Mediji o malih delničarjih

Na potezi je arbitraža

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: Rozmari Petek Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 26. okt.. 2017 Stran: 6

RAZČLENITEV UNIORJA

Uprava jezna na delavce, ki so zavoljo izčlenitve programa Turizem zahtevali arbitražni postopek

Po prvotnih planih Uniorja naj bi bil konec septembra eden od njihovih štirih programov, program Turizem, odšel na svoje. Tako so na avgustovski skupščini odločili delničarji (manjšina je sicer vložila izpodbojno tožbo na tak sklep). Okoli 320 delavcev bi tako zamenjalo delodajalca; od Uniorja bi prešli na Unitur, ki bi bil v 100-odstotni lastni Uniorja. A kot kaže, vse ni šlo tako gladko. Delavci so se prijeli za še zadnjo bilko, uveljavili so instrument arbitražnega postopka, kar jim omogoča zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Zavoljo te odločitve jim, sodeč po dokumentih, ki smo jih prejeli v uredništvu, ni lahko. Uprava naj bi jim namreč očitala posledice, ki temu sledijo (trenutno so namreč ravno v pogajanjih za dvig plač), predvsem pa, kdo bo nosil stroške takšne arbitraže. V upravi trdijo, da so predstavnike delavcev o nameravani novi organiziranosti programa Turizem sproti obveščali že od leta 2016 dalje, zato delavske pobude ne razumejo. "Dober mesec pred odločitvijo skupščine sta bila izvedena tudi obveščanje in posvetovanje s svetom delavcem in reprezentativnimi sindikati v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in zakonom o delovnih razmerjih. Na posvetovanju niti svet delavcev niti reprezentativni sindikati niso izrazili nasprotovanja odločitvi ali naslovili pobude po dodatnih informacijah ali pojasnilih. Kljub temu je svet delavcev Uniorja po sprejeti odločitvi skupščine Uniorja o izčlenitvi programa Turizem sprejel odločitev o začetku arbitražnega postopka v zvezi z navedenim," pojasnjujejo v upravi, ki jo vodi Darko Hrastnik.

Pred skupščino napačni nasprotniki in vojni dobičkarji

Medij: Primorske novice (Primorska) Avtorji: Saša Dragoš Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 25. okt.. 2017 Stran: 8

Marjan Batagelj in pobuda za Cerkljansko sprta zbirata glasove za skupščino Certa holdinga

Marjan Batagelj za Postojnsko jamo s polovičnim lastništvom in Civilna pobuda za Cerkljansko, ki obvladuje približno četrtino Certa holdinga (CH), z zbiranjem pooblastil delničarjev skušata zagotoviti večino na skorajšnji skupščini. Obe strani, podobno kot vsa Cerkljanska, sta sprti. Povzročitelji delničarske vojne pa mirno preštevajo dobiček od prodanih delnic.


CERKNO - Civilna pobuda za Cerkljansko (Pobuda) se je ponujenemu sodelovanju z Marjanom Batageljem odrekla pred začetkom prevzemnega postopka Certa Holding (CH) s strani njegove družbe Postojnska jama. Batagelj ima v lasti polovico CH, Pobuda ga obvladuje z okrog četrtino delnic. Ker pa je 26 odstotkov malih lastnikov delnice obdržalo in statut CH dopušča le desetino glasovalnih pravic ne glede na delež lastništva, je razplet skupščine negotov.

Težava je bogato nagrajeno vodstvo

V narobe bitki med Batageljem in Pobudo zmagujejo nesojeni prevzemniki CH. Uradno ostajajo skriti, poučena ulica pa omenja vodilno skupino CH in njegovih družb v sodelovanju z Občino Cerkno, ki se je bogato nagradila. Direktor CH Zorko Golob do odstopa za dolžnost in nadzorne funkcije v vseh treh družbah CH z več kot 50.000 evri. Še enkrat toliko so dali v žep ostali trije nadzorniki, ki se vrtijo v vseh družbah. Za storitve, tudi v podporo manipulacijam, so odšteli 66.000 delničarskih evrov, CH pa porinili v 90.000 evrov izgube. Čeprav zakon od vodstva po proglasitvi ničnosti zahteva povračilo vseh prejemkov, do tega še ni prišlo. S trikrat dražjo prodajo delnic Batagelju (med odvetniki in čudnimi družbami so vrteli okrog 16 odstotkov odkupljenih), so dali v žep sto tisoče evrov.

Preživel je več tisoč dni na čelu družbe, zdaj naj bi mu bili šteti tedni

Medij: Siol.net Avtorji: Primož Cirman, Tomaž Modic, Vesna Vuković Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 18. okt.. 2017

Obdobje Bojana Petana na čelu DZS, enega od zadnjih še živečih finančnih holdingov, ki je imel pomembno vlogo v dveh desetletjih tranzicije, se očitno končuje.

Po neuradnih informacijah naj bi Petan, ki je vrsto let DZS zelo verjetno tudi lastniško obvladoval, do konca leta zapustil položaj predsednika uprave. 

Njegov odhod naj bi namreč zahtevali v finančnem skladu York Global Management, največjem upniku DZS, ki je konec lanskega leta od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupil za skoraj 80 milijonov evrov bruto terjatev do močno zadolžene skupine.

Načelo štirih oči

Že od začetka meseca uprava DZS prvič v zgodovini deluje po načelu štirih oči. Na zahtevo upnikov je namreč v upravo prišel Dejan Rajbar, nekdanji izvršni direktor družbe Elements Skladi, ki Yorku v Sloveniji pomaga pri upravljanju družb in terjatev. 

Pred tem se je končal tudi postopek preventivnega prestrukturiranja, v katerem je bil DZS zaradi prezadolženosti od začetka leta. Ključni upniki so namreč prejšnji mesec dosegli dogovor, zato je bil sredi septembra potrjen nov sporazum o finančnem prestrukturiranju DZS. 

Ta temelji na pospešeni prodaji premoženja v lasti skupine DZS, s katero je Petan več kot tri leta na različne načine zavlačeval. 

Bo moral Petan oditi tudi iz Term Čatež?

Batageljev vpliv v Certi holdingu še negotov

Medij: Delo (Aktualno) Avtorji: Blaž Močnik Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 17. okt.. 2017 Stran: 4

Prevzem Nova turistična os od Postojne, Idrije, Cerknega, Kobarida do Jezerskega

Postojna - Družba Postojnska jama je včeraj uradno postala lastnica 49,13 odstotka delnic cerkljanske Certe holdinga. A na skupščini konec meseca bo zaradi statuta lahko uveljavljala le deset odstotkov glasovalnih pravic, zato je njen takojšnji vpliv v vodstveni strukturi še negotov.


Predsednik uprave Postojnske jame Marjan Batagelj je včeraj na predstavitvi prevzema v Postojni napovedal posodobitev statuta družbe, češ da je zastarel. A ga bo skupščina, ki jo je za 30. oktober sklical do zdaj največji delničar z 9,5 odstotka delnic Jožef Močnik, še prehitela. Batagelj je priznal, da bo iskal pooblastila preostalih delničarjev: »Toda nikomur ne bom ničesar vsiljeval. Prinašamo razvojni model za novo turistično os, ki je trenutno še mrtva. Ne gre zgolj za Cerkno, ampak tudi za Idrijo, soško fronto in ne nazadnje tudi za Jezersko.« Včeraj sicer ni potrdil, da bo Postojnska jama še naprej odkupovala delnice holdinga, vendar je pred tem nakazal, da se bodo lastniško konsolidirali z odkupom še najmanj desetodstotnega deleža.

Batagelj je včeraj razkril prve poteze vodenja, če bi pridobil vajeti družbe pooblaščenke, ki več kot 54 odstotkov v družbi Certa upravlja s Hotelom Cerkno in Tikom Kobarid ter četrtinskim deležem v cerkljanski Eti. Sinergijski učinki v turizmu s hotelom, kjer pa je izpostavil 17-milijonsko izgubo v devetih letih ob 12-milijonski dokapitalizaciji, so skupni imenovalec naložbe, ki bo po napovedih vključevala obnovo hotelskega kompleksa, prodajo, marketing in nabavno verigo. »Ključni dejavnik sta poletna in zimska sezona. Postojnska jama ima pozimi 120 delavcev preveč, medtem ko jih ima Hotel Cerkno zaradi zimske sezone premalo,« je nakazal.

Skorajšnja skupščina Certa Holdinga ali kdo bo koga?

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: Saša Dragoš Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 17. okt.. 2017 Stran: 3

Marjan Batagelj po dokupu 49,13 odstotka delnic Certa Holdinga na urgenco - Vroče nadaljevanje 

Predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagelj je včeraj podrobno predstavil prevzemni postopek za cerkljanski Certa Holding, v katerem so pridobili 49,13 odstotka delnic. Več kot so pričakovali, a ne dovolj, da bi takoj zastavili holdingov razvoj. Na skorajšnjo skupščino se podajajo z le desetino glasovalnih pravic in upanjem, da jih bodo delničarji s pooblastili vendarle zavezali k delu. 


POSTOJNA ► "Človek, ki ve, kaj mora narediti in ima vizijo, je nevaren za tiste, ki tega ne vedo. Zato ga je potrebno odgnati" je bila sklepna misel predsednika uprave Postojnska jama Marjana Batagelja po stresnem 52-dnevnem prevzemnem postopku Certa Holding (CH), preden so ga ob zaključku minuli petek odpeljali na urgenco. Časa za odrejeni počitek nima, saj se bo na skupščini CH 30. oktobra za svoj predlog razvoja, najprej za imenovanje vodstva, "udaril" s Civilno pobudo za razvoj Cerkljanske. 

"Skupščina je kulturno dejanje. Želimo dostojanstvo. Če nas ne bodo hoteli, bodo lahko prepisali naš razvojni program. A kdo ga bo uresničil?" se je vprašal Batagelj pred nadaljevanjem prevzema CH. 

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb

POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna (v nadaljevanju: POSTOJNSKA JAMA, d.d. ali prevzemnik) objavlja obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb, Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno (v nadaljevanju: ciljna družba) na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201 -1 4/201 7-1 1 z dne 29. 8. 2017.

V času trajanja prevzemne ponudbe, od vključno dne 31. 8. 2017 do vključno 12. 10. 2017,, ki so bili skupaj imetniki 1.207.862 delnic ciljne družbe z oznako CEHR, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 49,13 odstotka vseh delnic ciljne družbe.

Prevzemnik ima tako v lasti 1.207.862 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 49,13 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prevzemnik izjavlja, da je skladno z določili prevzemne ponudbe in prospekta ter 53. člena ZPre-1 prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe uspešna.

Batagelj o Certi Holdingu: Prevzem je bil težak, a rezultat je sladek

Medij: Siol.net Avtorji: STA, Veronika Lavrenčič Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 16. okt.. 2017

"Prevzem cerkljanskega Certe Holdinga je bil težak, a rezultat je sladek, saj nam je zaupala polovica malih delničarjev," je na novinarski konferenci v Postojni poudaril prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj. Dodal je, da ljudi ne bo razočaral ter da imata Cerkno in Idrija velik potencial.

Potencial na Cerkljanskem in Idrijskem je tako velik, da se Batagelj sprašuje, kako je bilo to očem tako dolgo skrito. "Imajo Unescovo zaščito, terme, smučišče in hotel, ki je sicer potreben temeljite prenove," je naštel in že predstavil prve načrte. Hotel čaka temeljita prenova, terme bodo razširili s potrebnimi servisnimi storitvami, predvidoma bodo selili tudi trgovino iz hotelskih prostorov.

Po novem lastnik 49,13-odstotnega deleža

Po novem je Batagelj lastnik 49,13-odstotnega deleža Certe Holdinga, pri čemer je vesel, da je polovica delničarjev zaupala njegovi razvojni viziji, "ki ni bila narejena, da bi bili všečni ljudem, pač pa ker vemo, kaj lahko naredimo". Priznal je, da je bil prevzem poslovna priložnost, a tudi prava psihološka vojna, saj je sredi oktobra zaradi izčrpanosti pristal celo na urgenci.

Neuradno: Batagelj ima polovico Certe Holdinga

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Ozebek Nataša Bucik Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 13. okt.. 2017 Stran: 5

PREVZEM 

Po neuradnih podatkih je Marjanu Batagelju v slabem mesecu in pol uspelo prepričati polovico delničarjev Certe Holdinga. Dosedanji delničarji naj bi Postojnski jami prodali okoli 1,2 milijona delnic. 


Postojnski podjetnik Marjan Batagelj včeraj zaradi pravil postopka prevzema še ni mogel komentirati, kako se je iztekla njegova prevzemna ponudba za Certo Holding. Neuradno pa smo iz zanesljivih virov izvedeli, da so v Postojnski jami včeraj slavili, saj naj bi jim delnice zaupala polovica dosedanjih lastnikov holdinga. V slabem mesecu in pol so po neuradnih informacijah pridobili okoli 1,2 milijona delnic in s tem postali polovični lastniki Hotela Cerkno ter solastniki tovarn Eta Cerkno in Tik Kobarid. 

Ker je Postojnska jama med prevzemom spremenila pogoje prevzemne ponudbe in povsem odpravila prag uspešnosti, bo Batagelj v prihodnjih tednih od ponudnikov odkupil vse ponujene delnice in v Certo Holding vstopil kot največji solastnik ter družbo soupravljal. Odziv na ponudbo je po naših informacijah presenetil tudi Batagelja, saj je zaradi številnih nasprotovanj prodaji sprva upal računati le na tretjino delnic. Nasprotniki prodaje, združeni v civilno pobudo Ozaveščena Cerkljanska, so namreč prodaji ostro nasprotovali, nekateri člani pa so za delnico ponujali 20 centov več. 

V pričakovanju izida prevzema

Medij: Delo (Aktualno) Avtorji: Blaž Močnik Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 13. okt.. 2017 Stran: 4

Certa Holding Neuradno: Postojnska jama bo postala največji delničar 

Cerkno - Prevzemna ponudba Postojnske jame za delnice Certe Holdinga se je včeraj iztekla. Kako uspešna je bila, javnosti še ni znano, je pa prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj že pred tedni dejal, da bo na skupščini konec oktobra daleč največji delničar. 


Po naših informacijah si je prevzemnik že takrat zagotovil okoli tretjino vseh delnic, medtem ko je Batagelj ves čas zatrjeval, da nakup poteka celo bolje od pričakovanj. Preden lahko javno objavi rezultat poslovne poteze, mora počakati še na odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev. »V Sloveniji je lažje postati predsednik kot izpeljati prevzem Certe Holdinga,« se je včeraj pošalil Batagelj. Dogajanje v holdingu je bilo namreč več kot leto dni zaznamovano z notranjim razkolom med malimi delničarji, ki jih je (bilo do zdaj) več kot 2000, in kaotično lansko skupščino s policijskim posredovanjem in posledičnimi sodnimi postopki ter končno ničnostjo sklepov skupščine. 

Certa Holding, ki obvladuje cerkljansko smučišče, hotel, Tik Kobarid in četrtino Ete Cerkno nima niti vodstva niti nadzornikov. Postojnska jama je za odkup vseh delnic namenila osem milijonov evrov, začetni prag prevzemne uspešnosti z delnico nad 50 odstotkov družbe pooblaščenke pa nato odpravila. 

Batagelj je že prešerne volje

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: Saša Dragoš Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 13. okt.. 2017 Stran: 3

Danes uradni rezultati prevzemnega postopka za Certo holding, ki ga vodi Postojnska jama 

Včeraj opoldne se je iztekel rok za prodajo delnic Certa Holdinga v postopku prevzemne ponudbe družbe Postojnska jama. Uradne rezultate bo z odločbo, predvidoma še danes, povzela Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Prešerna volja direktorja družbe prevzemnice - Marjana Batagelja - pa daje vedeti, da je prevzem uspel. 


CERKNO ► Ne morem vam povedati, koliko delnic CHsmo odkupili v prevzemnem postopku, saj nam mora skladno z zakonodajo odločbo prej izdati ATVP Lahko pa povem, da smo v družbi Postojnska jama zelo zadovoljni," je povedal njen direktor Marjan Batagelj. Odločbo ATVP pričakujejo danes, jutri pa naj bi objavili uradni delež lastništva v Certi holdingu. 

Ker je prešerna volja Batagelja dajala slutiti, da so odkupili večino delnic, smo ga vprašali, ali to obeta umiritev leto in pol trajajoče delničarske vojne na Cerkljanskem. "Ko smo se soočili z razprtijami v Cerknem, nismo več verjeli, da nam prevzemna ponudba lahko uspe. Na Cerkljansko sem zato in zaradi prepirov pogosto odhajal zelo slabe volje. Domov pa sem se vračal boljše volje. Ljudje so nam na množičnih srečanjih dajali vedeti, da imajo prepirov dovolj. Zato smo optimistično razmišljali, da z razvojnim programom morda lahko pridobimo štiri desetine delnic. Izteklo seje bolje ..." je bil včeraj zadovoljen Batagelj. 

Zadnji čas za zimsko sezono 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.