3. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 28. nov.. 2016 Stran: 6

Bralka je lastnica 11 delnic z oznako ITBG, redne delnice, izdajatelj Istrabenz in 20 delnic z oznako KSFR, redne delnice, izdajatelj KS Naložbe. Gre za delnice, kijih še ima na izpisu stanja KDD na dan 5. 9. 2016. Informacij o delnicah pri izdajatelju ni dobila. V borzni hiši pa so ji svetovali, naj delnice prenese na račun za opustitev. Kaj naj stori? 

Delnica Istrabenza (ITBG) je, kot pravijo na Društvu malih delničarjev Slovenije (MDS), teoretično vredna 0,025 evra, delnica KSFR pa na borzi kotira po 0,50 evra. Skupna vrednost obeh delnic torej znaša dobrih 12 evrov, kar v nobenem primeru ne bi pokrilo stroškov prodaje teh delnic. Zato je opustitev delnic najbolj smiselna rešitev in tudi edina, ki je brezplačna, če opustitev uredi na sedežu KDD v Ljubljani. 

Hči bralke Dnevnika je med drugim lastnica 4 delnic z oznako ALBG. Gre za redne delnice družbe Alpinum. Zanima jo, katera rešitev je najboljša?

Strokovnjaki MDS odgovarjajo, da je odločitev v zvezi z omenjenimi delnicami nekoliko problematična. Na eni strani družba ne deli dividend in z vidika poslovanja ne ustvarja visoke dodane vrednosti. Lani je namreč družba ustvarila manj kot 100.000 evrov prihodkov. Na drugi strani je knjigovodska vrednost delnice izredno visoka, saj na dan 3L 12. 2015 znaša 92,32 evra. To pomeni, da bi teoretično lahko bil sodni depozit za te delnice plačljiv. V MDS zato težko svetujejo, kaj storiti v tem konkretnem primeru, saj ne poznajo možnosti prodaje teh delnic. Na KDD pa odgovarjajo, da konkretnih predlogov, kaj naj imetnik stori z delnicami, ne morejo dati, saj bi pri tem šlo za investicijsko svetovanje, to pa lahko izvajajo le borzne hiše in banke. 

Bralec sprašuje: Če ostanejo delnice v vrednosti do 100 evrov na sodnem depozitu in jih imetnik delnic tudi po petih letih ne želi dvigniti s sodnega depozita, ali obstaja nevarnost, da se zaračunajo določeni sodni stroški oziroma stroški države? Rad. bi se namreč izognil čakanju na upravni enoti za overovitev podpisa in stroškom v visim najmanj 10 evrov za vse tri družinske člane. 

Če delnice niso uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze in njihova vrednost ne presega 100 evrov, pri čemer tudi zadnji dve leti družba ni delila dobička oziroma dividend, sodni depozit ostaja brezplačen, odgovarjajo na MDS. In dodajajo: če delničar po petih letih delnic ne bo prevzel, bodo te delnice najverjetneje prenesene na demografski sklad oziroma postanejo neposredno last države Pri tem stroški niso predvideni, kar pomeni, da opustitev teh delnic ni potrebna. Navsezadnje se lahko v petih letih za delnice potencialno pojavi tudi možnost prodaje. Na KDD pa odgovarjajo: »Ne glede na to, ali imetnik aktivno sodeluje v postopku položitve ali ne, v vsakem primeru je udeleženec postopka sodne položitve. Sodna taksa, ki po zakonu o sodnih taksah znaša letno 15 odstotkov od vrednosti pologa in največ 410 evrov, ni edini možni strošek v postopku. Zato ni mogoče dati zagotovila, da imetniku v primeru sodne položitve ne bi nastali nikakršni stroški. To zagotovilo je mogoče dati samo v zvezi z opustitvijo vrednostnih papirjev.«

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.