Mediji o malih delničarjih

Kdo bo poleg države solastnik elektrodistribucije? Kitajci, Hrvati, Italijani ...?

Medij: Finance (Dogodki in ozadja)  Avtorji: Tanja Smrekar  Teme:  mali delničarji Datum: Torek, 4. september 2018 Stran: 10

 

Alta bo v imenu manjšinskih lastnikov štirih elektrodistribucijskih podjetij - Elektro Ljubljana, Maribor, Celje in Gorenjska – že ta teden poslala potencialnim kupcem vabilo za nakup njihovih deležev (teaser). In koliko bo naprodaj? »Pričakujemo, da bomo prodali vsaj desetino vsakega podjetja,« pravijo predstavniki prodajalcev.

 

Spomnimo, država ima v elektrodistribuciji, ki sicer šteje za strateško panogo, po 80 odstotkov delnic. Pod 75-odstotni delež, sodeč po sedanji strategiji, ne bo šla.

 

Preostalo imajo zasebniki, med njimi so, kot je pred časom pisal Siol, tudi privatizacijski mogotec Igor LahAdriatic Slovenica (do pred kratkim v lasti KD Group, kupil jih je Generali), Triglav SkladiPetrol, državna Kad in Modra zavarovalnicaDZS pod vodstvom Bojana Petana, posredno Borut Kuharič (nekdanji prvi človek ajdovske Vipe Holdinga), odvetnik Aleš Rojs in Igor Štemberger oziroma borzna hiša Ilirika... V zadnjem času so se, pišejo na Siolu, v lastništvu pojavili tudi za zdaj neznani vlagatelji, ki se skrivajo za fiduciarnimi računi.

 

Kdo so potencialni kupci?

 

Zadnja priložnost za prodajo delnic Certe Holdinga in Certe

Medij: Primorske novice  Avtorji: Saša Dragoš  Teme:  mali delničarji  Datum: Sobota, 1. september 2018 Stran: 3

Mirna skupščina Certe Holdinga potrdila, da delničarji čakajo samo še na naložbe Zadnja priložnost za prodajo delnic Certe Holdinga in Certe

Po dveh letih prvič mirna včerajšnja skupščina Certe Holdinga je prinesla hitro potrditev vseh sklepov. Postojnska jama, ki je doslej odkupila 78,71 odstotka delnic holdinga, je sočasno objavila prevzemno ponudbo za holding in Certo. To pomeni, da imajo preostali lastniki delnic obeh družb čas do 1. oktobra, da jih prodajo po dosedanji odkupni ceni.  

 

Cerkno, 01.09.2018

 

Skupščina Certe Holdinga se je včeraj zgodila na svoj običajni datum, v lastnem Hotelu, brez prisotnosti policistov, varnostnikov in novinarjev. Vse sklepe je potrdila hitro. Predsednik uprave Postojnske jame Marjan Batagelj, ki je s prevzemno namero v viharnem poldrugem letu odkupil veliko večino holdingovih delnic, je mirno skupščino pospremil z besedami: “To je velik uspeh!”

 

Delničarska vojna nepojasnjena...

 

Potem ko je na do malih delničarjev zgodovinsko agresivni skupščini Certe Holdinga leta 2016, in na lanskih domnevnih dveh skupščinah še potekala velika, lani s strani civilne pobude sicer zaigrana drama v prisotnosti policistov in najetih varuhov reda, je hotel včeraj med skupščino sameval. To je pokazalo, da so Cerkljani željni zgolj uresničitve razvojnih načrtov Postojnske jame in Marjana Batagelja. . Po več kot dveh letih ostaja nepojasnjeno, kdo je grdo zgodbo s ponudbo za odkup delnic Certe Holdinga za en evro junija leta 2016 začel in jo stopnjeval do napada na male delničarje na večkrat prelagani skupščini. Prav tako se še ne ve, kaj je vodilo Civilno pobudo za Cerkljansko najprej v suvereno obrambo delničarjev pred krajo, potem pa v brezglavi nakup delnic, obtoževanje njihovega kupca po 3,2 evra z jasno prevzemno namero in v zlagano lansko skupščino.

 

Vsem neznankam med dvema ognjema navkljub so mali delničarji prepričljivemu Batagelju in Postojnski jami prodali 78,71 odstotka delnic Certe Holdinga. ... pogled pa usmerjen naprej

 

Vprašanja in odgovori o obdavčitvi kapitala

Medij: Delo  Avtorji: Karel Lipnik, (N. G.), (B. K.) Teme:  mali delničarji Datum: Sreda, 31. avgust 2018 Stran: 3

 

Davki Z napovedanim ukrepom iz koalicijske pogodbe bi več plačevali vsi, ki bodo prejemali obresti in dividende

 

Ljubljana - Podjetnik Igor Akrapovič si je iz svoje družbe Akrapovič izplačal 32 milijonov evrov zadržanega bilančnega dobička zaradi »negotovosti glede prihodnje davčne obravnave rezultatov poslovanja družbe«. Namesto investiranju in zaposlovanju v Sloveniji bodo denar vlagali v »predvidljivejših poslovnih okoljih«. Koalicijska pogodba prihodnje vlade predvideva, da bodo osebne prihodke iz kapitala in rent vključili v osnovo za odmero dohodnine. Pojasnjujemo, kako bi vas ta ukrep prizadel.

 

Kaj so osebni prihodki iz kapitala in rent?

Za dohodek iz kapitala se štejejo prejete dividende, obresti ter dobički, ustvarjeni z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in nepremičnin. V zakonu o dohodnini sta navedeni dve vrsti rent, in sicer pokojninske rente in vseživljenjske mesečne rente, ki jih posamezniki prejemajo po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991. Glede na odzive v javnosti lahko zgolj špekuliramo, da pod terminom rente, koalicijska pogodba predvideva dohodke od oddajanja premoženja v najem.

 

Kakšna so sedanja pravila?

Dohodki iz kapitala se ne prištevajo k osnovi za dohodnino. So pa obdavčeni. Dividende so obdavčene s 25-odstotno davčno stopnjo. Davek odvede že izplačevalec obresti oziroma borzno posredniška družba.

Dohodnina za obresti znaša 25 odstotkov, pri čemer pa nekatere vrste niso obdavčene, med njimi obresti za vloge na vpogled. Prav tako ni obdavčenih prvih tisoč evrov obresti na depozite pri bankah in hranilnicah v EU. Dobički, ustvarjeni z odsvojitvijo vrednostnih papirjev, so obdavčeni s 25-odstotno davčno stopnjo, če je od nakupa do prodaje minilo manj kot pet let. Po petih letih se davčna stopnja dohodnine zniža na 15 odstotkov, po desetih letih na deset odstotkov in po 15 letih na pet odstotkov. Dohodnine se ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala po dvajsetih letih imetništva. Obstaja sicer še veliko izjem.

Za ogled celotnega članka pritisni TUKAJ.

Koga bi ta ukrep prizadel?

Če se bo zakonodajalec zgledoval po preteklih izkušnjah, bo sprememba prizadela vse, ki bodo vrednostne papirje kupovali po spremembi zakonodaje. Poleg tega pa tudi vse, ki bodo prejemali obresti in dividende. Ker zakonodaja ne dovoljuje retroaktivnih posegov, bi ponovna vključitev dohodkov iz kapitala v osnovo za dohodnino lahko vključila le dohodke, ustvarjene po spremembi zakonodaje. Dohodki iz kapitala so nekoč sicer že bili vključeni v dohodnino. Vendar je takratna zakonodaja v obdavčitev vključila le dobičke, ustvarjene s prodajo vrednostih papirjev, ki so bili kupljeni po sprejetju zakonodaje.

 

Kaj ukrep pomeni za izračun dohodnine?

Močno se bo zapletlo tudi pobiranje davka od dividend. Stopnja dohodnine je zdaj pavšalna in ne upošteva stroškov, ki jih borznoposredniške družbe zaračunavajo za izplačilo. Če bo vlada dividende vključila v izračun dohodnine, bo morala vključiti tudi administrativ ne stroške, ki jih utrpijo zavezanci.

To pa izračun močno zaplete. Posredno bodo prizadeti vsi državljani. Ker bodo v izračun dohodnine spet vključeni vsi dohodki, bo verjetno moral vsak posameznik sam oddajati napoved za dohodnino.

 

Kaj bi to prineslo v državni proračun?

Dobiček ostaja nerazporejen

Medij: Gorenjski glas  Avtorji: Maja Bertoncelj  Teme:  mali delničarji Datum: Torek, 28. avgust 2018 Stran: 7

Bilančni dobiček družbe Goričane za preteklo leto v višini nekaj več kot pet milijonov evrov ostaja nerazporejen. Nasprotni predlog, da bi njegov del šel za dividende, ni bil sprejet.

Goričane - Minulo sredo je potekala skupščina družbe Goričane, tovarne papirja Medvode, na kateri je bilo zastopanega 98,67 odstotka kapitala, sprejeti pa so bili vsi predlagani sklepi uprave.

Prisotni oziroma zastopani delničarji so se seznanili tudi z letnim poročilom družbe za leto 2017. Čisti poslovni izid družbe je konec leta 2017 znašal 2,947 mi' lijona evrov in je za skoraj sto odstotkov višji od čistega poslovnega izida konec leta 2016 (1,49 milijona evrov). Družba je lani ustvarila 67,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, njena sredstva so konec leta 2017 znašala 74,8 milijona evrov, knjigovodska vrednost delnice pa je zrasla na 59,50 evra. Bilančni dobiček za leto 2017 znaša 5.167.108 evrov.

Predlog uprave družbe je bil, da ta ostane nerazporejen, medtem ko se je nasprotni predlog malega delničarja Tomaža Hrovata glasil, da se bilančni dobiček nameni za dividende (v višini 948.662 evrov) in za prenos v naslednje leto (4.218.446 evrov). Predlagal je dividendo v višini 2,12 evra na delnico. »Družba že več let ne izplačuje dividend, zato kot delničar ocenjujem, da njen finančni položaj omogoča izplačilo dividende. Menim, da izplačilo dela dobička v ničemer ne bi ogrozilo poslovanja družbe,« je Hrovat obrazložil svoj nasprotni predlog, ki ga je podal v sodelovanju z Društvom Malih delničarjev Slovenije.

Hrvati bi skozi zadnja vrata vstopili v slovensko energetiko

Medij: SIOL Avtorja: Primož Cirman, Tomaž Modic Tema: mali delničarji, Datum: Pet, 24. avg.. 2018 Objava: 12.30 Link do objave: TUKAJ

Hrvatska elektroprivreda pod vodstvom Franeta Barbarića se zanima za vstop v lastništvo slovenskih elektrodistributerjev. 

Hrvaška energetika želi vstopiti v lastništvo slovenskih podjetij za distribucijo električne energije, ki so za državo strateškega pomena.

Hrvaški državni energetski velikan Hrvatska elektroprivreda (HEP) se zanima za lastniški vstop v pet slovenskih podjetij za distribucijo električne energije: Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Primorska in Elektro Gorenjska.

Foto: STAInformacijo nam je danes potrdilo več virov. HEP želi delnice kupovati od manjšinskih delničarjev teh podjetij, ki so se prvič v zgodovini povezali v prodajne konzorcije.

Ti bodo že predvidoma v naslednjem tednu objavili vabilo (teaser v angl.) za prodajo manjšinskih paketov delnic teh podjetij. Naprodaj bo najmanj deset odstotkov Elektra Ljubljana in Elektra Maribor, v preostalih podjetij pa za zdaj nekaj več kot pet odstotkov delnic, a bi se lahko ta delež v prihodnjih tednih še povečal.

Pohod HEP po Sloveniji

Večinski delničar vseh petih elektro podjetij je država, ki ima v lasti 80 odstotkov delnic. Konzorciji malih delničarjev bodo deleže prodajali po načelu zbiranja nezavezujočih ponudb.

HEP je leta 2016 s Slovenskimi železnicami podpisal pogodbo za dobavo električne energije do konca leta 2019 v vrednosti 26,5 milijona evrov. Foto: Slovenske železniceHEP, ki trži hrvaško polovico električne energije iz jedrske elektrarne Krško, je sicer že dodobra prodrl na slovenski trg. V zadnjih letih je pridobil nekaj velikih, tudi državnih odjemalcev, med drugim Mestno občino Ljubljana, Luko Koper in Slovenske železnice. V HEP so se pred leti zanimali tudi za nakup polovičnega deleža v trgovcu z električno energijo Gen-I.

Njihovo ljubljansko podjetje HEP Energija, ki ima dva zaposlena, je v lanskem letu ustvarilo nekaj več kot 34 milijonov evrov prihodkov in minimalni dobiček.

Enormno zanimanje za nakup Istrabenz Turizma: Bo Miodragu Kostiću po Kempinskem uspelo priti do še šestih hotelov?

Medij: Regional obala Avtor: Tomaž Primožič/FPA  Tema: mali delničarji, Datum: Čet, 23. avg. 2018 Objava: 10.59 Link do objave: TUKAJ

Za nakup Istrabenz turizma, ki ga prodaja močno zadolženi Istrabenz, naj bi izrazilo interes že 22 potencialnih prevzemnikov, poroča Dnevnik. V Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) naj bi prejeli med drugim ponudbo angleškega sklada, ki je zainteresiran za nakup več kot 90 odstotkov vseh Istrabenzovih terjatev.

DUTB sicer zahteva, da Istrabenz pridobi vsaj eno zavezujočo ponudbo za nakup Istrabenz turizma do konca oktobra. Ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku kaže na še en mandat in pričakovati je, da bo prodaji družbe, ki ima na Obali v lasti šest hotelov, nasprotoval. Lani sprejeta strategija trajnostne rasti slovenskega turizma do leta 2021 določa, da se upravljanje državnih hotelov in družb koncentrira na Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki bo najprej oblikoval turistično divizijo, nato bo sledila postopna privatizacija, piše Dnevnik.

O konkretnih imenih interesentov se v javnosti ne govori. Neuradno naj bi šlo predvsem za finančne sklade, med njimi naj bi dva bila hrvaška. Finančni skladi sami ne upravljajo hotelov, ampak jih običajno prepustijo v upravljanje hotelskim verigam.

Neuradno naj bi bil med interesenti za nakup Istrabenz turizma tudi srbski poslovnež Miodrag Kostić, ki je pred leti že odkupil Istrabenz hoteli Portorož oziroma hotel Kempinski Palace. Kostić je želel odkupiti 40 odstotkov terjatev do Istrabenza, ki jih je prodajal Bank of America Merrill Lynch (Bamli). Bamli je terjatve dal na prodaj potem, ko je DUTB uspela delež terjatev do Istrabenza, ki jih ima v lasti, zvišati na več kot 50 odstotkov. DUTB je odkupila terjatve še od Bamlija in uspela njihovo lastništvo zvišati na več kot 90 odstotkov.

Trije scenariji za Istrabenz Turizem

Medij: Delo (Aktualno) Avtorji: Maja Grgič Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 17. avg.. 2018 Stran: 2

Turistična strategija Država še ne ve, kako bo oblikovala turistični holding - Odločitev bo v rokah nove vlade

Ljubljana - SDH konec avgusta pričakuje finančno analizo družb, ki naj bi bile del državnega turističnega holdinga. A takrat bo tudi rok za oddajo nezavezujočih ponudb za nakup Istrabenza Turizma, ki bi prav tako moral biti del tega holdinga. DUTB, SDH in ministrstvo za finance še nimajo rešitve za njegov prevzem.

Strategija razvoja slovenskega turizma, kot je znano, predvideva oblikovanje turistične divizije pod okriljem Slovenskega državnega holdinga (SDH), v kateri naj bi bilo osem turističnih družb. To so, kot smo že razkrili v Delu, Sava Turizem, Hoteli Bernardin, Istrabenz Turizem, Hit, Adria Turistično podjetje, Terme Olimia, Thermana in Uniorjeva turistična družba Unitur. SDH je zato zunanjemu izvajalcu že naročil finančno analizo teh družb, na podlagi katere bo nato pripravil koncept razvoja izbranih turističnih družb.

Prevzem Bernardina

A medtem postopki, povezani s temi družbami, na trgu tečejo svojo pot. Stečajna upraviteljica holdinga NFD Irena Lesjak je ločitvene upnike pozvala k prevzemu 66-odstotnega deleža, ki ga ima holding NFD v Hotelih Bernardin. Ta prevzem delnic, s katerimi bo Sava, ki je že delničarka Bernardina, postala 37,7-odstotna lastnica te družbe, Družba za upravljanje bank (DUTB) 35-odstotna lastnica, Gorenjska banka pa devetodstotna lastnica, bo predvidoma končan septembra. Sava bo morala v nadaljevanju objaviti prevzemno ponudbo, ki pa je DUTB kot povezana oseba ne bo mogla sprejeti.

Kitajci prevzemajo vajeti

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Maja Grgič Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 17. avg.. 2018 Stran: 8

Gorenje Razširili so upravo, male delničarje bodo iztisnili

Ljubljana - Kitajski Hisense, kije pred kratkim postal večinski lastnik Gorenja, po pridobljenih soglasjih regulatorjev tudi dejansko prevzema vajeti v Gorenju. Upravo, ki jo vodi Franjo Bobinac, je sedanji nadzorni svet razširil s šestimi novimi člani uprave, ki prihajajo iz Hisensa, Kitajci pa bodo sredi septembra na skupščini iztisnili tudi male delničarje in zamenjali nadzornike. Maja Grgič Potem ko je Hisense pred kratkim dobil soglasje evropske komisije za priglašeno koncentracijo z Gorenjem, je velenjska družba, ki je v 95-odstotni lasti Kitajcev, za 17. september sklicala skupščino. Iz predvidenega dnevnega reda je mogoče ugotoviti, da bo Hisense v celoti zamenjal dosedanji nadzorni svet, ki je bil zaradi postopka prevzema izvoljen le začasno. Tako se bo skupščina seznanila z odstopom Bernarda C. Pasquiera, Bachtiarja Djalila, Corinne Claudie Graf in Miha Košaka, ki so že podali odstopno izjavo. Za nove nadzornike Kitajci predlagajo Yeguo Tanga, doktorja menedžmenta, Shaoqian Jia, magistra menedžmenta, Huizhong Daia, inženirja strojništva, Yuling Gaa in Xin Liua, oba magistra menedžmenta, in Cabtiao Chen, ki ima diplomo iz književnosti. Kandidati so večinoma člani organov upravljanja Hisensa.

Skupina Triglav ob polletju z manjšim dobičkom

Medij: SIOL Avtorja: David Kos Tema: mali delničarji, Datum: Pet, 17. avg.. 2018 Objava: 09.37 Link do objave: TUKAJ

Skupina Triglav je v prvem polletju letošnjega leta ustvarila 35,6 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo oziroma 16 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Čisti dobiček je manjši za 17 odstotkov in znaša 30 milijonov evrov. Razlog za zmanjšanje dobička so po navedbah skupine množični škodni dogodki v drugem četrtletju leta in manjši donosi od finančnih naložb.

Skupina Triglav je v polletju zbrala 574,8 milijona evrov bruto premij ali pet odstotkov več kot v tem času lani. Dobiček pred davki se je zmanjšal za 16 odstotkov, na 35,6 milijona evrov, čisti dobiček pa za 17 odstotkov, na 30 milijonov evrov.

Zavarovalnica Triglav je na ravni skupine v prvih šestih mesecih imela za 326,8 milijona evrov bruto škod, kar na letni ravni pomeni štiriodstotno rast, je razvidno iz polletnega poročila o poslovanju, objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze.

Premijska rast na vseh trgih in segmentih

Skupina Triglav je sicer v zavarovalni dejavnosti dosegla rast premije na vseh svojih trgih in v vseh treh segmentih zavarovanj (premoženjska, življenjska in zdravstvena zavarovanja). V Sloveniji je v povprečju znašala štiri odstotke, zunaj Slovenije pa sedem odstotkov.

Škodni dogodki znižali dobiček

Na rezultat, ki je primerjalno z lanskim nižji (indeks 84), so vplivali tudi množični škodni dogodki in manjši donosi od finančnih naložb v letošnjem letu.

V drugem četrtletju letos so poplave, toče, neurja in spomladanske pozebe v Sloveniji in Makedoniji skupini povzročile več kot 21 milijonov evrov škod, kar je povzročilo za devet odstotkov višje obračunane kosmate zneske škod premoženjskih zavarovanj skupine glede na lani.

Maja so toča in poplave v vzhodnem delu Slovenije povzročile za tri milijone evrov škod, junijska neurja s točo so povzročila za 16,9 milijona evrov škod. V severovzhodnem delu Slovenije so neurja s točo povzročila za 2,6 milijona evrov škod, junijska vremenska ujma v Beli krajini in severovzhodni Sloveniji je pustila za 13,2 milijona evrov škod, v Zasavju in okolici je bilo škode za 1,2 milijona evrov.

V Makedoniji je aprilska pozeba povzročila za 400.000 evrov škod, majska in junijska toča pa za 760.000 evrov škode.

Manjši donosi od finančnih naložb

V upravo šest Kitajcev

Medij: Večer (V žarišču) Avtorji: Srečko Klapš Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 17. avg.. 2018 Stran: 2

HISENSE PREVZEMA NADZOR 

Uprava Gorenja odslej dvanajstčlanska, septembra bo še šest novih nadzornikov. Hisense umika delnice z borze in iztiska male delničarje po dvanajst evrov


Novi člani uprave, vseh šest jih prihaja iz Kitajske, so mandat začeli včeraj in bodo v Sloveniji, kot sporočajo iz Gorenja, delovali v skladu z veljavnimi delovnimi vizumi oziroma drugimi ustreznimi dovoljenji. Novi člani uprave so: dr. Lan Lin, Chiao Liu, Jianmin Han, Lu Hou, Anguo Yan in Changchun Sun. Franjo Bobinac ostaja predsednik uprave, Lan Lin pa bo podpredsednik uprave. "Našli smo strateškega lastnika in partnerja, s katerim bo Gorenje lahko raslo in se razvijalo hitreje. 

Že zelo kmalu bomo lahko z razvejanimi povezavami v dobavnih verigah izkoristili boljše nabavne pogoje pri nakupu surovin in materialov. Kmalu bodo tudi vidni prvi učinki skupnih raziskav in razvoja ter zapolnitve proizvodnih zmogljivosti v vseh Gorenjevih obratih v Evropi," je ob razširitvi uprave povedal Bobinac.

Gorenje je včeraj objavilo tudi sklic 27. skupščine delničarjev, ki bo v ponedeljek 17. septembra in na kateri bo Hisense v nadzorni svet, potem ko so dosedanji nadzorniki Corinna Claudia Graf, Bernard Charles Pasquier, Miha Košak in Bachtiar Djalil, že podali odstopne izjave, predlagal šest svojih članov, to so Yeguo Tang, Shaoqian Jia, Huizhong Dai, Caixia Chen, Yuling Gao, Xin Liu, in Wenzhong Liu, za štiriletni mandat od 18. septembra naprej.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.