Društvo MDS na ATVP podalo prijavo zaradi tržne manipulacije v primeru Save in Istrabenza zoper DUTB in obe Ministrstvi – DUTB na svoji spletni strani spreminja sporočila za javnost?!

NatisniNatisni

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je dne 02.06.2015 na ATVP podalo prijavo zaradi domnevne tržne manipulacije, ki so se je poslužili na DUTB dne 29.05.2015, posredno pa so enake informacije potrjevali na Ministrstvu za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Društvo MDS je sicer na zadnji skupščini Save dne 28.04.2015 zastopalo 34,31 % vseh glasovalnih pravic. Skladno s 3. Odstavkom 374. člena ZTFI med tržno manipulacijo sodi »razširjanje informacije, ki daje ali je verjetno, da lahko daje napačen ali zavajajoč znak glede finančnega instrumenta, vključno z razširjanjem govoric in napačnih ali zavajajočih novic, prek medijev, vključno s svetovnim spletom ali kakor koli drugače, če oseba, ki razširja informacijo ve ali bi morala vedeti, da je informacija napačna ali zavajajoča.« Tako DUTB kot Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so v petek, 29.05.2015 razširjali informacijo, da je DUTB prevzela nepremičnine večjih slovenskih upravljavcev hotelov, med drugimi tudi hotele Sava Turizem, Sava Turizem TMC, Istrabenz Turizem, Hoteli Bernardin itd., v ponedeljek, 01.06.2015 pa se je izkazalo, da je DUTB prevzel zgolj delnice Save Turizem in še zoper te je že bilo podano obvestilo, da naj bi zaplemba delnic bila nezakonita in v nasprotju z ZUKS-a ter načrtom finančnega prestrukturiranja, ki so ga na DUTB potrdili 28. aprila 2015 (razvidno iz spiska procesnih dejanj za Savo, d.d.).

Ljubljana, 03. junij 2015


 

Ali se odgovornim na DUTB in Ministrstvih obetajo zaporne kazni?

Za zlorabo trga finančnih instrumentov je po 239. členu Kazenskega zakonika zagrožena zaporna kazen do treh let oziroma do pet let, glede na to, da je prišlo do povzročitve velike premoženjske škode. Prav tako je skladno s 566. členom ZTFI predvidena denarna globa za pravno osebo v znesku od 25.000 do 500.000 EUR in kar je najbolj hecno, bo napako DUTB in Ministrstev plačevala država oziroma davkoplačevalci?!

Morebitni ugotovljeni tržni manipulaciji bodo nedvomno sledili tudi visoki odškodninski zahtevki, ki bodo zopet padli na pleča države oziroma državljank in državljanov.

Da ravnanja DUTB niso tako "brezmadežna" pa je razbrati tudi iz sporočila za javnost s strani KAD, kjer navajajo, da proučujejo morebitno spornost ravnanj DUTB.

 

DUTB prilagaja tudi svoja lastna sporočila za javnost

V Društvo MDS smo na današnji dan (03.06.2015) celo uspeli ugotoviti, da DUTB prilagaja svoja lastna sporočila za medije. Spremenjena izjava DUTB je dostopna na sledeči povezavi, med tem ko je izvirna izjava dostopna tukaj. Dodatno prilagamo še spojeno izjavo iz katerih so razvidne spremembe besedila izjave.

O slednji zadevi bo Društvo MDS dopolnilo tudi svojo prijavo na ATVP.

 

Poziv predsedniku Vlade RS, dr. Miro Cerarju

Glede na vse navedeno in ob dejstvu, da bo Vlada problematiko najverjetneje obravnala na jutrišnji seji Vlade, pričakujemo, da se v izjavi za javnost tudi opredeli do postopkov in dejanj DUTB ter Ministrov za finance in gospodarstvo.

 

Manipulacije DUTB in Ministrstev

Iz sporočila na Seo-netu št. INI-460/15 izhaja, da naj bi DUTB prevzela nepremičnine večjih slovenskih upravljavcev hotelov, konkretno:

»Gre za 41 hotelov s spremljevalnimi kapacitetami, povezanimi z družbami Sava Turizem in Sava Turizem TMC, Istabenz Turizem, Hoteli Bernardin, NFD holding, Hotel Marita, MPM Engeneering, Thermana, Mestna vrata, RG Hauptman in Športni center Pohorje.«

Prav tako je iz sporočila moč razbrati sledeče: »Ministrstvi za finance in gospodarstvo sta seznanjeni z vsemi podrobnostmi načrta in ukrepov DUTB. DUTB je prepričana, da je iskanje sinergij, ki jih omogoča večji portfelj sredstev, koristno in skladno s cilji državne klasifikacije sredstev.« čeprav ni pojasnjena pravna podlaga seznanjanja obeh ministrstev.

Tako družbi Istrabenz kakor Sava sta uvrščeni v standardno kotacijo Ljubljanske borze. Prav tako velja izpostaviti, da so tudi družbe Sava Turizem, Istrabenz Turizem, Hotelu Bernardin itd. prav tako delniške družbe, za katere enako veljajo določila ZTFI. Zaradi slednjih dejstev je objava DUTB z oznako INI-460/15 še toliko bolj relevantna, saj ima neposreden vpliv na vsaj dva vrednostna papirja, s katerima se trguje na organiziranem trgu (delnice z oznako ITBG in SAVA). Dokaz za slednje je npr. vrednost delnice Istrabenza, ki je dan pred objavo sporočila DUTB (28.05.2015) znašala 0,62 EUR za 1 lot, prvi naslednji trgovalni dan po objavi sporočila (01.06.2015) pa je moč zabeležiti padec vrednosti na 0,44 EUR za 1 lot, kar predstavlja 30 % padec vrednosti.

Na isti dan sta družbi Istrabenz in Sava objavili tudi svoji sporočili preko Seo-neta, številki objav INI-459/15 ter INI-463/15, ki so si v posameznih delih nasprotujoči, dalje pa je družba Istrabenz dne 01.06.2015 objavila še sporočilo INI-465/15, ki zopet negira prvotno sporočilo DUTB.

Dne 02.06.2015 je v medijih bilo moč zaslediti kar nekaj poročanj na omenjeno temo, med drugim tudi na spletni strani časopisa Dnevnik, kjer novinarja Primož Cirman in Suzana Rankov v članku z naslovom »DUTB pri načrtu zasega Istrabenzovih hotelov delala račun brez krčmarja«. Iz omenjenega pisanja izhaja tudi citat DUTB in sicer: »V primeru Istrabenza svojih terjatev nismo konvertirali v lastniški delež ali v drugo premoženje družbe,« kar je v čistem nasprotju s prvotnim sporočilom DUTB z oznako INI-460/15, v katerem je jasno zapisano, da so prevzeli nepremičnine večjih slovenskih upravljavcev hotelov, med drugimi tudi hotele Sava Turizem, Sava Turizem TMC, Istrabenz Turizem, Hoteli Bernardin itd.

3. odstavek 374. člena ZTFI jasno navaja, da pod tržno manipulacijo sodi:

»razširjanje informacije, ki daje ali je verjetno, da lahko daje napačen ali zavajajoč znak glede finančnega instrumenta, vključno z razširjanjem govoric in napačnih ali zavajajočih novic, prek medijev, vključno s svetovnim spletom ali kakor koli drugače, če oseba, ki razširja informacijo ve ali bi morala vedeti, da je informacija napačna ali zavajajoča.«

Iz zgoraj navedenega zelo jasno izhaja, da je DUTB dne 29.05.2015 širila lažne informacije, ki jih je z dnem 02.06.2015 potem celo sama zanikala za časopisno hišo Dnevnik, s tem pa je posledično vplivala na položaj finančnih instrumentov (delnic) družb Sava (SAVA) in Istrabenz (ITBG) ter posredno tudi finančnih instrumentov (delnic) družb Sava Turizem (SHBR), Istrabenz Turizem (HRPG), Hoteli Barnardin (HBPN), Thermana (ZDLR) itd.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.