Intertrade Ita

Intertrade ITA, d.o.o. - Kontaktni podatki

Intertrade ITA, podjetje za zastopanje tujih firm, d.o.o. (oznaka delnice: INRG)
Tomšičeva ulica 3
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 425 10 25
Faks: +386 (1) 425 31 89
Spletna stran: www.intertrade-ita.si

Strategija SDH že povzroča sive lase

Medij: Delo Avtorji: Grgič Maja Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 17. 12. 2015 Stran: 9

Letni načrt upravljanja Opozarjajo na nekatera neizvedljiva določila - Vlada je sprejela tudi merila zaposlovanje holdinga

Ljubljana - Slovenski državni holding (SDH) v letnem načrtu upravljanja naložb za prihodnje leto opozarja na neizvedljivost nekaterih določil strategije upravljanja državnih naložb, ki so se kot problematična izpostavljala že ob njenem sprejemanju.


SDH v letnem načrtu upravljanja naložb, ki smo ga pridobili, navaja, da bo pri razpolaganju z naložbami zasledoval najvišjo kupnino. Pri tem opozarja na težave glede zagotavljanja preprečevanja koncentracije lastništva - posamezni delež ne sme preseči državnega - v petih družbah. SDH namerava takšno določilo vnesti v statut NLB, kjer je država edina lastnica. Za Petrol predlaga določeno spremembo določila zakona o javnih financah, ki predvideva, da zasebni vlagatelj v družbi ne more preseči 25-odstotnega deleža brez soglasja vlade. Kasneje bi to uredil še v statutu družbe.

Omejitev je neuresničljiva

INTERTRADE ITA

Datum skupščine: 
20.06.2013 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Tomšićeva 3, Ljubljana.
Status: 
arhivirana

Intertrade ITA

Datum skupščine: 
03.07.2009 - 11:00
Naslov: 
na sedežu družbe Tomšičeva 3, Ljubljana
Status: 
arhivirana
Opombe: 
dopolnitev in razširitev SEONET PSI-962/09 z dne 05.06.2009
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.