Nova KBM

Društvo MDS dopolnilo prijavo ATVP in hkrati podalo ovadbo na Policijo in KPK

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je danes v zadevi Sava in Istrabenz na Agencijo za trg vrednostnih papirjev podalo dopolnitev prijave tržne manipulacije skladno s 566. členom ZTFI zoper DUTB, d.d., Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prav tako smo v Društvu MDS podali naznanitev suma storitve kaznivega dejanja po 239. členu Kazenskega zakonika, zaradi suma zlorabe trga finančnih instrumentov, poleg tega pa je bila prijava posredovana Komisiji za preprečevanje korupcije.

 

Ljubljana, 05. junij 2015


 

DUTB delnice Save Turizem prepisala na DUP1, ki je v 100 % lasti Odvetniške družbe Fatur o.p., d.o.o.?!

Iz javno dostopnih podatkov izhaja, da je delniško družbo DUP1, d.d., ustanovila Odvetniška družba Fatur o.p., d.o.o., ki je na dan 04.06.2015 v delniški knjigi vpisana tudi kot 100 % lastnica vseh 25.000 navadnih delnic (delniška knjiga spodaj). DUTB sicer navaja, da naj bi bila lastnica in ustanoviteljica družbe DUP1, vendar pa podatek ne drži, saj ni niti njena ustanoviteljica niti njena lastnica. Prav tako v Statutu družbe DUP1 ni z niti eno omembo omenjen DUTB. Res pa je, da so člani Nadzornega sveta (NS), Miha Štepec, Tanja Štrukelj in Torbjörn Ingemar Mansson Anders, med tem ko naj bi bil direktor družbe DUP1, Škrubej Janez. Zakaj je lastnica družbe DUP1 zasebna odvetniška pisarna pa ostaja nepojasnjeno dejstvo oziroma DUTB celo zavaja javnost, ko navaja, da je DUP1 v 100 % DUTB.

Zakaj je bilo 29 % delnic Save turizem, d.d., ki morajo sicer v treh dneh biti vrnjeni Savi, o čemer smo že poročali včeraj, bilo prenesenih na DUP1, ki je v 100 % lasti zasebne družbe z omejeno odgovornostjo, ki je zopet v 100 % lasti odvetnika dr. Andreja Faturja?

Da pa je mera polna, odvetnik dr. Andrej Fatur od 15.07.2012 dalje opravlja tudi funkcijo člana NS  Nove KBM, d.d., ki prav tako nastopa kot upnica v obravnavanih družbah, zato se sprašujemo ali ni dr. Fatur v konfliktu interesov, ko enkrat nastopa kot član NS Nove KBM, d.d., drugič pa DUTB nudi svoje usluge?!

 

Dogovarjanje DUTB in finančnega ministrstva o protipravni zaplembi delnic

Iz medijskih objav Dnevnika in Požar reporta je moč zaslediti, da naj bi Ministrstvo za finance že več časa bilo seznanjeno z namero DUTB o zaplembi delnic ter posledično več kot očitnim poskusom zlorabe finančnega trga in postopka prestrukturiranja družb Sava in Istrabenz.

Zaradi navedenih novih dejstev je Društvo MDS danes na Policijo in Komisijo za preprečevanje korupcije podalo naznanitev suma storitve kaznivega dejanja in upamo, da bodo organi hitro sprožili ustrezne preiskave, preden bo prišlo do nadaljnega oškodovanja delničarjev in upnikov Save ter Istrabenza.

 

Poziv predsedniku Vlade dr. Miro Cerarju

Vsi delničarji družbe PIVOVARNA LAŠKO bodo prejeli ponudbo za odkup delnic po 25,56 EUR za delnico

Prodajni konzorcij Pivovarne Laško, d.d. (Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Alpen invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Abanka Vipa, d.d., KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Nova kreditna banka Maribor, d.d., in Zavarovalnica Triglav, d.d., Sklad obrtnikov in podjetnikov, Banka Koper d.d.), je dne 13.04.2015 z družbo Heineken International B.V. podpisal prodajno pogodbo o prodaji 51,11% lastniškega deleža v kapitalu družbe Pivovarna Laško, d.d., po ceni 25,56 EUR za delnico. Plačilo kupnine in prenos delnic na novega lastnika bo izveden po izpolnitvi odložnih pogojev, ki so opredeljeni v prodajni pogodbi in med katere sodi tudi soglasje Javne agencije za varstvo konkurence (AVK).

 

Ljubljana, 29. april 2015


 

Po izpolnitvi odložnih pogojev je pričakovati, da bodo številni mali delničarji prejeli ponudbe za nakup delnic Pivovarne Laško, d.d. (z oznako PILR) s strani različnih borznih hiš in družb. Male delničarje opozarjamo, da bo družba Heineken International B.V., skladno z določili slovenske prevzemne zakonodaje objavila najprej prevzemno namero in nato še prevzemno ponudbo. 

To pomeni, da bodo vsi preostali delničarji prejeli prevzemno ponudbo za odkup njihovih delnic z oznako PILR  po enaki ceni, t.j. po 25,56 EUR za 1 delnico. Pričakovati je, da bosta prevzemna namera in prevzemna ponudba podani v roku 30 do 45 dni od dneva izpolnitve odložnega pogoja – pridobitve soglasja AVK.

Avstrijsko ustavno sodišče presodilo: Izbris podrejencev neustaven ! Kdaj pa bo slovensko?!

Medij: POP TV Avtorji: Kunaver Nika Teme: Društvo MDS, mali delničarji Rubrika / Oddaja: 24 ur Datum: 29. 07. 2015 Termin: 19:13 Trajanje:

 

EDI PUCER (voditelj): Razlastitev imetnikov podrejenih obveznic koroške Hypo banke je protiustavna, ker krši ustavno pravico do lastnine, je sinoči odločilo avstrijsko ustavno sodišče. Pri nas pa podrejenci in delničarji še vedno nestrpno čakajo na odločitev slovenskega ustavnega sodišča. Ker se bojijo, da odločitve še nekaj časa ne bo, že napovedujejo odškodninske tožbe, saj se bo konec leta iztekel zastaralni rok. Tožbe naj bi bile skupaj težke več kot 600 milijonov evrov. 

NIKA KUNAVER (novinarka): Odločitev Avstrije je pomembna za nas. Svoje podrejence so namreč razlastili po tem, ko je Evropski parlament sprejel direktivo, mi pa smo to storili že pol leta prej, ko so obstajale zgolj smernice, danes sporočajo zastopniki izbrisanih podrejencev in delničarjev. 

RAJKO STANKOVIĆ (predsednik Društva MDS): Torej se postavilo nad evropski akt, tako imenovano priporočilo in dokazalo, da lahko vsaka članica suvereno odloča o svojih pravih zadevah. 

 

Za ogled prispevka pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Slovenske banke – Ministrstvo skriva podatke o treh milijardah depozitov Republike Slovenije

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je v začetku leta na Ministrstvo za finance naslovilo zahtevo za posredovanje informacij javnega značaja in sicer za stanje vseh depozitov, ki jih je Republika Slovenija imela v slovenskih bankah na dan 30.09.2013. Sprva smo v Društvu MDS dobili prijazen odgovor z Ministrstva, da bodo morali za podatke povprašati banke (kar si razlagamo kot da Ministrstvo ne ve kje in koliko depozitov ima RS) in bo zato nekaj časa trajalo, danes pa smo z Ministrstva prejeli odločbo, s katero so zavrnili našo zahtevo, sklicujoč se na posamezne banke, ki zaradi varovanja poslovne skrivnosti slednjih podatkov naj ne bi smele razkrivati. Sočasno pa Ministrstvo zapiše podatek, da je RS na dan 30.09.2013 imela deponiranih dobre 3 milijarde EUR sredstev s povprečno obrestno mero 3,9 % in ročnostjo 426 dni.

 

Ljubljana, 25. marec 2015


 

Razlastitev delničarjev in obvezničarjev za zaščito davkoplačevalcev?!

Zadnjih nekaj tednov smo na sejah delovnih teles Državnega zbora RS kakor tudi na izredni seji Državnega zbora RS s strani predstavnikov Ministrstva, Banke Slovenije kakor tudi nekdanje predsednice Vlade RS, mag. Alenke Bratušek, večkrat slišali, da je bila sanacija z izbrisom narejena zato, da se je zaščitilo ostale davkoplačevalce in da bi v nasprotnem primeru sledil stečaj bank.

Danes, dne 25.03.2015 končno imamo uradni podatek, da je imela na dan 30.09.2013 Republika Slovenija 3.012.300.000,00 EUR depozitov, s povprečno ročnostjo 426 dni, kar pomeni, da bi lahko sanacija bančnega sistema bila izvedena z razgradnjo navedenih depozitov, namesto tega pa se je država zadolžila na mednarodnih finančnih trgih po 7 % obrestni meri, čeprav se depoziti obrestujejo le 3,9 %. Toliko o ščitenju slovenskih davkoplačevalcev…

 

Ministrstvo se sprva sklicuje na ZUP potem pa v odločbi ugotovi, da ima vse podatke pri sebi ampak so na žalost poslovna skrivnost banke?!

Ministrstvo za finance nas je sprva 11.02.2015 obvestil, da mora skladno s 143. Členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) k udeležbi v postopek povabiti slovenske banke. Po pregledu 143. člena ZUPa se v Društvu MDS sprašujemo, kakšen pravni interes imajo pri celotni zadevi slovenske banke. Društvo MDS zahteva razkritje informacij od pristojnega ministrstva, koliko depozitov je imela država na konkreten datum. Podatka ne zahtevamo od banke in zato toliko bolj preseneča odločba z dnem 25.03.2015, kjer se navajajo trditve bank, da gre za poslovne skrivnosti banke?!

Da bo mera polna, pa ministrstvo celo v drugem odstavku odločbe navede, da razpolaga z vsemi podatki, vendar pa se sklicuje na poslovno skrivnost banke. Očitno predstavniki ministrstva ne razumejo, da podatke zahtevamo od njih, kot organa ki je dolžan razkriti informacijo javnega značaja in nas pri tem ne zanima pozicija banke, saj od nje nismo zahtevali nobenih podatkov niti ni pojasnjeno kakšen pravni interes bi imela pri razkrivanju informacij posamezna banka.

 

Za banke, ki se k postopku niso priglasile pa Ministrstvo sprejme odločitev namesto njih

10. izredna seja Državnega zbora RS

V petek, 13.03.2015 je v Državnem zboru RS potekala 10. izredna seja, katere glavna tema je bil sanacija slovenskega bančnega sistema.

 

Za ogled 1. dela posnetka iz 10. izredne seje Državnega zbora RS z dne 13.03.2015 kliknite na sliko ali tukaj.

 

Za ogled 2. dela posnetka iz 10. izredne seje Državnega zbora RS z dne 13.03.2015 kliknite na sliko ali tukaj.

Bančna luknja načela tudi pokojninske prihranke

VIR: MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Zadnje upanje - ustavno sodišče

Izbris delnic in podrejenih obveznic zaradi krpanja bančne luknje je pokojninske družbe in sklade, ki dodatno starostno zavarujejo pol milijona ljudi, oškodoval za 32 milijonov evrov.

Za ogled prispevka na RTV Slovenija 1 iz oddaje Točka Preloma z dne 11.03.2015 kliknite na sliko ali tukaj.

Ustavno sodišče je prejelo več zahtev za presojo ustavnosti določb zakona o bančništvu, ki je razlastil oziroma "postrigel" lastnike podrejenih obveznic saniranih bank. Med oškodovanimi se največkrat omenja sto tisoč posameznikov, ki so ob sanaciji NLB-ja, NKBM-ja, Abanke, Probanke, Factor banke in Banke Celje ostali brez skoraj 600 milijonov evrov vrednih delnic in podrejenih obveznic.

 

Odškodovanje pokojninskih skladov

Video posnetek 22. nujne seje Odbora za finance in monetarno politiko, glede postopkov izbrisa delničarjev in obvezničarjev bank v Sloveniji

Na pobudo poslanca Nove Slovenije, mag. Mateja Tonina je dne 10.03.2015 potekala 22. nujna seja Odbora za finance in monterno politiko, na kateri je bilo vabljeno tudi Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS).

 

Ljubljana, 11. marec 2015


 

22. nujna seja

Odbor za finance in monetarno politiko

Dokumenti seje

Za ogled prispevkov iz 22. nujne seje Odbora za finance in monetarno politiko kliknite na posamezno sliko.

 

22. nujna seja Odbora za finance in monetarno politiko, 1. del pričetek konec
Matej Tonin - NSI - predlagatelj sklica 03 min 44 sek 27 min 35 sek
Metod Dragonja - MF 27 min 55 sek 36 min 50 sek
Stanislava Zadravec Caprirolo - BS 37 min 04 sek  1 ura 25 min 40 sek
Rajko Stanković - Društvo MDS 1 ura 26 min 02 sek 1 ura 33 min 49 sek

Pismo komisarja vmešavanje v Slovenijo

Za ogled prispevka iz oddaje Odmevi na RTV Slovenija z dne 06.03.2015 kliknite na sliko ali tukaj.

Odziv Društva MDS na pismo podpredsednika Evropske komisije Valdisa Dombrovskega

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS)  je ogorčeno nad očitnim zavajanjem, ki naj bi tokrat prihajalo neposredno s strani Evropske komisije in ki očitno sedaj želi vplivati celo na poslance in poslanke državnega zbora Republike Slovenije, s tem ko poziva k »notranjepolitičnem dialogu, ki bo koristil varovanju neodvisnosti centralne banke.« Zanimivo je, da do danes še vedno nihče ni navedel veljavnega pravnega akta, na ravni EU, ki bi jasno zahteval, da je potreben popoln izbris. V Društvu MDS se sprašujemo, kako to, da se podpredsednik Evropske komisije ni uspel odzvati na dejstvo, da v Banki Sloveniji potekajo kriminalistične preiskave. Ali je morda Banka Slovenije Evropski komisija posredovala prošnjo za pomoč, da jo zaščiti pred napakami, ki jih je zakrivila?

 

Ljubljana, 5. marec 2015


 

Domnevna skladnost z zakonodajo EU

Potem ko smo v javnosti celo slišali, da je šlo za napačno razumevanje korespondence s predstavniki Evropske komisije in potem ko je bilo po številnih razpravah jasno ugotovljeno, da sporočilo Evropske komisije na žalost še ne mora imeti zavezujočega učinka, saj sploh ne gre za pravni akt, smo sedaj ponovno priča manipulaciji, ki seveda ne postreže ne z nazivom zakonodaje EU, ki bi zahtevala popolne izbrise, kaj šele kakšne dodatne podrobnosti.

Še več, Republika Slovenije s strani EU ni dobila niti 1 EUR pomoči ampak je sanacijo izvedla z denarjem davkoplačevalcev, zato je odziv Evropske komisije in branjenje Banke Slovenije toliko bolj nenavadno?!

 

Evropska komisija s političnim pritiskom na DZ RS?!

DachsLeaks - Argumenti uglednih profesorjev se podirajo kot 'hiša iz kart'

Vse bolj očitno je, da je bil kapital slovenskih bank decembra 2013 namerno izračunan za negativnega, česar namen je bil izbris delnic in podrejenih obveznic ter s tem popolno podržavljenje bank, stranska posledica pa bistveno previsoka dokapitalizacija in s tem nepotrebno razmetavanje davkoplačevalskega denarja. Vse bolj očitno pa postaja tudi, da so bili obremenitveni ("stresni") testi ECB oktobra 2014 za slovenske banke namerno izdelani pod skrajno pesimističnimi predpostavkami (o teh je odločala Banka Slovenije!) z namenom, da bi ti rezultati zameglili že omenjeno razmetavanje davkoplačevalskega denarja.

 

Ljubljana, 04. marec 2015


 

V bran Banki Slovenije, ki vseskozi ponavlja, da naj bi obremenitveni testi oktobra 2014 potrdili pravilnost izračuna kapitala in višine dokapitalizacije decembra 2013, se je vključil še dr. Igor Masten, sicer pogodbeno zaposlen na Banki Slovenije, in v objavi na portalu SIOL v besednjaku, dokaj nenavadnem za univerzitetnega profesorja, zapisal, da gre za "nabijanje v prazno" in "mešanje polente", saj naj bi bili "obremenitveni scenariji za Slovenijo podpovprečno strogi in je imela večina držav evroobmočja strožje predpostavke".

Številk, ki bi to potrjevale, dr. Masten ni navedel, že v času, ko je svoje trditve zapisal, pa je bilo tudi dokaj jasno, zakaj. Že drugi grafikon v poročilu o rezultatih obremenitvenih testov namreč pove, da bi se po negativnem scenariju teh testov, ki je bil specifičen za vsako državo, kapitalska ustreznost bank do konca prihodnjega leta daleč najbolj poslabšala prav v Sloveniji: za 15 odstotnih točk, druga najslabša je Grčija z 10, tretji pa Ciper z 9 odstotnimi točkami poslabšanja.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.