Primorska Hranilnica

Primorska Hranilnica, d.d. - Kontaktni podatki

Primorska Hranilnica Vipava, d.d.
Glavni trg 15
5271 Vipava
Telefon: +386 (5) 366 45 00
Faks: +386 (5) 366 45 10

Kraški banki in družba KB1909 se umikajo iz vipavske hranilnice

Medij: Primorski dnevnik Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 04. 04. 2013 Stran: 3

SLOVENIJA - Skupaj z zavarovalnico Triglav iščejo kupce za delež v posojilnici

LJUBLJANA - Zavarovalnica Triglav, Zadružna kraška banka (ZKB), Zadružna banka Doberdob in Sovodnje ter finančna družba KB 1909 so včeraj v časniku Delo objavile razpis za prodajo 156.030 navadnih delnic Hranilnice in posojilnice Vipava, kar predstavlja 28,93 odstotka osnovnega kapitala te družbe. Zbiranje ponudb se izteče 30. aprila ob 12. uri. Ponudbe se lahko nanašajo le na odkup celotnega paketa delnic hranilnice, ki so v rokah slovenske zavarovalnice, italijanskih bank in italijanskega holdinga, piše v uradni razpisni ponudbi, čeprav gre za holding, ki je odraz Slovencev v Italiji. Ponudbe morajo biti brezpogojne in zavezujoče. Njihov rok veljavnosti mora biti do vključno 30. septembra.

Prodajalci na podlagi razpisa niso zavezani k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom. V primeru več prispelih ponudb se tako lahko odločijo za nadaljnja pogajanja s ponudniki ali izvedejo dražbo. Obstoječi delničarji imajo v procesu javne ponudbe predkupno pravico po končni ceni, oblikovani v procesu javne ponudbe. V primeru nakupa delnic s strani zunanjih pravnih ali fizičnih oseb je prenos glasovalnih pravic na novega delničarja predmet odobritve uprave in nadzornega sveta družbe. Od decembra lani je večinski - 57-odstotni - lastnik hranilnice konzorcij občin in malih lastnikov.

Novi nadzorniki v vipavski hranilnici

Medij: Večer Avtorji: D.T. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: V žarišču Datum: 23. 02. 2013 Stran: 4

Hranilnica in posojilnica Vipava, ki je od lani v pomembni lasti nekaterih severnoprimorskih občin in podjetij, bo imela 21. marca skupščino delničarjev, na kateri je predlagano, da se trenutno še štiričlanski nadzorni svet Hranilnice Vipave poveča na pet članov. Na novo naj bi se za štiriletno mandatno obdobje za nadzornike imenovalo Egidija Črnigoja (član uprave in lastnik podjetja Kurivo Gorica), Petra Velikonjo (lastnik podjetja Koda iz Ajdovščine, tudi predstavnik občin Vipava in Ajdovščina) in Sonjo Anadolli (predsednica uprave banke DBS). Nadzornika hranilnice ostajata Dario Peric (predstavnik zamejskih hranilnic iz Italije) in Miloš Lavrenčič (predstavnik malih delničarjev). Hranilnica Vipava je z okrog 30 milijonov evrov bilančne vsote najmanjša slovenska bančna ustanova.

Kupnina in zdravica 8. decembra

Medij: Primorske novice Avtorji: Tratnik Alenka Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 24. 11. 2012 Stran: 4

Vipavski svetniki o nakupu hranilnice jasni: sklenite že posel!

Če besede mož (in žena) veljajo, potem je s četrtkovo soglasno odločitvijo vipavskih svetnikov o nakupu delnic Hranilnice in posojilnice Vipava padla še zadnja ovira do sklepnega dejanja prodaje 301.883 delnic hranilnice, ki so zdaj v rokah KZ Vipava.

VIPAVA ► Zupan Ivan Princes je bil po seji kljub jasni napovedi direktorja KZ Vipava Borisa Bajca, da bodo zdaj nemudoma izpeljali posel, zadržan: "Še vedno nisem povsem prepričan. Pričakujem pa, da pridemo do konca in postanemo lastniki, ki bomo boljše upravljali s tem premoženjem, kot je zadruga."

Svetniki so bili jasni skrajni čas je, da se posel izpelje. In to tako, da Občina Vipava bodisi kot izključni kupec 56-odstotnega deleža bodisi v imenu skupine zainteresiranih kupcev ne bo oškodovana. Zato so namesto enega sprejeli kar dva sklepa s podrobnostmi nakupa v vrednosti 1,6 milijona evrov. Direktor zadruge je po odločitvi povedal: "Z današnjim sklepom sveta imamo garancijo, da gre za resen nakup. Za nas je zdaj edini kupec Občina Vipava. Vse pogoje je izpolnila, ne oziramo se za nobenim drugim. Če bo kupnina res plačana v 15 dneh, bomo nemudoma nakazali delniški paket na novega lastnika. Šele tedaj bo čas za zdravico."

Bodo Vipavci danes končno nazdravili?

Medij: Primorske novice Avtorji: Tratnik Alenka Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 22. 11. 2012 Stran: 3

KZ Vipava želi imeti pred dokončno prodajo vipavske hranilnice sklep občinskega sveta

Tri tedne od napovedi skorajšnjega podpisa pogodbe za prodajo Hranilnice in posojilnice Vipava Občini Vipava v imenu iniciative malih delničarjev se to še ni zgodilo. V vodstvu KZ Vipava želijo pred sklenitvijo posla z Občino Vipava dobiti sklep vipavskega občinskega sveta. Ta bo o nakupu odločal danes.


VIPAVA, AJDOVŠČINA ► "Če bo občinski svet sprejel ustrezen sklep o nakupu delnic hranilnice in posojilnice, ima ponudba Občine Vipava pravno osnovo. Brez nje posla ne moremo skleniti. Če se to zgodi jutri, bo KZ Vipava kot prodajalec že v petek sprejela njihovo zavezujočo ponudbo kot končno. S plačilom kupnine v predvidenem roku bo posel lahko zaključen," je včeraj povedal Boris Baje, direktor KZ Vipava.

Vipavci bi danes lahko nazdravili

Medij: Primorske novice Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Naslovna stran Datum: 22. 11. 2012 Stran: 1

Občinski svet danes o nakupu Hranilnice in posojilnice Vipava

VIPAVA ► Tri tedne od napovedi skorajšnjega podpisa pogodbe za prodajo Hranilnice in posojilnice Vipava Občini Vipava v imenu iniciative malih delničarjev se to še ni zgodilo. V vodstvu KZ Vipava želijo pred sklenitvijo posla z Občino Vipava dobiti sklep vipavskega občinskega sveta. Ta bo o nakupu odločal danes.

Občina hranilnico kupila zaradi lokalpatriotizma

Medij: Dnevnik Avtorji: N. O. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 30. 10. 2012 Stran: 8

Vipava - Upravni odbor Kmetijske zadruge Vipava je včeraj dal zeleno luč iniciativi, zbrani okoli občine Vipava, za nakup 56-odstotnega deleža v Hranilnici in posojilnici Vipava. »Banko smo rešili likvidacije, rešili smo naše kmete in obrtnike,« odločitev za nakup pojasnjuje vipavski župan Ivan Princes in priznava, da s tem poskušajo reševati tudi socialno stisko v dolini. Občina bo skupaj z občinama Ajdovščina in Renče-Vogrsko ter nekaj zasebnimi malimi delničarji za banko odštela 1,6 milijona evrov.

Kmetijska zadruga Vipava se je delež odločila prodati v primežu dolgov. Direktor Boris Baje pojasnjuje, da njihova pravna služba ponudbo in garancije še preverja, podpis pogodbe pričakuje v začetku prihodnjega tedna, kupnino pa do konca novembra. Porabili jo bodo za poplačilo dolgov. Župan Princes kljub temu še vedno ni prepričan, daje s tem zgodba končana. »Verjel bom šele, ko bo pogodba podpisana. Lani smo jim za delež ponujali celo več kot tokrat, kar 2,2 milijona evrov, pa ponudbe niso sprejeli,« je župan v dvomih o resnosti dogovorov. Pri iniciativi so ga med drugimi malimi delničarji podprle družbe Koda, ki j o vodi svetovalec ajdovskega župana Peter Velikonja, pa trgovsko podjetje Farna zasebnika Aleksandra Lemuta in podjetje Metal Design podjetnika Pavla Curka. Zavezali so se, da ne glede na vložek nihče ne more kupiti več kot 10odstotnega deleža hranilnice. »S tem želimo preprečiti zgodbe, kot se dogajajo v Novi Ljubljanski banki, kjer se je o poslovanju odločalo politično,« pojasnjuje Princes. S tem bodo zmanjšali predvsem vlogo občin, ki bodo za nakup prispevale večino sredstev.

Šampanjec bodo odprli decembra

Medij: Primorske novice Avtorji: Ribolica Sonja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno
Datum: 27. 10. 2012 Stran: 3

Upravni odbor KZ Vipava bo morda že v ponedeljek izbral kupca za vipavsko hranilnico Šampanjec bodo odprli decembra Upravni odbor KZ Vipava bo morda že v ponedeljek določil, kdo bo kupec skoraj 56-odstotnega deleža v vipavski hranilnici. V igri sta še vedno oba potencialna kupca, občina Vipava in Deželna banka Slovenije, vendar so Vipavci ponudili višjo ceno.

Postopek za prodajo deleža v Hranilnici in posojilnici Vipava, za katero Kmetijska zadruga Vipava išče kupca, je zdaj res že skoraj pri koncu. Predstavniki Občine Vipave (okoli nje so zbrani nekateri mali delničarji hranilnice in zunanji partnerji) in Deželne banke Slovenije, ki sta oddali zavezujoči ponudbi, so včeraj v Vipavo prinesli bančno jamstvo za" celoten znesek kupnine. "Obe ponudnici smo pozvali k višanju ponudb, a se za to nista odločili," 'je povedal direktor KZ Vipava Boris Baje. Deželna banka je ponudila 1,3 milijona, občina Vipava pa 1,6 milijona evrov.

Spričo bančnih garancij oba potencialna kupca veljata za kredibilna. Upravni odbor pa bo bržkone že v ponedeljke izbral, s kom bo podpisal pogodbo. Pri tem ne bi smelo biti posebnih dilem, saj je Občina Vipava ponudila višjo ceno.

Manjka le še bančno jamstvo

Medij: Primorske novice Avtorji: Ribolica Sonja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 05. 10. 2012 Stran: 4

Če bodo dobili bančno jamstvo, bo KZ Vipava delež hranilnice prodala Občini Vipava

Tekma za nakup večinskega deleža v Hranilnici in posojilnica Vipava je zdaj že v ciljni ravnini. Vodstvo Kmetijske zadruge (KZ) Vipava, ki prodaja delež, bo v teh dneh pozvalo Občino Vipavo, naj jim pošlje bančno jamstvo za celotno kupnino, ki jo je ponudila za nakup.


VIPAVA ► Občina Vipava je v prvem krogu, v katerem so sodelovali zunanji ponudniki, poslala najvišjo zavezujočo ponudbo za nakup skoraj 56-odstotnega deleža v hranilnici. Zanj so bili pripravljeni plačati 1,6 milijona evrov.

KZ Vipava je zatem preverjala uveljavljanje predkupne pravice med notranjimi delničarji. Zadružna kraška banka, ki ima v lasti deset odstotkov delnic, je dolgo časa kazala veliko zanimanje za nakup deleža, a se je kasneje premislila. "Do 28. septembra, ko seje iztekel rok, nismo prejeli nobene zavezujoče ponudbe notranjih delničarjev. Zdaj bomo Občino Vipava, ki je v prvem krogu oddala najvišjo zavezujočo ponudbo, pozvali k oddaji bančnega jamstva za 1,6 milijona," pojasnjuje Boris Baje, direktor KZ Vipava.

Strupeno ozračje odneslo kraško banko

Medij: Primorske novice Avtorji: Princes Ivan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Prejeli smo Datum: 22. 09. 2012 Stran: 23

V sobotnih Primorskih novicah je bil objavljen prispevek novinarke Petre Vidrih o odločitvi ZKB, da ne bo sodelovala v postopku nakupa 56-odstotnega lastniškega deleža Hranilnice Vipava, ki ga prodaja Kmetijska zadruga Vipava. Kontekst prispevka še enkrat več dobesedno kriminalizira željo in napore iniciative malih delničarjev - pohlepnežev, ker smo si drznili sodelovati v postopku nakupa omenjenega deleža. Odgovorna urednica PN Vesna Humar pa v svojem komentarju poziva, da je treba opustiti težke besede in začeti postavljati prava vprašanja. Zato jih postavljamo!

Se kdo sploh vpraša, zakaj hranilnica obstaja že več kot sto dvajset let? Kako ji je uspelo preživeti fašistični teror nad Primorci in nato še socialistični gospodarski unikum? In ves ta čas je uspešno stala ob strani našemu kmetu in manjšim podjetnikom! In prav zato si mali delničarji želimo, da bi tako ostalo še naslednjih sto dvajset let! Ne strinjamo pa se z likvidacijo Hranilnice Vipava kot metodo za njen razpust in prevzem. Temu bi enako odločno nasprotovali tudi, če bi bil predlagatelj likvidacije doma iz Vipave, torej je farsa o sovraštvu do zamejcev le pesek v oči.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.