Skupščina

TAB tovarna akumulatorskih baterij

Datum skupščine: 
06.11.2018 - 12:00
Naslov: 
v sejni sobi na sedežu družbe Polena 6, Mežica.
Status: 
aktivna
Opombe: 
Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine, sklepanje o uporabi bilančnega dobička in vprašanja in pobude delničarjev. Za izplačilo dividend delničarjem 60,00 EUR bruto na delnico.

HIT LARIX

Datum skupščine: 
08.11.2018 - 13:00
Naslov: 
v sejni sobi na sedežu družbe (Dvorana Vršič), Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora
Status: 
aktivna
Opombe: 
Odpoklic člana upravnega odbora in imenovanje novega člana upravnega odbora.

Gorenje

Datum skupščine: 
17.09.2018 - 11:00
Naslov: 
v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, prenos delnic z oznako GRVG preostalih delničarjev na glavnega delničarja za denarno odpravnino v višini 12 EUR za vsako delnico GRVG, umik delnic GRVG z organiziranega trga, prenehanje mandata trenutnega nadzornega sveta in Imenovanje novih članov nadzornega sveta, imenovanje revizorja za finančno leto 2018; preklic imenovanja revizorja z dne 12. junija 2018.

ARCONT

Datum skupščine: 
18.09.2018 - 10:00
Naslov: 
v sejni sobi na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017/2018, ki je trajalo od 1. aprila 2017 do 31. marca 2018, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2017/2018 in dividendo v višini 3,70 EUR/delnico, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, spremembe statuta, izvolitev članov nadzornega sveta, določitev višine sejnin članom nadzornega sveta, imenovanje revizorja.

Arriva Štajerska

Datum skupščine: 
29.08.2018 - 11:00
Naslov: 
v prostorih družbe v Mariboru, Meljska cesta 97, sejna soba.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Letno poročilo, odločanje o bilančnem dobičku, odločanje o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora, imenovanje revizorja

M1, finančna družba

Datum skupščine: 
29.08.2018 - 12:00
Naslov: 
v prostorih družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Letno poročilo, odločanje o bilančnem dobičku, odločanje o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora, imenovanje revizorja, imenovanje člana nadzornega sveta

Creina, Kranj

Datum skupščine: 
31.08.2018 - 09:00
Naslov: 
V sejni sobi na sedežu družbe Mirka Vadnova 8, 4000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom, podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora, nagrade članom nadzornega sveta, pooblastilo za nakup lastnih delnic.

Lesnina MG OPREMA

Datum skupščine: 
06.08.2018 - 12:00
Naslov: 
v mali sejni sobi v poslovni stavbi Lesnina, Parmova 53, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
imenovanje člana upravnega odbora

GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC

Datum skupščine: 
31.08.2018 - 12:00
Naslov: 
v gostišču MURKO, Francetova 24, Slovenj Gradec.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom, sklepanje o uporabi bilančnega dobička oz. pokrivanju izgube in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, nakup lastnih delnic, imenovanje revizorja.

TRIMO MSS

Datum skupščine: 
31.08.2018 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe Trimo MSS, Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje-
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Letno poročilo, odločanje o bilančnem dobičku, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in NS, izvolitev članov NS, imenovanje revizorja
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.