D Naložbe

MDS s tožbo zoper upravo in nadzornike D Naložbe

Medij: Finance Avtorji: Jure Ugovšek Teme: mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 19. 09. 2010 
 
Društvo Mali delničarji - Skupaj smo močnejši napoveduje odškodninsko tožbo zoper upravo D Naložb Danila Peteha in celotni nadzorni svet družbe, ki je deloval do 7. marca letos. Društvo meni, da niso opravljali dolžnosti vodenja oziroma nadziranja v skladu z načelom skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika.

Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem bodo predlagali odvzem licence Ecum reviziji. Sumijo jih nestrokovnega dela. Dodajajo, da to ni prvi primer, pri katerem opažajo nepravilnosti pri delovanju omenjene revizijske hiše.

 

Pogodbe Perutnine ostajajo skrivnost

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 24. 08. 2010 Stran: 10

Če je Klemen Sešok s Perutnino Ptuj ali s kakšnim od delničarjev dejansko podpisal svetovalno pogodbo, zadnje skupščine delničarjev ne bi bil smel voditi. Združenja (malih) delničarjev od Perutnine in z njo povezanih oseb naj ne bi prejela finančnih sredstev za svojo neudeležbo na skupščini


Po nedavni skupščini delničarjev Perutnine Ptuj, ki ima še vedno domala 10 tisoč delničarjev, je ostala odprtih cela vrsta vprašanj. Poročali smo, da je skupščino vodil Klemen Šešok iz družbe Taxgroup, sicer sin Dušana Šešoka, donedavnega predsednika Košarkarske zveze, ter direktorja in pomembnega lastnika ljubljanske Iskre. Klemen Šešok je širši javnosti postal bolj znan v zadnjem času, ko se je v medijih veliko pisalo o sumljivem prekupčevanju in spremembah namembnosti zemljišč v Ljubljani. Na skupščini je Klemna šešoka Vladimir Bilič, sicer zastopnik delničarjev Perutnine (družb Ibiko in List), izrecno povprašal, ali je v pogodbenem ali pooblastitvenem razmerju bodisi s Perutnino ali katerim izmed njenih (večjih) delničarjev, pa predsedujoči skupščine in ne predsednik Perutnine uprave, dr. Roman Glaser, na to vprašanje nista želela odgovoriti.

D Naložbe

Datum skupščine: 
25.08.2010 - 09:00
Naslov: 
v sejni sobi LPP, d.o.o., na naslovu Celovška cesta 160, Ljubljana
Status: 
arhivirana

Sedej po predlogu MDS v nadzorni svet D Naložb

Medij: Dnevnik  Avtorji: Nuredini Luki  Teme: Mali delničarji  Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 09. 03. 2010 Stran: 26

Ljubljansko okrožno sodišče je na predlog direktorja družbe D Naložbe Danila Peteha v nadzorni svet imenovalo Janeza Nastrana, Jožeta Hrovata in Uroša Sedeja. Sedeja so predlagali mali delničarji v okviru Društva MDS, kjer so z odločitvijo zadovoljni, ker »imenovanje predstavlja korak v pozitivno smer za družbo, saj smo bili v enem mesecu priča odstopu treh nadzornikov, kar težko označimo za naključja«. Luki Nuredini

D Naložbe z le enim nadzornikom

Medij: Večer Avtorji: D. T. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 02. 02. 2010 Stran: 9

V ljubljanski družbi D Naložbe, d.d., ki je nastala po preoblikovanju iz nekdanje pooblaščene investicijske družbe (pid) Nika 2, sta v zadnjih dneh odstopili že dve nadzornici (Tjaša Ule in Anita Faladore), tako da je trenutno v njihovem nadzornem svetu zgolj Sandi Grčar.
 
Trije največji lastniki D Naložb (Marles, Slosys ter Nastran in partner), ki sodijo v lastniški krog Leopolda Poljanška, sicer direktorja ljubljanske Velane in pomembnega lastnika družbe Marles, predlagajo, naj nova nadzornika imenuje sodišče.
 
V Društvu - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši pa poudarjajo, da so omenjene tri družbe zgolj 11,50 % lastnice D Naložb, medtem ko ima preostalih 3.869 delničarjev kar 88,50 % vseh delnic.
 
Zato v svojem in imenu ostalih malih delničarjev predlagajo, naj se kar na redni skupščini izvoli nova nadzornika - kot sami predlagajo, Uroša Sedeja, ki je med drugim bil revizor in senior svetovalec v revizijski družbi PriceWaterhouseCoopers (PWC), sedaj pa je zaposlen kot finančni in poslovni menedžer v zasebni družbi Finančni koncepti d.o.o.
 

Leopold Poljanšek premetava lastništvo v Marles hišah

Medij: Dnevnik  Avtorji: SM Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo           Datum: 23. 01. 2010  Foto: Matej Povše
 
V podjetju Marles hiše, do lanskega leta hčerinskega podjetja Marlesa, je ponovno prišlo do lastniških sprememb. Podjetje Hidropin je namreč v Marles hišah pridobilo 30-odstotni lastniški delež. 20-odstotni lastniški delež mu je prodalo Cestno podjetje Koper, 10-odstotni lastniški delež pa je odkupilo od podjetja D Naložbe.
 
Ker je lastnik Hidropina podjetje Niton, za katerim stojijo podjetja, ki naj bila povezana s predsednikom uprave in tričetrtinskim lastnikom Marlesa Leopoldom Poljanškom (na fotografiji), obenem pa naj bi bil Poljanšek lastniško povezan tudi s podjetji na strani prodajalcev, nas je zanimalo, kje so razlogi za lastniška premetavanja v Marles hišah. Toda Poljanšek je zatrdil, da z lastniškimi spremembami v tem podjetju ni seznanjen in da ni lastnik podjetij, ki so bila udeležena v transakcijah.
 

Ponovni predlog za imenovanje novega člana NS v D NALOŽBAH d.d., zaradi odstopa že 2 nadzornice v 14 dneh. Trenutno le en nadzornik!

D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d. 
g. Danilo Peteh - direktor
Šmartinska 52
 
1000 Ljubljana 
Ljubljana, 23. januar 2010
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA IMENOVANJE NOVEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d.
 
Delničar - predlagatelj Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana ( v nadaljevanju Društvo MDS) skladno s pozivom objavljenim dne 22.01.2010 preko sistema SEONET številka obvestila INI-64/10 predlaga, da za novega člana Nadzornega sveta D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d., Šmartinska 52, 1000 Ljubljana imenujete finančnega strokovnjaka Uroša Sedeja. Izjavo skladno z 255. členom ZGD-1C prilagamo. Pregled njegovih dosedanjih delovnih izkušenj je v nadaljevanju.

Predlog za imenovanje novega člana Nadzornega sveta družbe D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d.

Ljubljana, 14. januar 2010
 
D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d. 
g. Danilo Peteh - direktor
Šmartinska 52
 
1000 Ljubljana 
 
PREDLOG ZA IMENOVANJE NOVEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d.
 
Delničar - predlagatelj Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Društvo MDS) predlaga, da za novega člana Nadzornega sveta D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d., Šmartinska 52, 1000 Ljubljana imenujete finančnega strokovnjaka Uroša Sedeja. Izjavo skladno z 255. členom ZGD-1C prilagamo. Pregled njegovih dosedanjih delovnih izkušenj pa je v nadaljevanju.

D NALOŽBE, d.d. - INOVATIVNOST BREZ PRIMERE (11,5 % lastnikov želi tudi v bodoče 100 % nadzor)

Ljubljana, 13. januar 2010
 
D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d. 
g. Danilo Peteh - direktor
Šmartinska 52
 
1000 Ljubljana 
 
IMENOVANJE NOVEGA ČLANA NS D NALOŽBE, d.d.
 
Spoštovani, na SEONETU, ste dne 08. 01. 2010 objavili informacijo o odstopu člana NS in poziv prvim 3 delničarjem, da podajo predlog za novega člana NS.
 
Pri tem ne gre zanemarit dejstva, da imajo prvi trije delničarji le 11,51 % lastniški delež,
 

DFNR
6755
7,44%
  MARLES, d.d.
DFNR
1900
2,09%
  SLOSYS, d.d.
DFNR
1802
1,98%
  NASTRAN IN PARTNER d.n.o., Škofja Loka

 
ostali delničarji pa 88,49 % in so brez svojega predstavnika v NS družbe.
 

Po nepreglednem prevzemu Poljanšek zdaj izčrpava Marles

Medij: Dnevnik Avtorji: Morozov Sebastijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 19. 09. 2009 Stran: 21

Ljubljana - Potem ko je Leopold Poljanšek z izigravanjem prevzemne zakonodaje v družbi Marles lani pridobil več kot 75-odstotni lastniški delež, zdaj že prodaja nekatere naložbe Marlesa. Tako je pred kratkim Marles, v katerem je Poljanšek tudi predsednikuprave,prodal 23-odstotni lastniški delež hčerinskega podjetja Marles hiše Maribor, ki je v minulem letu ustvarilo veliko večino od 22 milijonov evrov prihodkov od prodaje skupine Marles. Poleg tega je Marles pred dnevi prodal tretjino hčerinskega podjetja Marles PSP. V obeh primerih so bili kupci podjetja, ki so tako ali drugače povezani s Poljanškom oziroma njegovimi podjetji. Po novem je Marles le še 19-odstotni lastnik Marles hiš. Po naših informacijah je 14-odstotni lastniški delež Marles hiše kupilo podjetje Rod. Iz registra slovenskih podjetij neposredna povezava med Poljanškom in podjetjem Rod ni razvidna.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.