Leopold Poljanšek

Ali se pripravlja prevzem in nato izstisnitev v KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.?

Ljubljana, 30. junij 2009

Pooblaščenec delničarja Rajko Stanković – predsednik Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši, se je danes udeležil skupščine družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki je bila ob 10.30 v poslovnih prostorih družbe na Dunajski cesti 9 v Ljubljani.

Na skupščini je bilo presenetljivo prisotnega le 1,92 % kapitala družbe oziroma 75.164 delnic od 3.909.878 delnic družbe. Poleg Igorja Laha, ki je zastopal lastnih 66.805 delnic oz 1,71 % in GBD d.d. z 8.246 delnicami oz. 0,21 %, je Rajko Stanković s 113 delnicami zastopal 0,003 % od vsega kapitala družbe.

Rajko Stanković je pri točki »Delitev bilančnega dobička« podal nasprotni predlog in zahteval, da se med delničarje v obliki dividend razdeli 4 % od 2.500.000,00 EUR dobička skladno z določili ZGD-1. Predlogu je nasprotoval direktor družbe dr. Blaž Miklavčič, ki je še pred odločanjem izjavil, da izplačilo ni možno zaradi likvidnostnih problemov. Predlog ni bil sprejet.

D Naložbe z le enim nadzornikom

Medij: Večer Avtorji: D. T. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 02. 02. 2010 Stran: 9

V ljubljanski družbi D Naložbe, d.d., ki je nastala po preoblikovanju iz nekdanje pooblaščene investicijske družbe (pid) Nika 2, sta v zadnjih dneh odstopili že dve nadzornici (Tjaša Ule in Anita Faladore), tako da je trenutno v njihovem nadzornem svetu zgolj Sandi Grčar.
 
Trije največji lastniki D Naložb (Marles, Slosys ter Nastran in partner), ki sodijo v lastniški krog Leopolda Poljanška, sicer direktorja ljubljanske Velane in pomembnega lastnika družbe Marles, predlagajo, naj nova nadzornika imenuje sodišče.
 
V Društvu - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši pa poudarjajo, da so omenjene tri družbe zgolj 11,50 % lastnice D Naložb, medtem ko ima preostalih 3.869 delničarjev kar 88,50 % vseh delnic.
 
Zato v svojem in imenu ostalih malih delničarjev predlagajo, naj se kar na redni skupščini izvoli nova nadzornika - kot sami predlagajo, Uroša Sedeja, ki je med drugim bil revizor in senior svetovalec v revizijski družbi PriceWaterhouseCoopers (PWC), sedaj pa je zaposlen kot finančni in poslovni menedžer v zasebni družbi Finančni koncepti d.o.o.
 

Leopold Poljanšek premetava lastništvo v Marles hišah

Medij: Dnevnik  Avtorji: SM Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo           Datum: 23. 01. 2010  Foto: Matej Povše
 
V podjetju Marles hiše, do lanskega leta hčerinskega podjetja Marlesa, je ponovno prišlo do lastniških sprememb. Podjetje Hidropin je namreč v Marles hišah pridobilo 30-odstotni lastniški delež. 20-odstotni lastniški delež mu je prodalo Cestno podjetje Koper, 10-odstotni lastniški delež pa je odkupilo od podjetja D Naložbe.
 
Ker je lastnik Hidropina podjetje Niton, za katerim stojijo podjetja, ki naj bila povezana s predsednikom uprave in tričetrtinskim lastnikom Marlesa Leopoldom Poljanškom (na fotografiji), obenem pa naj bi bil Poljanšek lastniško povezan tudi s podjetji na strani prodajalcev, nas je zanimalo, kje so razlogi za lastniška premetavanja v Marles hišah. Toda Poljanšek je zatrdil, da z lastniškimi spremembami v tem podjetju ni seznanjen in da ni lastnik podjetij, ki so bila udeležena v transakcijah.
 
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.