Društvo MDS

SDH in NLB objavila namero za prodajo delnic NLB

Za ogled tv prispevka oddaje 24 UR z dne 15.10.2018 ob 19.00 uri novinarke Suzane Perman pritisnite TUKAJ ali na sliko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDH in NLB sta objavili namero za prvo javno ponudbo delnic na ljubljanski in londonski borzi. Ponudba se bo nanašala na najmanj 50 odstotkov delnic plus ena delnica in največ na 75 odstotkov minus ena delnica. Prospekt za IPO bo po pričakovanjih objavljen 26. oktobra.

RAJKO STANKOVIĆ (Društvo Mali delničarji Slovenije) izjava za 24 ur POP TV: Spomnimo se izbrisa leta 2013. Tak nakup ta trenutek ni pameten dokler niso rešene stvari na nazaj.

Za ogled TV prispevka iz oddaje Svet na Kanalu A z dne 15.10.2018 ob 18.00 uri novinarke Karmen Lugarič pritisnite TUKAJ ali na sliko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAJKO STANKOVIĆ (Društvo MDS) izjava za oddajo Svet na Kanalu A: V našem društvu so mnenja, da tak nakup ta trenutek ni pameten, dokler niso rešene stvari za nazaj. Spomnimo se izbrisa leta 2013, v katerem so tako mali delničarji kot obvezničarji NLB, ostali brez svojih vložkov. Učinkovita pravna sredstva tudi 5 let po izbrisu niso na voljo.

Slovenski državni holding (SDH) in državna Nova ljubljanska banka sta objavili namero za prvo javno ponudbo delnic (IPO) na ljubljanski in londonski borzi.

Najprej bodo malim vlagateljem v Sloveniji v nakup ponudili deset odstotkov delnic NLB, nato pa 90 odstotkov delnic institucionalnim vlagateljem. Prodajalec bo na koncu delnice prerazporedil iz institucionalne tranše v tranšo za male vlagatelje ali obratno, odvisno od količine vpisov v posamezni tranši. 

Društvo MDS pozdravlja prvo odločitev sodišča glede podrejenih obveznic

Po današnjem poročanju časopisa Delo, je celjsko sodišče sprejelo prvo odločitev v primeru nekdanjih imetnikov podrejenih obveznic. Slednje je odločilo, da mora Abanka (kot pravna naslednica Banke Celje) kupcem podrejenih obveznic Banke Celje vrniti vplačani znesek skupaj z obrestmi. Čeprav sodba še ni pravnomočna, ta predstavlja prvo odločitev sodišča, ki vsebinsko naslavlja izbrise v slovenskih bankah. V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) pozdravljamo korak sodišča in upamo, da bodo slednjemu sledila tudi ostala sodišča.

 

Ljubljana, 29. september 2018


 

Za ogled prispevka iz oddaje Dnevnik na RTV Slovenija 1 z dne 29.09.2018 kliknite na sliko ali tukaj.

Poziv Vladi, Državnemu zboru in Banki Slovenije

Ob tem Društvo MDS poziva Vlado in Državni zbor, da nemudoma izpolnita zahtevo Ustavnega sodišča glede učinkovitega pravnega varstva, Banko Slovenije pa pozivamo, da nemudoma izroči vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izbrise, kar izhaja tudi iz odločbe Ustavnega sodišča. Nadalje pozivamo Banko Slovenije, da preneha preprečevati Računskemu sodišču, da le to neodvisno pregleda delovanje Banke Slovenije, saj je več kot jasno, da Banka Slovenije v času izbrisov ni bila del enotnega sistema ECB na katerega se vsi vseskozi sklicujejo in s tem zavajajo slovensko javnost. 

Še vedno pa v Društvu MDS menimo, da bi lahko sklenili poravnalno shemo, s katero nebi obremenjevali sodišč. Na ta način bi lahko učinkovito (in precej ceneje) zaključili sramoten izbris delničarjev in obvezničarjev.

Skupščina delničarjev Gorenja

DEJAN LADIKA (voditelj): V Velenju so se delničarji Gorenja še zadnjič sestali na javni skupščini. Po junijskem prevzemi kitajskega Hisensa in današnji iztisnitvi malih delničarjev Gorenje ne bo več javna družba. Prav tako delnice ne bodo več kotirale na Ljubljanski borzi. Med načrti Kitajcev je prva tovarna televizorjev v Velenju in z njo 400 novih delovnih mest.

MARKO ŠTOR (novinar): Današnja skupščina delničarjev je bila za Gorenje le še formalnost. Skladno z zakonom bodo Kitajci malim delničarjem, ki niso sprejeli prevzemne ponudbe nakazali 12 evrov na delnico, torej toliko kot je znašala prevzemna cena.

RAJKO STANKOVIĆ (predsednik Društva Mali delničarji Slovenije): To so bili predvsem delničarji, ki imajo manjše število delnic in so počakali, da bodo imeli čim manjše stroške.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za ogled TV prispevka pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Medij: TV Slovenija 1 (Dnevnik), Datum in ura: Ponedeljek, 17. september 2018 ob 19.16 Avtor: Marko Štor  Voditelj: Dejan Ladika

Za ogled vseh sprejetih sklepov skupščine delničarjev Gorenja z dne 17. 09. 2018 pritisnite TUKAJ.

Bodoča vlada pozabila na bančne razlaščence

Medij: Delo  Avtorji: Karel Lipnik, Maja Grgič Teme:  mali delničarji Datum: Sobota, 8. september 2018 Stran: 14 Foto: Voranc Vogel/Delo

Prva naloga Reševanje vprašanja izbrisov in morebitnih odškodnin bo odvisno tudi od novega guvernerja Banke Slovenije

Ljubljana - Čeprav je od razlastitve bančnih vlagateljev minilo že pet let, z zakonom, ki naj bi jim zagotovil pravno varstvo pa se zamuja že poldrugo leto, tega cilja v koalicijski pogodbi ni. Tudi zanimanje poslancev za to v zaslišanjih ministrskih kandidatov je bilo majhno, pospešek temu pa bi vendarle lahko dala izvolitev novega guvernerja Banke Slovenije.

Jeseni bo minilo dve leti, odkar je ustavno sodišče presodilo, da je bila razlastitev delničarjev bank in imetnikov podrejenih obveznic skladna z ustavo, da pa prizadeti vlagatelji niso imeli možnosti učinkovitega pravnega sredstva in dostopa do dokumentov, ki so bili podlaga za izbris. Zakonodajalcu je zato naložil, da v pol leta razlaščencem omogoči vložitev odškodninskih tožb na tem področju ter tudi dostop do cenitev in drugih dokumentov. A zakon, ki bi jim to omogočil, še vedno ni sprejet in tudi še ni jasno, kdaj bo.

Nova koalicija sprejetja zakona, ki bi omogočil začetek razpletanja za 960 milijonov evrov vrednih razlastitev bančnih vlagateljev (delničarji in obvezničarji), ni zapisala kot svojega ključnega cilja.

Kandidat za finančnega ministra Andrej Bertoncelj pa je na zaslišanju dejal, da se bodo potrudili, da zadeva čim prej zagleda luč sveta. A glede na to, da s predlogom zakona, ki ga je pripravila prejšnja vlada, niso bili zadovoljni ne poslanci ne razlaščenci, je mogoče pričakovati, da ga bo treba nekoliko spremeniti, kar zahteva čas, zato je vprašanje, ali bo sprejet še letos.

Kaj bo storil novi guverner?

Domnevno oškodovanim vlagateljem bi lahko pri tem pomagala tudi že izvedena zamenjava članov sveta Banke Slovenije, ki so sodelovali pri razlastitvah, in imenovanje novega guvernerja centralne banke po odhodu Boštjana Jazbeca. Nekateri kandidati so javno že izjavili, da nimajo zadržkov do revizije bančne sanacije. Vsi viceguvernerji, ki so bili vpleteni v sanacijo bank, niso dobili politične podpore za ponovno izvolitev, in pričakovati je, da bo tako tudi pri novem guvernerju.

Razlaščeni imetnik podrejenih obveznic Tadej Kotnik ni presenečen, da zakona o pravnem varstvu lastnikov kvalificiranih obveznosti bank ni med prioritetami bodoče vlade. Pravi, da gre večinoma za kontinuiteto članov prejšnjih vlad, zato jim ni v interesu, da bi se to vprašanje raziskalo in rešilo. Kotnik tako nima upanja, da bita zakon lahko dobili še letos. 

Mali delničarji za poravnavo

Bolj optimističen je predsednik Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) Rajko Stanković. Ta je sicer razočaran, da temu vprašanju bodoče vladajoče stranke niso namenile niti pasusa v koalicijski pogodbi, a upa, da se bo bodoča vlada lotila tega vprašanja. Pri tem računa na spremembe v vodstvu Banke Slovenije, saj tam, kot pravi, »ni več nikogar, ki bi to zaviral«. V Društvu MDS se sicer še vedno zavzemajo za rešitev s poravnavo, z izdajo državnih obveznic, kar so predlagali že pred volitvami in nameravajo to strankam poslati tudi po imenovanju vlade.

Vprašanja in odgovori o obdavčitvi kapitala

Medij: Delo  Avtorji: Karel Lipnik, (N. G.), (B. K.) Teme:  mali delničarji Datum: Sreda, 31. avgust 2018 Stran: 3

 

Davki Z napovedanim ukrepom iz koalicijske pogodbe bi več plačevali vsi, ki bodo prejemali obresti in dividende

 

Ljubljana - Podjetnik Igor Akrapovič si je iz svoje družbe Akrapovič izplačal 32 milijonov evrov zadržanega bilančnega dobička zaradi »negotovosti glede prihodnje davčne obravnave rezultatov poslovanja družbe«. Namesto investiranju in zaposlovanju v Sloveniji bodo denar vlagali v »predvidljivejših poslovnih okoljih«. Koalicijska pogodba prihodnje vlade predvideva, da bodo osebne prihodke iz kapitala in rent vključili v osnovo za odmero dohodnine. Pojasnjujemo, kako bi vas ta ukrep prizadel.

 

Kaj so osebni prihodki iz kapitala in rent?

Za dohodek iz kapitala se štejejo prejete dividende, obresti ter dobički, ustvarjeni z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in nepremičnin. V zakonu o dohodnini sta navedeni dve vrsti rent, in sicer pokojninske rente in vseživljenjske mesečne rente, ki jih posamezniki prejemajo po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991. Glede na odzive v javnosti lahko zgolj špekuliramo, da pod terminom rente, koalicijska pogodba predvideva dohodke od oddajanja premoženja v najem.

 

Kakšna so sedanja pravila?

Dohodki iz kapitala se ne prištevajo k osnovi za dohodnino. So pa obdavčeni. Dividende so obdavčene s 25-odstotno davčno stopnjo. Davek odvede že izplačevalec obresti oziroma borzno posredniška družba.

Dohodnina za obresti znaša 25 odstotkov, pri čemer pa nekatere vrste niso obdavčene, med njimi obresti za vloge na vpogled. Prav tako ni obdavčenih prvih tisoč evrov obresti na depozite pri bankah in hranilnicah v EU. Dobički, ustvarjeni z odsvojitvijo vrednostnih papirjev, so obdavčeni s 25-odstotno davčno stopnjo, če je od nakupa do prodaje minilo manj kot pet let. Po petih letih se davčna stopnja dohodnine zniža na 15 odstotkov, po desetih letih na deset odstotkov in po 15 letih na pet odstotkov. Dohodnine se ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala po dvajsetih letih imetništva. Obstaja sicer še veliko izjem.

Za ogled celotnega članka pritisni TUKAJ.

Koga bi ta ukrep prizadel?

Če se bo zakonodajalec zgledoval po preteklih izkušnjah, bo sprememba prizadela vse, ki bodo vrednostne papirje kupovali po spremembi zakonodaje. Poleg tega pa tudi vse, ki bodo prejemali obresti in dividende. Ker zakonodaja ne dovoljuje retroaktivnih posegov, bi ponovna vključitev dohodkov iz kapitala v osnovo za dohodnino lahko vključila le dohodke, ustvarjene po spremembi zakonodaje. Dohodki iz kapitala so nekoč sicer že bili vključeni v dohodnino. Vendar je takratna zakonodaja v obdavčitev vključila le dobičke, ustvarjene s prodajo vrednostih papirjev, ki so bili kupljeni po sprejetju zakonodaje.

 

Kaj ukrep pomeni za izračun dohodnine?

Močno se bo zapletlo tudi pobiranje davka od dividend. Stopnja dohodnine je zdaj pavšalna in ne upošteva stroškov, ki jih borznoposredniške družbe zaračunavajo za izplačilo. Če bo vlada dividende vključila v izračun dohodnine, bo morala vključiti tudi administrativ ne stroške, ki jih utrpijo zavezanci.

To pa izračun močno zaplete. Posredno bodo prizadeti vsi državljani. Ker bodo v izračun dohodnine spet vključeni vsi dohodki, bo verjetno moral vsak posameznik sam oddajati napoved za dohodnino.

 

Kaj bi to prineslo v državni proračun?

Dobiček ostaja nerazporejen

Medij: Gorenjski glas  Avtorji: Maja Bertoncelj  Teme:  mali delničarji Datum: Torek, 28. avgust 2018 Stran: 7

Bilančni dobiček družbe Goričane za preteklo leto v višini nekaj več kot pet milijonov evrov ostaja nerazporejen. Nasprotni predlog, da bi njegov del šel za dividende, ni bil sprejet.

Goričane - Minulo sredo je potekala skupščina družbe Goričane, tovarne papirja Medvode, na kateri je bilo zastopanega 98,67 odstotka kapitala, sprejeti pa so bili vsi predlagani sklepi uprave.

Prisotni oziroma zastopani delničarji so se seznanili tudi z letnim poročilom družbe za leto 2017. Čisti poslovni izid družbe je konec leta 2017 znašal 2,947 mi' lijona evrov in je za skoraj sto odstotkov višji od čistega poslovnega izida konec leta 2016 (1,49 milijona evrov). Družba je lani ustvarila 67,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, njena sredstva so konec leta 2017 znašala 74,8 milijona evrov, knjigovodska vrednost delnice pa je zrasla na 59,50 evra. Bilančni dobiček za leto 2017 znaša 5.167.108 evrov.

Predlog uprave družbe je bil, da ta ostane nerazporejen, medtem ko se je nasprotni predlog malega delničarja Tomaža Hrovata glasil, da se bilančni dobiček nameni za dividende (v višini 948.662 evrov) in za prenos v naslednje leto (4.218.446 evrov). Predlagal je dividendo v višini 2,12 evra na delnico. »Družba že več let ne izplačuje dividend, zato kot delničar ocenjujem, da njen finančni položaj omogoča izplačilo dividende. Menim, da izplačilo dela dobička v ničemer ne bi ogrozilo poslovanja družbe,« je Hrovat obrazložil svoj nasprotni predlog, ki ga je podal v sodelovanju z Društvom Malih delničarjev Slovenije.

Hrvati bi skozi zadnja vrata vstopili v slovensko energetiko

Medij: SIOL Avtorja: Primož Cirman, Tomaž Modic Tema: mali delničarji, Datum: Pet, 24. avg.. 2018 Objava: 12.30 Link do objave: TUKAJ

Hrvatska elektroprivreda pod vodstvom Franeta Barbarića se zanima za vstop v lastništvo slovenskih elektrodistributerjev. 

Hrvaška energetika želi vstopiti v lastništvo slovenskih podjetij za distribucijo električne energije, ki so za državo strateškega pomena.

Hrvaški državni energetski velikan Hrvatska elektroprivreda (HEP) se zanima za lastniški vstop v pet slovenskih podjetij za distribucijo električne energije: Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Primorska in Elektro Gorenjska.

Foto: STAInformacijo nam je danes potrdilo več virov. HEP želi delnice kupovati od manjšinskih delničarjev teh podjetij, ki so se prvič v zgodovini povezali v prodajne konzorcije.

Ti bodo že predvidoma v naslednjem tednu objavili vabilo (teaser v angl.) za prodajo manjšinskih paketov delnic teh podjetij. Naprodaj bo najmanj deset odstotkov Elektra Ljubljana in Elektra Maribor, v preostalih podjetij pa za zdaj nekaj več kot pet odstotkov delnic, a bi se lahko ta delež v prihodnjih tednih še povečal.

Pohod HEP po Sloveniji

Večinski delničar vseh petih elektro podjetij je država, ki ima v lasti 80 odstotkov delnic. Konzorciji malih delničarjev bodo deleže prodajali po načelu zbiranja nezavezujočih ponudb.

HEP je leta 2016 s Slovenskimi železnicami podpisal pogodbo za dobavo električne energije do konca leta 2019 v vrednosti 26,5 milijona evrov. Foto: Slovenske železniceHEP, ki trži hrvaško polovico električne energije iz jedrske elektrarne Krško, je sicer že dodobra prodrl na slovenski trg. V zadnjih letih je pridobil nekaj velikih, tudi državnih odjemalcev, med drugim Mestno občino Ljubljana, Luko Koper in Slovenske železnice. V HEP so se pred leti zanimali tudi za nakup polovičnega deleža v trgovcu z električno energijo Gen-I.

Njihovo ljubljansko podjetje HEP Energija, ki ima dva zaposlena, je v lanskem letu ustvarilo nekaj več kot 34 milijonov evrov prihodkov in minimalni dobiček.

Mladinska knjiga Založba - delničarji brez dividend za 2017, imenovan nov član Nadzornega sveta

Delničarji Mladinske knjige Založba, d.d. so se na današnji skupščini seznanili z letnim poročilom za leto 2017 ter podelili razrešnico Upravi ter Nadzornemu svetu (NS). Skupščina je potrdila osnovni predlog Uprave in NS, da se ves bilančni dobiček za leto 2017 ne deli ter prenese v naslednje poslovno leto. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala delničarje - lastnike 55.000 delnic oziroma 4,5% celotnega kapitala oz 5,78 % prisotnega kapitala na skupščini.

 

Ljubljana, 23. avgust 2018


 

Poslovanje MKZ v letu 2017 slabše kot leto poprej, prihodki Skupine MK upadajo iz leta v leto 

Doseženi konsolidirani čisti prihodki družbe od prodaje v višini 71.128.876 EUR so bili glede na leto 2016 nižji za 3 %, glede na plan pa za 5 %. Nižji prihodki v primerjavi z letom 2016 so posledica krčenja direktnih prodajnih poti, ki je bilo večje od načrtovanega. Delež čistih prihodkov od prodaje, ki jih je Skupina MK dosegla na trgih Jugovzhodne Evrope, se je znižal s 13,3 % v letu 2016 na 12,7 % v letu 2017. 

Družba je leto 2017 zaključila z izgubo iz poslovanja v višini 259.799 EUR in čistim bilančnim dobičkom v višini 54.043 EUR.

Skupina MK je leto 2017 zaključila s konsolidirano izgubo iz poslovanja v višini 212.386 EUR ter čisto izgubo v višini 378.297 EUR. Dosežena čista izguba je bila za 61 % nižja kot v letu 2016, plan pa ni bil dosežen. V letu 2017 je Skupina ustvarila negativen denarni tok zaradi 3 milijonov EUR  vrednih naložb v računalniško programsko opremo ter tiskarske stroje. Zaradi negativnega toka so povečali tako kratkoročne kot dolgoročne finančne obveznosti. Dolgoročnih posojil so imeli konec prejšnjega leta 4,5 milijona EUR (zavarovana z menicami in hipotekami na nepremičninah), kar je 11 odstotkov več kot leta 2016, kratkoročna posojila so lani povečali za 1,3 milijona evrov in jih imajo za slabe 3 milijone EUR. 

Po besedah Uprave, glede na trende na trgu in dolgoročne spremembe nakupnih navad potrošnikov, povezane z novimi atraktivnimi načini preživljanja prostega časa in novimi tehnologijami, v celotni Skupini za izkoriščanje novih (predvsem tržnih) priložnosti potekajo razvojno-marketinški projekti, njihovi učinki pa se bodo kazali postopno v daljšem časovnem obdobju in za zdaj še ne nadomeščajo dovolj izpadov klasične prodaje. Pospešujejo se tudi aktivnosti za doseganje začrtanega obsega poslovnih aktivnosti. Prenovljeni poslovni model podjetja naj bi po določenem krajšem prehodnem obdobju spet omogočal dolgoročno vzdržno poslovanje založbe in Skupine v bistveno spremenjenih poslovnih in tržnih razmerah. S tem v zvezi za zdaj ostaja še vedno odprto tudi strateško lastništvo založbe in Skupine.

 

Polemično o delu Nadzornega sveta in Uprave, na koncu le podeljena razrešnica

Ob obravnavi poslovnih rezultatov ter predstavitvi Letnega poročila za 2017, spričo upadanja prihodkov družbe in Skupine, nedoseganja poslovnih načrtov ter izgube, se je na skupščini v okviru nasprotnega predloga malega delničarja Marka Potočnika razvila polemična razprava o odgovornosti in delu dosedanje Uprave in NS, ki je podal nasprotni predlog o nepodelitvi razrešnice organom vodenja in upravljanja. Kot je argumentiral svoj nasprotni predlog, poslovni rezultati zadnjih let niso zadovoljivi in so zaskrbljujoči. Delo nadzornika je odgovornost do družbe, lastnikov, zaposlenih in ne privilegij. Delničarjem se iz leta v leto ob negativnem poslovanju niža vrednost kapitala, ne da bi za razliko od organov, ki vodijo in upravljajo družbo prejeli nagrado.

Kljub polemičnim tonom so delničarji podelili razrešnico Upravi in NS za leto 2017 in sicer je ZA glasovalo 73 % prisotnih delničarjev.

 

Bilančni dobiček le 54.043 EUR – delničarji ostali brez dividend za leto 2017 

Družba je leto 2017 zaključila z izgubo iz poslovanja v višini 259.799 EUR in čistim bilančnim dobičkom v višini 54.043 EUR. Delničarji so podprli osnovni predlog Uprave in NS, da se bilančni dobiček za leto 2017 ne deli in prenese v naslednje poslovno leto.

 

Imenovan revizor za 2018

Za revizorja za leto 2018 so delničarji potrdili revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o.

 

Imenovan član NS iz DUTB

Delničarji so za novega člana NS na predlog DUTB imenovali g. Andreja Božiča, nekdanjega direktorja Steklarne Hrastnik. 

Goričane - bilančni dobiček čez 5 milijonov EUR nerazdeljen

Delničarji družbe Goričane, d.d. so se na današnji skupščini seznanili z letnim poročilom za leto 2017 ter podelili razrešnico Upravi ter Nadzornemu svetu (NS). Skupščina je potrdila osnovni predlog Uprave in NS, da se bilančni dobiček za leto 2017 v višini ne deli ter prenese v naslednje poslovno leto. Društvo MDS prvič organizirano na skupščini delničarjev - pooblaščenec Društva MDS je zastopal delničarje - lastnike 1,28 % celotnega kapitala.

 

Ljubljana in Goričane 22. avgust 2018


 

Poslovanje družbe Goričane d.d. v letu 2017 rekordno - delničarji ostajajo brez dividend 

Družba je v letu 2017 ustvarila 67,5 milijonov EUR prihodkov o prodaje, kosmati poslovni izid pa je znašal 70,4 milijone EUR, kar je 5,6% več, kot leta 2016. Sredstva družbe so konec leta 2017 znašala 74,8 milijonov EUR, knjigovodska vrednost delnice pa je zrasla na 59,50 EUR (konec leta 2016 je znašala 52,80 EUR). 

Čisti poslovni izid družbe je konec leta 2017 znašal 2,947 milijonov EUR in je višji skoraj za 100% od čistega poslovnega izida konec leta 2016 (1,49 milijona EUR).

Ob razpravi po predstavitvi Letnega poročila za 2017 je pooblaščenec Društva MDS na skupščini podal pisna vprašanja v zvezi z določenimi podatki o poslovanju družbe, navedenimi v Letnem poročilu (v zvezi s podanim mnenjem s pridržkom pooblaščenega revizorja, odprtih sodnih postopkih, poslovanju na tujih trgih, okoljskih vprašanjih itn). Glede nekaterih vprašanj je predsednik Uprave g. Stegu odgovoril, da so določeni odgovori že objavljeni na spletni strani družbe, na druga vprašanja pa bo Uprava pisno odgovorila v 30 dneh

V okviru razprave o uporabi bilančnega dobička je ob osnovnem predlogu Uprave in NS o nedelitvi bilančnega dobička, ki ga po besedah predsednika Uprave g. Steguja do konca leta 2022 družba ne sme deliti zaradi sklenjenega dogovora o finančnem prestrukturiranju (MRA) z bankami upnicami in DUTB, sta bila predstavljena tudi dva nasprotna predloga malih delničarjev, o dividendi v znesku 2,20 EUR bruto na delnico ter predlog VZMD o dividendi v višini 7,00 EUR bruto na delnico. Po predlogu malega delničarja, ki ga je zastopalo Društvo MDS, delitev dividende v višini 2,20 EUR bruto na delnico ne bi ogrozil dogovora z bankami upnicami, saj po eni strani predvideva delitev le manjšega dela prenesenega dobička, ki ga delničarji družbe leta poprej sploh niso delili, prav tako pa ne bi bila ogrožena prihodnost in poslovanje družbe v prihodnosti. Na drugi strani – spričo stroškov vodenja trgovalnih računov in izplačil dividend – bi tudi mali delničarji (ki so lastniki le še 3% celotnega kapitala) z delitvijo dividende v navedenem znesku imeli vsaj nekaj koristi od vloženega kapitala v družbi Goričane d.d.

Delničarji KD Group podprli prodajo Adriatic Slovenice družbi Generali CEE Holding

Zaključek prodaje Adriatic Slovenice in KD Skladov predvidoma konec leta 2018

Na današnji skupščini KD Group je pogodbo o prodaji delnic Adriatic Slovenice in KD Skladov pod določenimi pogoji z družbo Generali CEE Holding, ki je del italijanske Generali Group, sklenil 23. maja 2018. Za delnico bo ta plačal 4,1729 evra, s čimer bo kupnina znašala 245 milijonov evrov. Prodaji Adriatic Slovenice in KD Skladov, ki so v njeni lasti, so zeleno luč prižgali vsi prisotni delničarji.

 

Ljubljana, 12.07.2018


 

Upravni odbor z razrešnico in pooblastilom za odkup lastnih delnic ter umik delnic

Delničarji KD Group so vodstvu za lani podelili razrešnico ter upravnemu odboru družbe podelili pooblastilo, da lahko v naslednjih 36 mesecih kupuje lastne delnice, ki jih lahko po svoji presoji umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. 

 

Kupnina 2,5 kratnik knjigovodske vrednosti

Generalni direktor Aljoša Tomaž je povedal da kupnina predstavlja najboljšo prodajno ponudbo doslej, saj preedstavlja kar 2,5-kratnik knjigovodske vrednosti. Za zaključek prodaje morajo pridobiti soglasja regulatorjev ter izvesti prenos nekaterih nepremičnin, obveznic in delnic ter poplačilo dolga do Adriatic Slovenice iz naslova posojilnih pogodb.

Generali bo s prevzemom Adriatic Slovenice postal druga največja zavarovalna družba v državi. Generali CEE je holdinška družba, ki je lastnica Generali zavarovalnice iz Ljubljane, pete največje zavarovalnice v državi.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.