Mediji o malih delničarjih

Župan nima pravice do soglasja

Medij: Večer (Maribor) Avtorji: Igor Selan Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Datum: Tor, 08. avg.. 2017 Stran: 8

DIREKTOR NIGRADA 

Župan Andrej Fištravec je soglasje k imenovanju Marka Plečka za direktorja Nigrada zavrnil na osnovi člena statuta podjetja, ki je nezakonit, meni profesor gospodarskega prava Saša Prelič 

Nigrad še naprej ostaja brez direktorja, zaposleni in občina pa vsak na svojem bregu. Na včerajšnjem vnovičnem zboru delavcev so zaposleni zahtevali, da jih sprejme župan Andrej Fištravec, ali pa bodo popoldan ponovno protestirali pred občino. Na koncu je predstavnika sindikata Draga Bučka in Branka Novaka na občini sprejel podžupan Saša Pelko, a zbližanja stališč niso dosegli. Kot je povedal Buček, so se še največ pogovarjali o tem, kaj je za Nigrad naredila občina. "Pogovor je šel v smer, da umirimo strasti. Rešitve, da bi se vse skupaj končalo že danes (v ponedeljek, op. p.), nismo našli, torej bo zdaj odločilo sodišče." 

Kot je znano, je mariborska občina, potem ko je v petek z odstopom Igorja Muhiča in Mitje Hasaja nadzorni svet postal neoperativen, na sodišče naslovila predlog, da za zasilnega direktorja družbe imenuje Matjaža Krevlja. Včeraj so sodišču predlog za imenovanje novega direktorja poslali tudi svet delavcev Nigrada in oba člana nadzornega sveta iz vrst zaposlenih - in predlagali, da za direktorja imenuje Marka Plečka. Po besedah Pelka naj bi se sodišče odločilo v treh delovnih dneh, predvidoma do jutri. 

"Luka lahko in mora delati veliko bolje"

Medij: Delo (Aktualno) Avtorji: Boris Šuligoj, Gregor Knafelc Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 17. jul.. 2017 Stran: 3

Pogovor Rado Antolovič, novi predsednik nadzornega sveta Luke Koper 

Koper - Rado Antolovič je od minulega petka novi predsednik nadzornega sveta Luke Koper. Hkrati je predsednik uprave družbe P&O Maritime s sedežem v Dubaju, najstarejše svetovne pomorske družbe. Do zdaj je delal Avstraliji, Rusiji, Italiji in na Malti. Rodil seje leta 1959 v Piranu in je kot prvi nadzornik Luke jasen, ko pravi: »Luka Koper je kakor velik diamant, ki pa še ni dodobra izbrušen.« Za Delo je dal ekskluzivni intervju. 


Ali lahko kot prvi nadzornik prenesete operativno znanje na predsednika uprave Luke in njegovo ekipo, da bi s tem izboljšali učinkovitost delovanja in dobičkonosnost? 

To je moj cilj in za to si že aktivno prizadevamo. S 35-letnimi izkušnjami bi rad kot nadzornik družbe v okviru svojih pravic in dolžnosti pripomogel k takšnemu prenosu znanja. 

Zakaj vas ne zanima funkcija predsednika uprave Luke Koper? 

Zato ker delam v družbi P&O Maritime, ki ima globalne izzive. Moja dolžnost je, da družbo dolgoročno vodim. 

Je Luka informacijsko v digitalnem svetu poslovanja ali ji v primerjavi z drugimi pristanišči na tem področju vendarle manjka znanje in razvoj? 

Luka Koper ima operativno, ne pa visoko raven IT-sistemov. Razvoj IT-sistemov je eden od ciljev razvoja Luke v prihodnjih štirih letih. 

Kdaj ste nazadnje sedeli z vladnimi predstavniki Republike Slovenije na temo gospodarskega razvoja Luke Koper? 

Z ekipo SDH sem v rednih stikih. 

Je kdo iz ožje vladne ekipe pokazal zanimanje za vaše mednarodne gospodarske oziroma logistične izkušnje s ciljem prenosa znanja med slovensko gospodarsko srenjo ali med odločevalce, ne le v Luki Koper? 

Še ne. Bi pa to storil takoj, če bi bil interes. 

Za dividende skoraj ves dobiček

Medij: Gorenjski glas (Aktualno) Avtorji: Simon Šubic Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 11. jul.. 2017 Stran: 3

Dividende v višini 0,12 evra bruto na delnico bodo delničarjem Elektra Gorenjska izplačali konec julija. Simon Šubic Kranj - Delničarji družbe Elektro Gorenjska so v petek na skupščini sklenili, da bilančni dobiček v višini 2,17 milijona evrov skoraj v celoti namenijo za delitev dividend v višini 0,12 evra bruto na delnico. Za izplačilo dividend se bo tako uporabilo 2,07 milijona evrov, preostanek pa predstavlja preneseni dobiček. Čeprav je uprava predlagala, da bi dividende izplačali 28. septembra, pa jih bodo že 28. julija, kar je z nasprotnim predlogom doseglo Društvo Mali delničarji Slovenije. Družba Elektro Gorenjska je sicer lani dosegla 38,6 milijona evrov prihodkov in 6,9 milijona evrov čistega dobička, kar je za 22,5 odstotka več kot v letu 2015. 

Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnici za poslovno leto 2016, ob izteku mandata dosedanjim nadzornikom, predstavnikom delničarjev, pa je v nadzorni svet za novi štiriletni mandat imenovala Franja Curanoviča, Andreja Koprivca, Teda Djekanoviča in Sama Logarja. V nadzornem svetu sta še naprej predstavnika delavcev Dominik Ovniček in Iztok Štular. Za pooblaščenega revizorja za leto 2017 so potrdili družbo BDO Revizija. 

Delničarji so se seznanili tudi s poročilom o izvajanju sklepa z lanske skupščine, na kateri so upravo pooblastili, da lahko v obdobju od 1. septembra 2016 do 31. marca 2018 kupuje lastne delnice po ceni v razponu od 1,91 do 2,47 evra za delnico. Uprava je prejela pooblastilo za pridobitev največ 1.728.637 lastnih delnic družbe (10 odstotkov osnovnega kapitala). Čeprav bi smela uprava na podlagi pooblastila lani pridobiti največ do 851.554 lastnih delnic, jih je dejansko pridobila le 11.783 oz. 0,068 odstotka lastnih delnic, za kar je družba plačala 22.505 evrov. »Glede na to, da je rok, ki ga je določil lastnik za odkup lastnih delnic 31. marec 2018, se bo lastniška struktura zagotovo v prihodnje še spremenila. Delničarji se o nakupu in prodaji delnic odločajo samostojno,« so dozdajšnji pičel izplen komentirali v upravi družbe, ki jo vodi Bojan Luskovec. V Društvu Mali delničarji Slovenije (MDS) so sicer lani zaradi prenizke odkupne cene v primerjavi z njeno knjigovodsko vrednostjo (lani 8,70 evra), ki jo je določil večinski lastnik SDH, delničarjem odsvetovali prodajo delnic.

Colarič: Nisem konservativen, ampak previden

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Silva Čeh, Cveto Pavlin Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 07. jul.. 2017 Stran: 8

Skupščina Krke Letos načrtujejo za 1,220 milijarde evrov prodaje, dobiček pa bo predvidoma večji, kot je bil lani 

Otocec - Skupščina bo letos daljša, ker je treba razjasniti veliko zadev, je dejal predsednik uprave Krke Jože Colarič. Večkrat je poudaril višji dobiček v letošnjem prvem polletju, kije z 91,7 milijona evrov že pri 84 odstotkih lanskega. 


V prvi polovici leta je Krka ustvarila 666 milijonov evrov prihodkov, kar je 8,5 odstotka več kot v prvi polovici lanskega leta. Čisti dobiček skupine je znašal 91,7 milijona evrov, kar je 31 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, je delničarjem povedal Jože Colarič. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 122,4 milijona evrov, kar je 30 odstotkov več kot v lanskem enakem obdobju. 

Boljši rezultati poslovanja so doseženi z obstoječo strategijo. To prilagajajo glede na stanje na trgu in konkurenco. Krka strategijo posodablja, a ne bo drastičnih sprememb, je napovedal. Želimo si zdravo rast tudi vprihodnje. Strategijo do leta 2030 nameravajo dosegati z najmanj tretjinskim deležem novih izdelkov v skupni prodaji, z organsko rastjo in prevzemi zagotavljajo rast. Colarič: »Delamo na prevzemih, a ne na silo.« Zavrnil je očitke, daje glede prevzemov konservativen. Pravi, da je previden. Dividendna donosnost pa je pri Krki večja kot pri konkurenci, je še poudaril Colarič. 

Nezadovoljni s preteklim letom 

Mali delničarji napovedali tožbo

Medij: Novi tednik Celje (Gospodarstvo) Avtorji: J. I. Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 06. jul.. 2017 Stran: 5

Te dni so se na redni letni seji skupščine zbrali tudi delničarji Elektra Celje. Seznanili so se z lanskim poslovanjem družbe in skupine Elektro Celje ter odločali o delitvi bilančnega dobička ter o novih članih nadzornega sveta. Društvo Mali delničarji Slovenije in Adriatic Slovenica sta na sklep o delitvi dobička napovedala izpodbojno tožbo. 


Elektro Celje in njegove povezane družbe so lani ustvarili 182 milijonov evrov prihodkov, kar je za 20 milijonov evrov več kot leta 2015, čisti dobiček je znašal malo manj kot 11 milijonov evrov. Samo Elektro Celje je lani imel 65 milijonov evrov prihodkov in 9,4 milijona evrov čistega dobička. Delničarji, med katerimi ima večinski, 80-odstotni delež država, so na seji odločali o delitvi 2,8 milijona evrov bilančnega dobička. Kljub nasprotovanju nekaterih je bil sprejet sklep, da bo Elektro Celje letos delničarjem razdelil 2,6 milijona evrov in bo bruto dividenda na delnico znašala 11 centov. Društvo Mali delničarji Slovenije in Adriatic Slovenica sta na takšen sklep napovedala izpodbojno tožbo. Menita namreč, da bi Elektro Celje za dividende moral nameniti več dobička in ne da je uprava ob soglasju nadzornega sveta večji del čistega dobička razporedila v druge rezerve in so zato na seji delničarji odločali le o delitvi 2,8 milijona evrov. 

Elektro bo državi dal dva milijona

Medij: Delo (Slovenija) Avtorji: Bl.M. Teme: Mali delničarji Datum: Čet, 06. jul.. 2017 Stran: 12

Nova Gorica - Elektro Primorska bo delničarjem izplačal skorajda ves lanski dobiček, ki je znašal dobra dva milijona evrov, so sklenili na včerajšnji skupščini družbe. Del bilančnega dobička, 2,06 milijona evrov, bo izplačan v obliki dividend, preostali del v višini 118.000 evrov pa bo ostal nerazporejen. Dividende bodo izplačane v devetdesetih dneh od dneva sprejetja sklepa na skupščini vsem delničarjem, ki bodo v začetku oktobra vpisani v delniško knjigo, napovedujejo v Elektru Primorska, medtem ko sta Društvo Mali delničarji in G. I. Dakota Investments Limited k tej točki napovedala izpodbojni tožbi. Na skupščini delničarjev je bilo navzočega skoraj 90 odstotkov zastopanega kapitala družbe, ki jo v 80 odstotkih obvladuje država. Skupščina je za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev družbe Elektro Primorska, za štiriletno mandatno obdobje imenovala Stanislava Rijavca, Darka Lična, Nikolaja Abrahamsberga in Rudolfa Pečovnika.

Dvomi o privilegiranem položaju SDH kot delničarja

Medij: Delo (Aktualno) Avtorji: Maja Grgič Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Datum: Sre, 05. jul.. 2017 Stran: 3

Državne naložbe Pomisleki, da ima holding več informacij kot drugi lastniki - Odgovorna je družba - V MDS ne opažajo večji težav

Ljubljana - Ko je vodstvo Krke pred kratkim državnemu SDH pojasnjevalo načrte in poslovanje družbe, ki skrbi holding, tega ni posebej razkrilo drugim lastnikom, zato so se pojavili pomisleki o neenakopravni obravnavi delničarjev. Očitki, da je SDH glede tega v privilegiranem položaju tudi v drugih delniških družbah, se pojavljajo že nekaj časa.

Slovenski državni holding (SDH), ki ima v nadzornih svetih družb praviloma enega ali več svojih predstavnikov, že več let z družbami opravlja tako imenovane kvartalne sestanke, na katerih se seznani z njihovim poslovanjem in jim določa tudi cilje. S predstavniki družb, v katerih izvaja upravljavske pravice, pa se po potrebi sestaja tudi drugače in poskuša pridobiti podatke, ki jih potrebuje za odločanje in načrtovanje. Že nekaj časa je zato mogoče slišati pomisleke, da SDH od družb dobiva več informacij kot drugi delničarji.

Nato vprašanje je že pred časom opozoril nekdanji šef Ljubljanske borze Andrej Šketa, zdaj pa se je spet postavilo v omenjenem primeru Krke, kjer sicer zatrjujejo, da vlagateljem na takšnih sestankih ne razkrivajo notranjih informacij, jutri pa bodo imeli redno skupščino.

 

Podbevšek: SDH izjema

Korporativni pravnik Gorazd Podbevšek opozarja, da SDH pravno nima in ne sme imeti privilegiranega položaja, saj mu noben zakon ne daje pravic, ki jih drugi delničarji nimajo: »Seveda pa vsak delničar izvršuje svojo pravico tako aktivno, kot želi. To pomeni, da vsak delničar lahko prosi za podatke in pogovor v zvezi z družbo, družba pa je dolžna poskrbeti, da varuje enakopraven položaj vseh delničarjev in da komunicira skladno z urejenim sistemom.«

Analitiki: SDH upravičeno skrbi Krkino poslovanje

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 14. jun.. 2017 Stran: 6

POSLOVANJE KRKE 

Analitiki: SDH upravičeno skrbi Krkino poslovanje 

SDH, ki ima skupaj s Kadom v Krki skoraj tretjinski delež, ni povsem zadovoljen s strategijo poslovanja družbe, češ da novomeški farmacevt ne ustvarja tolikšnih dobičkov, kot jih je v preteklosti. "Glede na trende Krkinega poslovanja v zadnjem obdobju ima SDH upravičene razloge za skrb," meni analitik Matej Šimnic. 


Čeprav v SDH niso povsem zadovoljni s strategijo poslovanja Krke in so skupaj z mednarodno priznano svetovalno družbo že pripravili analizo dogajanja v farmacevtski panogi, to včeraj ni zamajalo tečaja delnice Krke na Ljubljanski borzi. Celo nasprotno: njen tečaj se je zvišal za 0,65 odstotka. Krkina delnica je bila celo med najbolj prometnimi na borzi. 

Da se nekaj plete med državo oziroma Slovenskim državnim holdingom (SDH) in upravo novomeške družbe, je bilo mogoče razbrati iz včerajšnje izjave Nade Drobne Popovič, članice uprave SDH, za Delo. Ta je namreč dejala, da je Krka za SDH sicer izjemno pomembna naložba, a da »bo moral SDH temeljito pregledati strategijo Krke, jo prevetriti in poiskati priložnosti, da bo družba spet ustvarjala takšne dobičke kot v preteklosti«. 

V državnem holdingu so tudi že pripravili študijo o tem, ali je sprejeta strategija novomeške Krke skladna s strategijami v tej panogi. »Z nadzornim svetom in upravo, glede na to, da je julija sklicana skupščina, še nismo imeli rednega kvartalnega sestanka, kjer jim bomo predstavili izsledke naših ugotovitev. Dejstvo pa je, da smo lani zaradi padca cene delnice na borzi naložbo v Krki slabili,« je še povedala članica uprave SDH. 

Je kriva Krkina konservativna politika? 

»Glede na trende poslovanja Krke v zadnjem obdobju ima SDH upravičene razloge za skrb. Težko rečem, da je dobičkonosnost slaba, je pa dejstvo, da se je v zadnjih letih poslabšala in da mora SDH kot največji lastnik dobiti odgovor oziroma bi ga že moral imeti, ali je slabše poslovanje posledica enkratnih dogodkov, napačne strategije ali pa zgolj neugodne dinamike v industriji. Sicer pa je Krka že sama napovedala novo strategijo, ki naj bi jo predstavila proti koncu leta. Skratka, do prevetritve bi tako ali tako prišlo,« meni Matej Šimnic, analitik v Alti Invest. 

Mali delničarji bi višjo dividendo

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: G.R. Teme: Mali delničarji Datum: Sre, 14. jun.. 2017 Stran: 9

Na skupščini Krke 6. julija bodo delničarji odločali tudi o predlogu SDH, da bi iz nadzornega sveta odpoklicali Anjo Strojin Štampar, namesto nje pa imenovali Dimitrija Marjanoviča. Društvo mali delničarji Slovenije pa predlaga višje dividende, in sicer 3,50 evra bruto na delnico, kar bi pomenilo 112,88 milijona evrov od 142,66 milijona evrov lanskega bilančnega dobička, medtem ko bi se 14,89 milijona evrov preneslo v druge rezerve iz dobička, enak znesek pa preneslo v naslednje leto. Uprava sicer predlaga, da se med delničarje razdeli 88,7 milijona evrov oz. 2,75 evra bruto na delnico. Lani je dividenda znašala 2,65 evra dividende na delnico.

Po deset centov delničarjem Gorenja

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Brane Piano Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 13. jun.. 2017 Stran: 9

Skupščina Za novega člana NS predlagajo malega delničarja Kardova 

Velenje - Za 24,4 milijona delnic Gorenja z oznako GRVG bo Gorenje avgusta delničarjem izplačalo 10 centov dividende oziroma skupaj 2,4 milijona evrov. O predlogu predsednika nadzornega sveta Marka Voljča in predsednika uprave Franja Bobinca mora odločati še skupščina, ki bo 14. julija. 


Po odstopu Toshibumija Tanimota iz nadzornega sveta Voljč skupščini za novega člana predlaga Karla Kardova. 

Mali delničarji Gorenja so že lani predlagali, da bi v dvanajstčlanskem (štirje člani so predstavniki zaposlenih) nadzornem svetu (NS) po odstopu Keitha Charlesa Milesa dobili člana iz svojih vrst, a je skupščina namesto Kardova imenovala Miho Košaka. Strojnik, finančnik in ekonomist Karlo Kardov prihaja iz Hrvaške, zdaj pa je član nadzornih svetov Elektroprivrede HZ HB v BiH in Infosistema na Hrvaškem. 

Gorenje je lani za leto 2015 izgubo v višini štirih milijonov evrov zaradi izpadov trgov in tečajnih razlik pokrilo iz kapitala: iz prenesenega čistega dobička prejšnjih let 2,8 milijona evrov, iz dela kapitalskih rezerv iz naslova splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala pa 1,2 milijona evrov. Lani je bilo bolje. Čisti poslovni izid skupine je lani znašal 3,7 milijona evrov, bilančni dobiček pa toliko, kolikor znaša predlog za izplačilo dividend, torej 2,4 milijona evrov. 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.