Skupščina

KEMOFARMACIJA

Datum skupščine: 
27.11.2017 - 12:00
Naslov: 
v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Informacija glede novega člana nadzornega sveta in uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2017, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2018.

UNION HOTELI

Datum skupščine: 
13.11.2017 - 11:00
Naslov: 
v prostorih družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana (Salon vrtnica).
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Spremembe statuta družbe, prejemki članov upravnega odbora in prenehanje mandata članov nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora.

DARS

Datum skupščine: 
11.10.2017 - 15:00
Naslov: 
v sejni sobi uprave v prostorih DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, imenovanje pooblaščenega revizorja za 2017 do 2021, spremembe in dopolnitve statuta in sprejem čistopisa statuta.

Abanka

Datum skupščine: 
11.10.2017 - 08:00
Naslov: 
na sedežu Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Izvolitev dveh članov nadzornega sveta.

POLZELA tovarna nogavic, d.d.

Datum skupščine: 
05.09.2016 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Cvetlična ulica 3, Polzela.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom za 2015, spremembe statuta, odpoklic in imenovanje članov NS, izbor revizorja

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Datum skupščine: 
06.09.2016 - 12:00
Naslov: 
v prostorih družbe MODRA LINIJA HOLDING D.D., na Pristaniški ulici 12,. 6000 Koper.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Iztisnitev oz. prenos delnic manjšinskih lastnikov na glavnega delničarja po 6,00 EUR na delnico, umik delnic z organiziranega trga

VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d.

Datum skupščine: 
02.09.2016 - 10:00
Naslov: 
v pisarni notarja Marka Košaka, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Sprememba članstva v nadzornem svetu družbe.

ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana

Datum skupščine: 
01.09.2016 - 13:00
Naslov: 
v sejni sobi na sedežu družbe ACH, Baragova 7.a, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom za 2015, odločanje o uporabi bilančnega dobička, izbor revizorja

GOSTINSKO PODJETJE VIČ d.d.

Datum skupščine: 
05.09.2016 - 09:00
Naslov: 
na upravi podjetja na Ziherlovi 36 v LjubljanI.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Odločanje o uporabi bilančnega dobička

Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.

Datum skupščine: 
05.09.2016 - 13:00
Naslov: 
v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
seznanitev z odstopom člana NS in izvolitev novega člana NS
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.