.282,52 €

54,8

106, 157

 
 

Slovenske železnice

8.069

243.961.000,00

2.519,53 €

1.314,26 €

ni podatka

37, 117

 
 

Cinkarna Celje

955

28.419.832,00

2.479,92 €

1.353,87 €

13,6

6, 57

 
 

RTV Slovenija

1.948

56.205.000,00

2.404,39 €

1.429,40 €

44,25

17, 104

 
 

DARS

1.242

35.832.067,00

2.404,19 €

1.429,59 €

26,4 (VI - VIII)

17, 41

 
 

Unior

2.103

59.952.489,00

2.375,67 €

1.458,11 €

10,01

3, 136

 
 

Prva Group

116

3.162.577,00

2.271,97 €

1.561,82 €

ni podatka

18, 50

 
 

Zavarovalnica Triglav

5.379

142.787.896,00

2.212,12 €

1.621,67 €

36,01

7, 58

 
 

KD Group

1.282

32.674.000,00

2.123,89 €

1.709,89 €

47,8 (VI - VIII)

33, 49, 51

 

 

SavaRe

2.488

59.557.283,00

1.994,82 €

1.838,97 €

35,9

97, 209

 

 

Gorenje

10.617

231.362.000,00

1.815,97 €

2.017,81 €

ni podatka

14, 134

 
 

Istrabenz

505

10.395.960,00

1.715,50 €

2.118,28 €

15 (cca. prečitano z grafa)

5, 52, 101

 
 

Intereuropa

1.370

25.213.000,00

1.533,64 €

2.300,15 €

35,9 (VI - VIII)

5, 121

 
 

Petrol

4.068

65.139.674,00

1.334,39 €

2.499,39 €

20,84

65, 146

 
 

Mercator

22.922

256.848.000,00

933,78 €

2.900,01 €

7

8, 81, 141

 
 

Finance (AJPES - leto 2014)

90

3.316.740,00

3.071,06 €

762,73 €

54

7,8, 26

 
 

Dnevnik (AJPES - leto 2014)

166

5.201.080,00

2.610,98 €

1.222,80 €

40,36

18, 58

 
 

Vir: Revidirana letna poročila družb.

 
 

 

Povprečni strošek zaposlenega v Luki Koper skoraj dvakratnih povprečne bruto plače v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije za december 2015 navaja, da je povprečna plača v Sloveniji znašala 1.594,93 EUR med tem ko povprečna bruto plača v Skupini Luke Koper znaša 3.095,00 EUR.

V Društvu MDS pozdravljamo nagrajevanje delavcev, vendar pa s tem težko najdemo odgovore za delničarje, ki se obračajo na nas z vprašanji, kdaj bo Luka Koper delila višjo dividendo… 

Delničarjem Krke 2,5 EUR dividende ter nov nadzorni svet - Krka s terminskimi pogodbami zavarovala izpostavljenost v Rusiji

Danes je na Otočcu ob 13. uri potekala 21. skupščina družbe Krka, d.d., na kateri so delničarji po junijski nični skupščini ponovno odločali o delitvi dobička in o imenovanju novih članov NS. Današnja skupščina je z vsebinskega vidika bila zelo pomembna, saj so delničarji poleg odločanja o delitvi dividend volili tudi vse člane Nadzornega sveta – predstavnike kapitala, potem ko je starim članom NS mandat potekel že 20.06.2015. Za člana NS je namesto izr. prof. dr. Sergeje Slapničar bila izvoljena Simona Razvornik Škofič iz SDH, d.d. Po nasprotnem predlogu SDH in KADa so delničarji potrdili dividendo v višini 2,5 EUR bruto na delnico. Na skupščini je vnovič potekala razprava o poslovanju Krke v luči valutnih nihanj, pri čemer smo delničarji bili priča informaciji, da je Krka svojo izpostavljenost do ruskega rublja vendarle zavarovala in sicer s terminskimi pogodbami. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot milijon delnic, kar je predstavljalo 5,6 % prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, Otočec, Novo mesto, 20. avgust 2015


Za ogled prispevka iz Sveta 24 na Kanalu A z dne 20.08.2015 kliknite na sliko ali tukaj.

 

Društvo MDS vnovič predlagalo dividendo 3,35 EUR bruto na delnico – delničarja SDH in KAD uspela z nasprotnim predlogom za dividendo v višini 2,50 EUR bruto na delnico

Društvo MDS je predlagalo, da se del sproščenih rezervacij preteklega leta nameni za izplačilo izredne oz. povišane dividende delničarjem v znesku 3,35 EUR bruto na delnico, namesto redne dividende v višini 2,20 EUR bruto po dosedanjem predlogu Uprave in NS.

Delničarja SDH in KAD sta na današnji skupščini vložila nasprotni predlog glede višine dividende v znesku 2,50 EUR bruto na delnico. Večina prisotnih delničarjev je ta nasprotni predlog tudi podprla, tako da bodo vsi delničarji v 30 dneh prejeli dividendo 2,50 EUR bruto na delnico; o nasprotnem predlogu Društva MDS delničarji niso glasovali.

 

Za ogled prispevka iz oddaje Dnevnik na RTV Slovenija 1 z dne 20.08.2015 kliknite na sliko ali tukaj.

 

Imenovani novi člani NS – SDH in KAD namesto dr. Slapničarjeve predlagal go. Razvornik Škofič

Delničarja SDH in KAD sta na skupščini podala nasprotni predlog za imenovanje člana NS ter predlagala, da namesto predlagane kandidatke izr. prof. dr. Sergeje Slapničar nova članica NS postane Simona Razvornik Škofič, kar je podprla večina prisotnih delničarjev. 

Preostali imenovani člani NS so še dr. Julijana Kristl, g. Jože Mermal, Matej Pirc, Andrej Slapar in mag. Anja Strojin Štampar.

 

Valutna tveganja na relaciji EUR – RUB: Krka vendarle zavarovala tveganja s terminskimi pogodbami

V bodoče je pričakovati nadaljevanje Ukrajinske krize. Prav tako bo s strani Kitajske prihajalo do pritiskov na zmanjševanje nakupov ruskih surovin. Cene energentov (nafta ipd.) bodo še naprej padale (kar izhaja tudi iz napovedi Bloomberga), posledično pa bo malo možnosti za krepitev ruskega rublja. Po projekcijah je pričakovati celo še dodaten padec rublja.

Tečaj rublja je v primerjavi z EUR v zadnjih 90 dneh (od 22.05.2015 do 20.08.2015) izgubil kar 32,69 %. Od začetka leta pa do danes negativna razlika znaša 5,8 %, kar bi ob npr. 140 milijonih EUR realiziranega prometa na ruskem trgu pomenilo 8,12 milijonov EUR negativnih tečajnih razlik (predpostavka da letni promet v Ruski federaciji znaša 280 milijonov EUR – v letu 2014 je bilo realiziranega za 282,1 milijona EUR prometa – LP str. 59).

Danes nova skupščina Krke o dividendah in nadzornikih

Medij: STA Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Rubrika/Oddaja: Slovensko gospodarstvo

Datum: 20. 08. 2015 Stran: splet

Novo mesto, 20. avgusta - Po razveljavitvi sklepov z junijske skupščine zaradi nepravilno sklicane skupščine bodo delničarji Krke danes vnovič odločali o uporabi bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet predlagata 2,20 evra bruto dividende, mali delničarji pa si želijo ta znesek zvišati za 1,15 evra.

Skupščina bo imenovala tudi nove nadzornike.

Uprava in nadzorni svet Krke lastnikom predlagata, da družba od 181,5 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2014 za dividende nameni 71,6 milijona evrov oz. 2,20 evra bruto na delnico. Za druge rezerve iz dobička bi namenili 54,9 milijona evrov in prav toliko tudi za prenos v naslednje leto.

Mali delničarji Slovenije si sicer želijo 3,35 evra bruto dividende, kar bodo skušali uveljaviti z nasprotnim predlogom.

Društvo MDS pozdravlja razumno odločitev Uprave Krke o pripoznavi tožbenega zahtevka

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je zoper vse sklepe 20. skupščine delničarjev Krke, ki je potekala dne 18.06.2015, vložilo izpodbojno tožbo in zahtevalo od pristojnega sodišča v Novem mestu, da pripozna ničnost vseh sprejetih sklepov 20. skupščine delničarjev Krke skladno z določili 390. člena ZGD-1. Uprava družbe pod vodstvom predsednika Jožeta Colariča je javnosti kakor tudi Društvu MDS posredovala sporočilo, da je Krka sodišče obvestila, da pripoznava tožbeni zahtevek Društva MDS, s tem pa odpadejo tudi vsi dvomi o veljavnosti jutrišnje 21. skupščine, ki bo potekala ob 13. uri na Otocču. V Društvu MDS pozdravljamo razumno odločitev Uprave, ki kar najbolj enostavno in učinkovito odpravlja vse dvome, ki so se v javnosti pojavili minule dni.

 

Ljubljana in Novo mesto, 19. avgust 2015


 

Veljavnost 21. skupščine ni več pod vprašajem – v pričakovanju dividende in novega NS

Jutrišnja skupščina je sicer z vsebinskega vidika zelo pomembna, saj poleg odločanja o delitvi dividend delničarji volijo vse člane Nadzornega sveta – predstavnike kapitala, potem ko je starim članom NS mandat potekel že 20.06.2015. Po dveh mesecih bo tako družba vendarle dobila veljavno izvoljen NS.

Društvo MDS sicer na skupščini predlaga tudi višjo dividendo, ki je sestavljena iz osnovnega predloga Uprave in NS, to je 2,20 EUR in dodatnih 1,15 EUR, kar skupaj znaša 3,35 EUR bruto dividende na posamezno delnico.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.