Mediji o malih delničarjih

Do opuščenih delnic nič več brezplačno

Medij: Delo - Svet kapitala (Ostalo) Avtorji: Maja Grgič Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 15. sep.. 2017 Stran: 23

V PRETEKLOSTI JE BIL RAČUN OPUŠČENIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV V KDD ZA MARSIKOGA POCENI NAČIN DOSTOPA DO DELNIC IN S TEM DELNIČARSKIH PRAVIC V POSAMEZNI DRUŽBI, ZDAJ PA TO NI VEČ MOGOČE. 

Tako kot v preteklih se je tudi v letošnji skupščinski sezoni še dogajalo, da so na skupščino družbe prišli delničarji, ki delnic niso kupili od nikogar, a so bili kljub temu njihovi lastniki. To se je zgodilo tudi v primeru Certe holdinga, ko je nekdo na skupščino prišel s tremi delnicami podjetja »neznanega izvora«. Izkazalo se je, da jih je pridobil z računa opuščenih vrednostnih papirjev v Klirinško depotni družbi (KDD), kar pa od začetka februarja ni več mogoče. 

V Sloveniji že skoraj pet let velja ureditev, ki omogoča, da se lastniki, ki presodijo, da so njihove delnice ničvredne in jim prinašajo več stroškov kot koristi, te vrednostne papirje opustijo ter jih prenesejo na tako imenovani smetarski račun. Povedano drugače, da se nepreklicno in trajno odpovejo vrednostnim papirjem in vsem pravicam, ki izhajajo iz njih. To lahko naredijo prek borznoposredniške družbe ali banke oziroma KDD, če delnic nimajo na trgovalnem računu. Takšne delnice so potem v delniški knjigi vpisane kot opuščeni vrednostni papirji. 

Več stroškov kot koristi 

SiDG iztisnili preostale delničarje Snežnika

Medij: Dnevnik (V ospredju) Avtorji: Unknown Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Datum: Tor, 12. sep.. 2017 Stran: 4

Na skupščini družbe Snežnik je družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki ima skupaj s Kapitalsko družbo (Kad) v lasti 99,43 odstotka vseh delnic Snežnika, sprejela sklep o iztisnitvi preostalih delničarjev. Odpravnina znaša 4,90 evra za delnico. Družbi SiDG in Kad, katerih edini delničar je država, po zakonu o prevzemih delujeta usklajeno in imata sklenjen sporazum, po katerem bo prevzemnik le družba SiDG, ki bo tudi krila vse stroške v zvezi s prevzemno ponudbo.

Delavci nasprotujejo izčlenitvi

Medij: Delavska enotnost (Ostalo) Avtorji: T. K. Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 07. sep.. 2017 Stran: 8

Skupščina družbe Unior je sprejela odločitev o izčlenitvi turistične dejavnosti v novoustanovljeno družbo Unitur. Na pobudo Skeia je o izčlenitvi na izredni seji razpravljal svet delavcev Uniorja. Njegovi člani so iz procesnih in vsebinskih razlogov izrazili nestrinjanje z izločitvijo ter delodajalcu predlagali njeno začasno zadržanje, preko malih delničarjev pa bodo poskrbeli tudi za vložitev izpodbojne tožbe. 


Izčlenitev turistične dejavnosti iz Uniorja pomeni, da naj bi poslej Terme Zreče in turistični center Rogla na Pohorju poslovala kot samo stojno hčerinsko podjetje Uniorja z omejeno odgovornostjo. Rekreacijsko turistični center na Krvavcu, ki je prav tako v lasti Uniorja, je namreč že od prevzema njegovo hčerinsko podjetje. 

Unior, v katerem je zaposlenih nekaj več kot 2100 delavk in delavcev, je imel doslej štiri programe: tri kovinske (odkovki, ročno orodje in strojna oprema) in turističnega. Za vse omenjene programe je delniška družba pripravila tudi vizijo razvoja. V Zrečah so v preteklosti radi poudarjali, da so sinergijski učinki med kovinskimi in turističnim programom dragoceni, saj so lahko v kriznih časih za kovinsko industrijo delavce premeščali v turistično dejavnost in obratno. Ko je podjetje v zadnji krizi kljub vsemu potrebovalo posojila, pa so mu banke postavile pogoj, da mora do leta 2020 odprodati turistično dejavnost, sicer bo moral leta 2020 odplačati dodatnih pet milijonov evrov glavnice. 

Ob izčlenitvi so v Uniorju pripravili delitveno bilanco. Tako naj bi znašal osnovni kapital novega Uniorjevega turističnega podjetja Unitur, ki bi ostalo v stoodstotni lasti Uniorja, nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, hkrati pa bi moralo novo podjetje prevzeti tudi za dobrih 15,1 milijona evrov starih finančnih obveznosti. Novo turistično podjetje naj bi nadaljevalo razvoj po v Uniorju začrtani viziji. Samo za ohranitev sedanjega stanja bi podjetje potrebovalo do leta 2020 okoli 8,9 milijona evrov sredstev za investicijsko vzdrževanje. V ta znesek pa niso všteta sredstva za nujno potrebne naložbe, brez katerih razvoja turizma na tem delu Pohorja ni mogoče pričakovati. 

Zavarovalnica Sava brez malih delničarjev

Medij: Večer (V žarišču) Avtorji: Srečko Klapš Teme: Mali delničarji Datum: Sob, 09. sep.. 2017 Stran: 6

ZAVAROVALNIŠTVO 

Skupščina zavarovalnice je potrdila iztisnitev manjšinskih delničarjev in spremembe statuta

Na včerajšnji skupščini je večinska delničarka mariborske Zavarovalnice Sava, Sava RE, ki že ima v lasti 99,74-odstotni lastniški delež, uspela s predlogom za iztisnitev manjšinskih delničarjev. Kot so sporočili po skupščini, je ta potekala brez posebnosti. Sprejeti so bili vsi predlagani sklepi, vključno s spremembami statuta in predlogom nadomestila za iztisnitev delničarjev. Tem bodo dvanajst dni po vpisu sklepa v sodni register izplačali 23,94 evra za vsako delnico Zavarovalnice Sava. 

Vrednotenje za namen iztisa je opravila revizijska hiša KPMG, potrdil pa ga je tudi PricewaterhouseCoopers, pošteno ceno zanekdanjo Zavarovalnico Maribor pa je postavila na 368 milijonov evrov, kar je več, kakor znaša tržna kapitalizacija njene lastnice Save RE, ki se trenutno vrti okoli 270 milijonov evrov. 

Iztisnitev malih delničarjev

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Datum: Sob, 09. sep.. 2017 Stran: 9

Maribor - Delničarji Zavarovalnice Sava so na današnji skupščini potrdili predlog o izključitvi manjšinskih delničarjev in prenosu preostalih delnic na glavno delničarko Pozavarovalnico Sava. Gre za minimalni delež, saj ima večinski lastnik že zdaj v lasti 99,74-odstotni delež od letos združene zavarovalnice. Večinski lastnik se bo s prevzemom preostalih delnic zavezal, da bo malim delničarjem za vsako izplačal denarno odpravnino v višini 23,94 evra, kar bodo storili v 12 dneh po dnevu prenosa delnic v sodni register. O delitvi dobička so lastniki Zavarovalnice Sava odločali že na junijski skupščini. Za dividende so namenili 25 milijonov evrov bilančnega dobička, preostalih 23 milijonov evrov pa ostaja nerazporejenih.

Prepirajo se o preteklosti in zato ne vidijo v prihodnost

Medij: Idrijske novice (Ostalo) Avtorji: Damijan Bogataj Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 08. sep.. 2017 Stran: 3

V sredo, 6. septembra popoldne, se je na izredni seji sestal svet občine Cerkno s samo eno točko dnevnega reda. Prevzemna ponudba za odkup vseh delnic družbe Certa Holding, ki združuje male delničarje Ete, je bila po mnenju župana zadosten razlog za sklic izredne seje na kateri je imel glavno besedo Marjan Batagelj. Uspešen poslovnež in spreten govornik je v dveh urah in pol predstavil vizijo razvoja, uspehe njegovih podjetij in zgrožen poslušal prepire med nekdanjimi in današnjimi upravniki Certe, Certe Holding in Hotela Cerkno. Srečanje z občinskimi svetniki je sklenil z retoričnim vprašanjem: »Pa želite tukaj v Cerknem koga slučajno odgnati?« 


Zapletlo se je že na začetku, ko je nekdanji župan in nekdanji direktor Hotela Cerkno Miran Ciglič sedanjega župana Jurija Kavčiča zasliševal o razlogih za izredno sejo in zakaj v dvorani ni ekipe POP TV ter zakaj ni povabil odvetnika Sebastjana Kerčmarja in zakaj sploh izredna seja sedaj, saj bi bilo po njegovem mnenju izredno sejo treba sklicati že po lanskoletnih dogodkih ob sporni skupščini Certe Holding. 

Marjan Batagelj se je občinskim svetnikom in zainteresirani javnosti prestavil kot uspešen poslovnež. Številke o povečevanju obiska, vlaganjih dobička v nove objekte, uspehih na področju industrije ter vizija razvoja Postojnske jame so bili zgovorni. Ostro je zavrnil namigovanja Marte Deisinger, da je bil on »skriti kupec«, ki je preko borznoposredniških hiš že lani začel z odkupovanjem delnic. 

Se Panasonic poslavlja od Gorenja?

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Suzana Kos, Luka Jakše Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Datum: Sob, 26. avg.. 2017 Stran: 9

Spremembe v lastniški strukturi Preverili smo informacije o tem, da se pripravlja povečanje deleža države v velenjski družbi

Ljubljana - Čeprav je Slovenija z velikim lastniškim deležem države v gospodarstvu dolgo časa nosila mesto prvaka in čeprav se je država v preteklosti izkazala kot slaba gospodarica, obstaja možnost, da se bo njen delež povečal tudi v Gorenju.


Skupina Gorenje je včeraj objavila rezultate poslovanja v prvem polletju letos. Ustvarila je skoraj 624 milijona evrov prihodkov odprodaje, to je dobrih sedem odstotkov vec kot v prvem polletju lani. Skupina je tako v primerjavi z istim obdobjem lani več kot podvojila polletni čisti dobiček, ki znaša le 4,4 milijona evrov. »Rast prihodkov je dober signal, dobičkonosnost podjetja, gledano na ravni dobička iz poslovanja brez prilagoditev, pa nekoliko slabši,« komentira borzni analitik Ilirike Anže Habjan. Dodajmo še primerjavo s Krko, ob 655 milijonih evrov prihodkov je imela ob polletju več kot 90 milijonov evrov čistega dobička.

»Poslovanje Gorenja se izboljšuje, zagotovo pa bi bilo lahko še boljše,« komentira Rajko Stankovič, predsednik društva Mali delničarji Slovenije. Po njegovem je zdaj eno od relevantnih vprašanj, ali bo Panasonic, ki je po skrbnem pregledu pred meseci ostal le portfeljski vlagatelj, to svojo naložbo obdržal. Ameriška International Fmancial Corporation (IFC), ki je del skupine Svetovne banke, pa je že pred leti napovedala, da se bo v določenem času iz Gorenja umaknila. »Na prepihu je teoretično torej okoli 23 odstotkov Gorenja. Zagotovo bi bila želja, da bi ta delež kupil kakšen strateški vlagatelj. Obstaja pa tudi možnost, da bo del kupila tudi država, vsega pa ne, ker bi morala objaviti prevzemno ponudbo,« dodaja Stankovič.

In prav to se preverja

Razdelitev ACH na tri dele do konca leta

Medij: Delo - Svet kapitala (Ostalo) Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 11. avg.. 2017 Stran: 27

Holdinška družba ACH ima po prodaji družbe Perftech in nanjo vezane divizije IT tri dejavnosti: proizvodnjo, ki temelji na družbi Adria Mobil, trgovino z vozili, v kateri so družbe Autocommerce v Ljubljani, Sarajevu, Zagrebu in Beogradu, AC-Mobil in Avto Triglav ter poslovno hotelirstvo z družbo Union Hoteli z Grand hotelom Union, Hotelom Lev in Hotelom Central. Po spomladanski iztisnitvi malih delničarjev je ACH v lasti družbe Protej. Prek te so leta 2005 izpeljali menedžerski odkup ACH, leta 2014 je ACH izvedel postopek preventivnega prestrukturiranja. V tem času je med drugim prodal družbo Debitel ter nekaj nepremičnin, vključno s poslovno stavbo v prestolnici. Lani naj bi stekla prodaja hotelov, a sojo kmalu po podelitvi ekskluzivnih pogajanj izraelskim kupcem ustavili. V začetku leta so družbeniki Proteja, med katerimi se v času reševanja holdinga po pisanju medijev vnel hud spor, razveljavili sklep o sprejemu strateškega plana za obdobje 2016-2020, ki je predvideval dezinvestiranje strateških naložb, kot sta družbi Union Hoteli in Adria Mobil. Obenem so potrdili začetek ekskluzivnih pogajanj s francosko skupino Trigano, ki jo zanima nakup Adrie Mobil, za odkup vseh deležev Proteja. Francoski proizvajalec avtodomov Trigano bo v prvem koraku kupil družbo Protej. Po navedbah časnika Finance se špekulira, da bo zanjo plačal okoli 200 milijonov evrov. Lastniki Proteja naj bi kupnino prejeli deloma v denarju, pri čemer bo Trigano prevzel obveznosti, ki jih ima ACH do ruske banke VTB, deloma v premoženju, saj Francozov hotelski in avtomobilistični del holdinga ne zanima. Premoženje bi se delilo v skladu z načrtom, ki gaje ACH objavil v začetku meseca. Vodenje ACH2 z avtomobilistično divizijo bo prevzel generalni direktor ACH Rasto Oderlap, vodenje ACH3 s hotelsko-nepremičninsko divizijo pa upravni odbor, ki ga bo kot izvršni direktor vodil Peter Krive, prvi finančnik ACH, ter neizvršna direktorja in člana upravnega odbora Herman Rigelnik, nekdanji prvi mož ACH, in njegov sin Matej Rigelnik.

Meja poštenja: knjigovodska vrednost delnice Holdinga

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: Saša Dragoš Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 10. avg.. 2017 Stran: 2

Odmevi na objavo namere za prevzem Certa Holdinga od navdušenja prek dvomov do strahu

Skupni imenovalec odmevov na najavo družbe Postojnska jama za prevzem Certa Holdinga v Cerknem sta olajšanje, ker je razkrita prevara skritih tajkunskih prevzemnikov holdinga in prepričanje, da bi postojnska in cerkljanska družba lahko pognala turistični razvoj Cerknega. Sočasno večina ne vidi sinergij Postojnske jame s TIK in Eto in se bojijo, da gre namera z roko v roki s skritimi tajkuni.

CERKNO ► Objava družbe Postojnska jama za prevzem Certa Holdinga je olajšanje prinesla imetnikom okrog 1,9 milijona delnic Certa Holdinga (CH), ki niso nasedli vabilu prevzemnikov in jim jih niso prodali za povprečen evro za delnico. Cena za delnico bo sicer znana šele z objavo prevzemne ponudbe, a je direktor družbe Marjan Batagelj za naš časnik povedal, da je bil nakup po evro odločno prenizek. Civilna pobuda za Cerkljansko je po seštevku denarnega in nepremičnega premoženja s Hotelom Cerkno v popolni, Certo, TIK Kobarid in Eto v solasti, mejo poštene cene postavila h knjigovodski vrednosti delnice v višini 6,3 evrov.


Je po objavi namere skupščina z želeno odstavitvijo vodstva misija nemogoče?

Medtem ko si prodajalci okrog 600.000 delnic pulijo lase, si pogumni kupci manejo roke. Ker bi največ pridobili tajkunski prevzemniki, mali delničarji dodajajo vprašanje, ali vendarle namera za prevzem ne ponuja zgolj izhoda in bajnega dobička prevarantom.

Vodstvi Certe in CH smo vprašali, kako ocenjujeta namero Postojnske jame. Predvsem pa to, ali jima je po razkritju tajkunskih mešetarjev žal, ker nista zaščitila malih delničarjev z oblikovanjem lastnega sklada delnic z njihovim dostojnejšim plačilom. Mnogi so namreč delnice prodali zaradi socialnih stisk in stroškov zaradi lanskega obveznega prenosa upravljanja delnic s KDD k plačljivim upravljalcem.

Postojnska jama prihaja po cerkljanski zaklad

Medij: Delo (Aktualno) Avtorji: Blaž Močnik Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 08. avg.. 2017 Stran: 4

Prevzem Certe holdinga Postojnska jama širi svojo turistično divizijo Uprava holdinga zadovoljna, mali delničarji še skeptični 

Cerkno - Z namero za prevzem Certe holdinga, ki jo je objavila družba Postojnska jama preteklo soboto, skupina, ki prek Certe obvladuje cerkljanska hotel in smučišče, Tik Kobarid in četrtino Ete Cerkno, bržkone dokončno izgublja lastniško strukturo malih delničarjev. Z namero so zadovoljni v vodstvu holdinga, v civilni iniciativi pa še zadržani.


Postojnska jama, ki jo vodi Marjan Batagelj, je po napovedih cerkljanski holding izbrala zaradi priložnosti turističnega razvoja območja. Potem ko od lanskega junija skrivni kupec oziroma konzorcij kupcev kupuje holding, Batagelju menda ostaja še manj kot 1,9 milijona delnic od skupaj 2,4 milijona. Nazadnje so jih delničarji prodajali po 1,51 evra, pred tem tudi po 78 centov, Batagelj pa za zdaj obljublja, da bo cena za delnico poštena. Ponudbo bo Postojnska jama po napovedih oddala najpozneje v mesecu dni. 

»Gre za kredibilnega partnerja, s katerim se obetajo sinsrgije predvsem v turizmu. Se pa že zdaj veselim, da se bomo usedli in pogovorili o strategijah tudi na drugih področjih,« je najprej komentiral direktor holdinga Borut Pirih. Upa, da bo cena za odkup delnice boljša od sedanje, čeprav je tako kot njegov predhodnik Zorko Golob dajal soglasja k prodaji. 

Da je cena sramotno nizka, pri čemer delničarjev ni opozarjal, da so delnice vredne več, mu sicer očitajo v civilni pobudi Ozaveščena Cerkljanska: »Nekaj je knjigovodska cena, nekaj cena na trgu, nekaj pa-prevzemna cena. Prodaje tistim, ki so želeli prodati delnice, nisem mogel preprečiti. Toda ključna je vsebina razvoja turizma in drugih dejavnosti. Zdaj pa smo predolgo iskali skritega kupca, namesto da bi skupaj iskali strateškega partnerja.« Dodal je, da holding že dlje časa potrebuje konsolidacijo, usklajevanje več kot 2000 delničarjev pa da ne more voditi v razvoj: »Delničarji so redno dobivali dividende, vlagali pa niso. Iskali smo možnosti za razvoj in v Postojnski jami vidim priložnost za Cerkno in tudi Unescovo Idrijo.« 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.