4. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

NatisniNatisni

Medij: Dnevnik (24 ur Ljubljane) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 05. dec.. 2016 Stran: 5

Bralka ima hčer, ki živi v eni izmed držav, kjer ni slovenskega veleposlaništva. Za urejanje njenega premoženja je imela hčerino pooblastilo, ki pa ga v KDD ne najdejo več. Zadnje obvestilo KDD o stanju na registrskem računu je prejela leta 2012. Ker se hči v Slovenijo ne bo vrnila pred poletjem prihodnje leto, jo zanima, kako naj delnice prenese z registrskega na trgovalni račun. 

V takšnih primerih pri MDS svetujejo, naj bodisi hči bodisi njena mama pri slovenskih bankah preveri, ali imajo možnost posredovanja v državi, kjer hči živi. Če ima slovenska banka s partnersko banko ciljne države sklenjeno pogodbo o sodelovanju, bi lahko hči dokumentacijo uredila na sedežu tiste banke. V zvezi z odpiranjem računa pri članu in za to potrebnimi dokumenti ter za morebitno odpiranje računa prek pooblaščenca v KDD svetujejo, da se bralka z vprašanji obrne na izbrano banko ali borzno hišo, članico KDD. Posvetuje naj se tudi o tem, katere podatke, potrebne za odpiranje računa, mora pooblastilo vsebovati. KDD je pošiljala izpise stanja tistim imetnikom, ki so imeli vrednostne papirje na registrskem računu, ki se vodi pri KDD. Če izpisa stanja imetnik ni prejel, to pomeni, da ima bodisi vrednostne papirje že na trgovalnem računu, odprtem pri članu KDD, ah - pa vrednostnih papirjev nima. Da bi se imetnik prepričal, ali ima vrednostne papirje, in če jih ima, kje ima odprt račun, lahko zaprosi KDD za izpis stanja na spletnem naslovu: http://www.kdd.si/imetniki/poslovanje_z_vp/izpis_stanja_na_racunu. 

Bralka je skupaj z nečakinjo podedovala polovico certifikatov, ki so bili v lasti njene pokojne mame. Od KDD ni prejela nobenega obvestila. Kaj naj stori? 

Bralka naj preveri zapis v dednem sklepu, pravijo pri MDS. Delnice morajo biti izrecno zavedene v sklepu o dedovanju, ki ga je izdalo sodišče, in če bralka ni uredila prenosa delnic na svoje ime, mora to še urediti. Za podrobnosti v zvezi s prevzemom delnic v postopku dedovanja bo bralka dobila dodatne informacije v KDD. Tam pa svetujejo: če želi bralka prenesti podedovane delnice z računa pokojne na svoj račun, lahko podrobne informacije o postopku prenosa delnic na podlagi sodnega sklepa o dedovanju preveri na spletni strani KDD http://www.kdd.si/imetniki/poslovanje_z_vp/dedovanje_vp. V KDD še svetujejo, naj preveri, ali je zapustnica v resnici imetnica delnic v centralnem registru. 

Bralec je prejel dopis KDD, da ima 26 delnic Istrabenza. Kolikšna je vrednost teh delnic in kaj naj stori? 

Tečaj delnice je ustavljen pri 0,025 evra. Teoretična vrednost vseh delnic je torej manj kot en evro, zato se lahko delnice opusti, svetujejo pri MDS. 

Bralka je prejela dopis KDD, da je imetnica devetih delnic z oznako KSFR. Zanimajo, kolikšna je vrednost teh delnic in za katere delnice gre. Naj jih proda ali se jim odpove? 

Tečaj delnice znaša 0,50 evra. Skupno so torej delnice vredne 4,50 evra, kar ne pokrije stroškov prodaje, zato pri MDS svetujejo, naj se te delnice opusti oziroma se jim bralka odpove. 

Bralko zanima, kako je z odkupom delnic podjetij v stečaju. Kot nekdanja zaposlena je imela v lasti delnice ABC Trgovine, ki je že leta v stečaju, obvestila KDD pa ni prejela. 

Ko gre družba v stečaj, se delnice izbrišejo, delničarjev pa o tem ne obvešča nihče. Uradno je sicer ta informacija objavljena v sodnem registru in posledično tudi v KDD, formalnega obvestila pa delničar ne dobi. Družba v stečaju torej nima ne delnic ne delničarjev. Ko se stečaj družbe konča, pa ob predpostavki pozitivne stečajne mase pristojno sodišče obvesti nekdanje delničarje, da so upravičeni do razdelitve stečajne mase. Delničar se torej ne prijavlja kot upnik, ampak ima status upnika samodejno, seveda pa je po svojem statusu zadnji v vrsti za poplačilo. 

KDD je pošiljala izpise stanja tistim imetnikom, ki so imeli vrednostne papirje na registrskem računu pri KDD. Če izpisa stanja imetnik ni prejel, to pomeni, da bodisi ima vrednostne papirje že na trgovalnem računu, odprtem pri članu KDD, ali pa vrednostnih papirjev nima. Vrednostne papirje družbe v stečaju KDD sicer izbriše na podlagi naloga stečajnega upravitelja, ki ga prejme že kmalu po začetku stečajnega postopka. Da bi se imetnik prepričal, ali ima vrednostne papirje, in če jih ima, kje ima odprt račun, lahko KDD zaprosi za izpis stanja.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.