Arhivirane skupščine

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
Žičnice Vogel Bohinj 15.06.2009 - 10:00 v prostorih družbe, Ukanc 6, Bohinjsko jezero UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1227
Ljubljanska borza 15.06.2009 - 12:00 v prostorih družbe, Slovenska 56, Ljubljana SEONET SEA-175/09, 12.5.09
Varnost Maribor 16.06.2009 - 11:00 na sedežu družbe, Kraljeviča Marka ul. 5, Maribor UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1233
Goričane, tovarna papirja Medvode 16.06.2009 - 11:30 na sedežu družbe, Ladja 10, Medvode UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1228
Sivent 16.06.2009 - 13:00 na sedežu družbe, Tehnološki park 19, Ljubljana SEONET AGM1-41/09 15.5.2009
Manufaktura Trgovsko podjetje 16.06.2009 - 13:00 v upravnih prostorih družbe, Sedejeva ul. 6, Nova Gorica UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1228
Liko Liboje 16.06.2009 - 15:00 na sedežu družbe, Liboje 26a UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1225
Ajdacom 17.06.2009 - 08:30 v Kongresni dvorani Mercurius, Šmartinska 152, Ljubljana UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1236
Varstroj 17.06.2009 - 09:00 V SEJNI SOBI DRUŽBE, Industrijska ulica 4, Lendava UR RS št.36 15.5.2009 stran 1227 popravek UR RS št38 /1341
BTC 17.06.2009 - 10:00 v Kongresni dvorani Mercurius, Šmartinska 152, Ljubljana UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1237
Probanka 17.06.2009 - 13:00 v Hotelu Habakuk, Pohorska ul. 59, Maribor SEONET AGM1-42/09 15.5.2009 Dokapitalizacija
FMR Ilirija 17.06.2009 - 13:30 v prostorih restavracije na Vojkovi 10, Idrija SEONET AGM1-39/09, 14.5.2009
FMR Idrija 17.06.2009 - 13:30 v prostorih restavracije na Vojkovi 10, Idrija UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1233
Mlinostroj Domžale 17.06.2009 - 14:00 v poslovnih prostorih družbe, Študljanska c. 5, Domžale UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1225
Datalab Tehnologije 17.06.2009 - 15:00 na sedežu družbe, Koprska 92, Ljubljana UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1238
IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring 17.06.2009 - 16:00 v sejni sobi družbe, Hajdrihova 4, Ljubljana UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1224
Galex 17.06.2009 - 16:00 v prostorih hotela Diana, Slovenska ul. 52, Murska Sobota UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1235
IBE Holding, partnerska družba 17.06.2009 - 16:30 v sejni sobi družbe, Hajdrihova 4, Ljubljana UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1224
Gostinsko podjetje »DAJ-DAM« 18.06.2009 - 09:00 na sedežu družbe, Resljeva c. 48, Ljubljana UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1229
Deželna banka Slovenije 18.06.2009 - 10:00 na sedežu banke, Kolodvorska 9, Ljubljana UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1231
Celjski sejem 18.06.2009 - 11:00 v konferenčni dvorani Celjskega sejma, Dečkova 1, Celje UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1231
Butan plin 18.06.2009 - 11:30 v sejni sobi Grand Hotela Metropol, Obala 77, Portorož UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1231
Gorenje, Velenje 18.06.2009 - 12:00 velika dvorana hotela Paka, Rudarska ul.1, Velenje SEONET AGM1-32/09, 5.5.09
Hotel Slon 18.06.2009 - 12:00 v klubskih prostorih družbe, Slovenska c. 34, Ljubljana UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1237
Elektron Gorenje 18.06.2009 - 13:00 v prostorih družbe, Skopice 46, Krška vas UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1226
Sadjarstvo Mirosan 18.06.2009 - 13:00 na sedežu družbe, Kaseze 95, Petrovče UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1232
Marmor, Sežana 18.06.2009 - 13:00 na sedežu družbe, Partizanska c. 73a, Sežana UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1231
Mlinotest 18.06.2009 - 14:00 na sedežu družbe, Tovarniška 14, Ajdovščina SEONET AGM1-40/09 14.5.2009
DP Jub 18.06.2009 - 15:00 v prostorih družbe JUB-H, Dol pri Ljubljani 28 UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1226
Gradbeno podjetje Radlje 18.06.2009 - 16:00 v sejni sobi družbe, Mariborska c. 40, Radlje ob Dravi UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1228
M Sora 18.06.2009 - 17:00 v prostorih Gasilskega doma na Dobračevi, Loška c. 64, Žiri UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1230
Avtoprevozništvo in servisi 19.06.2009 - 10:00 na sedežu družbe, Koroška c. 64, Velenje UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1225
Komunalno stanovanjsko podjetje 19.06.2009 - 11:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Partizanska c. 2, Sežana Finance.si 15.5.2009
Nama Trgovsko podjetje 19.06.2009 - 12:00 na sedežu družbe, Tomšičeva 1, Ljubljana SEONET AGM1-43/09 18.5.2009
Hotel Lev 19.06.2009 - 12:00 na sedežu družbe, Vošnjakova 1, Ljubljana Delo, 19.5.2009, Stran 27 Dokapitalizacija
Savaprojekt Krško 19.06.2009 - 12:00 v prostorih Občine Krško – sejna soba D UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1227
Velo trgovina na veliko in malo 19.06.2009 - 12:00 v prostorih uprave družbe v 4. nadstr. poslovne stavbe, Celovška c. 150, Ljubljana UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1230
Velo nepremičnine, upravljanje naložb 19.06.2009 - 12:30 v sejni sobi družbe v 4. nadstropju poslovne stavbe, Celovška c. 150, Ljubljana UL RS št. 36 15.5.2009 stran 1230
SGP Gratitelj 19.06.2009 - 13:30 v sejni sobi upravne zgradbe, Maistrova ul. 7, Kamnik Finance.si 18.5.2009
Garant, Polzela 22.06.2009 - 11:00 na sedežu družbe Polzela 176/a, 3313 Polzela UL RS št. 38 22.5.2009 stran 1325
Mitol, tovarna lepil 22.06.2009 - 12:00 v sejni sobi podjetja Mitol v Sežani, Partizanska cesta 78 UL RS št. 38 22.5.2009 stran 1322 Iztisnitev
Elektrotehna Interset 22.06.2009 - 13:30 v prostorih družbe Karo d.o.o., Slovenska cesta 24, Mengeš UL RS št. 38 22.5.2009 stran 1314
ITEO svetovalni institut 23.06.2009 - 09:00 na sedežu družbe Finea Holding d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor UL RS št. 38 22.5.2009 stran 1325
Loterija Slovenije 23.06.2009 - 09:00 v sejni sobi družbe, Gerbičeva ul. 99, Ljubljana UL RS št. 35 8.5.2009 stran 1146
TIB Transport, Ilirska Bistrica 23.06.2009 - 10:00 v sejni sobi družbe TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica UL RS št. 38 22.05.2009 stran 1315
Ljubljanske Mlekarne 23.06.2009 - 11:00 na sedežu družbe, Tolstojeva 63, Ljubljana UL RS št. 38 22.05.2009 stran 1318
Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj 23.06.2009 - 11:00 v poslovnih prostorih Žnidaršičevo nabrežje 11, Ptuj UL RS št. 38 22.05.2009 stran 1318
Termit 23.06.2009 - 12:00 v sejni sobi upravne stavbe na sedeži držbe, Drtija 51, Drtija pri Moravčah UL RS št. 38 22.05.2009 stran 1314
Plama-Pur Podgrad 23.06.2009 - 12:00 na sedežu družbe Podgrad 17, 6244 Podgrad UL RS št. 38 22.05.2009 stran 1320
Domplan Investa 23.06.2009 - 12:00 v sejni sobi Zavarovalnice Triglav na Bleiweisovi cesti 20 v Kranju. UL RS št. 38 22.05.2009 stran 1320
Loška komunala, Škofja Loka 23.06.2009 - 12:00 v poslovni stavbi Loške komunale d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 43 a, Škofja Loka UL RS št. 38 22.05.2009 stran 1322
Predilnica Litija Holding 23.06.2009 - 12:00 v sejni sobi poslovne stavbe, Kidričeva 1, Litija UL RS št. 38 22.05.2009 stran 1319
Mariborski vodovod, javno podjetje Maribor 23.06.2009 - 12:00 na sedežu družbe na Jadranski cesti 24, 2000 Maribor UL RS št. 38 22.05.2009 stran 1324
Avrigo Nova Gorica 23.06.2009 - 12:00 na sedežu družbe, Kidričeva 20, Nova Gorica UL RS št.38 22.05.09 stran 1321
Komunalno podjetje Nova Gorica 23.06.2009 - 14:00 Na sedežu družbe Cesta 25. junija 1, Nova Gorica UL RS št.38 22.05.09 stran 1316
TAB-Systems, tehnološke rešitve 23.06.2009 - 14:00 na sedežu družbe v Naklem na Kranjski cesti 14 UL RS št. 38 22.05.2009 stran 1325
Sanolabor 23.06.2009 - 14:30 v sejni sobi na Leskovškovi 4 v Ljubljani UL RS št.38 22.05.09 stran 1315
Delavska hranilnica 24.06.2009 - 10:00 v veliki sejni dvorani ZSSS, Dalmatinova 4, Ljubljana UL RS št. 38 22.05.2009 stran 1315
Kristal Maribor 24.06.2009 - 11:00 na sedežu družbe, Mariborska cesta 46, Selnica ob Dravi UL RS št.38 22.05.09 stran 1317
Pomorska družba, Portorož 24.06.2009 - 12:00 na sedežu družbe Obala 55, Portorož UL RS št. 38 22.05.2009 stran 1315
MAKSIMA INVEST, finančna družba 26.06.2009 - 11:00 v sejni sobi, Trdinova 4, 1000 Ljubljana SEONET AGM1-48/09 22.05.2009
Avto Celje 29.06.2009 - 09:00 na upravi Ipavčeva ulica 21, Celje UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1406
Ladjedelnica Izola 29.06.2009 - 09:00 v prostorih Ladjedelnice Izola, Cankarjev drevored 23, Izola UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1415 IZTISNITEV
SGP Pomgrad 29.06.2009 - 09:00 na sedežu družbe Bakovska ulica 31, Murska Sobota DELO 22.05.09 STRAN 26
Tekol 29.06.2009 - 10:00 na sedežu družbe Ulica Pohorskega bataljona 14, Maribor UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1408
RD 29.06.2009 - 10:00 v prostorih Ladjedelnice Izola, Cankarjev drevored 23, Izola UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1414
CP Murska Sobota 29.06.2009 - 11:00 v sejni sobi družbe CP Murska Sobota d.d. Lipovci 256 b, 9231 Beltinci UL RS št. 38 22.05.2009 stran 1316
IMP, družba za svetovanje, 29.06.2009 - 11:00 na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1392
Gozdno gospodarstvo Novo mesto 29.06.2009 - 12:00 na sedežu družbe Gubčeva 15, Novo mesto UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1397
IMP Projektivni biro 29.06.2009 - 12:00 na sedežu družbe IMP Projektivni biro na Dunajski cesti 7 v Ljubljani UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1391
Mladinska knjiga Trgovina 29.06.2009 - 12:00 v sejni sobi Modre hiše, Slovenska cesta 29 v Ljubljani UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1399
Embalaža Maribor 29.06.2009 - 13:00 na sedežu Meljska cesta 86, 2000 Maribor UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1398
IMP montaža Koper 29.06.2009 - 13:00 na sedežu družbe Ulica 15. maja 21, Koper UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1406
IMP investicije 29.06.2009 - 14:00 na sedežu družbe Ulica 15. maja 21, Koper UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1407
Mladinska knjiga Založba 29.06.2009 - 16:00 v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe, Slovenska cesta 29 v Ljubljani UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1398
Primorje Holdnig 29.06.2009 - 17:00 na sedežu družbe, Vipavska 3, Ajdovščina Finance.si 27.05.09
Kraški Zidar, Sežana 30.06.2009 - 08:00 na sedežu družbe, Kolodvorska ulica 1, Sežana UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1400
Trdnjava holding 30.06.2009 - 08:00 na sedežu družbe Kocenova 2.a. v Celju UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1409
ZRMK 30.06.2009 - 08:30 v sejni sobi družbe na Dimičevi 11 v Ljubljana UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1413
Instalacija Grosuplje 30.06.2009 - 09:00 na sedežu družbe Adamičeva 51, Grosuplje UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1409
Trdnjava holding 1 30.06.2009 - 09:00 na sedežu družbe Kocenova 2.a. v Celju UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1409
KSP Hrastnik, Komunalno stanovanjsko podjetje 30.06.2009 - 10:00 v sejni sobi družbe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1395
Talum 30.06.2009 - 10:00 na sedežu družbe Tovarniška cesta 10, Kidričevo UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1397
Trdnjava holding 30.06.2009 - 10:00 na sedežu družbe Kocenova 2.a. v Celju UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1410
Alpos 30.06.2009 - 10:00 na sedežu družbe Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1410
KS Naložbe finančne naložbe 30.06.2009 - 10:30 na sedežu družbe Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1396
Klasje Celje 30.06.2009 - 10:30 v poslovnih prostorih uprave družbe Resljeva ulica 18, 3000 Celje VEČER, STRAN 38, 27.05.09
AMZS 30.06.2009 - 11:00 na sedežu družbe Dunajska cesta 128. a., Ljubljana UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1396
Triglavski narodni park 30.06.2009 - 11:00 v Šport hotelu Pokljuka, Goreljek 103, Zgornje Gorje UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1414
Alpetour potovalna agencija Kranj 30.06.2009 - 12:00 na sedežu družbe Mirka Vadnova 8, Kranj UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1395
Elektromontaža 30.06.2009 - 12:00 na sedežu družbe Zaloška cesta 134, Ljubljana UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1403
Ljutomerčan 30.06.2009 - 12:00 na sedeću družbe Kidričeva ulica 2, Ljutomer UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1414
Terme Olimia 30.06.2009 - 12:00 na sedežu družbe Zdraviliška cesta 24, Hotel Sotelia v Podčetrtku UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1415
Mura - VGP 30.06.2009 - 13:00 v sejni sobi družbe MURA-VGP, Lipovci 256 b., 9231 Beltinci UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1392
Kolpa Proizvodnja in predelava plastičnih mas 30.06.2009 - 13:00 na sedežu družbe Rosalnice 5, Metlika UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1400
Imos Holding 30.06.2009 - 13:00 na sedežu družbe Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1405
NLB 30.06.2009 - 13:00 Trg republike 3, Ljubljana UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1411 Dokapitalizacija
Goriške opekarne 30.06.2009 - 13:00 v sejni sobi Merljaki 7, Renče Finance.si 29.05.09
Telekom Slovenije, d. d. 30.06.2009 - 15:00 v Dvorani za multimedijske predstavitve na sedežu Telekoma Slovenije d. d., Cigaletova 15 v Ljubljani UR RS Št. 40 29.05.2009 stran 1400
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja 30.06.2009 - 15:00 na sedežu družbe Dunajska cesta 119, IV. Nadstropje, Ljubljana UR RS št. 45 15.06.2009 stran 1602
Domel Holding družba pooblaščenka 30.06.2009 - 18:30 na sedežu družbe, Otoki 21, Železniki. UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1394
Tovarna vozil in toplotne tehnike Maribor 01.07.2009 - 10:00 na sedežu družbe Preradovičeva ulica 22, Maribor UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1396 LIKVIDACIJA
Tekstil 01.07.2009 - 11:00 na sedežu družbe Letališka 34, Ljubljana UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1402
Komunalno podjetje Ptuj 01.07.2009 - 12:00 na sedežu družbe Puhova ulica 10, Ptuj UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1404
Kovintrade, mednarodna trgovina, Celje 01.07.2009 - 12:00 v prostorih KOVINTRADE d.d. CELJE, Mariborska 7 (sejna soba - III. nadstropje) Finance.si 29.05.09
KLS Ljubno 01.07.2009 - 13:00 na sedežu družbe Loče 36, 3333 Ljubno ob savinji UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1394
Projektiva - Inženiring Celje 02.07.2009 - 10:00 v sobi VOC CELJE, Lava 42, celje UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1407
VOC Celje, vzdževanje in obnova cest 02.07.2009 - 11:00 v sobi VOC CELJE, Lava 42, celje UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1407
RRC računalniške storitve 02.07.2009 - 12:00 na sedežu družbe Jadranska 21, Ljubljana UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1401
Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto 02.07.2009 - 13:00 Hotel Šport na Otočcu ob Krki SEONET AGM1-38/09 14.5.09
Iskra Avtoelektrika 02.07.2009 - 13:00 na sedežu družbe Polje 15, Šempeter pri Gorici UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1401
Inles 03.07.2009 - 10:00 na sedežu družbe v sejni sobi družbe, Kolodvorska 22, Ribnica SEONET AGM1-51/09 z dne 27.05.09
Raiffeisen Banke 03.07.2009 - 11:00 na sedežu družbe Slovenska ulica 17, Maribor UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1403
Intertrade ITA 03.07.2009 - 11:00 na sedežu družbe Tomšičeva 3, Ljubljana SEONET AGM1-60/09 z dne 28.05.09 dopolnitev in razširitev SEONET PSI-962/09 z dne 05.06.2009
HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova Gorica 03.07.2009 - 11:00 na sedežu družbe v Novi Gorici, Delpinova 7/a UL 48/2009 26.06.2009 stran 1724
Žito 03.07.2009 - 12:00 na sedežu družbe v sejni sobi družbe, Šmartinska c. 154, Ljubljana SEONET AGM1-62/09 z dne 02.06.09 dopolnitev in razširitev SEONET AGM2-12/09 z dne 11.06.2009
Helios Domžale 03.07.2009 - 13:00 v sejni sobi podjetja Ljubljanska 110.a v Domžalah UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1413
Pozavarovalnica Sava 03.07.2009 - 13:00 v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe, Trg republike 3, Ljubljana SEONET AGM1-56/09 z dne 28.05.09 nasprotni predlog SEONET AGM2-11/09 z dne 08.06.2009
VARNOST Ljubljana 04.07.2009 - 08:00 v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Staničeva 41 UL 48/2009 26.06.2009 stran 1720
CP Ptuj 06.07.2009 - 08:00 na sedžu družbe, Zagrebška cesta 49.a., Ptuj UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1411
Zvon Dva holding 06.07.2009 - 09:00 na sedežu družbe, Slovenska ulica 17, Maribor SEONET AGM1-68/09 z dne 05.06.09
Vipa holding 06.07.2009 - 10:00 v prostorih družbe, Kidričeva 19, Nova Gorica Finance.si 05.06.09
LIP Radomlje 06.07.2009 - 12:00 na sedežu družbe Pelechova cesta 15, Radomlje UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1482 Dokapitalizacija in nasprotni predlog IGEM d.o.o. za LIKVIDACIJO z dne UL RS št. 44 z dne12.06.09 stran 1586
Egoles 06.07.2009 - 13:00 na sedežu družbe Kidričeva cesta 56, Škofja Loka UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1402 IZTISNITEV
KAM-BUS Kamnik 06.07.2009 - 13:00 na sedežu družbe Perovo 30, Kamnik UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1475
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana 06.07.2009 - 13:00 na sedežu družbe Jurčkova cesta 229, 1000 Ljubljana UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1480
DZS, založništvo in trgovina 06.07.2009 - 13:00 na sedežu družbe Dalmatonova ulica 2, Ljubljana UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1486
VELANA, tovarna zaves 07.07.2009 - 09:00 na sedežu družbe, Šmartinska cesta 52, Ljubljana UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1480
Certa, Cerkno 07.07.2009 - 10:00 v poslovnih prostorih odvetniške družbe Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1480
Cetis, Celje 07.07.2009 - 10:00 na sedežu družbe, soba 608, Čopova 24, Celje UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1483
Arcont 07.07.2009 - 11:00 na sedežu družbe Ljutomerska cesta 29, Gornja Radgona UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1404
Komunala Tolmin, javno podjetje 07.07.2009 - 11:00 na sedežu družbe Poljubinj 89. h, Tolmin UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1404
Domel 07.07.2009 - 12:00 na sedžu družbe, Otoki 21, Železniki UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1476
Certa Holding, Cerkno 07.07.2009 - 12:00 v poslovnih prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, Ljubljana UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1480
IMP klima montaže 07.07.2009 - 14:00 v sejni sobi družbe Koprska 104, Ljubljana UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1404
Sap Servo mehanični obrati 07.07.2009 - 14:00 v poslovnih prostorih notarke Marine Ružič-Tratnik, Šmartinska cesta 111, Ljubljana UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1392
Soško gozdno gospodarstvo - družba pooblaščenka 08.07.2009 - 08:00 na sedežu družbe, Brunov drevored 13, Tolmin UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1482
Soško gozdno gospodarstvo Tolmin 08.07.2009 - 08:00 na sedežu družbe, Brunov drevored 13, Tolmin UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1482
CVS Mobile, informacijske storitve 08.07.2009 - 10:00 Ulica Gradnikove brigade 11. 1000 Ljubljana UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1404
CM Celje 08.07.2009 - 11:00 v sejni sobi CM Celje, d.d. – PAK, v Veliki Pirešici 51.b. UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1478
Nova KBM 08.07.2009 - 11:00 na sedežu družbe v dvorani Turner Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1486
FINIRA, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb 08.07.2009 - 13:00 na sedežu družbe Štefanova ulica 13. a, 1000 Ljubljana UR RS štev. 51/2009 z dne 03.07.2009 stran 1789
Izletnik Celje 09.07.2009 - 08:00 na sedežu družbe v sejni sobi 112/I na Avtobusni postaji v Celju UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1478
Semenarna Ljubljana 09.07.2009 - 11:00 na sedežu družbe Dolenjska cesta 242, Ljubljana UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1402
Koratour, avtobusni promet in turizem 09.07.2009 - 12:00 na sedežu družbe Perzonali 48, Prevalje UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1483
Aerodrom Ljubljana 09.07.2009 - 13:05 v dvorani Aerodroma Ljubljana, (nova parkirna hiša), Zg. Brnik 130.a., Brnik UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1485
Sijaj Hrastnik 09.07.2009 - 16:00 na sedežu družbe v sejni sobi družbe, Pot Vitka Pavliča 9, Hrastnik Finance.si 08.06.09
Kovinoplastika LOŽ 09.07.2009 - 17:00 v prostorih jedilnice družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu. UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1481
Gozdarstvo Grča 10.07.2009 - 12:00 na sedežu družbe Rožna ulica 39, Kočevje UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1476
NIGRAD, javno komunalno podjetje 10.07.2009 - 12:00 v sejni sobi družbe, Zagrebška cesta 30, Maribor VEČER 09.06.2009 stran 38
Pivka Perutninarstvo 10.07.2009 - 14:00 na sedežu družbe v sejni sobi, Kal 1, Pivka UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1478
TRAIG 10.07.2009 - 15:00 na sedežu družbe v Ivančni Gorici, Cesta 2. grupe odredov 15. UR RS št. 44 12.06.2009 stran 1583
INFORMATIKA, informacijske storitve in inženiring 13.07.2009 - 11:00 na sedežu družbe Vetrinjska ulica 2, Maribor, sejna soba v III. nadstropju. UR RS št. 44 12.06.2009 stran 1584
ADRIA AIRWAYS 13.07.2009 - 12:00 na sedežu družbe, Kuzmičeva 7, Ljubljana DELO 12.06.2009 stran 22
LUKA KOPER 13.07.2009 - 13:00 na sedežu družbe v sejni dvorani Luke Koper – Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper UR RS št. 44 12.06.2009 stran 1584
KIK KAMNIK 13.07.2009 - 16:00 na sedežu družbe Skupine KIK Kamnik, Fužine 9, Kamnik UR RS št. 44 12.06.2009 stran 1585 Pripojitev družb
MAKSIMA HOLDING 14.07.2009 - 09:00 v 14. nadstropju stavbe Trg republike 3 v Ljubljani Finance.si 11.06.09
PUP Velenje 14.07.2009 - 09:30 na sedežu družbe Koroška cesta 40a. v Velenju. UR RS št. 44 12.06.2009 stran 1585
ZVD - Zavod za varstvo pri delu 14.07.2009 - 10:00 v predavalnici ZVD, Chengdujska cesta 37, 1000 Ljubljana Finance 12.06.2009 stran 13
Založba Obzorja 14.07.2009 - 11:00 na sedežu družbe Prtizanska cesta 5, Maribor UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1485
TKI Hrastnik 14.07.2009 - 14:00 Za Savo 6, Hrastnik UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1475
Skupina Class, Ljubljana 14.07.2009 - 15:00 na sedežu družbe Zaloška cesta 171, Ljubljana UR RS št. 44 12.06.2009 stran 1585 Dokapitalizacija
Cestno podjetje Ljubljana 15.07.2009 - 08:00 na sedežu družbe Stolpniška ulica 10, Ljubljana UR RS št. 42 05.06.2009 stran 1484
Cestno podjetje Ljubljana - družba pooblaščenka 15.07.2009 - 09:00 na sedežu družbe Stolpniška ulica 10, Ljubljana UR RS št. 44 12.06.2009 stran 1584
Tanin Sevnica 16.07.2009 - 11:00 na sedežu družbe Hermanova 1, Sevnica UR RS št. 44 12.06.2009 stran 1582
IGMAT, Institut za gradbene materiale 16.07.2009 - 15:00 na sedežu družbe Polje 351.c, 1260 Ljubljana - Polje UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1641
Panvita, Mesna industrija Radgona 17.07.2009 - 08:00 v sejni sobi družbe, Ljutomerska cesta 28.a, Gornja Radgona DELO 16.06.2009 stran 27
Stiles, Sevnica 17.07.2009 - 11:00 na sedežu družbe na Savski cesti 13, v Sevnici. UR RS št. 44 12.06.2009 stran 1581
IMPOL 2000 17.07.2009 - 15:00 na sedežu družbe (dvorana jedilnice A) v Slovenski Bistrici. Partizanska 38. VEČER, STRAN 38, 10.06.09
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, Koper 20.07.2009 - 11:00 v poslovnih prostorih TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice,d.d., v Ljubljani, Dunajska 22, IX.nadstropje, sejna soba. UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1642
DAIMOND, trgovina in zastopanje 20.07.2009 - 11:00 v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11 Šempeter pri Gorici. UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1649
CREINA, Kranj 20.07.2009 - 13:00 v sejni sobi družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 8. UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1642
MERCATOR, poslovni sistem 20.07.2009 - 13:00 na sedežu družbe Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1652
LISCA, modna oblačila Sevnica 20.07.2009 - 14:00 na sedežu družbe Prešernova 4, Sevnica UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1649
NOVOLES, lesna idustrija Straža 21.07.2009 - 11:00 na naslovu uprave družbe Novoles, na žago 6, Straža UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1647
SGP ZIDGRAD Idrija 21.07.2009 - 12:00 na sedežu družbe Vojkova 8, Idrija UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1644
Hoteli Bernardin 21.07.2009 - 13:00 v Grand Hotelu Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož DELO 16.06.2009 stran 27
ONIKS INVEST 21.07.2009 - 13:00 v sejni sobi na sedežu družbe Spodnji Plavž 26, Jesenice UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1643
VIZIJA Holding k.d.d. 21.07.2009 - 14:00 v prostorih družbe Dunajska cesta 156 Ljubljana UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1648
VIZIJA Holding Ena k.d.d. 21.07.2009 - 14:00 v prostorih družbe Dunajska cesta 156 Ljubljana UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1648
SLIKAR, podjetje za slikarstvo, fasaderstvo in inženering 21.07.2009 - 15:00 v prostorih družbe Prešernova 26. a, Maribor UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1650
HIDRIA, podjetje za ustavaljanje in upravljanje družb 22.07.2009 - 11:00 na sedežu družbe Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1651 IZTISNITEV
UNIOR, Kovaška industrija 22.07.2009 - 12:00 na sedežu družbe Pristaniška 12, Koper DELO 20.06.2009 stran 22 Dokapitalizacija
ISKAR MEHANIZMI, Lipnica 22.07.2009 - 13:00 na sedežu družbe Lipnica 8, Lipnica UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1646
IMP, tovarna istalacijske opreme Idrija 22.07.2009 - 16:00 Na Kendovem dvorcu, Na Griču 2, Spodnja Idrija DELO 19.06.09 stran 22
H & R, družba za upravljanje z naložbami 22.07.2009 - 17:00 na sedežu družbe Spodnja Kanomlja 23, Spodnja Idrija UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1651
ZVON ENA HOLDING, finančna družba 23.07.2009 - 09:00 na sedežu družbe Slovenska ulica 17, Maribor VECER 22.06.2009 stran 30
HOTEL GRAD PODVIN 23.07.2009 - 10:00 v prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska 56/5, Ljubljana. UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1645
GORENJSKA PREDILNICA, Škofja Loka 23.07.2009 - 11:00 v prostorih notarke Marjane Bešter Tičer na Šolski ulici 2 v Škofja Loki UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1648
Polzela, tovarna nogavic 23.07.2009 - 12:00 na sedežu družbe Polzela 171, Polzela UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1644
AKTIVA NALOŽBE 23.07.2009 - 12:00 na sedežu družbe, Dunajska cesta 156, Ljubljana SEONET AGM1-78/09 22.06.09 Preimenovanje v Investitor, d.d.
MDS IT 23.07.2009 - 13:00 na sedežu družbe Leskoškova cesta 9e v Ljubljani UR RS št. 44 12.06.2009 stran 1581
ZAVAROVALNICA TILIA 23.07.2009 - 13:00 v veliki sejni sobi upravne stavbe na sedežu družbe Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto. UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1643
POLZELA - DELNICA, družba pooblaščenka 23.07.2009 - 13:00 na sedežu družbe Polzela 171, Polzela UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1645
CGP 23.07.2009 - 13:00 na sedežu družbe, Ljubljanska c. 36, Novo mesto FINANCE 19.06.2009
ESOTECH, Velenje 23.07.2009 - 18:00 v prostorih družbe Preloška 1, Velenje UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1650
KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb 27.07.2009 - 10:00 v dvorani hotela Slon, Slovenska 34, 1000 Ljubljana SEONET AGM1-79/09 23.06.2009
POGREBNO PODJETJE Maribor 27.07.2009 - 11:00 v prostorih uprave družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor UL 48/2009 26.06.2009 stran 1724
SOLARNI TERMO SISTEMI – STS razvoj, proizvodnja in prodaja 27.07.2009 - 13:00 v sejni sobi P4 stavbe RITS d.o.o. Celje, na Kidričeva ulica 25, Celje UL 48/2009 26.06.2009 stran 1725
SID Banka 28.07.2009 - 10:00 na sedežu družbe. SEONET številka obvestila PSI-1242/09 z dne 29.07.2009
ULTRAMARIN, razvojno podjetje 28.07.2009 - 12:00 v prostorih družbe Ultramarin, Babinska cesta 5, 9240 Ljutomer UL 48/2009 26.06.2009 stran 1721
IDEALDOM 28.07.2009 - 13:00 v sejni sobi na Leskoškovi 4 v Ljubljani UL 48/2009 26.06.2009 stran 1725
GP VIČ 29.07.2009 - 09:00 na upravi podjetja na Gradaški 10 v Ljubljani UL 48/2009 26.06.2009 stran 1725
LIZ-INŽENIRING, podjetje za pripravo in izvedbo investicij 29.07.2009 - 09:00 v prostorih 4. nadstropja družbe na Vurnikova 2 v Ljubljani Finance.si 26.06.09 stran 12
AGIS ZAVORE, Ptuj 29.07.2009 - 11:00 na sedežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj Dnevnik 24.06.2009 stran 35
SKUPNA pokojninska družba 29.07.2009 - 12:00 v sejni sobi družbe na 8. nadstropju na Trgu republike 3, 1000 Ljubljana UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1646
VGP Novo mesto 29.07.2009 - 12:00 na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36, v Novem mestu UL 48/2009 26.06.2009 stran 1723
IGM strešnik 29.07.2009 - 13:00 v sejni sobi družbe CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto UL 48/2009 26.06.2009 stran 1724
KOVINASTROJ GASTRONOM, tovarna gostinske opreme, Grosuplje 29.07.2009 - 14:00 na sedežu družbe, Adamičeva cesta 36, Grosuplje. UL 48/2009 26.06.2009 stran 1721
KOVINOPLASTIKA LOŽ, družba pooblaščenka 29.07.2009 - 16:00 v jedilnici Kovinoplastike Lož, C.19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu UL 48/2009 26.06.2009 stran 1721
D NALOŽBE, finančne naložbe 30.07.2009 - 09:00 na sedežu družbe, Šmartinska cesta 52, Ljubljana UL 48/2009 26.06.2009 stran 1721
KEMOFARMACIJA, Ljubljana 30.07.2009 - 11:00 v prostorih družbe Cesta na Brdo 10, Ljubljana Dnevnik 26.06.2009 stran 33
HRAM HOLDING, finančna družba 30.07.2009 - 11:00 dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča, Dunajska cesta 18, Ljubljana SEONET z dne 29.06.2009 objava AGM1-82/09
JERUZALEM ORMOŽ, vinogradništvo, binarstvo, sadjarstvo 30.07.2009 - 12:00 v sejni sobi družbe na naslovu Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1646 IZTISNITEV
INTEREUROPA, Globalni logistični center, Koper 30.07.2009 - 13:00 v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežjev32, IX. nadstropje. SEONET z dne 26.06.2009 objava AGM1-81/09
JELOVICA, lesna industrija 30.07.2009 - 15:00 na sedežu družbe, Kidričeva 58, v Škofji Loki UL 48/2009 26.06.2009 stran 1723 IZČLENITEV
GOPEK, Nova gorica 30.07.2009 - 16:00 na sedežu družbe v sejni sobi, II. Nadstropje upravne stavbe v Novi Gorici, Prvomajska 37 UR RS št. 46 19.06.2009 stran 1641
MEDALJON, upravljanje drugih družb 31.07.2009 - 10:00 v sejni sobi, v 4. nadstropju poslovne stavbe Probanke, d.d., Trg Leona Štuklja 12 v Mariboru. UR RS štev. 51/2009 z dne 03.07.2009 stran 1789
KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK 31.07.2009 - 12:00 na sedežu družbe Cankarjevi 11 v Kamniku. Dnevnik z dne 09.07.2009 stran 29
PREMOGOVNIK VELENJE 03.08.2009 - 11:00 v sejni sobi, na sedežu družbe v Velenju,Partizanska cesta 78 UL RS št.51/2009 z dne 03.07.2009 na strani 1783
ISTRATURIST – turistične storitve 03.08.2009 - 12:00 v prostorih družbe Neos svetovanje d.o.o., Mestni trg 8, Ljubljana UL 48/2009 26.06.2009 stran 1722 IZTISNITEV
SPCP 04.08.2009 - 10:00 prostorih notarske pisarne notarke Nade Kumar, Slovenska 56/5, Ljubljana UL RS 51/2009 z dne 03.07.2009 stran 1784
TEKSTINA, Tekstilna industrija Ajdovščina 04.08.2009 - 10:00 na sedežu družbe, Tovarniška cesta 15, Ajdovščina. UR RS štev. 51/2009 z dne 03.07.2009 stran 1785
PEKO, tovarna obutve Tržič 04.08.2009 - 11:00 v Ljubjani na sedežu notarke Irene Florjančič Cirman, Trdinova ulica 4, Ljubljana. UR RS štev. 51/2009 z dne 03.07.2009 stran 1790
TABOR LJUBLJANA, gostinstvo, turizem in opravljanje storitev poslovnim zgradbam 05.08.2009 - 09:00 na sedežu družbe Tabor 9 v Ljubljani. UR RS štev. 51/2009 z dne 03.07.2009 stran 1788
CELJSKE MESNINE 05.08.2009 - 12:00 na sedežu družbe Cesta v Trnovlje 17 v Celju. UR RS štev. 51/2009 z dne 03.07.2009 stran 1784
FRIZARTI, družba za upravljanje 05.08.2009 - 13:00 v pisarni notarja Petra Mezeta na naslovu Stara ulica 4.a, na Vrhniki. UR RS štev. 51/2009 z dne 03.07.2009 stran 1789
KOTO, proizvodno in trgovsko podjetje 06.08.2009 - 09:00 na sedežu družbe Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana, Slovenija UL RS št.51/2009 z dne 03.07.2009 na strani 1783
MARLES, Načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov 06.08.2009 - 10:00 v sejni sobi družbe Marles, d.d., Limbuška cesta 2, Limbuš UR RS štev. 51/2009 z dne 03.07.2009 stran 1787
MENINA, Kamnik 07.08.2009 - 13:00 na sedežu družbe, Trg padlih borcev 3, Šmarca UL 48/2009 26.06.2009 stran 1722
CENTER NALOŽBE 07.08.2009 - 14:00 na sedežu družbe, Titova cesta 2a, 2000 Maribor, IV. nadstropje SEONET AGM1-85/09 z dne 08.07.2009
NFD HOLDING 10.08.2009 - 10:00 na sedežu družbe Trdinova 4, Ljubljana. SEONET AGM1-86/09 z dne 09.07.2009
SGP Kograd - IGEM Dravograd 10.08.2009 - 12:00 na sedežu družbe SGP Kograd-IGEM Dravograd, d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu UL RS 53/2009 z dne 10.07.2009 stran 1848
Instalacije Grosuplje 11.08.2009 - 09:00 v prostorih družbe, Adamičeva 51, 1290 Grosuplje UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1981
KOPITARNA SEVNICA 11.08.2009 - 10:00 na sedežu družbe Prvomajska ulica 8 v Sevnici. UR RS štev. 51/2009 z dne 03.07.2009 stran 1787
ZAVAROVALNICA MARIBOR 11.08.2009 - 11:00 na sedežu družbe v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3 v sejni sobi 607/VI. UL RS 53/2009 z dne 10.07.2009 stran 1849
AUTOEMONA zastopstva in servisi 12.08.2009 - 10:00 v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani,Celovška cesta 252. UL RS 53/2009 z dne 10.07.2009 stran 1848
INTEGRAL AP TRŽIČ 12.08.2009 - 13:00 na sedežu družbe Mlaka 4, Tržič. UL RS 53/2009 z dne 10.07.2009 stran 1846
KOPA 12.08.2009 - 16:00 v prostorih družbe na Kidričevi 14, v Slovenj Gradcu. UL RS 53/2009 Z DNE 10.07.2009 stran 1850
GARDENIA ARS FLORAE 13.08.2009 - 10:00 na sedežu družbe Trg MDB 4, 1000 Ljubljana UL RS številka 54 z dne 13.07.2009 stran 1864
FINAL, Nova Gorica 13.08.2009 - 16:00 na sedežu družbe Cesta 25.junija 1/f, Nova Gorica. Primorske novice z dne 14.07.2009 stran 19
NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD 14.08.2009 - 09:00 v konferenčni dvorani DRAVA v šestem nadstropju GRAND HOTELA UNION – GARNI (bivši Hotel Astral), Miklošičeva 9, Ljubljana. Časnik Finance z dne 13.07.2009 stran
SNEŽNIK, Podjetje za proizvodnjo in storitve, Kočevska reka 17.08.2009 - 09:00 v prostorih družbe v Kočevski reki 1.b, Kočevska reka. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1901
SLOVENIJAVINO, podjetje za trgovino in storitve 17.08.2009 - 10:00 na sedežu družbe Ljubljana,Frankopanska 11. UL RS 53/2009 z dne 10.07.2009 stran 1850
HTG, Sežana 17.08.2009 - 11:00 na sedežu družbe Partizanska cesta 1, Sežana. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1896
VIATOR & VEKTOR, Ljubljana 17.08.2009 - 12:00 na sedežu družbe Dolenjska cesta 244, Ljubljana. UL RS št.55 z dne 17.07.2009 stran 1893
AGROGORICA 17.08.2009 - 13:00 na sedežu družbe Vrtojbenska cesta 48 v Šempetru pri Gorici. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1897
HIT ALPINEA 18.08.2009 - 11:00 v sejni sobi hotela Larix, Borovška cesta 99, Kranjska Gora UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1896
TBJ, tehnični biro Jesenice 18.08.2009 - 13:00 na sedežu družbe Cesta Borisa Kidriča 41, Jesenice UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1892
CASINO LJUBLJANA 18.08.2009 - 15:00 bo na naslovu Dunajska cesta 154 v Ljubljani. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1902
NIVO, gradnje in ekologija, d. d., Celje 19.08.2009 - 12:15 v prostorih družbe NIVO, d.d. , Lava 11, 3000 Celje. Časnik DELO z dne 16.07.2009 stran 7
NIVO investicije, družba za investicije in upravljanje, Celje 19.08.2009 - 12:30 v prostorih NIVO, d. d., Lava 11, 3000 Celje. Časnik Delo z dne 16. 07. 2009 stran 7
MAGNETI LJUBLJANA, podjetje za proizvodnjo magnetnih material 19.08.2009 - 13:30 na sedežu družbe Stegne 37, 1000 Ljubljana UR RS štev. 51/2009 z dne 03.07.2009 stran 1785
JERUZALEM ORMOŽ VVS 20.08.2009 - 10:00 na sedežu družbe Kolodvorska 11 v Ormožu. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1894
AKRIPOL 20.08.2009 - 11:00 na sedežu družbe Prijateljeva ulica 11 v Trebnjem. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1897
ZASAVSKI RAČUNSKI CENTER 20.08.2009 - 12:00 na sedežu družbe Obrtniška cesta 14, Trbovlje. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1898
KOMUNALNA OPERATIVA, Ljubljana 20.08.2009 - 15:00 v prostorih družbe Povšetova 8, 1000 Ljubljana UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1892
BEGRAD, gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo mesto 20.08.2009 - 15:00 na sedežu družbe Kočevarjeva 4, Novo mesto. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1894
LESNINA MG oprema, Podjetje za inženiring 20.08.2009 - 16:00 v Lesnini, Parmova 53, Ljubljana,soba 528. UL RS 53/2009 z dne 10.07.2009 stran 1847
COLOR, industrija sintetičnih smol, barv in lakov, d.d., Medvode 21.08.2009 - 09:00 na sedežu družbe Cesta Komandanta Staneta 4, Medvode UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1893 Izključitev manjšinskih delničarjev
SUROVINA HOLDING 21.08.2009 - 10:00 na sedežu družbe UL RS 53/2009 z dne 10.07.2009 stran 1850 na sedežu družbe Rogozniška cesta 33 v Ptuju.
GRANIT 21.08.2009 - 10:00 na sedežu družbe Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica. Časnik VEČER dne 13. 03. 2009 stran 29
VARNOST VIČ, varovanje premoženja, Ljubljana 21.08.2009 - 12:00 na sedežu družbe v Ljubljani,Koprska 94 UL RS 53/2009 z dne 10.07.2009 stran 1849
FRAGMAT TIM, tovarna izolacijskega materiala Laško 24.08.2009 - 08:00 v sejni sobi na sedežu družbe Spodnja Rečica 77 v Laškem. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1899
CPK INVEST, družba pooblaščenka 24.08.2009 - 09:00 na sedežu družbe Jezerska cesta 20, Kranj. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1892
EVADO, družba za finančno in poslovno svetovanje 24.08.2009 - 09:00 na sedežu družbe Cankarjeva ulica 6 v mariboru. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1901
ŽIMA, tovarna ščetk 24.08.2009 - 09:00 na sedežu družbe Stantetova ulica 9 v Ivančni Gorici. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1967
CESTNO PODJETJE KRANJ, družba za vzdrževanje in gradnjo cest 24.08.2009 - 10:00 na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1892
AQUASET 24.08.2009 - 10:00 na sedežu družbe Letališka cesta 15 v Ljubljani. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1896
JULON, Ljubljana 24.08.2009 - 10:30 v sejni sobi na sedežu družbe Letališka cesta 15, Ljubljana. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1896
SVEA Lesna industrija, Litija 24.08.2009 - 11:00 v konferenčni dvorani družbe, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1978
SLOVENIJALES, družba za trgovino in druge storitve 24.08.2009 - 12:00 v veliki sejni dvorani v pritličju Poslovnega centra Slovenijales, Dunajska cesta 22 v Ljubljani. UR RS štev. 51/2009 z dne 03.07.2009 stran 1786
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana 24.08.2009 - 14:00 v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana. SEONET objava AGM1-88/09 z dne 17.07.2009
TU FIN 24.08.2009 - 14:00 na sedežu družbe Dunajska cesta 156 v Ljubljani. Finance.si, z dne 16.07.2009, javne objave
TOVARNA TRANSPORTNIH NAPRAV, CERKNICA 25.08.2009 - 08:00 na sedežu družbe Podskrajnik 17, 1380 Cerknica. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1960
PRIMOŽ TRUBAR ZALOŽNIŠTVO 25.08.2009 - 08:45 na sedežu družbe Mirka Vadnova 6 v Kranju v knjižnici v 3. nadstropju. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1946
ZRMK HOLDING, Ljubljana 25.08.2009 - 09:00 na sedežu družbe sejna soba v 3. nastropju na Dimičevi 12 v Ljubljani. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1965
ZLATA MONETA II, finančna družba 25.08.2009 - 10:00 v sejni sobi Hotela Piramida, Ulica Heroja Šlandra 10, 2000 Maribor. SEONET, objava AGM1-98/09, z dne 24.07.2009
TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba 25.08.2009 - 10:00 v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1970 Dopolnitev dnevnega reda: 5. Nezaupnica upravi - UL RS štev. 62/2009 z dne 04.08.2009 stran 2120. Popravek dnevnega reda: 3. Odpoklic in imenovanje NS - UL RS štev. 62/2009 z dne 04.08.2009 stran 2120.
KOMPAS MTS - Mejni turistični servis 25.08.2009 - 10:00 na sedežu poslovne enote družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1965
Elmont Bled 25.08.2009 - 10:00 v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a, Bled UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1977
STOL, industrija pohištva, KAMNIK 25.08.2009 - 10:30 v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Vojkova cesta 58 v 1. nadstropju v Ljubljani. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1966
CAPITA, investicije 25.08.2009 - 11:00 na sedežu družbe Dunajska cesta 5 v Ljubljani. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1959
Induplati, Radomlje 25.08.2009 - 11:00 v sejni sobi poslovne stavbe, na Vojkovi cesti 58 (v I. nadstropju), 1000 Ljubljana UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1973
Kompas International, Ljubljana 25.08.2009 - 11:30 v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58 (v I. nadstropju), 1000 Ljubljana UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1974
ELEKTRO Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije 25.08.2009 - 12:00 sejna soba v 1. nadstropju sedeža družbe na Slovenski 58 v Ljubljana. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1982
SGP Tehnik, Škofja Loka 25.08.2009 - 12:00 na sedežu družbe Stara cesta 2 v Škofja Loki. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1944
D.P.STEKLARNA HRASTNIK (družba pooblaščenka) 25.08.2009 - 12:00 v sejni sobi družbe SINET d.o.o., Cesta 1. maja 83 v Hrastniku. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1948
GRADIS, Gradbeno podjetje Gradnje PTUJ 25.08.2009 - 12:00 na sedežu družbe Dornavska cesta 6.a v Ptuju. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1951
AGROIND VIPAVA 1984, Vipava 25.08.2009 - 12:00 na sedežu družbe Vinarska cesta 5, Vipava. UL RS številka 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1969 Dokapitalizacija s konverzijo terjatev.
Hidrotehnik 25.08.2009 - 12:00 na sedežu družbe, Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1971
ELEKTROMATERIAL Lendava 25.08.2009 - 13:00 v sejni sobi družbe Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska 8. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1967
PROJEKTIVNI BIRO, Velenje 25.08.2009 - 13:00 <p>na sedežu družbe Pre&scaron;ernova 8, Velenje.</p> ul
RGS, poslovne dejavnosti 25.08.2009 - 13:30 v prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska 56 v Ljubljani. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1950
MAGISTRAT INTERNATIONAL 25.08.2009 - 14:00 na sedežu družbe Kotnikova 28, Ljubljana UL 48/2009 26.06.2009 stran 1721
VZAJEMNA, zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. 25.08.2009 - 14:00 v dvorani Tri lilije, Poženelova ulica 22 v Laškem. UL RS štev. 57/2009, z dne24.07.2009, stran 1961
GEODEDSKI ZAVOD SLOVENIJE 25.08.2009 - 14:00 v dvorani ŠUBIC v kongresnem centru Hotela MONS, Pot za Brdom 55 v Ljubljani. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1966
Komet Metlika 25.08.2009 - 14:00 na sedežu družbe, Rosalnice 1, 8330 Metlika UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1975
COMMERCE 25.08.2009 - 14:30 na sedežu družbe Mencingerjeva 7 v Ljubljani. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1957
PLINSTAL, Jesenice 25.08.2009 - 15:00 v prostorih ENOS - Energetika d.o.o. Cesta železarjev 8, Jesenice. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1950
IN.LIFE, Ljubljana 25.08.2009 - 15:00 v upravi podjetja Pot za Brdom 102 v Ljubljani. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1961
MC MEDICOR 25.08.2009 - 17:00 na sedežu družbe Tbilisijska 81 Ljubljana. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1900
ELEKTRO Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije 26.08.2009 - 09:00 na sedežu družbe Ulica Mirka Vadnava 3.a. v Kranju. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1985
KREMEN, Novo mesto 26.08.2009 - 09:00 na sedežu družbe, Dolenje Mokro Polje 40, Šentjernej. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1967
Gradis IPGI, Ljubljana 26.08.2009 - 10:00 v prostorih družbe, Ulica Ambrožiča Novljana 2, 1000 Ljubljana UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1977
Zvezda, tekstilna tovarna, Kranj 26.08.2009 - 10:00 na sedežu družbe, Savska cesta 46, 4000 Kranj UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1979
SIJ - Slovenska industrija jekla 26.08.2009 - 11:00 na sedežu družbe Gerbičeva 98 v Ljubljani. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1954
TUS KO-SI 26.08.2009 - 12:00 na sedežu družbe Pod gradom 2a, 2380 Slovenj Gradec. Časnik Finance z dne 13.07.2009
TERME DOBRNA, Dobrna 26.08.2009 - 12:00 v sejni sobi VIVA v hotelu Vita, Dobrna 46, 3204 DOBRNA. SEONET, objava AGM1-94/09, z dne 23.07.2009
FOND, Idrija 26.08.2009 - 12:00 na sedežu družbe Lapajnetova ulica 9 v Idriji. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1952
TURBOINŠTITUT, Inštitut za turbinske stroje, Ljubljana 26.08.2009 - 13:00 na sedežu družbe Rovšnikova 7, Ljubljana. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1895
KIG, podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb 26.08.2009 - 13:00 na sedežu družbe Zagorica 18 na Igu. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1956
SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana 26.08.2009 - 14:00 na sedežu družbe v Ljubljani,Ob zeleni jami 2. UL RS 53/2009 z dne 10.07.2009 stran 1848
PERUTNINA PTUJ, d.d. 26.08.2009 - 14:00 v slavnostni dvorani na Ptujskem gradu. Na gradu 1, 2250 Ptuj. Časnik Večer z dne 15.07.2009
MARIBORSKE LIVARNE, Maribor 26.08.2009 - 15:00 v jedilnici hale A na sedežu družbe Oreško nabrežje 9 v Mariboru. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1952
Universal, Ivančna Gorica 26.08.2009 - 16:00 sejna soba uprave družbe, na Malem Hudem 4a, Ivančna Gorica UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1972
KD ID 27.08.2009 - 09:00 na sedežu družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, SEONET objava AGM1-89/09 z dne 22.07.2009
CVETJE ČATEŽ 27.08.2009 - 09:00 na sedežu družbe Topliška cesta 34 v Brežicah. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1947 PRIPOJITEV K TERMAM ČATEŽ,d.d.
GORENJSKI TISK, Kranj 27.08.2009 - 09:00 v sejni sobi na sedežu družbe Ulica Mirka Vadnova 6 v Kranju. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1958
DELO - TISKARNA, Ljubljana 27.08.2009 - 09:00 Likozarjeva 3 v Ljubljani. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1963
EKOPAK. predelava in pakiranje 27.08.2009 - 10:00 na sedežu družbe Dobrave 4, 1235 Trzin. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1898
Koroške pekarne, Dravograd 27.08.2009 - 10:00 v prostorih sedeža družbe, Koro&scaron;ka cesta 2, Dravograd UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1977
ELEKTRO Primorska, podjetje za distribucijo električne energije 27.08.2009 - 11:00 na sedežu družbe v Nova Gorici v veliki sejni sobi na Erjavčevi 22. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1985
PALOMA Prevalje 27.08.2009 - 11:00 v sejni sobi zgradbe skupine Krater, Cesta 24. junija 23 v 1231 Ljubljana - Črnuče. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1954
MERKUR ZAVAROVALNICA 27.08.2009 - 11:30 na sedežu družbe Dunajska cesta 58 Ljubljana. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1958
SWATY, Maribor 27.08.2009 - 12:00 v prostorih družbe Swaty d.d. na Titovi 60 v Mariboru. SEONET objava AGM1-87/09 z dne 16.06.2009 UMIK DELNIC Z ORGANIZIRANEGA TRGA
ALPDOM, INŽENIRING 27.08.2009 - 12:00 v prostorih družbe (sejna soba) na Cankarjevi 1 v Radovljici. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1949
Livar, Ivančna Gorica 27.08.2009 - 12:00 na poslovnem naslovu družbe, Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1975
Železar Štore D.P. 27.08.2009 - 12:00 v mali telovadnici Osnovne &scaron;ole &Scaron;tore, Cvete Jerin 5, Štore UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1982
DANA 27.08.2009 - 13:00 na sedežu družbe Glavna cesta 34 v Mirni. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1949
AVTOSERVIS Murska Sobota 27.08.2009 - 13:00 v prostorih notarja Franca Šomna, Glavni trg 4, 9240 Ljutomer. UL RS štev. 58/2009, z dne 27.07.2009, stran 2005
ALPLES, industrija pohištva, ŽELEZNIKI 27.08.2009 - 13:00 na sedežu družbe Češnjica 48.b. v Železnikih. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1957
TOVARNA meril KOVINE, Slovenj Gradec 27.08.2009 - 13:00 na sedežu družbe Pameče 153 Slovenj Gradec. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1960
METREL 27.08.2009 - 13:30 na sedežu družbe Ljubljanska cesta 77 v Horjulu. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1945
FMR Holding, Idrija 27.08.2009 - 13:30 v prostorih družbe Nebesa (jedilnica) na Vojkovi ulici 10 v Idriji. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1953
TKK SRPENICA, Proizvodnja kemičnih izdelkov 27.08.2009 - 14:00 na sedežu družbe Srpenica 1 v Srpenici. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1951
TERME ČATEŽ 27.08.2009 - 14:00 na sedežu družbe v Čatežu, Topliška cesta 35, 8251 Čatež. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1955
KOMPAS 27.08.2009 - 14:00 na sedežu družbe Pražakova 4 v Ljubljani, soba 602 v 6. nadstropju. UL RS štev. 58/2009, z dne 27.07.2009, stran 2008
METREL DUS 27.08.2009 - 14:30 na sedežu družbe Ljubljanska cesta 77 v Horjulu. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1945
Avtobusni promet Murska Sobota 27.08.2009 - 16:00 Jakijevi dvorani ZS Triglav, d.d., Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1970
Linija - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota 27.08.2009 - 17:00 Jakijevi dvorani ZS Triglav, d.d., Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1971
KOGRAD, gradbeno, obrtno instalacijsko in proizvodno podjetje 27.08.2009 - 18:30 na sedežu družbe Tovarniška 3, Slovenske Konjice. UL RS štev. 58/2009, z dne 27.07.2009, stran 2005
KOČEVSKI TISK, Kočevje 28.08.2009 - 08:00 v prostorih uprave družbe, Ljubljanska cesta 18.a., Kočevje. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1955
TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA 28.08.2009 - 09:00 v prsotorih družbe Dombrava 1, Volčja Draga. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1900
KD, Ljubljana 28.08.2009 - 09:00 v prostorih družbe KD Group d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana. SEONET, objava AGM1-92/09, z dne 23.07.2009
ELEKTRO Celje, podjetje za distribucijo električne energije 28.08.2009 - 09:00 v veliki sejni dvorani na sedžu družbe Vrhunčeva 2.a. v Celju. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1984
NIZKE GRADNJE, gradbeno, storitveno trgovska družba, PTUJ 28.08.2009 - 09:00 na sedežu notarja Gregorja Kovača, Miklošičeva ulica 1 v Celju. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1949 SPREMEMBA IMENA: NIZKE GRADNJE, gradbeno, storitveno trgovska družba d.d. v NGP nizke gradnje, d.d.
MOTVOZ, Grosuplje 28.08.2009 - 09:00 na sedežu družbe Taborska 34, 1290 Grosuplje. UL RS štev. 58/2009, z dne 27.07.2009, stran 2006
GA gospodinjski aparati 28.08.2009 - 09:00 na sedežu družbe Šmartinska 152 v Ljubljani. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1958
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, zdravstvo, hoteli, turizem 28.08.2009 - 10:00 v Kulturnem centru, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina Finance.si, z dne 28.07.2009, javne objave
ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD 28.08.2009 - 10:00 v sejni dvorani, Otiški Vrh 177, Šentjanž pri Dravogradu Finance.si, z dne 27.07.2009, javne objave Umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev
CESTNO PODJETJE MARIBOR 28.08.2009 - 10:00 na sedežu notarja Gregorja Kovača, Miklošičeva ukica 1 v Celju. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1945
KD Group, Ljubljana 28.08.2009 - 10:30 v prostorih družbe KD Group d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana. SEONET, objava AGM1-93/09, z dne 23.07.2009
NTU, upravljanje z naložbami 28.08.2009 - 11:00 na sedžu družbe Dombrava 1, Volčja Draga. UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1898 DOKAPITALIZACIJA
RESEVNA 28.08.2009 - 11:00 na sedežu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3 Finance.si, z dne 30.07.2009, javne objave
INGRAD GRAMAT 28.08.2009 - 11:00 na sedežu notarja Gregorja Kovača, Miklošičeva ulica 1 v Celju. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1948
LIKO VRHNIKA, v likvidaciji 28.08.2009 - 11:00 v sejni sobi družbe Verd 107 v Verdu pri Vrhniki. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1960 USTAVITEV LIKVIDACIJE !!! DRUŽBA DELUJE NAPREJ SKLADNO Z ZAKONOM.
CPK, družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne odločitve, KOPER 28.08.2009 - 11:00 na sedežu družbe Ulica 15. maja 14 v Kopru UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1964
VESNA HOLDING, družba pooblaščenka, LJUTOMER 28.08.2009 - 11:00 na sedežu družbe Glavni trg 5.a., Ljutomer. UL RS štev. 60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2048
GOZDNO GOSPODARSTVO, Slovenj Gradec 28.08.2009 - 12:00 v gostišču Murko, Francetova 24, Slovenj Gradec UL RS št. 55 z dne 17.07.2009 stran 1895
SGP ZASAVJE TRBOVLJE 28.08.2009 - 12:00 na sedežu družbe Savinjska cesta 15, Trbovlje. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1962
VESNA, trgovsko podjetje, LJUTOMER 28.08.2009 - 12:00 na sedežu družbe Glavni trg 5.a., Ljutomer. UL RS štev. 60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2047
ELEKTRO Maribor, podjetje za distribucijo električne energije 28.08.2009 - 13:00 na sedežu družbe v veliki sejni sobi v 2. nadstropju na Vetrinjski ulici 2 v Mariboru. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1983
KOP Brežice 28.08.2009 - 13:00 v posebni sobi restavracije Štefanič pri Blagovnici v Brežicah, Bizeljska cesta 37. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1952
ULTRAPAC 28.08.2009 - 13:00 v upravni stavbi Volčja Draga 42 v Volčji Dragi. UL RS štev. 58/2009, z dne 27.07.2009, stran 2007 DOKAPITALIZACIJA - s stvarnimi vložki MOTVOZ, d.d. - UL RS 62/2009 z dne 04.08.2009, stran 2120.
VODI GORICA, inštalacije, storitve in trgovina KROMBERK 28.08.2009 - 13:00 na sedežu družbe Cesta 25. junija 1.b., Kromberk, 5000 Nova Gorica. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1957
EMONA FARME IHAN, družba pooblaščenka 28.08.2009 - 14:00 na sedežu družbe Breznikova cesta 89, 1230 Domžale. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1963
CIMOS, avtomobilska industrija, KOPER 28.08.2009 - 14:00 na sedežu družbe Cesta Marežganskega upora 2 v Kopru. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1959
JAVOR PIVKA lesna industrija 28.08.2009 - 16:00 na sedežu delniške družbe v Pivki, Kolodvorska cesta 9 a. Finance.si, z dne 28.07.2009, javne objave Umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev
Gradis skupina G, Ljubljana 28.08.2009 - 16:00 na sedežu družbe, &Scaron;martinska cesta 134 (3. nadstropje), 1000 Ljubljana UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1978
Minervo, Ljubljana 31.08.2009 - 07:30 v prostorih družbe, Letali&scaron;ka cesta 27 a, 1000 Ljubljana UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1979
ZVON DVA HOLDING, Maribor 31.08.2009 - 08:00 na sedežu družbe, Slovenska ulica 17, Maribor. SEONET, objava AGM1-103/09, z dne 29.07.2009
KURIVO GORICA 31.08.2009 - 08:00 na sedežu družbe Grčna 1 v Novi Gorici. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1963
IKA Industrijska konfekcija Ajdovščina 31.08.2009 - 08:00 na sedežu družbe, na naslovu Ajdovčina, Lokavška cesta 10. UL RS številka 60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2044
HMEZAD Export-Import 31.08.2009 - 08:00 na sedežu družbe Hmezad export - import, d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1987
POMIN, družba pooblaščenka, Ljubljana 31.08.2009 - 08:00 v prostorih družbe Letališka cesta 27.a., Ljubljana. UL RS štev. 60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2042
MINERAL 31.08.2009 - 08:00 v 5. nadstropju poslovne stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. UL RS štev.60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2050
Instalacije Grosuplje 31.08.2009 - 08:30 v prostorih družbe, Adamičeva 51, 1290 Grosuplje UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1982
ZVON ENA ID, Maribor 31.08.2009 - 09:00 v poslovni zgradbi Slovenska ulica 17, Maribor. Časnik Večer, z dne, 27.07.2009, stran 38
SŽ - Železniška tiskarna Ljubljana 31.08.2009 - 09:00 na sedežu družbe Hladilniška pot 28, Ljubljana UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1950
GRUDA JURMES 31.08.2009 - 09:30 v poslovnih prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana v dvorani D. UL RS štev. 58/2009, z dne 27.07.2009, stran 2009
MARINA PORTOROŽ, turistično podjetje 31.08.2009 - 10:00 v prostorih Jahtnega kluba, Cesta solinarjev 6, Portorož. Finance.si, z dne 28.07.2009, javne objave
ISKRAEMECO 31.08.2009 - 10:00 v Kranju, Savska loka 4 na sedežu družbe. Finance.si, z dne 27.07.2009, javne objave
ADRIACOMMERCE, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij 31.08.2009 - 10:00 v 5. nadstropju na sedežu družbe Pristaniška ulica 8 v Kopru. UL RS štev. 58/2009, z dne 27.07.2009, stran 2007
POHIŠTVO BREŽICE 31.08.2009 - 10:00 na sedežu družbe Akerčeva ulica 7, Brežice. UL RS številka 60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2042
LJUTOMERČAN, kmetijstvo in predelava 31.08.2009 - 10:00 Kidričeva ulica 2, 9240 Ljutomer. UL RS štev. 60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2045 IZTISNITEV !!!
UPC Murska Sobota 31.08.2009 - 10:00 Na sedežu Lendavska 29, Murska Sobota. UL RS štev.60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2048
SKUPINA CLAAS, Ljubljana 31.08.2009 - 10:00 v sejni sobi družbe na Zaloški cesti 171 v Ljubljani. UL RS štev.60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2053
KOROŠKA TRGOVINA, Dravograd 31.08.2009 - 11:00 v sejni sobi na sedežu družbe v Dravogradu, Trg 4. julija 46. Finance.si, z dne 30.07.2009, javne objave
VIPA družba za finančno poslovanje in razvoj Nova Gorica 31.08.2009 - 11:00 v poslovnih prostorih družbe Kidričeva ulica 19, Nova Gorica. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1959
POMURSKA ZALOŽBA, Murska Sobota 31.08.2009 - 11:00 na sedežu družbe Lendavska ulica 1 v Murski Soboti. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1957
SVEA, Zagorje ob Savi 31.08.2009 - 11:55 na sedežu družbe v konferenčni dvorani Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi. UL RS štev.60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2051
PRIMORSKI SKLADI, Koper 31.08.2009 - 12:00 v sejni sobi družbe Primorski skladi, d.d.,Koper,Pristaniška 12 UL RS 53/2009 z dne 10.07.2009 stran 1847
JAVNA RAZSVETLJAVA 31.08.2009 - 12:00 na sedežu družbe Litijska cesta 263 v Ljubljani UL RS štev. 60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2050
D.P.R. družba pooblaščenka Ravne 31.08.2009 - 12:00 v prostorih velike sejne sobe v pritličju Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova 5. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1957
CALCIT, družba pooblaščenka, Stahovica 31.08.2009 - 12:00 v sejni sobi družbe Calcit d.o.o., Stahovica 15, Stahovica. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1987
INTEGRAL LENDAVA 31.08.2009 - 12:00 Industrijska ulica 1, Lendava. UL RS štev. 60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2047
PIVOVARNA LAŠKO 31.08.2009 - 13:00 v dvorani Kulturnega centra Laško, Trg svobode 6, Laško. Časnik Delo, dne 31.07.2009, stran 12
ENTERFIN NALOŽBE, finančna družba, Koper 31.08.2009 - 13:00 na sedežu družbe Pristaniška 12 v Kopru. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1964
UPC Velenje 31.08.2009 - 13:30 Na sedežu Rudarska 6, 3320 Velenje. UL RS štev.60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2048
MODRA LINIJA Holding, Koper 31.08.2009 - 14:00 na sedežu družbe Pristaniška 12, Koper UR RS št. 40 29.05.2009 stran 1415
MERCATOR EMBA 31.08.2009 - 14:00 na sedežu družbe Slovenčeva ulica 21, Ljubljana. Časnik DELO z dne 18.07.2009 stran 25
MEDEX 31.08.2009 - 14:00 na sedežu družbe Linhartova 49.a. Ljubljana. UL RS štev. 60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2044
VODA JULIANA 31.08.2009 - 14:00 na sedežu družbe Gemag-Center d.o.o., Gregorčičeva ulica 29.a, 2000 Maribor. UL RS štev.60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2049
A1 Ljubljana 31.08.2009 - 14:00 na sedežu družbe, Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana UL RS št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009, stran 1970
ELMA TT 31.08.2009 - 15:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče. UL RS številka 60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2043
ALUKOMEN MONTAL 01.09.2009 - 08:00 na sedežu družbe Komen 129.a, 6223 Komen. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1953
ALUKOMEN OPREMA 01.09.2009 - 08:30 v sejni sobi Alukomen Oprema, Komen 129.a 6223 Komen. UL RS štev. 57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1953
TERME OLIMIA 01.09.2009 - 12:00 na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdravili&scaron;ka cesta 24, v hotelu Sotelia. UL RS številka 60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2043
FLORINA 01.09.2009 - 13:00 na sedežu družbe Pri Vrtnariji 8 v Mariboru. UL RS številka 60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2045
DROGA KOLINSKA 01.09.2009 - 16:00 v Ljubljani, na sedežu družbe, Kolinska ulica 1 SEONET, objava AGM1-104/09, z dne 30.07.2009
MINERVA ŽALEC 04.09.2009 - 12:00 na sedežu družbe, Ložnica pri Žalcu 37, 3310 Žalec. UL RS številka 60/2009, z dne 31.07.2009, stran 2044
METALKA TRGOVINA 04.09.2009 - 14:00 na sedežu družbe v 4. nadstropju Dalmatinova ulica 2, Ljubljana. Časnik Finance z dne 17.07.2009 stran 10
ISKRA Vzdrževanje, Kranj 07.09.2009 - 16:00 v sejni sobi družbe, Savska ulica 4 v Kranju. UL RS štev. 63, z dne 07.08.2009, stran 2121
ISKRA Telekom Holding 09.09.2009 - 09:00 v prostorih Iskaretela d.o.o. Ljubljanska 24.a v Kranju. UL RS štev. 63, z dne 07.08.2009, stran 2121
K - FIN, naložbe in nepremičnine 09.09.2009 - 09:00 v pisarni Nevenke Tory, Beethovnova ulica 14, Ljubljana. UL RS štev. 63, z dne 07.08.2009, stran 2122
ALPINUM, Turistično podjetje, Bohinjsko jezero 10.09.2009 - 09:00 v prostorih hotela Bohinj, Ribčev Laz 45, Bohinjsko jezero. UL RS štev. 63, z dne 07.08.2009, stran 2123
INTEREUROPA, globalni logistični servis 10.09.2009 - 13:00 v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje. SEONET z dne 6. avgusta 2006 obvestilo AGM1-106/09
GARANT, Polzela 14.09.2009 - 11:00 na sedežu podjetja Polzela 176/a, 3313 Polzela. UL RS številka 65 z dne 14.08.2009 stran 2155 IZREDNA SKUPŠČINA
KAPITALSKA DRUŽBA pokojninskega in invalidskega zavarovanja (KAD) 14.09.2009 - 15:00 v prostorih družbe, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje. UL RS številka 65/2009, z dne 14.08.2009, stran
KORONA INŽENIRING, Ljubljana 15.09.2009 - 14:00 v poslovnih prostorih družbe Korona d.d., Cesta v Mestni log 88.A, I. nadstropje, v Ljubljani. UL RS številka 65/2009, z dne 14.08.2009, stran 2155
PETOVIA AVTO PTUJ 21.09.2009 - 08:00 v prostorih uprave družbe, Ormoška 23, 2250 Ptuj. UL RS številka 66/2009 z dne 21.08.2009 stran 2204
PALOMA Prevalje 21.09.2009 - 09:00 v sejni sobi poslovne zgradbi skupine Krater na Črnučah, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče. UL RS številka 66/2009 z dne 21.08.2009 stran 2203 LIKVIDACIJA
ISA BLED 21.09.2009 - 16:00 na naslovu Fajfarjeva 15 v Domžalah. UL RS številka 66/2009 z dne 21.08.2009, stran 2202
UPC Ljubljanski kabel 23.09.2009 - 13:00 v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Cesta Ljubljanske brigade 21. UL RS številka 66/2009 z dne 21.08.2009 stran 2202
TAB SYSTEM 24.09.2009 - 13:00 v Naklem, Kranjska cesta 14. UL RS številka 66/2009 z dne 21.08.2009, stran 2202
KOVINAR, Novo mesto 29.09.2009 - 09:00 uri v prostorih notarja Andreja Tirana, Prešernov trg 8, Novo mesto. UL RS 68/2009 z dne 28.08.09 stran 2237
GEOSTROJ, podjetje za strojno proizvodnjo in vzdrževanje 29.09.2009 - 09:00 v prostorih družbe Geostroj d.d., Dimičeva 16 v Ljubljani. UL RS 68/2009 z dne 28.08.09 stran 2238
MEDVEŠEK PUŠNIK - Borzno posredniška hiša, Ljubljana 29.09.2009 - 09:00 v prostorih družbe Poteza na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana. UL RS 68/2009 z dne 28.08.09 stran 2239 ODDELITEV DELA DRUŽBE
ELMONT, Bled 29.09.2009 - 10:00 v prostorih družbe, Sp. Gorje 3.a Bled. UL RS 68/2009 z dne 28.08.09 stran 2238
MEDVEŠEK PUŠNIK, družba za upravljanje 29.09.2009 - 10:00 v prostorih družbe Poteza na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana. UL RS 68/2009 z dne 28.08.09 stran 2239 ODDELITEV DELA DRUŽBE.
VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest 29.09.2009 - 11:00 v sejni sobi družbe VOC Celje d.d., Lava 42, Celje. UL RS 68/2009 z dne 28.08.09 stran 2237
SCT, Ljubljana, d.d. (Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova) 02.10.2009 - 17:00 sejni sobi v tretjem nadstropju, na naslovu Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. UL RS 68/2009 z dne 28.08.09 stran 2238
KAPELA, Vinogradništvo in vinarstvo 06.10.2009 - 12:00 v prostorih vinske kleti, Paričjak 22a, 9252 Radenci. UL RS številka 69/2009, z dne 04.09.2009, stran 2293
KMETIJSTVO VIPAVA, Šempeter pri Gorici 12.10.2009 - 10:00 na sedežu družbe, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici. UL RS štev.71/2009, z dne 11.09.2009, stran 2324
PIVOVARNA UNION 13.10.2009 - 09:00 v sejni sobi družbe Pivovarniška ulica 2 v Ljubljani. Časnik Delo, z dne 12.09.2009, stran 7
Cetis-Graf 13.10.2009 - 12:30 v poslovnih prostorih (soba 508), na naslovu Čopova 24, 3000 Celje UL RS štev.57/2009, z dne 24.07.2009, stran 1975
FRUCTAL, Ajdovščina 13.10.2009 - 13:00 v sejni sobi Fructal, d.d., Tovarniška cesta 7, Ajdovščina. Časnik DELO, z dne 12.09.2009, stran 7
RADENSKA, Radenci 13.10.2009 - 13:00 v sejni sobi družbe Redenska, d.d., v Boračevi 37, Radenci. Časnik Delo, z dne 12.09.2009, stran 7
ELMO, Elektromontažno podjetje, Ljubljana 14.10.2009 - 10:00 na sedežu družbe, Vojkova 58 v Ljubljani. Časnik Finance, z dne 11. september 2009, stran 7
ETIKETA TISKARNA, Žiri 14.10.2009 - 10:00 na sedežu družbe Industrijska ulica 6, Žiri. UL RS štev.71/2009, z dne 11.09.2009, stran 2325
INFOND HOLDING 15.10.2009 - 10:00 v sejni sobi družbe Infond Holding, d.d., Titova cesta 2.A, Maribor, v 4. nadstropju. Časnik VEČER, z dne 14.09.2009, stran 24
ENERGIJA RM, Mežica 15.10.2009 - 12:00 v sejni sobi na sedežu družbe Energija RM, d.d., Polena 5, Mežica. Časnik Finance, z dne 11.09.2009, stran 7
GRAMIZ, Kočevje 20.10.2009 - 14:00 v prostorih notarja Sikošek Jožeta, Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana. UL RS štev. 72/2009, z dne 18.09.2009, stran 2382
SMELT, vodenje investicijskih projektov 20.10.2009 - 14:00 v sejni sobi v IV. nadstropju upravne stavbe PC Promont, Pot k Sejmišču 30, Ljubljana. UL RS štev. 72/2009, z dne 18.09.2009, stran 2383
LUZ 22.10.2009 - 14:00 v prostorih družbe LUZ, d. d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana. Časnik Dnevnik, z dne 22.09.2009, stran 10
VEPLAS, Velenjska plastika 23.10.2009 - 11:00 v prostorih družbe, Cesta Simona Blatnika 11, Velenje. UL RS štev. 72/2009, z dne 18.09.2009, stran 2382
DRF PLUS 26.10.2009 - 13:00 na sedežu družbe v 5. nadstropju poslovne stavbe Metalka, Dalmatinova 2,Ljubljana. UL RS številka 74/2009, z dne 25.09.2009, stran 2446
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ 27.10.2009 - 10:00 na sedežu družbe v Ptuju, Puhova ulica 10. UL RS številka 74/2009, z dne 25.09.2009, stran 2443
JERUZALEM Holding 28.10.2009 - 10:00 ki bo v sejni dvorani Zadružne zveze Slovenije,z.o.o., Miklošičeva 4 v Ljubljani. UR RS 74/2009, z dne 25.09.2009, stran 2445 IZTISNITEV MANJŠINSKIH DELNIČARJEV !
BETI Holding 29.10.2009 - 10:00 na sedežu družbe Tovarniška 2, 8330 Metlika. Časnik DELO, z dne 28.09.2009, stran 22
NFD 1 delniškega investicijskega sklada, investicijske družbe, 30.10.2009 - 10:00 v konferenčni dvorani DRAVA v šestem nadstropju GRAND HOTELA UNION - GARNi (bivši Hotel Astral),Miklošičeva 9, Ljubljana. Časnik Finance, 29.09.2009, stran 13
UNICREDIT Banka Slovenija 02.11.2009 - 13:00 v prostorih UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana. UR RS, št. 77/2009 z dne 02.10.2009, stran 2502
SVEA Lesna industrija Litija 03.11.2009 - 11:00 v konferenčni dvorani družbe SVEA Lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi. UR RS, št. 77/2009 z dne 02.10.2009, stran 2504
PREMOGOVNIK Velenje 03.11.2009 - 13:00 v sejni sobi na sedežu v Velenju, Partizanska cesta 78. UR RS, št. 77/2009 z dne 02.10.2009, stran 2502
ZRMK holding, Ljubljana 04.11.2009 - 09:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 12, sejna soba(petem) V. nadstropju. UR RS, št. 77/2009 z dne 02.10.2009, stran 2504
UPC Murska Sobota 04.11.2009 - 11:00 na sedežu družbe UPC Murska Sobota d.d.,v Murski Soboti, Lendavska ulica 29. UL RS številka 74/2009, z dne 25.09.2009, stran 2444 DELITEV DELNIC !
UPC Velenje 04.11.2009 - 14:00 na sedežu družbe UPC Velenje d.d. v Velenju,Rudarska cesta 6. UR RS, št. 77/2009 z dne 02.10.2009, stran 2502
EKOSUR – SL, ekologija, raziskave in razvoj 06.11.2009 - 11:00 na sedežu družbe Rogozniška cesta 33, 2250 Ptuj. UR RS, št. 77/2009 z dne 02.10.2009, stran 2503 IZTISNITEV IN PREOBLIKOVANJE V D.O.O.
VEOLIA Transport štajerska, družba za prevoz potnikov, 09.11.2009 - 09:00 V prostorih družbe na avtobusni postaji v Mariboru, Mlinska ulica 1. VEČER, z dne 09.10.2009, stran 30
KD, finančna družba 09.11.2009 - 09:00 v prostorih družbe KD d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana. Dnevnik, z dne 09.10.2009, stran 9
JEM, jeseniške mesnine 09.11.2009 - 09:00 na sedežu družbe Spodnji Plavž 14, Jesenice. UL RS številka 79/2009, z dne 09.10.2009, stran 2571 DOKAPITALIZACIJA !!!
KD GROUP 09.11.2009 - 10:30 v prostorih družbe KD Group d.d., Celovška cesta 206, Ljubljana. SEONET z dne 07.10.2009 objava AGM1-111/09
ISKRAEMECO, merjenje in upravljanje energije, Kranj 09.11.2009 - 11:00 na sedežu družbe v Kranju, Savska loka 4. Finance, z dne 07. 10. 2009, stran 8
SEMESADIKE Mengeš 10.11.2009 - 10:00 v prostorih družbe Semesadike Mengeš d.d., Prešernova 35, Mengeš. UL RS številka 79/2009, z dne 09.10.2009, stran 2574
UPC Ljubljanski kabel 10.11.2009 - 13:00 v sejni sobi poslovne stavbe v Ljubljani, Cesta Ljubljanske brigade 21. UL RS številka 79/2009, z dne 09.10.2009, stran 2573 IZTISNITEV !!!
Skupina KIK KAMNIK 10.11.2009 - 16:00 na sedežu družbe Skupina KIK Kamnik d.d., Fužine 9, 1240 Kamnik. UL RS številka 79/2009. z dne 09.10.2009, stran 2574
SOLARVALUE proizvodnja, družba za raziskovanje, proizvodnjo, svetovanje in druge storitve 11.11.2009 - 09:00 v sejni sobi družbe Solarvalue Proizvodnja d.d., na naslovu Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše. UL RS številka 79/2009, z dne 09.10.2009, stran 2571 REDNA LIKVIDACIJA !!!
ČZP VEČER 11.11.2009 - 15:00 na sedežu družbe ČZP VEČER, d.d., Maribor, Svetozarevska ulica 14/IV, soba 414. Časnik Večer
LESNINA INŽENIRING 12.11.2009 - 13:00 na sedežu podjetja Parmova 53 v Ljubljani. Delo, z dne 09.10.2009, stran 26
TRIGLAV konfekcija Kranj 12.11.2009 - 13:00 na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34. UL RS številka 79/2009, z dne 09.10.2009, stran 2571
GRAD PRESTRANEK, turizem, kmetijstvo in storitve 13.11.2009 - 10:00 Zasedanje skupščina družbe bo na naslovu Šmartinska cesta 111,Ljubljana, v prostorih notarske pisarne Marine Ružič – Tratnik. UL RS, št. 77/2009 z dne 02.10.2009, stran 2501
TALUM, Kidričevo 16.11.2009 - 13:00 na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10. UL RS številka 81/2009, z dne 16.10.2009, stran 2639
OPALIT poslovne storitve 17.11.2009 - 14:00 v prostorih notarja Staneta Krainerja v Radovljici, Gorenjska cesta 2. UL RS številka 81/2009, z dne 16.10.2009, stran 2641
MESTNA OPTIKA, proizvodnja optičnih inštrumentov in prodaja fotografske opreme 19.11.2009 - 09:00 v prostorih družbe Mestna optika d.d., Kongresni trg 9, Ljubljana. UL RS številka 81/2009, z 16.10.2009, stran 2641
GOZDNO GOSPODARSTVO Slovenj Gradec 20.11.2009 - 12:00 v gostišču Murko, Francetova 24, Slovenj Gradec. UL RS številka 81/2009, z dne 16.10.2009, stran 2639
KOŠAKI TMI 23.11.2009 - 10:00 v jedilnici KOŠAKI TMI d.d., Šentiljska c. 35, Maribor. SEONET z dne 23.10.2009
KOROŠKA TRGOVINA 23.11.2009 - 11:00 v poslovnih prostorih družbe v Dravogradu, Trg 4. julija 46. Finance, z dne 23.10.2009, stran 7 DOKAPITALIZACIJA !!!
KAPITALSKE DRUŽBE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 23.11.2009 - 15:00 v prostorih Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje,konferenčna dvorana. UL RS številka 83/2009, z dne 23.10.2009, stran 2694
TRDNJAVA HOLDING, finančna družba 25.11.2009 - 08:00 na sedežu družbe v Celju, Kocenova 2/a. UL RS številka 81/2009, z dne 16.10.2009, stran 2641
LG-Metal trgovina in storitve 25.11.2009 - 10:00 v sejni sobi uprave LGM d.d. na Rogoniški cesti 4 v Ptuju. UL RS 83/2009, z dne 23.09.2009, stran 2693
IRP Alpinum 26.11.2009 - 17:00 v prostorih hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero. UL RS številka 81/2009, z dne 16.10.2009, stran 2639
FARME IHAN 30.11.2009 - 12:00 v prostorih družbe v Ihanu, Breznikova cesta 89, 1230 Domžale. UL RS štev. 86/09, z dne 30.10.09, stran 2755
SKUPINA CLAAS, Ljubljana 01.12.2009 - 10:00 v sejni sobi družbe na Zaloški cesti 171,Ljubljana. UL RS štev.86/09, z dne 30.10.09, stran 2755 DOKAPITALIZACIJA
PECIVO, Nova Gorica 03.12.2009 - 10:00 v sejni sobi na sedežu družbe v Novi Gorici, Rejčeva ulica 26. UL RS štev. 86/09, z dne 30.10.09, stran 2754
INFOND HOLDING, finančna družba 03.12.2009 - 10:00 v sejni sobi Nilson, v drugem nadstropju PTC Diamant na Letališki cesti 5 v Ljubljani. SEONET, z dne 12.11.2009, objava GM-238/09
CENTER NALOŽBE, finančna družba 03.12.2009 - 13:00 v sejni sobi Nilson, v drugem nadstropju PTC Diamant na Letališki cesti 5 v Ljubljani. SEONET, z dne 16.11.2009, objava GM-240/09 DOKAPITALIZACIJA !
RTC ŽIČNICE Kranjska Gora 07.12.2009 - 10:00 na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta 103.a. Ul RS štev.89/09, z dne 06.11.09, stran 2799
ISKRA vzdrževanje, Kranj 07.12.2009 - 16:00 v sejni sobi družbe, Savska loka 4, Kranj. UL RS številka 89/2009, z dne 06.11.09, stran 2798
METALKA COMMERCE 08.12.2009 - 11:00 na sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2, Ljubljana. Ul RS štev.89/09, z dne 06.11.09, stran 2799 DOKAPITALIZACIJA!
KOP Brežice 08.12.2009 - 13:00 v posebni sobi Restavracije Štefanič pri Blagovnici v Brežicah, Bizeljska cesta 37. Ul RS štev.89/09, z dne 06.11.09, stran 2800
SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana 09.12.2009 - 12:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2. Ul RS štev.89/09, z dne 06.11.09, stran 2799
HIR LARIX 09.12.2009 - 13:00 v sejni sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič), Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Ul RS štev.89/09, z dne 06.11.09, stran 2798
DELO REVIJE 10.12.2009 - 13:00 v prostorih družbe na Dunajski cesti 5, 1000 Ljubljana. Časnik DELO, dne 09.11.09, stran 22
IBT projektiranje in inženiringi Trbovlje 11.12.2009 - 09:00 na sedežu družbe na Gimnazijski cesti 16, Trbovlje. Ul RS štev.89/09, z dne 06.11.09, stran 2800
HIT Alpinea 14.12.2009 - 11:00 v sejni sobi Hotela Larix, Borovška cesta 99, Kranjska Gora. UL RS štev.91/09, z dne 13.10.09, stran 2860
LAMETA, delniška družba pooblaščenka 14.12.2009 - 12:00 na sedežu družbe Lameta, d.d., Koroška bela, Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, v sejni sobi družbe Acroni. UL RS štev.91/09, z dne 13.10.09, stran 2863
VEOLIA TRANSPORT Dolenjska in Primorska 14.12.2009 - 12:00 v prostorih hčerinske družbe Veolia Transport Ljubljana d.d., na naslovu Središka 4, Ljubljana. UL RS štev.91/09, z dne 13.10.09, stran 2860
SIP družba pooblaščenke, Šempeter v Savinjski dolini – v likvidaciji 15.12.2009 - 11:00 v sejni sobi, Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini. Ul RS štev.89/09, z dne 06.11.09, stran 2800
KOMPAS Celje, turistično podjetje 15.12.2009 - 12:00 na sedežu družbe Glavni trg 1 v Celju. UL RS štev.91/09, z dne 13.10.09, stran 2859
Projektivni biro CELJE, družba za projektiranje in inženiring 15.12.2009 - 13:00 na sedežu družbe v Celju, Lava 7. UL RS štev.91/09, z dne 13.10.09, stran 2859
MERX gostinstvo in turizem, Celje 16.12.2009 - 10:00 v prostorih hotela Faraon – posebni sobi v restavraciji, na naslovu Ljubljanska 39, Celje. UL RS štev.91/09, z dne 13.10.09, stran 2864
MESARSTVO ŠENTJUR, proizvodnja in predelava mesa 17.12.2009 - 12:00 na sedežu družbe Cesta Leona Dobrotinška 15, Šentjur UL RS štev.91/09, z dne 13.10.09, stran 2863
TRIO, Tržič 18.12.2009 - 10:00 v prostorih družbe Trio, d.d., Tržič, na naslovu Mlaka 10,4290 Tržič. UL RS štev.94/09, z dne 20.11.2009, stran 2938
MINERAL 21.12.2009 - 09:00 veliki sejni sobi v petem nadstropju poslovne stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. UL RS štev.94/09, z dne 20.11.2009, stran 2941
KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA (KAD) 21.12.2009 - 15:00 v prostorih Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje,konferenčna dvorana. UL RS štev.94/09, z dne 20.11.2009, stran 2941
VEGRAD NALOŽBE, družba pooblaščenka, Velenje 22.12.2009 - 07:30 na sedežu družbe v Velenju, Stari trg 35, v sejni sobi. UL RS štev.94/09, z dne 20.11.2009, stran 2939
VEGRAD, gradbeno industrijsko podjetje, Velenje 22.12.2009 - 08:00 na sedežu družbe v Velenju, Stari trg 35, v sejni sobi. UL RS štev.94/09, z dne 20.11.2009, stran 2939
POMURSKA ZALOŽBA, Murska Sobota 22.12.2009 - 11:00 na sedežu družbe na Lendavski ulici 1, v Murski Soboti. UL RS štev.94/09, z dne 20.11.2009, stran 2940 IZTISNITEV !
PREVENT GLOBAL 22.12.2009 - 12:00 v prostorih Aerodroma Slovenj Gradec v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Spletna stran Prevent Globala, d.d.
KLI LOGATEC v likvidaciji 22.12.2009 - 13:00 na sedežu družbe, Tovarniška cesta 36, Logatec. UL RS štev.94/09, z dne 20.11.2009, stran 2940
BIROSTROJ COMPUTERS, Maribor 22.12.2009 - 13:00 na sedežu družbe v Mariboru, Mladinska ulica 3, v II. nadstropju. UL RS štev.94/09, z dne 20.11.2009, stran 2940
CENTROMERKUR 23.12.2009 - 09:00 v prostorih družbe na sedežu družbe Lepodvorska ulica 25 v Ljubljani. UL RS štev.94/09, z dne 20.11.2009, stran 2938
RAZVOJNI ZAVOD, podjetje za poslovne storitve 23.12.2009 - 13:00 na sedežu družbe v Trzinu, Blatnica 1. UL RS številka 96/09, z dne 27.11.09, stran 2991
GOZDNO GOSPODARSTVO Maribor 28.12.2009 - 08:00 v sejni sobi družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor. UL RS številka 96/09, z dne 27.11.09, stran 2992
KOMPAS, turistično podjetje 28.12.2009 - 12:00 na sedežu družbe, Pražakova 4, Ljubljana. UL RS številka 96/09, z dne 27.11.09, stran 2990 DOKAPITALIZACIJA !
TOM Tovarna opreme 28.12.2009 - 13:00 v sejni sobi, Slovenska vas 5, Šentrupert. UL RS številka 96/09, z dne 27.11.09, stran 2993
PRIMOŽ TRUBAR, založništvo, Kranj, 29.12.2009 - 09:00 na sedežu družbe, Mirka Vadnova 6, Kranj, knjižnica (III. nadstropje). UL RS številka 96/09, z dne 27.11.09, stran 2992 IZTISNITEV!
TEHNOUNION 30.12.2009 - 17:00 na naslovu notarske pisarne, Kos Uroš - Notar, Cigaletova ulica 7, Ljubljana. Časnik Finance z dne 30.11.2009 IZTISNITEV !
CPK, družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve 04.01.2010 - 11:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14, Koper. UL RS številka 96/09, z dne 27.11.09, stran 2990
CENTER NALOŽBE, Maribor 04.01.2010 - 11:00 v sejni sobi Nilson v drugem nadstropju PTC Diamant, Letališka cesta 5, Ljubljana. SEONET, z dne 18.12.2009, objava GM-248/09 DOKAPITALIZACIJA !!!
INDE, Vransko 06.01.2010 - 12:00 na sedežu družbe Vransko 136, Vransko. UL RS Štev.98/09, z dne 04.12.09, stran 3068
ULTRAMARIN, razvojno podjetje 26.01.2010 - 12:00 v poslovnih prostorih družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d., Babinska cesta 5, 9240 Ljutomer. UL RS številka 104/09,z dne 18.12.09, stran 3195
HIT, hoteli, igralnice, turizem, Nova Gorica 27.01.2010 - 11:00 na sedežu družbe v Novi Gorici, Delpinova 7/a, v sejni sobi 3.12. UL RS štev.107/09, z dne 24.12.09, stran 3238 UGOTOVITVE IZREDNE REVIZIJE IN VLOŽITEV ODŠKODNINSKE TOŽBE!
ZIL INŽENIRING 28.01.2010 - 10:24 v sejni sobi družbe ZIL inženiring d.d. na Kersnikovi ulici 10, 1000 Ljubljana. DNEVNIK z dne 29.12.2009
INSTALACIJE GROSUPLJE 01.02.2010 - 08:30 v prostorih družbe v Grosupljem, Adamičeva 51, 1290 Grosuplje. UL RS štev. 3/2010, z dne 15.01.10, stran 71
GORENJSKI TISK 02.02.2010 - 09:00 v sejni sobi na sedežu družbe Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj SEONET, z dne 29.12.2009 objava GM-252/09
FOND, Idrija 02.02.2010 - 13:00 v Idriji,na Lapajnetovi ulici 9. UL RS štev.113/09, z dne 31.12.09, stran 3282
KOMUNALNA OPERATIVA, Ljubljana 09.02.2010 - 09:00 v prostorih družbe Povšetova 8, Ljubljana. UL RS številka 1/2010, z dne 08.01.10, stran 24
BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER, Ljubljana 12.02.2010 - 08:30 v Kongresni dvorani Mercurius, Šmartinska 152 v Ljubljani. UL RS številka 1/2010, z dne 08.01.10, stran 24
INGRAD GRAMAT, Celje 15.02.2010 - 10:00 na sedežu notarja Gregorja Kovača, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje. UL RS štev.3/2010, z dne 15.01.09, stran 70
HELDOM, družba za podjetniško svetovanje 22.02.2010 - 12:00 v veliki sejni sobi, v 3. nadstropju družbe Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale. UL RS štev. 04/2010, z dne 22.01.10, stran 121
SLOVENIJAVINO 23.02.2010 - 10:00 v prostorih družbe Energoplan d.d., Pod hribom 55, Ljubljana. UL RS štev. 04/2010, z dne 22.01.10, stran 122
CASINO LJUBLJANA, prirejanje posebnih iger na srečo, Ljubljana 23.02.2010 - 12:00 v prostorih družbe na Dunajski 154 v Ljubljani. UL RS štev. 04/2010, z dne 22.01.10, stran 124 DOKAPITALIZACIJA !
KIK KAMNIK 23.02.2010 - 16:00 na lokaciji Fužine 9, 1240 Kamnik, objekt št. 144, 1. nadstropje. UL RS štev. 04/2010, z dne 22.01.10, stran 123
MC MEDICOR 23.02.2010 - 16:30 v prostorih družbe, Tbilisijska 81, Ljubljana. UL RS štev.04/2010 z dne 22.01.10, stran 121
KRONA - Senior ID, prilagodljive sestave naložb 01.03.2010 - 10:00 v dvorani hotela Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana. Časopis Delo, z dne 27.01.2010, stran 30
INTERNETNO BRATSTVO IN MREŽA 01.03.2010 - 11:00 na sedežu notarke Katjuše Gorjan, Ul. XXX. Divizije 23, Nova Gorica. UL RS 7/2010, t dne 29.01.10, stran 174
MENINA, Kamnik 01.03.2010 - 13:00 v sejni sobi pri jedilnici, Šmarca, Trg padlih borcev 3, Kamnik UL RS štev.07/2010, z dne 29.01.10, stran 195
KOPS, Grosuplje 02.03.2010 - 10:00 na sedežu družbe KOPS d.d. Grosuplje, na naslovu Industrijska c. 5, Grosuplje. UL RS štev. 7/2010, z dne 29.01.10, stran 175
LGM, Ptuj 09.03.2010 - 10:00 v sejni sobi družbe LGM, d.d., Rogozniška cesta 4, 2250 Ptuj. UL RS štev. 8/2010, z dne 05.02.2010, stran 253
GOSPODARSKA ZBORNICA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 09.03.2010 - 13:00 v Hotelu Šport na Otočcu, Dolenjski list, dne 18.02.2010, stran 39
AGROIND VIPAVA 1894, Vipava 11.03.2010 - 14:00 na sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava. UL RS štev. 08/2010, z dne 05.02.2010, stran 253
GRADIS IPGI, Ljubljana 16.03.2010 - 10:00 v prostorih družbe, na naslovu Industrijska cesta 2, Ljubljana. UL RS ŠTEV.10/2010, z dne 12.02.10, stran 302 DOKAPITALIZACIJA !!!
CAPITA, Investicije 16.03.2010 - 11:00 v prostorih družbe na Dunajski cesti 5 v Ljubljani. UL RS štev.10/2010, z dne 12.02.10, stran 301 LIKVIDACIJA !!!
AGROMEHANIKA, proizvodnja in trgovina, Kranj 16.03.2010 - 13:00 na sedežu družbe v Hrastju 52 a.v Kranju. UL RS štev.10/2010, z dne 12.02.10, stran 301
JP KOMUNALA TOLMIN 25.03.2010 - 10:00 na sedežu družbe Poljubinj 89h, Tolmin. UL RS štev.12/2010 z dne 19.02.2010, stran 355 PREOBLIKOVANJE IZ D.D. V D.O.O.
TRIGLAV, zdravstvena zavarovalnica 25.03.2010 - 12:00 v poslovnih prostorih Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., v Ljubljani, Dunajska 22, IX.nadstropje, sejna soba. UL RS štev.12/2010 z dne 19.02.2010, stran 356
NLB VITA 26.03.2010 - 09:30 na sedežu Trg Republike 3 v Ljubljani, sejna soba. UL RS štev.12/2010 z dne 19.02.2010, stran 355
IMP projektivni biro 26.03.2010 - 13:00 na sedežu družbe IMP projektivni biro d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani. UL RS štev.10/2010, z dne 12.02.2010, stran 302
LUKA KOPER 26.03.2010 - 13:00 v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper. UL RS štev.12/2010 z dne 19.02.2010, stran 356
CENTER NALOŽBE, finančna družba 02.04.2010 - 13:00 v sejni sobi Nilson v drugem nadstropju PTC Diamant, Letališka cesta 5, Ljubljana SEONET Z DNE 17.03.2010, OBJAVA GM-13/10
KOMPAS MTS 06.04.2010 - 10:00 v sejni sobi na sedežu poslovne enote družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58. SEONET z dne 08. marce 2010, objava GM-11/10
HYPOS Muta 06.04.2010 - 11:00 na sedežu družbe, na naslovu Koroška cesta 57, Muta. UL RS štev.17/2010, z dne 05.03.2010, stran 465
KOMPAS 06.04.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Pražakova 4, Ljubljana. UL RS štev.17/2010, z dne 05.03.2010, stran 468
ŽIČNICE Vogel, Bohinj 07.04.2010 - 10:00 v prostorih družbe, Ukanc 6, Bohinjsko jezero. UL RS štev.17/2010, z dne 05.03.2010, stran 466
KOMPAS Bled 08.04.2010 - 10:00 v Hotelu Krim na Bledu. UL RS štev.17/2010, z dne 05.03.2010, stran 466
HOJA, lepljene konstrukcije in žaga 09.04.2010 - 15:00 na sedežu družbe na Žagarski ulici 5, 1291 Škofljica. UL RS štev.17/2010, z dne 05.03.2010, stran 467
ELEKTROTEHNA INTERSET, Mengeš 12.04.2010 - 13:00 v Mengšu (v prostorih družbe KARO d.o.o. Slovenska cesta 24, 1234 Mengeš. UL RS štev.18/2010, z dne 12.03.2010, stran 549
HIT LARIX 20.04.2010 - 13:00 v sejni sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič), Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. UL RS štev.22/2010, z dne 19.03.10, stran 618
MERKUR zavarovalnica 21.04.2010 - 11:30 v Mariboru, Ulica talcev 24, 2000 Maribor. UL RS štev.22/2010, z dne 19.03.10, stran 619
PLAMA-PUR, Podgrad 21.04.2010 - 12:00 v sejni sobi družbe, Podgrad 17, 6244 Podgrad. UL RS štev.22/2010, z dne 19.03.10, stran 618
UniCredit Banka Slovenija 29.04.2010 - 14:00 v prostorih UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana. UL RS štev.25/2010, z dne 26.03.2010, stran 687
NOVOLES, lesna industrija STRAŽA 29.04.2010 - 14:00 na sedežu družbe, Na Žago 6, Straža pri Novem mestu. Časnik DELO, z dne 13.04.2010, stran 10
KB1909 SOCIETA' FINANZIARIA PER AZIONI - FINANČNA DELNIŠKA DRUŽBA, Gorica 29.04.2010 - 18:00 v Kulturnem domu v Gorici, ul. I. Brass 2, Italija. SEONET, z dne 12.04.2010, objava GM-29/10
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana 04.05.2010 - 11:00 na sedežu družbe Jurčkova cesta 229 v Ljubljani. UL RS štev. 25/2010, z dne 26.03.2010, stran 686
AGROGORICA, Šempeter pri Gorici 04.05.2010 - 13:00 v sejni sobi Modri Hram, v Hotelu Lipa v Šempetru pri Gorici, Trg Ivana Roba 7. UL RS štev.25/2010, Z DNE 26.03.2010, stran 687
GOSTINSKO PODJETJE VIČ 05.05.2010 - 09:00 na upravi podjetja na Gradaški 10 v Ljubljani. UL RS štev.27/2010, z dne 02.04.2010, stran 753
EMONA - FARMA IHAN družba pooblaščenka 05.05.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale. UL RS štev.14/2010, z dne 26.02.2010, stran 413
MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje 05.05.2010 - 14:00 v prostorih družbe, na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana. UL RS štev.27/2010, z dne 02.04.2010, stran 754
MP, Poteza, Publikum, investicijske storitve 05.05.2010 - 15:00 v prostorih družbe, na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana. UL RS štev.27/2010, z dne 02.04.2010, stran 754
PETROL, Slovenska energetska družba, LJUBLJANA 06.05.2010 - 10:00 v konferenčni dvorani, na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana. UL RS štev.27/2010, z dne 02.04.2010, stran 755
Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka 06.05.2010 - 11:00 v prostorih Šport hotela Pokljuka, Goreljek 103, 4274 Zgornje Gorje. UL RS štev.27/2010, z dne 02.04.2010, stran 755
GRAD 06.05.2010 - 16:00 v prostorih družbe, Tržaška 118, Ljubljana. UL RS štev.27/2010, z dne 02.04.2010, stran 752
KD ID 07.05.2010 - 10:00 na sedežu družbe Celovška cesta 206 v Ljubljani. SEONET, z dne 06.04.2010, objava GM 60/10
KB1909 SOCIETA' FINANZIARIA PER AZIONI - FINANČNA DELNIŠKA DRUŽBA, Gorica 07.05.2010 - 18:00 v Kulturnem domu v Gorici, ul. I. Brass 2, Italija. SEONET, z dne 12.04.2010, obvestilo GM-29/10
TEKSTINA, Tekstilna industrija Ajdovščina 10.05.2010 - 09:00 Na sedežu družbe, Tovarniška cesta 15,5270 Ajdovščina. UL RS štev.29/2010, z dne 09.04.2010, stran 816
HMEZAD Kmetijstvo Žalec 11.05.2010 - 08:00 na sedežu družbe, Ulica Žalskega tabora 1, Žalec. UL RS štev.29/2010, z dne 09.04.2010, stran 813
KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK 11.05.2010 - 13:00 v sejni sobi Komunalnega podjetja Kamnik, d. d., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik. DNEVNIK z dne 08.04.2010 stran 29
TOVARNA OLJA GEA 11.05.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Trg svobode 3, Slovenska Bistrica. SEONET obvestilo GM-25/10 z dne 08.04.2010
PREVENT GLOBAL 12.05.2010 - 10:00 v prostorih Aerodroma Slovenj Gradec v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, Mislinjska Dobrava 110. ČASNIK VEČER, z dne 10.04.2010, stran 30
DINOS 12.05.2010 - 12:00 v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Šlandrova ulica 6. UL RS štev.27/2010, z dne 02.04.2010, stran 752
PREDILNICA LITIJA holding 12.05.2010 - 12:00 v sejni sobi poslovne stavbe družbe, Kidričeva 1, Litija. UL RS štev.29/2010, z dne 09.04.2010, stran 814
GORENJSKA BANKA, Kranj 13.05.2010 - 10:00 v dvorani Elegans v Hotelu Kokra na Brdu pri Kranju, Predoslje 39. Časnik Finance, z dne 12.04.2010
ELEKTRON, Gorenje 13.05.2010 - 13:00 v prostorih družbe Elektron, Gorenje, Skopice 46, pošta Krška vas. UL RS štev.27/2010, z dne 02.04.2010, stran 752
KOMUNAPROJEKT, Maribor 13.05.2010 - 14:00 v prostorih družbe Komunaprojekt d.d., v 5. nadstropju, na Partizanski cesti 3–5,v Mariboru. UL RS štev. 33/2010, z dne 23.04.2010, stran 939
FINETOL, finančna družba 14.05.2010 - 10:00 v sejni sobi družbe ETOL, Tovarna arom in eteričnih olj d.d. v Škofji vasi 39, Celje. UL RS štev.29/2010, z dne 09.04.2010, stran 815
MEDVEŠEK PUŠNIK, finančno poslovanje 14.05.2010 - 10:00 v kletnih prostorih poslovne stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana. UL RS štev.29/2010, z dne 09.04.2010, stran 816
SAZOR GIZ 17.05.2010 - 10:00 v prostorih notarske pisarne notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana. UL RS štev.31/2010, z dne 16.04.2010, stran 878
TIB Transport, Ilirska Bistrica 17.05.2010 - 17:56 na sedežu družbe TIB Transport, d.d., v Ilirski Bistrici, Šercerjeva 17. UL RS štev.29/2010, z dne 09.04.2010, stran 814
GORIČANE, tovarna papirja Medvode 18.05.2010 - 10:00 na sedežu družbe Ladja 10, Medvode. UL RS 31/2010, z dne 16.04.2010, stran 876
MEJA, kmetijsko podjetje Šentjur 18.05.2010 - 13:00 na sedežu družbe Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur. UL RS štev.31/2010, z dne 16.04.2010, stran 878
NIKO, kovinarsko podjetje, Železniki 19.05.2010 - 12:00 na sedežu družbe Otoki 16, 4228 Železniki. Časnik Finance, z dne 19.04.2010, stran 6
MAGNETI Ljubljana, podjetja za proizvodnjo magnetnih materialov 19.05.2010 - 13:30 na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne 37. UL RS štev. 33/2010, z dne 23.04.2010, stran 933
BLISK MONTAŽA 19.05.2010 - 16:00 v predavalnici Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota. UL RS štev.31/2010, z dne 16.04.2010, stran 876
SKB, Ljubljana 20.05.2010 - 10:00 v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4, v Ljubljani. SEONET, z dne 16.04.2010, objava št. PA-15/10
SIP, Šempeter v Savinjski dolini, 20.05.2010 - 12:00 na sedežu družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, v sejni sobi. Časnik DELO, z dne 16.04.2010, stran 26
Pokojninska družba A 20.05.2010 - 13:00 v poslovni stavbi EUROCENTRA v Ljubljani, Tivolska cesta 48, V. nadstropje, sejna soba Factor banke. Časnik Dnevnik, z dne 19.04.2010, stran 9
ELMO, Elektromontažno podjetje 21.05.2010 - 10:00 v prostorih družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana. Časnik Finance, z dne 20.04.2010, stran 11
NIKA Dus 21.05.2010 - 12:00 na sedežu družbe Trg izgnancev 1.a, 8250 Brežice. UL RS štev.31/2010, z dne 16.04.2010, stran 877
NIKA Ris 21.05.2010 - 12:30 na sedežu družbe Trg izgnancev 1.a, 8250 Brežice. UL RS štev.31/2010, z dne 16.04.2010, stran 877
NIKA investiranje in razvoj, Brežice 21.05.2010 - 13:00 na sedežu družbe Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice. SEONET, z dne 26.02.2019, obvestilo GM-9/10
SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, Ljubljana 22.05.2010 - 11:00 v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana v Ljubljani, Mašera-Spasičeva ulica 10. Časnik Finance, z dne 20.04.2010, stran 10
VARSTROJ, Tovarna varilne in rezalne opreme, Lendava 25.05.2010 - 09:00 v sejni sobi družbe, Industrijska ulica 4, Lendava. UL RS štev. 33/2010, z dne 23.04.2010, stran 933
AVTO CELJE 25.05.2010 - 09:00 na upravi Avto Celje d.d., na Ipavčevi ulici 21 v Celju. UL RS štev. 33/2010, z dne 23.04.2010, stran 935
CPK, družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve 25.05.2010 - 11:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14, Koper. UL RS štev. 33/2010, z dne 23.04.2010, stran 934
TRIMO Investment 25.05.2010 - 11:00 na sedežu družbe TRIMO, d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje. UL RS štev. 33/2010, z dne 23.04.2010, stran 940
TRIMO 25.05.2010 - 12:00 na sedežu družbe TRIMO, d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje. UL RS štev. 33/2010, z dne 23.04.2010, stran 941
FACTOR BANKA 25.05.2010 - 13:00 na sedežu Factor banke d.d., Tivolska cesta 48, v Ljubljani. SEONET, z dne 23.04.2010, objava GM-38/10
GOZD LJUBLJANA, družba za proizvodnjo in storitve 25.05.2010 - 13:00 v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta 2. UL RS štev. 33/2010, z dne 23.04.2010, stran 937
AKRIPOL 25.05.2010 - 14:00 na sedežu družbe v Trebnjem, Prijateljeva cesta 11. UL RS štev. 33/2010, z dne 23.04.2010, stran 935
GRADIS IPGI, Ljubljana 26.05.2010 - 10:00 v prostorih družbe, na naslovu Industrijska cesta 2, Ljubljana. UL RS štev. 33/2010, z dne 23.04.2010, stran 939
RM Energija, Mežica 27.05.2010 - 12:00 v sejni sobi družbe ENERGUA RM, d.d., Polena 5, Mežica. Časnik FINANCE, z dne 23.04.2010, stran 12
ELEKTRO UNIMONT – proizvodnja, montaža, Slovenske Konjice 27.05.2010 - 12:00 v sejni sobi poslovne stavbe Elektro Unimont, d.d., Tovarniška 1, Slovenske Konjice. UL RS štev. 33/2010, z dne 23.04.2010, stran 934
ABANKA VIPA 27.05.2010 - 13:00 v hotelu Best VVestern Premier Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana. Časnik DELO, z dne 23.04.2010, stran 26
ISTRABENZ, holdinška družba 27.05.2010 - 13:00 V dvorani Galea - Batana, Grand Hotel Portorož, Obala 33, Portorož. Časnik DELO, z dne 26.04.2010, stran 22
MANOFAKTURA, Nova Gorica 27.05.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, PRIMORSKE NOVICE, z dne 26.04.2010, stran 22
TOM, tovarna opreme 27.05.2010 - 13:00 v sejni sobi, Slovenska vas 5, Šentrupert. UL RS štev. 33/2010, z dne 23.04.2010, stran 940
GORENJE 28.05.2010 - 10:00 v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1. Časnik DELO, z dne 26.04.2010, stran 22
SUROVINA, družba za predelavo odpadkov 28.05.2010 - 10:00 v sejni sobi na naslovu Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor. UL RS štev. 33/2010, z dne 23.04.2010, stran 938
TPV TRŽENJE IN PROIZVODNJA OPREME VOZIL 29.05.2010 - 15:00 v veliki sejni sobi upravne stavbe TPV Johnson Controls, Kandijska cesta 60, Novo Mesto Dolenjski list z dne 29.04.2010
TRDNJAVA HOLDING, finančna družba 31.05.2010 - 08:00 na sedežu družbe, Kocenova 2A, Celje UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1026
Transavto Postojna - v likvidaciji 31.05.2010 - 09:00 v sejni sobi družbe Viator & Vektor, d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1019
Sava hoteli Bled, hotelirstvo in turizem 31.05.2010 - 09:00 na sedežu družbe v dvorani Libertas v Golf hutelu, Cankarjeva 6, Bled UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1022
CP Ptuj 31.05.2010 - 09:00 na sedežu družbe, Zagrebška cesta 49a, Ptuj UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1030
Poslovni sistem Zupanc 31.05.2010 - 10:00 na sedežu družbe, Kocenova 2A, Celje UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1025
Informatika, informacijske storitve in inženiring 31.05.2010 - 11:00 na sedežu družbe, v sejni sobi v III. nadstropju, Vetrinjska ulica 2, Maribor UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1029
KOSTAK, komunalno stavbeno podjetje 31.05.2010 - 12:00 v sejni sobi, na sedežu družbe, Leskovška cesta 2a, Krško. UL RS štev. 33/2010, z dne 23.04.2010, stran 936
Trdnjava 1 Holding, finančna družba 31.05.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Kocenova 2A, Celje UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1024
Hranilnica LON 31.05.2010 - 18:00 v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana št. 15 (I. nadstropje - avla), Kranj UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1028
VELANA, tovarna zaves 01.06.2010 - 09:00 na sedežu družbe, Šmartinska 52, Ljubljana UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1023
STILLES, Inženiring in notranja oprema 01.06.2010 - 10:00 na sedežu družbe, Savska cesta 13, Sevnica UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1023
ADRIA AIRWAYS Slovenski letalski prevoznik 01.06.2010 - 12:00 v sejni sobi v drugem nadstropju na naslovu Zgornji Brnik 130, 4210 Brnik Delo z dne 30.04.2010
CINKARNA CELJE 01.06.2010 - 14:00 na sedežu družbe, v prostorih večnamenskega objekta, Kidričeva 26, Celje Delo z dne 30.04.2010
PRIMAT, tovarna kovinske opreme 01.06.2010 - 15:00 na sedežu družbe, v prostorih sejne sobe, Industrijska ulica 22, Maribor UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1022
Probanka 02.06.2010 - 13:00 v Hotelu Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1027
Gozdno gospodarstvo Maribor 03.06.2010 - 12:00 v sejni sobi družbe Gozno gospodarstvo Maribor, d.d., Tyrševa ulica 15, Maribor UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1019
IRP ALPINUM, Bohinsjko jezero 03.06.2010 - 17:00 na sedežu družbe, v prostorih hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero. UL RS štev. 33/2010, z dne 23.04.2010, stran 939
M1, finančna družba 04.06.2010 - 09:00 v prostorih družbe, Vojkova cesta 58, Ljubljana Dnevnik z dne 30.04.2010
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec 04.06.2010 - 12:00 v gostišču Murko, Francetova 24, Slovenj Gradec UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1020
BANKA KOPER 04.06.2010 - 13:00 v sejni sobi Banke Koper, VI. nadstropje, Pristaniška ulica 14, Koper Finance z dne 04.05.2010
BANKA CELJE 08.06.2010 - 10:00 v veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg Celjskih knezov 9. Časnik DELO, z dne 07.05.2010, stran 10
DELAVSKA HRANILNICA 09.06.2010 - 10:00 v veliki sejni dvorani ZSSS, Dalmatinova 4,v Ljubljani. UL RS štev.37/2010, z dne 07.05.2010, stran 1072
Melamin, kemična tovarna 09.06.2010 - 12:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Tomšičeva 9, Kočevje UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1029
KDD − Centralno klirinško depotne družbe 09.06.2010 - 12:00 v veliki konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe Trg republike 3, Ljubljana. UL RS štev.37/2010, z dne 07.05.2010, stran 1073
Tehniška založba Slovenije 09.06.2010 - 14:00 v prostorih Tehniške založbe Slovenije d.d., Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1334
TITAN, Kamnik 10.06.2010 - 11:00 na sedežu družbe, Kovinarska 28, Kamnik. UL RS štev.37/2010, z dne 07.05.2010, stran 1071
JUTEKS, proizvodnja talnih oblog 10.06.2010 - 12:00 na sedežu družbe na Ložnici 53.a, Žalec. SEONET, z dne 23.04.2010, objava GM-39/10
Banka Volksbank 10.06.2010 - 13:00 v poslovni stavbi, na naslovu Dunajska cesta 128a, Ljubljana. UL RS štev.37/2010, z dne 07.05.2010, stran 1071
FUND PARTNERS - odprta investicijska družba 11.06.2010 - 14:00 na sedežu družbe FUND PARTNERS 11, rueAldringen L-1118LUXEMBOURG. Časnik FINANCE z dne 26.05.2010 stran 10
CREINA, Kranj 12.06.2010 - 13:00 v sejni sobi družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 8. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1517
GEA COLLEGE 14.06.2010 - 09:00 v prostorih družbe na Dunajski cesti 156, medetaža A predavalnica 4. Časnik DNEVNIK z dne 13.05.2010, stran 12
RTC Žičnice Kranjska Gora 14.06.2010 - 10:00 na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta 103.a. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1135
TEKOL 14.06.2010 - 10:00 v prostorih sedeža družbe v Mariboru, Ul. pohorskega bataljona 14. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1145
VenetiCOM, družba za telekomunikacijske storitve, trženje, oblikovanje in raziskave 14.06.2010 - 12:00 v prostorih notarke Sonje Puppis, Zaloška cesta 54, 1000 Ljubljana. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1150
SAVA 14.06.2010 - 13:00 v prostorih Šmartinskega doma v Stražišču, Škofjeloška cesta 18, Kranj. SEONET z dne 11.05.2010, javna objava GM-62/10
JUB-H, družba za upravljanje in financiranje 14.06.2010 - 14:00 v sejni sobi Informacijsko izobraževalnega centra, na sedežu družbe, v Dolu pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1134
METALKA Zastopstva Holding 15.06.2010 - 09:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1149
CPG, Nova Gorica 15.06.2010 - 09:00 na sedežu družbe v Novi Gorici, na Industrijski cesti 2. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1144
KLASJE Celje 15.06.2010 - 11:00 na sedežu družbe v prostorih Uprave na Resljevi ulici 18 v Celju. Časnik Večer, z dne 12.05.2010, stran 11
ARCONT 15.06.2010 - 11:00 v sejni sobi, na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1147
TALUM, Kidričevo 15.06.2010 - 11:00 na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1142
ETOL 15.06.2010 - 13:00 na sedežu družbe Škofja vas 39, Škofja vas. www.etol.si
AJDACOM 15.06.2010 - 15:00 v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani, Šmartinska 152. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1144
BTC 15.06.2010 - 16:00 v Kongresni dvorani Mercurius na Šmartinski cesti 152 v Ljubljani. UL RS štev. 38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1146
IBE, svetovanje, projektiranje in inženiring 15.06.2010 - 16:00 v veliki sejni sobi IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1136
IBE Holding, partnerska družba 15.06.2010 - 16:30 na sedežu družbe IBE Holding, d.d., partnerska družba, Hajdrihova 4, Ljubljana. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1137
VARNOST VIČ, varovanje premoženja, Ljubljana 16.06.2010 - 09:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 94. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1132
GARANT, Polzela 16.06.2010 - 11:00 v prostorih družbe Polzela 176/a, Polzela. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1148
Podjetje za urejanje hudournikov 16.06.2010 - 11:00 na sedežu družbe, Hajdrihova 28, Ljubljana. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1147
ELEKTROMONTAŽA, elektromontažno in projektivno podjetje 16.06.2010 - 12:00 v poslovnih prostorih Elektromontaža elektromontažno in projektivno podjetje, d.d., Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1136
SKB 16.06.2010 - 15:00 v sejni sobi Banke, 611 v VI. nadstropju Akdovščina 4, 1000 Ljubljana. Časnik Finance, z dne 14.05.2010, stran 9
D. P. DAJ DAM družba pooblaščenka 17.06.2010 - 08:00 na sedežu družbe, v Ljubljani, Resljeva cesta 48. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1132
Gostinsko podjetje DAJ-DAM, Ljubljana 17.06.2010 - 09:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta 48. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1133
THERMANA, Laško 17.06.2010 - 10:00 v Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, v Laškem, Zlata dvorana. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1147
GRAND HOTEL UNION 17.06.2010 - 10:00 na sedežu družbe Miklošičeva 3, salon Vrtnica v Ljubljani. Časnik DELO z dne 17.05.2010, stran 22
LOTERIJA SLOVENIJE 17.06.2010 - 12:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana. UL RS štev.37/2010, z dne 07.05.2010, stran 1072
LIVAR 17.06.2010 - 12:00 na poslovnem naslovu družbe Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica. Časnik DELO, z dne 14.05.2010, stran 14
DNEVNIK, Časopisna družba 17.06.2010 - 12:00 v salonu Iris Grand hotela Union, Miklošičeva 1, Ljubljana. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1148
MDS IT 17.06.2010 - 12:00 na naslovu Leskovškova cesta 9.a., Ljubljana. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1143
TEKSTIL proizvodno in trgovsko podjetje 17.06.2010 - 12:00 na sedežu družbe Letališka cesta 34, Ljubljana. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1140
KRKA, tovarna zdravil, Novo mesto 17.06.2010 - 13:00 v Hotelu Šport na Otočcu ob Krki. SEONET z dne 13.05.2010, objava GM 66/10
SADJARSTVO MIROSAN 17.06.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Kasaze 95, 3301 Petrovče. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1138
DP JUB 17.06.2010 - 15:00 v prostorih Informacijsko izobraževalnega centra JUB, na sedežu družbe v Dolu pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1134
LJUBLJANSKE MLEKARNE 18.06.2010 - 10:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63, v sejni sobi K1. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1138
Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana 18.06.2010 - 11:00 v sejni sobi na sedežu dražbe v Sežani, Partizanska ceste 2. Časnik FINANCE z dne 17.05.2010, stran 11
BUTAN PLIN, Ljubljana 18.06.2010 - 12:30 v poslovnih prostorih družbe, v sejni sobi Verovškova ulica 64.a, Ljubljana. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1139
HELIOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj 18.06.2010 - 13:00 v sejni sobi podjetja, na Ljubljanski 110a, v Domžalah. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1143
SGP GRADITELJ 18.06.2010 - 13:30 v sejni sobi upravne zgradbe SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, Kamnik. Časnik Finance, z dne 17.05.2010, stran 8
Gradbeno podjetje Radlje 18.06.2010 - 16:00 v sejni sobi družbe na Mariborska cesta 40, 2360 Radlje ob Dravi. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1139
IMPRESS 21.06.2010 - 09:00 v prostorih družbe IMPRESS d.d., Stantetova 9, Ivančna Gorica. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1224
REMONT 21.06.2010 - 09:00 v poslovnih prostorih družbe na Oblakovi 30 v Celju. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1232
KORATUR, avtobusni promet in turizem 21.06.2010 - 12:00 na sedežu družbe na Prevaljah, Perzonali 48. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1149
NAMA 21.06.2010 - 12:00 na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1234
NOLIK, Kočevje 21.06.2010 - 13:00 v sejni sobi, na sedežu družbe NOLIK d.d., v Kočevju. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1224
NOVA KBM 22.06.2010 - 11:00 ki bo v dvorani Turner Hotela Habakuk, Pohorska ul. 59, Maribor. SEONET z dne 21.05.2010, objava GM-81/10
VARNOST MARIBOR 22.06.2010 - 11:00 na sedežu družbe, Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1222
LOŠKA KOMUNALA, Škofja Loka 22.06.2010 - 12:00 poslovni stavbi Loške komunale d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 43 a, Škofja Loka. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1223
RADGONSKE GORICE, Gornja Radgona 22.06.2010 - 12:30 v prostorih družbe, Jurkovičeva 5, Gornja Radgona. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1228
MLINOTEST 22.06.2010 - 13:00 v sejni sobi na sedežu družbe Tovarniška cesta 14, Ajdovščina. Časnik Finance, z dne 21.05.2010, stran 13
FMR Idrija 22.06.2010 - 13:00 v prostorih restavracije na Vojkovi 10, v Idriji. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1225
SKUPINA PRVA 22.06.2010 - 13:00 v prostorih družbe, na naslovu Železna cesta 18 v Ljubljani. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1227
Naravno zdravilišče TOPOLŠČICA 22.06.2010 - 13:00 na sedežu družbe, v poslovnih prostorih uprave družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d., Topolšica 77, 3326 Topolšica. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1231
M SORA, trgovina in trgovina 22.06.2010 - 17:00 v Mali dvorani Zadružnega doma, v Žireh, Trg svobode 5. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1224
TERMIT, Moravče 23.06.2010 - 09:00 v sejni sobi upravne stavbe, na sedežu družbe TERMIT d.d., Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1222
ŠPORTNA LOTERIJA 23.06.2010 - 12:00 na sedežu družbe, v Ljubljani, Dunajska cesta 22. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1221
Mladinska knjiga Trgovina 23.06.2010 - 12:00 v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1229
AERODROM LJUBLJANA 23.06.2010 - 13:00 v dvorani Aerodroma Ljubljana, d.d. /nova parkirna hiša/, Zg. Brnik 130a, Brnik-aerodrom. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1220
RTC Krvavec 23.06.2010 - 13:00 v sejni sobi v II. nadstropju stavbe Občine Cerklje, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem. SEONET z dne 21.05.2010, objava PA-30/10
TKK Srpenica 23.06.2010 - 14:00 v Srpenici, Srpenica 1, v sejni sobi. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1233
Mladinska knjiga Založba 23.06.2010 - 16:00 v kletni sejni sobi Modre hiše Mladinske knjige Založbe d.d. v Ljubljani, Slovenska cesta 29. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1230
VELO trgovina na veliko in malo 24.06.2010 - 09:00 v sejni sobi, v prostorih uprave družbe, Celovška c. 150, Ljubljana, v 4. nadstropju poslovne stavbe. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1226
VELO NEPREMIČNINE 24.06.2010 - 09:30 v sejni sobi, v IV. nadstropju poslovne stavbe, na naslovu Celovška c. 150Ljubljana. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1226
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE (DBS) 24.06.2010 - 10:00 v prostorih družbe na Kolodvorski 9, 1000 Ljubljana. Časnik DELO z dne 21.05.2010, stran 26
Poštne banke Slovenije (PBS) - bančne skupine NKBM 24.06.2010 - 11:00 v sejni sobi Poštne banke Slovenije, d.d. - bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor. Časnik DELO z dne 25.05.2010, stran 25
KOŠAKI TMI 24.06.2010 - 11:00 v sejni sobi na sedežu družbe Oreško nabrežje 1, Maribor. Časnik VEČER z dne 24.05.2010 stran 30
Emona-Farma Ihan družba pooblaščenka 24.06.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale UL RS štev. 34/2010, z dne 30.04.2010, stran 1018
HRANILNICE IN POSOJILNICE VIPAVA 24.06.2010 - 12:00 v prostorih restavracije Vipavski hram Agroind Vipava 1894 d.d. Časnik FINANCE z dne 24.05.2010 - javne objave
KRAŠKI ZIDAR, Sežana 28.06.2010 - 08:00 na sedežu družbe, Kolodvorska ulica 1, Sežana. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1234
ALPOS, Šentjur 28.06.2010 - 10:00 v sejni sobi družbe ALPOS, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur. SEONET z dne 11.junija 2010 objava GM-144/10
ZAVAROVALNICA TRIGLAV 28.06.2010 - 14:00 v Veliki dvorani BI na Verovškovi uiici 60 b, Ljubljana. Častnik DNEVNIK z dne 26.05.2010 stran 13
PRIMORJE Holding 28.06.2010 - 17:00 v Pilonovi konferenčni dvorani upravne stavbe Skupine Primorje v Ajdovščini, Vipavska cesta 3. Časnik FINANCE z dne 26.05.2010 stran 8
Moja delnica, borzno posredniška hiša 29.06.2010 - 08:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 20. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1338
SGP POMGRAD 29.06.2010 - 09:00 v poslovnih prostorih upravne stavbe družbe SGP POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota. Časnik DELO z dne 24.05.2010 stran 22
PPS - PEKARNA PTUJ 29.06.2010 - 09:00 v sejni sobi na sedežu družbe na Ptuju, Rogozniška cesta 2. Časnik VEČER z dne 27.05.2010 stran 24
SALONIT ANHOVO 29.06.2010 - 10:00 na sedežu družbe v Anhovem, Anhovo 1. Časnik DELO z dne 26.05.2010 stran 30
CPK, družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, 29.06.2010 - 11:00 na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14, Koper. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1328
CP Murska Sobota 29.06.2010 - 12:00 v sejni sobi družbe CP Murska Sobota d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1325
Gozdno gospodarstvo Novo mesto 29.06.2010 - 12:00 v sejni dvorani Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d., Gubčeva 15, v Novem mestu. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1327
TERME OLIMIA, Podčetrtek 29.06.2010 - 12:00 na sedežu družbe, v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu Sotelia. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1328
Domplan Investa 29.06.2010 - 12:00 v sejni sobi Zavarovalnice Triglav na Bleiweisovi cesti 20 v Kranju. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1335
Mariborski vodovod, javno podjetje 29.06.2010 - 12:00 na sedežu družbe, na Jadranski cesti 24 v Mariboru. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1336
ŠEŠIR, Škofja Loka 29.06.2010 - 12:00 v poslovnih prostorih na sedežu družbe, Kidričeva 57 v Škofji Loki. Časnik FINANCE z dne 28.05.2010, stran 6
MURA-VGP 29.06.2010 - 14:00 v sejni sobi družbe MURA-VGP d.d., Lipovci 256.b, 9231 Beltinci. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1329
DOMEL Holding družba, pooblaščenka 29.06.2010 - 18:30 na sedežu družbe DOMEL Holding družba pooblaščenka, d.d., Železniki, Otoki 21. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1330
MERCATA, finančna družba, Ljubljana 30.06.2010 - 09:00 v poslovnih prostorih družbe v 12 nadstropju na Trgu republike 3 v Ljubljani. SEONET z dne 28.05.2010 objava GM-102/10
SAVA RE, Ljubljana 30.06.2010 - 10:00 v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, 1000 Ljubljana. SEONET z dne 28.05.2010 objava GM-100/10
TERME ČATEŽ 30.06.2010 - 10:00 na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme. SEONET z dne 28.05.2010 objava GM-99/10
Avtobusni promet Murska Sobota 30.06.2010 - 10:00 na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska 29A. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1335
Pogrebno podjetje MARIBOR 30.06.2010 - 10:00 v prostorih uprave družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor. Časnik VEČER z dne 29.05.2010, stran 30
Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj 30.06.2010 - 11:00 v poslovnih prostorih družbe na Ptuju, Žnidaričevo nabrežje 11. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1330
Pogrebno podjetje Maribor 30.06.2010 - 11:00 v prostorih Uprave družbe Cesta XIV.divizije 39.a., 2000 Maribor. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1422
RRC Računalniške storitve, Ljubljana 30.06.2010 - 12:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1326
NLB 30.06.2010 - 13:00 v dvorani E1-2, 2. preddverje Cankarjevega doma v Ljubljani (vhod iz pasaže Maximarketa. SEONET z dne 28.05.2010 objava GM-108/10
IMP montaža KOPER 30.06.2010 - 13:00 na sedežu družbe IMP Montaža Koper d.d., Ulica 15. maja 21, Koper. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1324
IMP, družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo 30.06.2010 - 13:00 na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1331
TERME ČATEŽ 30.06.2010 - 13:00 na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme. SEONET z dne 28.05.2010 objava GM-99/10
NIGRAD, javno komunalno podjetje MARIBOR 30.06.2010 - 14:00 sejni sobi družbe, Zagrebška cesta 30, Maribor, Časnik VEČER z dne 26.05.2010 stran 38
IMP INVESTICIJE 30.06.2010 - 14:00 na sedežu družbe. Ulica 15. maja 21, Koper. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1324
LIKO, Liboje 30.06.2010 - 16:00 na sedežu družbe v Libojah 26.a, Liboje. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1327
GALEX – proizvodnja in promet s farmacevstkimi in drugimi proizvodi, Murska Sobota 30.06.2010 - 16:00 v prostorih hotela Diana, Slovenska ulica 52, Murska Sobota. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1337
KOVINTRADE Mednarodna trgovina, Celje 01.07.2010 - 12:00 ki bo v prostorih KOVINTRADE d.d. CELJE, Mariborska 7 (sejna soba - III. nadstropju. Časnik FINANCE z dne 31.05.2010, stran 6
DEOS 01.07.2010 - 13:00 v prostorih družbe DEOS, d.d., na Devinski ulici 1 v Ljubljani. UL RS štev.40/2010, z dne 21.05.2010, stran 1229
INTEREUROPA 01.07.2010 - 13:00 v sejni sobi družbe, v 9. nadstropju, Vojkovo nabrežje 32, Koper. SEONET z dne 31.05.2010 objava GM-110/10
POMORSKA DRUŽBA 01.07.2010 - 14:00 na sedežu družbe, Obala 55, Portorož. Časnik PRIMORSKE NOVICE z dne 26.05.2010 stran 5
TELEKOM SLOVENIJE 01.07.2010 - 14:00 v Dvorani za multimedijske predstavitve na sedežu družbe, Ljubljana, Cigaletova 15. SEOENET z dne 28.05.2010 objava GM-104/10
KOVINOPLASTIKA LOŽ 01.07.2010 - 16:00 v prostorih jedilnice družbe, v Ložu, Cesta19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu. UL RS štev.42/2010, z dne 27.05.2010, stran 1323
ŽITO, Ljubljana 02.07.2010 - 12:00 na sedežu družbe na Šmartinski ulici 154 v Ljubljani. SEONET z dne 27.05.2010 objava GM-97/10
ALPETOUR Potovalna agencija, Kranj 02.07.2010 - 12:00 na sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 8. SEONET z dne 28.05.2010 objava GM-98/10
VIZIJE HOLDING, k.d.d., 05.07.2010 - 08:00 v prostorih družbe na Dunajski cesti 156 v Ljubljani. UL RS štev.45/2010, z dne 04.06.2010, stran 1431
VIZIJE HOLDING ENA, k.d.d., 05.07.2010 - 08:30 na sedežu družbe Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. UL RS štev.45/2010, z dne 04.06.2010, stran 1432
KSP HRASTNIK 05.07.2010 - 10:00 v sejni sobi družbe, Cesta 3. julija 7, Hrastnik. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1425
ALUKOMEN MONTAL 05.07.2010 - 10:30 na sedežu družbe Alukomen Oprema d.d., Komen 129 a, Komen. UL RS štev.45/2010, z dne 04.06.2010, stran 1426
KOMPAS 05.07.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Pražakova 4, Ljubljana. UL RS štev.45/2010, z dne 04.06.2010, stran 1440
VEGRAD, gradbeno industrijsko podjetje 05.07.2010 - 12:00 na sedežu družbe v Velenju, Stari trg 35, v sejni sobi. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1441
Kapitalska družba (KAD) 05.07.2010 - 15:00 v prostorih Kapitalske družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1441
CERTA, Cerkno 06.07.2010 - 10:00 V prostorih Odvetniške družbe Zdolšek, Miklošičeva ulica 5, 1000 Ljubljana. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1421
ZVON DVA HOLDING 06.07.2010 - 11:00 na sedežu družbe, Slovenska ulica 17, Maribor. SEONET z dne 04.06.2010 objava GM-128/10
DOMEL 06.07.2010 - 12:00 na sedežu družbe Domel d.d., v Železnikih, Otoki 21. UL RS štev.45/2010, z dne 04.06.2010, stran 1430
ULTRAMARIN, razvojno podjetje 06.07.2010 - 12:00 v poslovnih prostorih družbe Ultramarin, razvojno podjetje d.d., Babinska cesta 5, 9240 Ljutomer. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1438
KAM-BUS, Kamnik 06.07.2010 - 13:00 na sedežu družbe Perovo 30 v Kamniku. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1423
INTERTRADE ITA 06.07.2010 - 13:00 na sedežu družbe Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1423
KOLPA, proizvodnja in predelava plastičnih mas, Metlika 06.07.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Rosalnice 5, Metlika. UL RS štev.45/2010, z dne 04.06.2010, stran 1428
KLS Ljubno 06.07.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Loke 36, Ljubno ob Savinji. UL RS štev.45/2010, z dne 04.06.2010, stran 1434
KOMUNALA, komunalno podjetje Nova Gorica 06.07.2010 - 14:00 na sedežu družbe Cesta 25. junija 1, Nova Gorica. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1420
GA, gospodinjski aparati 07.07.2010 - 09:00 na sedežu družbe Šmartinska 152, 1000 Ljubljana. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1424
METALKA COMMERCE 07.07.2010 - 09:00 na sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2, Ljubljana. UL RS štev.45/2010, z dne 04.06.2010, stran 1434
ETIKETA tiskarna, ŽIRI 07.07.2010 - 10:00 na sedežu družbe, Industrijska ulica 6, Žiri. UL RS štev.45/2010, z dne 04.06.2010, stran 1429
TELEMACH Rotovž 07.07.2010 - 10:00 v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1437
TELEMACH Tabor 07.07.2010 - 11:00 v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1436
ETI Elektroelement 07.07.2010 - 12:00 v konferenčni dvorani na sedežu družbe, Obrezija 5, 1411 Izlake. UL RS štev.38/2010, z dne 14.05.2010, stran 1142
AVRIGO, Nova Gorica 07.07.2010 - 12:00 na sedežu družbe Kidričeva 20, 5000 Nova Gorica. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1422
TELEMACH Pobrežje 07.07.2010 - 12:00 v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1435
TELEMACH Tezno 07.07.2010 - 13:00 v poslovnih prostorih družbe v Mariboru, Cankarjeva ulica 6. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1436
TELEMACH Velenje 08.07.2010 - 09:00 v poslovnih prostorih družbe v Velenju, Rudarska cesta 6. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1435
AMZS 08.07.2010 - 11:00 v sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti 128.a v Ljubljani. UL RS štev.45/2010, z dne 04.06.2010, stran 1427
TELEMACH Murska Sobota 08.07.2010 - 11:30 v poslovnih prostorih družbe v Murski Soboti, Lendavska ulica 29. UL RS štev.45/2010, z dne 04.06.2010, stran 1434
DELO PRODAJA 08.07.2010 - 13:00 v Ljubljani. Dunajska cesta 5, sejna soba, XII. nad. Časnik DELO z dne 02.06.2010 stran 37
VARIS proizvodnja sanitarnih celic Lendava 08.07.2010 - 13:00 na sedežu družbe, na naslovu Industrijska ulica 4.b, 9220 Lendava. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1438
PIVKA PERUTNINARSTVO 08.07.2010 - 14:00 na sedežu družbe, v sejni sobi, Kal 1, Pivka. UL RS štev.45/2010, z dne 04.06.2010, stran 1429
KOVINOPLASTIKE LOŽ družbe pooblaščenke 08.07.2010 - 16:00 v jedilnici Kovinoplastike Lož v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu. UL RS štev.45/2010, z dne 04.06.2010, stran 1428
ZVON ENA HOLDING 09.07.2010 - 09:00 na sedežu družbe Slovenska ulica 17, Maribor. SEONET z dne 07.junij 2010 objava GM-131/10
PREMOGOVNIK VELENJE, Velenje 09.07.2010 - 11:00 v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78. UL RS štev.45/2010, z dne 03.06.2010, stran 1439
GOZDARSTVO GRČA 09.07.2010 - 12:00 na sedežu družbe v Kočevju, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, v sejni sobi na Marofu. UL RS štev.45/2010, z dne 04.06.2010, stran 1430
IZLETNIK Celje 12.07.2010 - 08:00 v sejni sobi družbe Izletnik Celje d.d., Aškerčeva ulica 20, Celje. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1512
MAKSIMA HOLDING, Ljubljana 12.07.2010 - 09:00 v pisarni notarja Miro Košak v dvanajstem nadstropju poslovne stavbe TR3 na naslovu Trg republike 3, 1000 Ljubljana. SEONET z dne 11.junij 2010 objava GM-141/10
KOMUNALNA OPERATIVA, Ljubljana 12.07.2010 - 09:00 v prostorih družbe, Povšetova 8, Ljubljana. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1521
ADRIACOMMERCE, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij 12.07.2010 - 10:00 na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 8, 5. nadstropje. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1520
TERME DOBRNA 12.07.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Dobrna 50, Dobrna v sejni sobi Viva v hotelu Vita. SEONET z dne 11.06.2010 objava GM-140/10
ALPDOM, Inženiring, Radovljica 12.07.2010 - 12:00 v sejni sobi na sedežu družbe, v Radovljici, Cankarjeva ulica 1. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1521
ISKRA MEHANIZMI, Lipnica 12.07.2010 - 14:00 na sedežu podjetja Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1515
PIVOVARNA UNION 13.07.2010 - 09:00 v poslovnih prostorih Pivovarne Union, v sejni sobi, Pivovarniška ulica 2, Ljubljana. Časnik DELO, z dne 12.06.2010 stran 24
AQUASET 13.07.2010 - 10:00 v sejni sobi, na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka cesta 15. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1513
DELO TISKARNA 13.07.2010 - 10:00 v sejni sobi skupine Krater v Ljubljani, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana - Črnuče. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1518
JULON 13.07.2010 - 10:30 v sejni sobi, na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka cesta 15. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1514
LEPENKA TRŽIČ 13.07.2010 - 12:00 v sejni sobi poslovne zgradbe skupine Krater v Ljubljani, Bmčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče. Časnik DNEVNIK z dne 10.06.2010 stran 33
ZASAVSKI RAČUNSKI CENTER, Trbovlje 13.07.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Obrtniška cesta 14, Trbovlje. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1517
Poslovni sistem MERCATOR 13.07.2010 - 13:00 na sedežu družbe Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Časnik DELO; z dne 10.06.2010, stran 14
FRUCTAL 13.07.2010 - 13:00 v poslovnih prostorih Fructala d.d., v sejni sobi, Tovarniška cesta 7, Ajdovščina. Časnik DELO z dne 12.06.2010 stran 24
FLORINA 13.07.2010 - 13:00 na sedežu družbe, na naslovu Pri vrtnariji 8, Maribor (Zrkovci). UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1518
HIT Alpinea 14.07.2010 - 09:00 v sejni sobi Hotela Larix, Borovška cesta 99, Kranjska Gora. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1513
IBT Ljubljana, Inženiring, projektiranje, razvoj 14.07.2010 - 09:00 v prostorih družbe IBT Ljubljana d.d., Ljubljana, Proletarska cesta 4. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1518
RADENSKA, Radenci 14.07.2010 - 10:00 na sedežu družbe v sejni sobi v Boračevi 37, Radenci. Časnik DELO, z dne 12.06.2010 stran 24
NIVO INVESTICIJE, družba za investicije in upravljanje, 14.07.2010 - 12:00 v prostorih družbe NIVO, d.d., Lava 11,3000 Celje. Časnik DELO z dne 11.06.2010 stran 26
TS RPL 14.07.2010 - 12:00 v dvorani Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1516
NIVO, gradnje in ekologija, Celje 14.07.2010 - 12:30 v prostorih družbe NIVO, d.d.. Lava 11, 3000 Celje. Časnik DELO z dne 11.06.2010 stran 26
METREL 14.07.2010 - 13:30 na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1524
METREL DUS 14.07.2010 - 14:30 na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1522
PANVITA MIR 15.07.2010 - 09:00 sejni sobi družbe Ljutomerska c. 28 A, Gornja Radgona. Časnik DELO z dne 14.06.2010 stran 30
ISKRAEMECO 15.07.2010 - 10:00 na sedežu družbe v Kranju, Savska loka 4. Časnik FINACE z dne 15.06.2010 stran 7
SEMENARNA LJUBLJANA 15.07.2010 - 11:00 na sedežu družbe, Dolenjska cesta 242, Ljubljana. UL RS štev.45/2010, z dne 04.06.2010, stran 1431
KG RAKIČAN 15.07.2010 - 11:00 v sejni sobi KG Rakičan, Lendavska ulica 5, Rakičan. Časnik VEČER z dne 14.06.2010 stran 29
GORENJE, Velenje 15.07.2010 - 12:00 v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1. SEOENT z dne 14.06.2010 objava GM-145/10
TKI Hrastnik 15.07.2010 - 14:00 v prostorih sejne sobe uprave družbe, Za Savo 6, Hrastnik. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1511
ESOTECH, Velenje 15.07.2010 - 18:00 v prostorih družbe, na Preloški cesti 1, 3320 Velenje. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1519
AKTIVA NALOŽBE 16.07.2010 - 10:00 na sedežu družbe Dunajska cesta 156 v Ljubljani. Časnik FINANCE z dne 15.06.2010 stran 7
PIVOVARNA LAŠKO, Laško 16.07.2010 - 13:00 v dvorani Kulturnega centra Laško, Trg svobode 6, Laško. SEONET z dne 11.junij 2010 objava GM-142/10
LISCA, modna oblačila Sevnica 16.07.2010 - 14:00 na sedežu družbe na Prešernovi 4, v Sevnici. UL RS štev.47/2010, z dne 11.06.2010, stran 1515
IMPOL 2000 16.07.2010 - 15:00 na sedežu družbe v sejni sobi družbe (upravna zgradba) v Slovenski Bistrici, Partizanska 38. Časnik VEČER, z dne 11.05.2010, stran 11
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, Koper 19.07.2010 - 11:00 v poslovnih prostorih TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., v Ljubljani, Dunajska 22,IX. nadstropje. UL RS štev.49/2010 z dne 18.06.2010 stran 1626
CGP Novo Mesto 19.07.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto. Časopis FINANCE z dne 18.06.2010 stran 12
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, 19.07.2010 - 13:00 v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper. Časnik DELO z dne 18.06.2010 stran 26
KS Naložbe 20.07.2010 - 10:00 na sedežu družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9. UL RS štev.49/2010 z dne 18.06.2010 stran 1627
MP FINANCE - v likvidaciji, Ljubljana 20.07.2010 - 10:00 ki bo v kletnih prostorih poslovne stavbe Poteza na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana. SEONET z dne 18.06.2010 objava GM-161/10
PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje 20.07.2010 - 11:00 V notarski pisarni Nade Kumar. UL RS štev.49/2010 z dne 18.06.2010 stran 1631
SGP Zidgrad Idrija 20.07.2010 - 12:00 na sedežu družbe v Idriji, Vojkova 8. UL RS štev.49/2010 z dne 18.06.2010 stran 1624
GORIŠKE OPEKARNE 20.07.2010 - 13:00 na sedežu družbe, v sejni sobi, Merljaki 7, Renče. Časnik FINANCE z dne 19.06.2010 stran 26
ONIKS INVEST 20.07.2010 - 13:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Spodnji Plavž 26, Jesenice. UL RS štev.49/2010 z dne 18.06.2010 stran 1623
ZAVAROVALNICA TILIA 20.07.2010 - 13:00 v veliki sejni sobi upravne stavbe, na sedežu družbe Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto. UL RS štev.49/2010 z dne 18.06.2010 stran 1624
UNIOR Kovaška industrija 21.07.2010 - 12:00 v Hotelu Dobrava v Zrečah. Časnik DELO z dne 19.06.2010 stran 26
TANIN Sevnica 21.07.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica. UL RS štev.49/2010 z dne 18.06.2010 stran 1625
SANOLABOR 21.07.2010 - 14:30 v sejni sobi, na Leskoškovi 4 v Ljubljani. UL RS štev.49/2010 z dne 18.06.2010 stran 1628
GORIČANE, tovarna papirja Medvode 22.07.2010 - 10:00 na sedežu družbe, Ladja 10, Medvode. UL RS štev.49/2010 z dne 18.06.2010 stran 1626
TU FIN 22.07.2010 - 10:00 na sedežu družbe Dunajska cesta 156 v Ljubljani. Časnik FINANCE z dne 21.06.2010 stran 12
IMP, Tovarna instalacijske opreme Idrija 22.07.2010 - 12:00 na Kendovem dvorcu, Na griču 2, v Spodnji Idriji. Časnik DELO z dne 18.06.2010 stran 26
ITEO svetovalni institut 22.07.2010 - 12:00 na naslovu Ulica Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor. UL RS štev.49/2010 z dne 18.06.2010 stran 1623
HRAM HOLDING, Ljubljana 22.07.2010 - 12:00 v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča, Dunajska 18, Ljubljana. SEONET z dne 21.06.2010 objava GM-163/10
MEDEX 22.07.2010 - 14:00 na sedežu družbe, v Ljubljani, Linhartova 49.A. UL RS štev.49/2010 z dne 18.06.2010 stran 1630
H&R, družba za upravljanje z naložbami, 22.07.2010 - 15:00 na Kendovem dvorcu, Na griču 2, v Spodnji Idriji. Časnik DELO z dne 18.06.2010 stran 26
IGMAT, Inštitut za gradbene materiale 22.07.2010 - 15:00 v sejni sobi Igmat d.d., Polje 351C, 1260 Ljubljana – Polje. UL RS štev.49/2010 z dne 18.06.2010 stran 1622
TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina 23.07.2010 - 10:00 na sedežu družbe Tovarniška cesta 15, Ajdovščina, UL RS štev.49/2010 z dne 18.06.2010 stran 1631
MARINA PORTOROŽ 23.07.2010 - 10:00 v prostorih Jahtnega kluba, Cesta solinarjev 6, Portorož. Časnik FINANCE z dne 22.06.2010 stran 10
CENTER NALOŽBE 23.07.2010 - 10:00 v sejni sobi Nilson v drugem nadstropju PTC Diamant, Letališka cesta 5, Ljubljana. SEONET z dne 23.06.2010 objava GM-174/10
KURIVO Gorica Trgovina, Nova Gorica 26.07.2010 - 08:00 prostorih sedeža družbe, na naslovu Grčna 1, Nova Gorica. UL RS štev.50/2010, z dne 24.06.2010, stran 1688
SGG – Družba pooblaščenka 26.07.2010 - 08:00 v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu, Brunov drevored 13. UL RS štev.50/2010, z dne 24.06.2010, stran 1691
Soško gozdno gospodarstvo Tolmin 26.07.2010 - 08:30 v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu, Brunov drevored 13. UL RS štev.50/2010, z dne 24.06.2010, stran 1690
HIDROTEHNIK, Ljubljana 26.07.2010 - 12:00 v prostorih družbe na Slovenčevi ulici 97 v Ljubljani. UL RS štev.50/2010, z dne 24.06.2010, stran 1690
MARMOR, Sežana 26.07.2010 - 13:00 na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 73.a, Sežana. UL RS štev.50/2010, z dne 24.06.2010, stran 1689
VZAJEMNA, d.v.z. 26.07.2010 - 14:00 v dvorani Povodni mož, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana. UL RS štev.50/2010, z dne 24.06.2010, stran 1691
DANA, Mirna 27.07.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Glavna cesta 34, Mirna. UL RS štev.50/2010, z dne 24.06.2010, stran 1693
TRAIG, Ivančna Gorica 27.07.2010 - 16:00 na sedežu družbe v Ivančni Gorici, Cesta 2. grupe odredov 15. UL RS štev.49/2010 z dne 18.06.2010 stran 1628
SANAL 28.07.2010 - 09:00 na sedežu družbe Anhovo 1 v Anhovem. UL RS štev.50/2010, z dne 24.06.2010, stran 1695
SIJAJ HRASTNIK 28.07.2010 - 16:00 v sejni sobi družbe Sijaj Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 9, Hrastnik. Časnik FINANCE z dne 24.06.2010 stran 10
VGV Novo mesto 29.07.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36 v Novem mestu. UL RS štev.50/2010, z dne 24.06.2010, stran 1694
IGM Strešnik 29.07.2010 - 14:00 v sejni sobi družbe CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto. UL RS štev.50/2010, z dne 24.06.2010, stran 1694
ZVD - Zavod za varstvo pri delu 30.07.2010 - 10:00 v sejni sobi ZVD d.d. v Ljubljani, Chengdujska cesta 25. Časnik FINANCE z dne 29.06.2010
ZVON ENA ID 30.07.2010 - 13:00 v poslovni zgradbi, Slovenska ulica 17, Maribor. Časnik VEČER, z dne 29.06.2010, stran 11
NFD HOLDING, Ljubljana 30.07.2010 - 14:00 na sedežu družbe Trdinova 4 v Ljubljani. SEONET z dne 29.06.2010 obvestilo GM.191/10
SID BANKA, Ljubljana 31.07.2010 (All day) na sedežu Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana. SEONET z dne z dne 23.06.2010 objava GM-177/10 bo v Ljubljani, na dan in ob uri, ki jo določi edini delničar (Republika Slovenija), vendar ne kasneje kot 31. 7. 2010,
VODOVODI IN KANALIZACIJA, Nova Gorica 02.08.2010 - 14:00 na sedežu družbe v Kromberku, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica. UL RS štev.50/2010, z dne 24.06.2010, stran 1695
ZENIT, nepremičnine, inženiring in trženje, Ljubljana 03.08.2010 - 09:00 v poslovnih prostorih notarke Nade Kumar v Ljubljani, Slovenska c. 56. UL RS štev.53/2010, z dne 02.07.2010, stran 1754
TRIGLAV NALOŽBE, Ljubljana 03.08.2010 - 10:00 v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana. SEONET z dne 02.07.2010 objava GM-210/10
TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba 03.08.2010 - 10:00 v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana. UL RS štev.53/2010, z dne 02.07.2010, stran 1752
VARNOST Ljubljana 04.08.2010 - 08:00 v poslovnih prostorih družbe, na naslovu v Ljubljani,Staničeva ul. 41. UL RS štev.53/2010, z dne 02.07.2010, stran 1749
VODNOGOSPODARSKO PODJETJE KRANJ 04.08.2010 - 10:00 v prostorih družbe na sedežu podjetja Mirka Vadnova 5, Kranj. UL RS štev.53/2010, z dne 02.07.2010, stran 1750
KOMUNALNO PODJETJE Ptuj 04.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe v Ptuju, Puhova ulica 10. UL RS štev.53/2010, z dne 02.07.2010, stran 1749
GRUDA JURMES 05.08.2010 - 09:30 v poslovnih prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, na naslovu Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, v dvorani D. UL RS štev.53/2010, z dne 02.07.2010, stran 1752
MURKA, trgovina in storitve, Vnanje Gorice 05.08.2010 - 10:00 v gostišču Kašča Mrlačnik – špagetarija in picerija, Podpeška cesta 22a, 1351 Brezovica pri Ljubljani. UL RS štev.53/2010, z dne 02.07.2010, stran 1748
HTG Sežana 06.08.2010 - 11:00 na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 1. UL RS štev.53/2010, z dne 02.07.2010, stran 1753
NOVOLES lesna industrija Straža 10.08.2010 - 10:00 na naslovu uprave družbe Novoles d.d., Na žago 6, Straža. UL RS štev.54/2010, z dne 09.07.2010, stran 1816
ZAVAROVALNICA MARIBOR 10.08.2010 - 11:00 v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v sejni sobi 607/VI. UL RS štev.54/2010, z dne 09.07.2010, stran 1816
KRISTAL MARIBOR 10.08.2010 - 12:00 v sejni sobi na sedežu družbe Mariborska cesta 46, 2352 Selnica ob Dravi. UL RS štev.54/2010, z dne 09.07.2010, stran 1817
FRIZARTI družba za upravljanje 10.08.2010 - 13:00 na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni notarja Petra Meze. UL RS štev.54/2010, z dne 09.07.2010, stran 1813
KD, finančne družbe 12.08.2010 - 09:00 v predavalnici KD Banke d.d., Neubergerjeva 30, Ljubljana. SEONET z dne 09.07.2010, objava GM-217/10
GARDENIA ARS florae 12.08.2010 - 10:00 na sedežu družbe Trg MDB 4,Ljubljana. UL RS štev.54/2010, z dne 09.07.2010, stran 1812
KD GROUP, finančne družbe 12.08.2010 - 10:00 v predavalnici KD Banke d.d., Neubergerjeva 30, Ljubljana. SEONET z dne 09.07.2010, objava INI-877/10
ELEKTROTEHNA INTERSET, mednarodna trgovina, Mengeš 12.08.2010 - 13:00 v prostorih družbe Karo d.o.o., v Mengšu, Slovenska cesta 24. UL RS štev.54/2010, z dne 09.07.2010, stran 1818
GRADIS skupina G , gradbene storitve in inženiring 13.08.2010 - 13:00 v sejni sobi v 3. nadstropju, na sedežu družbe Gradis skupina G d.d. na Šmartinski cesti 134. a v Ljubljani. UL RS štev.54/2010, z dne 09.07.2010, stran 1810
MERCATA 16.08.2010 - 09:00 v poslovnih družbe na Trgu republike 3, 12 nadstropje. Časnik DELO, z dne 08.07.2010 stran 28
SNEŽNIK, Kočevska Reka 16.08.2010 - 09:00 v poslovnih prostorih družbe, Kočevska Reka 1b, Kočevska Reka UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1881
GORENJSKI TISK - 18. skupščina 16.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6. UL RS štev.53/2010, z dne 02.07.2010, stran 1750
SKUPNE POKOJNINSKE DRUŽBE 16.08.2010 - 12:00 v sejni sobi družbe v VIII. nadstropju, na Trgu republike 3, Ljubljana. UL RS štev.54/2010, z dne 09.07.2010, stran 1812
PERUTNINA PTUJ 16.08.2010 - 13:00 V slavnostni dvorani na Ptujskem gradu, na gradu 1,2250 Ptuj Časnik VEČER, z dne 08.07.2010 stran 38
GORENJSKI TISK - 19. skupščina 17.08.2010 - 10:00 na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6. UL RS štev.53/2010, z dne 02.07.2010, stran 1751
Sivent, Ljubljana 17.08.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Tehnološki park 19, Ljubljana UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1876
Česalnica Ljubljana 17.08.2010 - 13:00 v pisarni notarja Petra Mezeta, Stara cesta 4a, Vrhnika UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1877
Centromerkur, Ljubljana 18.08.2010 - 09:00 na sedežu družbe, Lepodvorska ulica 25, Ljubljana UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1878
ZRMK holding, Ljubljana 19.08.2010 - 09:00 na sedežu družbe v Ljubljani,Dimičeva 12, sejna dvorana, v V. nadstropju. UL RS štev.54/2010, z dne 09.07.2010, stran 1809
KOPITARNA Sevnica 19.08.2010 - 10:30 na sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8. UL RS štev.54/2010, z dne 09.07.2010, stran 1811
Polzela tovarna nogavic 19.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Polzela 171, Polzela UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1874
Mariborske livarne, Maribor 19.08.2010 - 13:00 v jedilnici hale A, Oreško nabrežje 9, Maribor UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1872
Polzela-Delnica družba pooblaščenka 19.08.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Polzela 171, Polzela UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1873
Tovarne meril Kovine, Slovenj Gradec 19.08.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Pameče 153, Slovenj Gradec UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1878
Hmezad Export, Žalec 19.08.2010 - 14:00 na sedežu družbe, Vrečerjeva 14, Žalec UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1876
TKK Srpenica 19.08.2010 - 14:00 na sedežu družbe, Srpenica 1, 5224 Srpenica UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1884
KOPA 19.08.2010 - 16:00 v prostorih družbe na Kidričevi 14, v Slovenj Gradcu. UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1867
Cestno podjetje Ljubljana 20.08.2010 - 08:00 v sejni sobi upravne stavbe na Stolpniški ulici 10, v Ljubljani. UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1868
SGP POMGRAD 20.08.2010 - 09:00 na sedežu družbe POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota. Časnik DELO 16.07.2010 stran 18
Celjske mesnine 20.08.2010 - 10:00 na sedežu družbe v Celju, Cesta v Trnovlje 17. UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1869
Paloma 20.08.2010 - 11:00 v prostorih družbe, Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh časopis DELO z dnem 17.7.2010
Vodi Gorica, Kromberk 20.08.2010 - 13:00 v prostorih družbe, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1885
Lesokovo Brežice 20.08.2010 - 14:00 na sedežu družbe, Cesta bratov Cerjakov 43, Brežice UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1885
INSTALACIJE Grosuplje 23.08.2010 - 08:30 v prostorih družbe, Adamičeva 51, Grosuplje UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1988
KOTO, Ljubljana 23.08.2010 - 09:00 na sedežu družbe, Agrokombinatska 80, Ljubljana UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1875
Projektivni biro, Velenje 23.08.2010 - 09:00 na sedežu družbe, Prešernova 8, Velenje UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1969
Adria Invest 23.08.2010 - 10:00 v poslovnih prostorih notarja Mira Košaka, Trg republike 3, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1987
Žima 23.08.2010 - 12:00 v sejni sobi na naslovu Stanetova ulica 9, Ivančna Gorica UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1975
Commerce 23.08.2010 - 14:00 na sedežu družbe, Ljubljana, Mencingerjeva 7. UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1868
Fenolit, Borovnica 24.08.2010 - 09:00 v prostorih družbe, Breg 22/a, Borovnica časopis Dnevnik z dnem 23.7.2010
DELO TČR 24.08.2010 - 09:00 v sejni sobi družbe, Brnčičeva ulica 31. 1231 Ljubljana-Črnuče. Časnik DNEVNIK z dne 22.07.2010 stran 24
Projektiva - inženiring, Celje 24.08.2010 - 10:00 v sejni sobi VOC Celje, Lava 42, Celje UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1880
VIPA Holding 24.08.2010 - 10:00 v poslovnih prostorih družbe, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica časnik Finance z dnem 23.7.2010
Maksima Holding 24.08.2010 - 10:00 v pisarni notarja Mirka Košaka v dvanajstem nadstropju poslovne stavbe TR3, Trg Republike 3, Ljubljana časnik Finance z dnem 23.7.2010
Pecivo, Nova Gorica 24.08.2010 - 10:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Rejčeva ulica 26, Nova Gorica UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1977
VOC Celje 24.08.2010 - 11:00 v sejni sobi družbe, Lava 42, Celje UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1883
Marles 24.08.2010 - 11:00 v sejni sobi družbe, Limbuška cesta 2, Limbuš UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1977
TUS KO-SI 24.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe Pod gradom 2.a., 2380 Slovenj Gradec. UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1959
Gostinsko podjetje Ljubljana 24.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Dunajska 270, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1981
Integral Lendava 24.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Industrijska ulica 1, Lendava UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1985
Gradis, Ptuj 24.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Dornavska cesta 6a, Ptuj UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1990
Alples, industrija pohištva, Železniki 24.08.2010 - 13:00 v poslovnih prostorih na sedežu družbe, Češnjice 48/b, Železniki UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1873
Istrabenz, Koper 24.08.2010 - 13:00 v dvorani Amerigo Vespucci, Kongresni center Portus v Hotelu Slovenija, Obala 33, Portorož. UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1879
KOP Brežice 24.08.2010 - 13:00 v posebni sobi Restavracije Štefanič pri blagovnici, Bizeljska cesta 37, Brežice UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1958
Raiffeisen Banke 24.08.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Zagrebška cesta 76, Maribor UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1973
Akropovič 24.08.2010 - 14:30 v športni dvorani Osnovnešole Stična, Cesta 2. grupe odredov 40, Ivančna Gorica UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1874
MC Medicor 24.08.2010 - 16:30 v prostorih družbe, Tbilisijska 81, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1986
Cestno podjetje Ljubljana - družba pooblaščenka 25.08.2010 - 08:00 na naslovu Stolpniška ulica 10, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1960
Tovarne transportnih naprav 25.08.2010 - 08:00 v prostorih uprave na sedežu družbe UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1981
ELEKTRO CELJE, podjetja za distribucijo električne energije 25.08.2010 - 09:00 na sedežu družbe, v Celju, Vrunčeva 2.a, velika sejna soba/IV. UL RS štev.54/2010, z dne 09.07.2010, stran 1814
D Naložbe 25.08.2010 - 09:00 v sejni sobi LPP, d.o.o., na naslovu Celovška cesta 160, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1975
APS 25.08.2010 - 10:00 na sedežu družbe v Velenju, Koroška c. 64. UL RS štev.50/2010, z dne 24.06.2010, stran 1692
HIT Alpinea 25.08.2010 - 10:00 v sejni sobi Hotela Larix, Borovška cesta 99, Kranjska Gora UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1959
Avtobusni promet Murska Sobota 25.08.2010 - 10:00 na sedežu družbe, Bakovska 29a, Murska Sobota UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1968
HIT, hoteli, igralnice, turizem, Nova Gorica 25.08.2010 - 11:00 na sedežu družbe, Delpinova 7/a, Nova Gorica UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1880
Celjski sejem 25.08.2010 - 11:00 v konferenčni dvorani na sedežu družbe, Dečkova 1, Celje UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1956
Linija, Murska Sobota 25.08.2010 - 11:00 na sedežu družbe, Bakovska ulica 29a, Murska Sobota UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1969
RGS 25.08.2010 - 12:00 v prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska 56, Ljubljana UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1871
Lesno industrijsko podjetje POLJČANE 25.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Bistriška cesta 2, Poljčane časopis Večer z dnem 16.7.2010
In.life 25.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Pot za Brdo 102, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1979
ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije 25.08.2010 - 13:00 na sedežu družbe, v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, velika (sejna soba – II. nadstropje). UL RS štev.54/2010, z dne 09.07.2010, stran 1813
DZS, Ljubljana 25.08.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana časopis Dnevnik z dnem 23.7.2010
FOND, Idrija 25.08.2010 - 13:00 na sedežu družba, Lapajnetova ulica 9, Idrija UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1962
FMR Holding, Idrija 25.08.2010 - 14:00 na naslovu Lapajnetova ulica 9, Idrija UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1958
Elektromaterial Lendava 25.08.2010 - 14:00 v sejni sobi družbe, Kolodvorska 8, Lendava UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1967
Kremen, Novo Mesto 25.08.2010 - 14:30 v sejni sobi na sedežu družbe, Dolenje Mokro Polje 40, Šentjernej UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1964
Plinstal, Jesenice 25.08.2010 - 15:00 v prostorih ENOS-Energetika, d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1871
ELEKTROOPTIKA 26.08.2010 - 09:00 na sedežu družbe - Stegne 7, Ljubljana Časnik DELO, z dne 15.07.2010, stran 19
CPK Invest, družba pooblaščenka 26.08.2010 - 09:00 na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj. UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1869
Pivovarna Union 26.08.2010 - 09:00 v sejni sobi družbe, Pivovarniška ulica 2, Ljubljana Časopis DELO z dnem 26.7.2010
Valkarton, Logatec 26.08.2010 - 09:00 na sedežu družbe, Tržaška cesta 1, Logatec UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1966
Cetis-Graf, Celje 26.08.2010 - 09:00 v poslovnih prostorih družbe, Čopova ulica 24, Celje UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1970
Induplati, Radomlje 26.08.2010 - 09:15 v sejni sobi (v I. nadstropju) poslovne stavbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1973
Kompas International 26.08.2010 - 09:45 v sejni sobi na sedežu družbe, Vojkova cesta 58, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1982
FOTONA Ljubljana 26.08.2010 - 10:00 na sedežu družbe Stegne 7, Ljubljana. Časnik DELO, z dne 15.06.2010, stran 19
Cestno podjetje Kranj 26.08.2010 - 10:00 na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj. UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1870
Cetis 26.08.2010 - 10:00 v sobi sobi št. 608 na sedežu družbe UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1971
STOL, Kamnik 26.08.2010 - 10:15 v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1964
ELEKTRO PRIMORSKA, podjetja za distribucijo električne energije 26.08.2010 - 11:00 na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22, velika sejna soba, pritličje. UL RS štev.54/2010, z dne 09.07.2010, stran 1814
Pomurske mlekarne, Murska Sobota 26.08.2010 - 11:00 v sejni dvorani upravne stavbe družbe, Industrijska ulica 10, Murska Sobota časopis Večer z dnem 24.7.2010
CM Celje 26.08.2010 - 11:00 na sedežu družbe, Lava 42, Celje UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1978
Fructal, Ajdovščina 26.08.2010 - 12:00 v sejni sobi družbe, Tovarniška cesta 7, Ajdovščina Časopis DELO z dnem 26.7.2010
Železar Štore D.P. 26.08.2010 - 12:00 v prostorih male telovadnice Osnovne šole Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, Štore (Lipa) UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1980
Kompas Bled 26.08.2010 - 12:00 v sejni dvorani na sedežu družbe, Cankarjeva cesta 2, Bled UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1984
AERO, kemična, grafična in papirna industrija, Celje 26.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Ipavčeva ulica 32, Celje. Časnik VEČER z dne 20.07.2010 stran 38
Herz, Šmartno pri Litiji 26.08.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1961
Turboinštitut 26.08.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Rovšnikova 7, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1974
Iskra Avtoelektrika 26.08.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Polje 15, Šempeter pri Gorici UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1983
Kočevski tisk 26.08.2010 - 13:30 v prostorih uprave družbe, Ljubljanska cesta 18/a, 1330 Kočevje. UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1870
CIMOS, Koper 26.08.2010 - 14:00 na sedežu družbe Cesta Marežganskega upora 2, Koper. SEONET z dne 02.07.2010 objava GM-211/10
Avtomerkur, Ljubljana 26.08.2010 - 14:00 na sedežu družbe, Samova 14, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1957
Iskra-Releji 26.08.2010 - 14:00 na sedežu družbe, Štatenberg 88, Makole UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1979
Lesnina MG oprema 26.08.2010 - 16:00 v Lesnini, Parmova 53, Ljubljana UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1873
FINAL, Nova Gorica 26.08.2010 - 16:00 na sedežu družbe, Cesta 25. junija 1f, Nova Gorica Primorske novice z dnem 26.7.2010
Gopek, Nova Gorica 26.08.2010 - 16:00 na sedežu družbe (sejna soba II. nadstropje upravne stavbe), Prvomajska 37, Nova Gorica UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1957
Hotel Slon 26.08.2010 - 16:00 v klubskih prostorih družbe, Slovenska cesta 34, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1985
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetja za distribucijo električne energije 27.08.2010 - 09:00 na sedežu družbe, v Ljubljani, Slovenska 58, velika (sejna soba – I. nadstropje). UL RS štev.54/2010, z dne 09.07.2010, stran 1813
Mlinostroj, Domžale 27.08.2010 - 09:00 v poslovnih prostorih družbe, Študljanska c. 5, Domžale UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1877
Koroške pekarne, Dravograd 27.08.2010 - 09:00 na sedežu družbe, Koroška cesta 2, Dravograd časopis Večer z dnem 23.7.2010
KIG, Ig 27.08.2010 - 09:00 na sedežu družbe, Zagorica 18, Ig UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1962
Železarna Ravne-Monter Dravograd 27.08.2010 - 10:00 v sejni dvorani, Otiški Vrh 177, Šentjanž pri Dravogradu časnik Finance z dnem 23.7.2010
Fersped, Ljubljana 27.08.2010 - 10:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Parmova 37, Ljubljana časopis DELO z dnem 27.7.2010
INLES Ribnica 27.08.2010 - 10:00 v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska 22. SEONET z dne 26.07.2010 objava GM-250/10
Savaprojekt 27.08.2010 - 12:00 v prostorih Občine Krško - sejna soba D UL RS štev.57/2010 z dne 16.07.2010 stran 1872
NGP, Ptuj 27.08.2010 - 12:00 na sedežu CPM, d.d., Ob Dravi 6, Maribor UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1982
Begrad, Novo Mesto 27.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Kočevarjeva 4, Novo Mesto UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1986
Emona-Farma Ihan D.P. 27.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Breznikova 89, Ihan UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1987
ELEKTRO GORENJSKA, podjetja za distribucijo električne energije 27.08.2010 - 13:00 na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a (sejna soba – II. nadstropje). UL RS štev.54/2010, z dne 09.07.2010, stran 1815
KOROŠKA TRGOVINA, Šentjur 27.08.2010 - 13:00 v poslovnih prostorih družbe, Mestni trg 3, Šentjur časnik Finance z dnem 27.7.2010
Cestno podjetje Maribor 27.08.2010 - 13:00 v sejni sobi družbe CPM, d.d., Ob Dravi 6, Maribor UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1968
DP Calcit, Stahovica 27.08.2010 - 13:00 v sejni sobi družbe, Stahovica 15, Stahovica UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1992
RESEVNA, Šentjur 27.08.2010 - 14:00 v sejni sobi družbe, Mestni trg 3, Šentjur časnik Finance z dnem 27.7.2010
Ingrad Gramat, Celje 27.08.2010 - 14:00 v sejni sobi družbe CPM, d.d., Ob Dravi 6, Maribor UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1967
Javor Pivka 27.08.2010 - 16:00 na sedežu družbe, Kolodvorska cesta 9a, Pivka časnik Finance z dnem 26.7.2010
PETOVIA AVTO Ptuj 30.08.2010 - 08:00 v prostorih uprave družbe, Ormoška 23, 2250 Ptuj. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2071
VEGRAD, gradbeno industrijsko podjetje 30.08.2010 - 08:00 na sedežu družbe v Velenju, Stari trg 35. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2072
SŽ - Železniška tiskarna Ljubljana 30.08.2010 - 09:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Hladilniška pot 28. UL RS štev.62/2010, z dne 30.07.2010, stran 2052
FRAGMAT TIM, tovarna izolacijskega materiala, LAŠKO, 30.08.2010 - 09:00 v sejni sobi družbe Fragmat Tim d.d., Spodnja Rečica 77, Laško. UL RS štev.62/2010, z dne 30.07.2010, stran 2054
SP POLSKAVA, Pragersko 30.08.2010 - 09:00 na sedežu družbe, Spodnja Polskava 248, Pragersko časopis Večer z dnem 29.07.2010
Tekstilna tovarna OKROGLICA 30.08.2010 - 09:00 v prostorih uprave družbe TT Okroglica d.d., Dombrava 1, 5293 Volčja Draga. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2060
LIP Radomlje 30.08.2010 - 10:00 na sedežu družbe, Pelechova cesta 15, Radomlje UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1956
Adriacommerce 30.08.2010 - 10:00 na sedežu družbe, Pristaniška 8 (5. nadstropje), Koper UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1991
VEOLIA Transport, Ljubljana 30.08.2010 - 10:00 na sedežu družbe, Središka ulica 4, Ljubljana časopis Večer z dnem 29.07.2010
NFD 1 Delniški investicijski sklad 30.08.2010 - 10:30 v konferenčni dvorani DRAVA v šestem nadstropju GRAND HOTELA UNION, Miklošičeva 9, ljubljana časnik Finance z dnem 28.07.2010
SIJ, Ljubljana 30.08.2010 - 11:00 na sedežu družbe, Gerbičeva 98, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1961
SVEA, Lesna industrija Litija 30.08.2010 - 11:00 v konferenčni dvorani družbe, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1989
BETI Holding, Metlika 30.08.2010 - 11:00 na sedežu družbe, Tovarniška 2, Metlika časopis DELO z dnem 29.07.2010
VESNA HOLDING, družba pooblaščenka 30.08.2010 - 11:00 na sedežu družbe Glavni trg 5 a, Ljutomer. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2058
NTU upravljanje z naložbami 30.08.2010 - 11:00 na sedežu družbe Dombrava 1, Volčja Draga. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2059
SŽ – Železniško gradbeno podjetje 30.08.2010 - 11:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2065
SVEA, Zagorje ob Savi 30.08.2010 - 11:45 v konferenčni dvorani družbe, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1989
JELOVICA, Škofja Loka 30.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Kidričeva 58, Škofja Loka časnik Finance z dnem 27.7.2010
Športna loterija 30.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Dunajska cesta 22, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1966
D.P.R. Ravne 30.08.2010 - 12:00 v prostorih velike sejne sobe (pritličje) Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1988
Skupina VIATOR & VEKTOR 30.08.2010 - 12:00 v sejni sobi upravne zgradbe na sedežu družbe Skupina Viator & Vektor d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana. UL RS štev.62/2010, z dne 30.07.2010, stran 2053
AGROIND VIPAVA 1894 30.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2055
VESNA, trgovsko podjetje, Ljutomer 30.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe Glavni trg 5  a, Ljutomer. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2058
PREMOGOVNIK VELENJE 30.08.2010 - 12:00 v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2062
GP Bežigrad, Ljubljana 30.08.2010 - 13:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Podmilščakova ulica 24, Ljubljana časopis Dnevnik z dnem 28.07.2010
EMBALAŽA, Maribor 30.08.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Meljska cesta 86, Maribor časopis VEČER z dnem 30.07.2010
MENINA Kamnik 30.08.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2061
SLOVENIJALES, Ljubljana 30.08.2010 - 13:30 v veliki sejni sobi, pritličje Poslovnega centra Slovenijales, Dunajska 22, Ljubljana časopis DELO z dnem 29.07.2010
MLADINA, časopisno podjetje 30.08.2010 - 14:00 na naslovu Dunajska cesta 51, Ljubljana. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2062
TABOR LJUBLJANA 30.08.2010 - 14:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2064
D.P. Steklarna Hrastnik 30.08.2010 - 15:00 sejna soba družbe Sinet, d.o.o., Cesta 1. maja 83, Hrastnik UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1963
ELMA TT 30.08.2010 - 15:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče. UL RS štev.62/2010, z dne 30.07.2010, stran 2052
Zdravilišče Rogaška 30.08.2010 - 15:00 v prostorih Kulturnega centra Rogaška časnik Finance z dnem 30.07.2010
GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE 30.08.2010 - 16:00 v sejni sobi v pritličju na sedežu družbe Geodetski zavod Slovenije d.d., Brodišče 30, Trzin. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2063
POMIN, družba pooblaščenka 31.08.2010 - 08:00 v prostorih družbe Letališka c. 27  A, Ljubljana. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2060
KZ-FIN v likvidaciji 31.08.2010 - 08:30 na sedežu družbe Ulica Jožeta Jame 12, Ljubljana. UL RS štev.62/2010, z dne 30.07.2010, stran 2051
Doksa 31.08.2010 - 09:00 v notarski pisarni Marine Ružič - Tratnik, Šmartinska 111, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1983
POHIŠTVO BREŽICE 31.08.2010 - 09:00 na naslovu družbe Pohištvo Brežice, d.d., Aškerčeva ulica 7, Brežice. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2057
MOTVOZ, Grosuplje 31.08.2010 - 09:00 na sedežu družbe, Taborska cesta 34, Grosuplje. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2059
TAB tovarna akumulatorskih baterij 31.08.2010 - 10:00 na sedežu družbe, Polena 6, Mežica časopis Večer z dnem 23.7.2010
Minerve Žalec 31.08.2010 - 10:00 na sedežu družbe, Ložnica pri Žalcu 37, Žalec UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1980
KIV, Vransko 31.08.2010 - 10:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Vransko 66, Vransko časopis VEČER z dnem 31.07.2010
ELMONT BLED 31.08.2010 - 10:00 v prostorih družbe, Sp. Gorje 3.a. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2055
Hotel GRAD PODVIN 31.08.2010 - 10:00 v prostorih notarske pisarne notarke Nade Kumar, Slovenska 56/5, Ljubljana. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2064
ALPOS 31.08.2010 - 10:00 v sejni sobi družbe Alpos, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2066
Veolia Transport Štajerska 31.08.2010 - 10:00 v prostorih družbe na Avtobusni postaji v Mariboru, Mlinska ulica 1. Časnik VEČER z dne 30.07.2010 stran 29
MODRA LINIJA HOLDING 31.08.2010 - 11:00 na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12. SEONET z dne 24.05.2010 objava GM-85/10
AVTO Kočevje 31.08.2010 - 11:00 na sedežu družbe, Otiški vrh 25B, Šentjanž pri Dravogradu časopis Dnevnik z dnem 23.7.2010
MP NALOŽBE 31.08.2010 - 11:00 v kletnih prostorih poslovne stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2071
SGP Tehnika 31.08.2010 - 12:00 na sedežudružbe, Stara cesta 2, Škofja Loka UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1976
ULTRAPAC, predelava plastičnih mas 31.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe Motvoz d.d., v upravni stavbi Ultrapaca d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2060
KOMPAS 31.08.2010 - 12:00 na sedežu družbe, Pražakova 4, Ljubljana. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2072
TEM Čatež 31.08.2010 - 13:00 na sedžu družbe Čatež 13, 8212 Velika Loka. UL RS štev.62/2010, z dne 30.07.2010, stran 2052
DAIMOND, trgovina in zastopanje 31.08.2010 - 13:00 v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3A, Šempeter pri Gorici. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2056
IDEALDOM 31.08.2010 - 13:00 v sejni sobi na Leskoškovi 4 v Ljubljani. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2057
AGROGORICA, Šempeter pri Gorici 31.08.2010 - 13:00 v sejni sobi Modri Hram, v Hotelu Lipa v Šempetru pri Gorici, Trg Ivana Roba 7. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2070
Kompas MTS 31.08.2010 - 14:00 v 3. nadstropju na sedežu družbe, Pražakova 4, Ljubljana UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1965
Maksima Invest 31.08.2010 - 14:00 na sedežu družbe, Trdinova 4, Ljubljana časopis DELO z dnem 31.07.2010
A-COSMOS, Ljubljana 31.08.2010 - 14:00 na sedežu družbe, Celovška 182, Ljubljana časopis Dnevnik z dnem 30.07.2010
MINERAL 31.08.2010 - 14:00 v veliki sejni sobi v petem nadstropju poslovne stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2056
HOJA GALANTERIJA Podpeč 31.08.2010 - 14:00 v prostorih družbe (jedilnica), Podpeč 53, 1352 Preserje. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2058
Zlata Moneta II, finančna družba 31.08.2010 - 14:00 v sejni sobi v četrtem nadstropju poslovne stavbe Probanke, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2069
A1, Ljubjana 31.08.2010 - 14:00 na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana, UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2071
PUP Velenje 31.08.2010 - 14:30 na sedežu družbe, Koroška cesta 40a, Velenje UL RS štev.59/2010 z dne 23.07.2010 stran 1960
ČZP VEČER 31.08.2010 - 15:00 na sedežu družbe ČZP VEČER, d.d., Maribor, Svetozarevska ulica 14/IV, soba 414. Časnik VEČER z dne 20.07.2010 stran 38
DATALAB TEHNOLOGIJE 01.09.2010 - 15:00 na sedežu Datalab Tehnologije, d.d., Koprska ulica 92, 1000, Ljubljana, sejna soba. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2068
IMP Klima montaža 02.09.2010 - 10:00 v sejni sobi družbe IMP Klima montaža d.d., Ljubljana, Koprska 104. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2061
Adria Airways, Brnik 02.09.2010 - 11:00 sejna soba v drugem nadstropju Aerodroma, Zgornji Brnik 130h, Brnik časopis DELO z dnem 24.7.2010
CPK, družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve 02.09.2010 - 11:00 v sejni sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14, Koper. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2054
METALKA TRGOVINA 06.09.2010 - 14:00 na sedežu družbe v IV. nadstropju poslovne stavbe, Dalmatinova ulic 2, Ljubljana. Časnik FINANCE z dne 04.08.2010
NFD HOLDING, finančna družba 07.09.2010 - 14:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Trdinova 4. UL RS štev.64/2010, z dne 06.08.2010, stran 2121
MELAMIN kemična tovarna, Kočevje 08.09.2010 - 12:00 v sejni sobi, na sedežu družbe Tomšičeva 9, v Kočevju. UL RS štev.64/2010, z dne 06.08.2010, stran 2121
UniCredit Banka Slovenija 08.09.2010 - 13:00 v prostorih UniCredit Banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana. UL RS štev.64/2010, z dne 06.08.2010, stran 2120
SLIKAR, podjetje za slikarstvo, fasaderstvo, pleskarstvo, trgovino in inženiring 08.09.2010 - 15:00 v prostorih uprave, Prešernova ulica 26a, Maribor. UL RS štev.62/2010 z dne 30.07.2010 stran 2055
ISKRA TELEKOM HOLDING 14.09.2010 - 09:00 v prostorih Iskratel d.o.o., Ljubljanska 24.a, Kranj. UL RS štev.64/2010, z dne 06.08.2010, stran 2120
GORENJSKA PREDILNICA, Škofja Loka 15.09.2010 - 10:30 v prostorih notarke Marjane Bešter Tičar na Šolski ulici 2, v Škofji Loki. UL RS štev.66/2010 z dne 13.08.2010 stran 2171
KONGRAD gradbeno, obrtno, instalacijsko in proizvodno podjetje 15.09.2010 - 18:30 na sedežu družbe Tovarniška 3, Slovenske Konjice. UL RS štev.66/2010 z dne 13.08.2010 stran 2170
KOVINASTROJ GASTRONOM, tovarna gostinske opreme, Grosuplje 17.09.2010 - 14:00 na sedežu družbe, Adamičeva cesta 36, Grosuplje. UL RS štev.66/2010 z dne 13.08.2010 stran 2170
KOVINAR, Novo mesto 21.09.2010 - 09:00 v prostorih notarja Andreja Tirana, Prešernov trg 8, Novo mesto. UL RS štev.67/2010, z dne 20.08.2010, stran 2234
GRADIS, gradbeno podjetje, Gradnje PTUJ 23.09.2010 - 13:00 na sedežu družbe na Ptuju, Dornavska cesta 6/A, Ptuj. UL RS štev.67/2010, z dne 20.08.2010, stran 2235
TAB-Systems, tehnološke rešitve 23.09.2010 - 13:00 v Naklem, Kranjska cesta 14 UL RS štev.67/2010, z dne 20.08.2010, stran 2235
MAGISTRAT INTERNATIONAL 27.09.2010 - 14:00 na sedežu družbe v Ljubljani,Kotnikova 28. UL RS štev.67/2010, z dne 20.08.2010, stran 2235
PEKO, tovarna obutve, Tržič 28.09.2010 - 10:00 na sedežu notarke Irene Florjančič Cirman, Trdinova ulica 4, Ljubljana. UL RS štev.69/2010, z dne 27.08.2010, stran 2280
MINERVO, Ljubljana 30.09.2010 - 07:30 v prostorih družbe Minervo d.d., Letališka c.27.A, Ljubljana. UL RS štev.69/2010, z dne 27.08.2010, stran 2279
Zbornice upraviteljev Slovenije v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije 30.09.2010 - 16:00 v Ljubljani, Hotel Mons, Pot za Brdom 4 (konferenčna soba Krpan). UL RS štev.72/2010, z dne 10.09.2010, stran 2370
TRIGLAV konfekcija Kranj 05.10.2010 - 13:00 na sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34. UL RS štev.70/2010, z dne 03.09.2010, stran 2332
VEPLAS, velenjska plastika 07.10.2010 - 11:00 v prostorih družbe v Velenju, Cesta Simona Blatnika 11. UL RS štev.70/2010, z dne 03.09.2010, stran 2332
SCT - Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova 08.10.2010 - 17:00 v sejni sobi v tretjem nadstropju, na naslovu Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. UL RS štev.70/2010, z dne 03.09.2010, stran 2333
Poštna banka Slovenije (PBS) 10.10.2010 - 12:00 v sejni sobi Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor. SEONET z dne 08.10.2010 objava GM-301/10
VenetiCOM 11.10.2010 - 12:00 v prostorih notarke Sonje Puppis, Zaloška cesta 54, 1000 Ljubljana. UL RS štev.72/2010, z dne 10.09.2010, stran 2371
KORONA inženiring, Ljubljana 11.10.2010 - 12:30 v poslovnih prostorih družbe Korona d.d., Cesta v Mestni log 88.A, I. nadstropje, v Ljubljani. UL RS štev.72/2010, z dne 10.09.2010, stran 2370
GRAMIZ Kočevje 11.10.2010 - 13:00 v prostorih notarja Sikošek Jožeta, Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana UL RS štev.70/2010, z dne 03.09.2010, stran 2333
GOZD LJUBLJANA, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino 12.10.2010 - 13:00 v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta 2. UL RS štev.72/2010, z dne 10.09.2010, stran 2372
INTARA, finančno svetovanje in posredovanje 14.10.2010 - 09:00 v prostorih družbe, Vojkova cesta 58, Ljubljana. Časnik DNEVNIK, z dne 11.09.2010, stran 35
ZLATA MONETA II finančna družba 15.10.2010 - 10:00 na sedežu družbe: Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor. ČASNIK VEČER, z dne 14.09.2010, stran 38
GEOSTROJ podjetje za strojno proizvodnjo in vzdrževanje 18.10.2010 - 09:00 v prostorih družbe Geostroj d.d., Dimičeva 16 v Ljubljani. UL RS številka 73/2010 z dne 17.09.2010 stran 2349
Triglav naložbe, finančna družba 18.10.2010 - 10:00 v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana. UL RS številka 73/2010 z dne 17.09.2010 stran 2440
Grad Prestranek 19.10.2010 - 10:00 na naslovu Šmartinska cesta 111, Ljubljana, v prostorih notarske pisarne Marine Ružič-Tratnik. UL RS številka 73/2010 z dne 17.09.2010 stran 2438
MINERAL 19.10.2010 - 13:00 v veliki sejni sobi v petem nadstropju poslovne stavbi Poteza, na naslovu Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. UL RS številka 73/2010 z dne 17.09.2010 stran 2440
Petovia avto Ptuj 20.10.2010 - 08:00 v prostorih uprave družbe, Ormoška 23, 2250 Ptuj. UL RS številka 73/2010 z dne 17.09.2010 stran 2441
LIKO Vrhnika 25.10.2010 - 10:00 v sejni sobi, na naslovu Verd 107, 1360 Vrhnika. UL RS štev.75/2010, z dne 24.09.2010, stran 2504
KOMET Metlika 25.10.2010 - 13:00 na sedežu družbe, Rosalnice 1, 8330 Metlika, UL RS štev.75/2010, z dne 24.09.2010, stran 2506
AUTOEMONA, zastopstva in servisi 26.10.2010 - 10:00 ki bo v torek, 26. 10. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Celovška cesta 252. UL RS štev.75/2010, z dne 24.09.2010, stran 2505
HIT LARIX 26.10.2010 - 13:00 v sejni sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič), Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. UL RS štev.75/2010, z dne 24.09.2010, stran 2505
SMELT, vodenje investicijskih projektov 28.10.2010 - 14:00 v sejni sobi, v IV. nadstropju upravne stavbe PC Promont, Pot k Sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče. UL RS štev.75/2010, z dne 24.09.2010, stran 2506
VIPAP Videm Krško 03.11.2010 - 10:00 na sedežu družbe VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.,Tovarniška 18, 8270 Krško. UL RS številka 76/2010, z dne 01.10.2010 stran 2566
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja 03.11.2010 - 17:00 v prostorih Kapitalske družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana. UL RS številka 76/2010, z dne 01.10.2010 stran 2566
KAPELA, Vinogradništvo in vinarstvo 05.11.2010 - 11:00 v prostorih vinske kleti, Paričjak 22a, 9252 Radenci. UL RS številka: 77/2010 z dne 04.10.2010, stran 2587
ISKRA VZDRŽEVANJE, Kranj 06.11.2010 - 08:14 v sejni sobi družbe, Savska loka 4, Kranj. UL RS številka 88/2010, z dne 05.11.2010, stran 2807
SGP KOGRAD-IGEM, Dravograd 12.11.2010 - 13:00 na sedežu družbe SGP KOGRAD-IGEM Dravograd, d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu. UL RS številka 76/2010, z dne 01.10.2010 stran 2565
Banka Volksbank 17.11.2010 - 13:00 v poslovni stavbi, na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana. UL RS številka 81/2010, z dne 15.10.2010, stran 2555
Lesnine inženiring 18.11.2010 - 13:00 na sedežu podjetja Lesnina inženiring d.d., Ljubljana, Parmova 53. Časnik DELO, z dne 15.10.2010, stran 30
METALKA TRGOVINA 19.11.2010 - 13:00 na sedežu družbe v IV. nadstropju poslovne stavbe, Dalmatinova 2, Ljubljana. Časnik FINANCE, z dne 18.10.2010
STILLES 22.11.2010 - 11:00 na sedežu družbe, na Savski cesti 13, v Sevnici. UL RS številka 83/2010, z dne 22.10.2010, stran 2710
TURISTIČNO PODJETJE PORTOROŽ 22.11.2010 - 11:00 v prostorih DZS, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana. UL RS številka 83/2010, z dne 22.10.2010, stran 2710
DOMEL 23.11.2010 - 11:00 na sedežu družbe Domel d.d. v Železnikih, Otoki 21. UL RS številka 83/2010, z dne 22.10.2010, stran 2708
DZS, založništvo in trgovina 23.11.2010 - 11:00 na sedežu družbe, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana. UL RS številka 83/2010, z dne 22.10.2010, stran 2711
TALUM 23.11.2010 - 12:30 na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10. UL RS številka 83/2010, z dne 22.10.2010, stran 2710
INDE, Vransko 23.11.2010 - 15:00 v prostorih družbe INDE d.d., Vransko 136, 3305 Vransko. UL RS številka 83/2010, z dne 22.10.2010, stran 2712
Hmezad Kmetijstvo Žalec 25.11.2010 - 09:00 v sejni sobi Hmezad KZ Gotovlje z.o.o., Gotovlje 71, 3310 Žalec. UL RS številka 83/2010, z dne 22.10.2010, stran 2707
NLB 25.11.2010 - 13:00 v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3 v Ljubljani. UL RS številka 83/2010, z dne 22.10.2010, stran 2709
Medvešek Pušnik, finančno poslovanje, v likvidaciji