Infond Holding

Sodišče povozilo Glaserjevega revizorja

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 09. 08. 2013 Stran: 7

Perutnina Ptuj

Predsednik uprave Perutnine Ptuj Roman Glaser bo moral očitno nepremičninske posle in preprodaje hčerinskih podjetij ptujske skupine, ki so v neobičajnih okoliščinah končali v posredni lasti družbe menedžerjev, Holdinga PMP, razložiti revizorjem družbe Ernst & Young in ne revizorjem družbe BDO.

Okrožno sodišče na Ptuju je namreč pred dnevi pritrdilo Kapitalski družbi (Kad), ki je že na junijski skupščini napovedala vložitev izpodbojnih tožb in nato na sodišče tudi vložila zahtevo za zamenjavo posebnega revizorja. Spomnimo, da je Kad za posebnega revizorja predlagal prav Ernst & Young, vendar je bil na skupščini nato potrjen nasprotni predlog, ki so ga prek odvetniške pisarne Zečevič podali Glaser, člani uprave Perutnine Ptuj Milan Čuš, Nada Krajnc in Tone Čeh ter nekateri drugi zaposleni. Pričakovati je, da se bo Perutnina Ptuj na odločitev okrožnega sodišča pritožila in s tem posledično tudi prestavila začetek posebne revizije. Na to nakazujejo tudi pojasnila Glaserja, ki nam je povedal, da se bodo na sklep sodišča »odzvali v zakonskem roku ter skladno z vsemi možnostmi, ki so koristne za družbo in so skladne s pravnim redom v državi«. Podoben manever so v ptujski skupini ubrali že leta 2011, vendar je nato višje sodišče na koncu pritrdilo državi in odločilo, da je bilo imenovanje družbe BDO za posebnega revizorja nezakonito. BDO so namreč tedaj na podlagi nasprotnega predloga Romana Glaserja imenovali kar člani nadzornega sveta Perutnine Ptuj, kar je v nasprotju z zakonom o gospodarskih družbah.

Roman Glaser si lahko spet oddahne

Medij: Dnevnik Avtorji: Klipšteter Tomaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 29. 06. 2013 Stran: 6

Perutnina Ptuj

Predsedniku uprave Perutnine Ptuj Romanu Glaserju seje spet uspelo izogniti izredni reviziji preteklega poslovanja, ki jo je že večkrat predlagala Kapitalska družba. Ozadje odstopa 15-milijonskega dolga Centru Naložbam bo zato do nadaljnjega ostalo prikrito.

Predsedniku uprave Perutnine Ptuj Romanu Glaserju se je po včerajšnji skupščini delničarjev spet smejalo. Z novim manevrom je namreč zmogel preprečiti, da bi revizijska hiša Ernest&Young opravila izredno revizijo, ki bi kritično prečesala posamezne pretekle posle, med drugim nakup delnic Merkurja, preprodajo nekaterih hčerinskih podjetij, ki so končala v posredni lasti menedžerjev Perutnine Ptuj, ter posojila, ki jih je ptujska skupina odobrila družbam, povezanim z bivšim predsednikom uprave Pivovarne Laško Boškom Šrotom.

Zadruga preprečila prevetritev nadzornega sveta Perutnine

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damjan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 29. 06. 2013 Stran: 6

Simon Toplak, predstavnik Perutninarske zadruge Ptuj, kije 23,54-odstotna lastnica Perutnine Ptuj, nepričakovano glasoval proti prevetritvi nadzornega sveta

Četudi je v preteklosti v javnosti močno odmevala t. i. podkupovalna afera, v kateri naj bi bil sedanji in tudi prihodnji nadzornik Perutnine Ptuj Simon Toplak, ki je tudi predsednik Perutninarske zadruge Ptuj (ta je 23,54-odstotna lastnica Perutnine), vpleten v domnevno podkupovalno afero, pa je včeraj nepričakovano glasoval za predlog o novih nadzornikih, ki ga je predlagal obstoječi nadzorni svet. Spomnimo, Simon Toplak naj bi bil domnevno skušal podkupiti predstavnike društva MDS (Mali delničarji Slovenije), kasneje pa se je izkazalo, da naj bi bila za to diskreditacijo stala dva uslužbenca agencije Dialog, ki sicer pri Perutnini skrbi za odnose z javnostmi. Tega dogodka uprava Perutnine Ptuj z dr. Romanom Glaserjem na čelu tudi včeraj delničarjem ni želela komentirati.

"Zadeva glede domnevnega podkupovanja nima nobene povezave z mojim glasovanjem na skupščini Perutnine. Tisto je povsem zasebna zadeva med mano in tistimi, ki naj bi mi podkupovanje podtaknili, kar bodo preiskovali kriminalisti. Moja odločitev, da ne podprem nasprotnega predloga nadzornikov, ne temelji na tem, da bi mi kdo kaj ponudil, ampak sem presodil, da je dobro, če ima nadzorni svet čim več ljudi iz lokalnega okolja. Še vedno pa smo v naši zadrugi za to, da se opravi posebna revizija poslovanja za zadnjih nekaj let, prav tako upamo, da bo naložba zadruge v Perutnini čim prej prinašala dividende. Resda nimam nobenega zagotovila, vendar upam, da bomo prihodnji nadzorniki Perutnine svoje delo opravljali čim bolj strokovno in pošteno," je za Večer svojo nepričakovano skupščinsko glasovanje komentiral Simon Toplak. Ne gre pozabiti, da je nasprotni predlog za imenovanje Simona Toplaka, dr. Simona Cadeža (predavatelj na ljubljanski ekonomski fakulteti) in Boruta Simoniča, člana uprave Save Turizma, prejel več kot 32 odstotkov glasov podpore, tudi največjega, skoraj četrtinskega lastnika kranjskega Merkurja. Dobrih deset odstotkov je bilo vzdržanih, perutninarska zadruga pa je s svojo četrtino glasov nepričakovano glasovala proti.

Še druga izredna revizija istega revizorja istih poslov

Medij: Delo Avtorji: Milošič Franc Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 29. 06. 2013 Stran: 9

Perutnina Ptuj BDO revizija bo delo tokrat opravila po sklepu skupščine delničarjev - Trije novi nadzorniki, ki zastopajo lastnike

Ptuj - Skupščina delničarjev Perutnine Ptuj je minila brez posebnih zapletov, ki so jih sicer napovedovali. Kljub sedmim milijonom evrov izgube ob dobrih 262 milijonih lanskega prometa je uprava dobila 88-odstotno podporo in razrešnico za lani. Perutnina bo septembra dobila nov nadzorni svet, ker bo dosedanjemu potekel mandat.

»S poslovanjem smo lani ustvarili celo 2,1 milijona evrov dobička, a smo morali za devet milijonov oslabiti naše delnice Probanke, zato je nastala pod zaključno črto izguba,« je pojasnil direktor Roman Glaser. Pri izbiranju novega nadzornega sveta sta Kad in Društvo malih delničarjev predlagala, da bi lastniki imeli štiri predstavnike, zaposleni pa v nadzornem svetu le dva in ne oboji po tri kot doslej. A je večina predlog zavrnila in skupščina je izbrala tri nove predstavnike lastnikov: Draga Soka, Simona Toplaka in Boruta Bratino. Naslednje tri bo dodal svet delavcev.

Največ zapletov bi lahko nastalo pri izbiranju posebnega revizorja, ki bi v poslovanju Perutnine za zadnjih pet let pregledal tiste posle, ki so bili za Kad in Modro zavarovalnico (ta sta to točko predlagala v dnevni red) negospodarni in so Perutnino oškodovali.

Kad in mali delničarji napovedali izpodbojno tožbo

Mali delničarji za državo topovska hrana

Medij: Dnevnik Avtorji: Modic Tomaž Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 27. 05. 2013 Stran: 8

Borza

Namesto da bi država karseda zaščitila male delničarje in jih privabila k reševanju zadolženega gospodarstva, jih bo z domala enakimi metodami kot menedžerji izigrala in poceni iztisnila iz lastništva bank.

Ce so pred krizo Darko Horvat (Aktiva Holding), Bine Kordež (Merkur), Boško Šrot (Infond Holding), Ivan Zidar (SCT), Dušan Šešok (Iskra), Igor Bavčar (Droga Kolinska) in vrsta drugih menedžerjev iz prevzetih družb iztiskali male delničarje in jih iz lastništva pogosto pospremili s (pre)nizkimi odpravninami, je danes štafeto prevzela kar država.

Te dni smo namreč priče nacionalizaciji obeh največjih bank - Nove Ljubljanske banke (NLB) in Nove KBM. Če so politiki v obdobju debelih krav in visokih borznih tečajev vneto prepričevali državljane, naj svoje prihranke preselijo iz nogavic v delnice bank, so se zdaj zadeve obrnile. Kljub drugačnim obljubam so jim tik pred zdajci odrekali sodelovanje pri dokapitalizacijah. Tako več deset tisoč malih delničarjev nemo spremlja, kako jih država pred napovedano privatizacijo bank iztiska iz lastništva po rekordno nizkih dokapitalizacijskih cenah delnic.

Država deluje tako kot preganjani tajkuni

Kad bi izredno skupščino

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 16. 04. 2013 Stran: 8

Perutnina Ptuj

Očitno se tudi letos obeta burna skupščina Perutnine Ptuj, ki jo vodi Roman Glaser. Kapitalska družba (Kad) in Modra zavarovalnica sta namreč po naših informacijah na Perutnino Ptuj poslali zahtevo za sklic izredne skupščine, na kateri bi delničarji odločali o imenovanju posebnega revizorja. Slednji bi moral posebno pozornost nameniti zlasti preprodajam hčerinskih podjetij, ki so v nenavadnih okoliščinah končala v solastništvu menedžerjev, poslom z nekdanjim predsednikom uprave Merkurja Binetom Kordežem ter tudi posojilom propadlima holdingoma Infond in Center Naložbe.

Kot smo razkrili v Dnevniku, je namreč višje sodišče po leta in pol razveljavilo sklep o imenovanju posebnega revizorja, saj so tega namesto delničarjev izbrali člani nadzornega sveta, kar je v nasprotju z zakonom o gospodarskih družbah.

Hkrati z zahtevo za sklic izredne skupščine sta Kad in Modra zavarovalnica poslala Perutnini Ptuj tudi pobudo za oblikovanje nominacij skega odbora, ki bi sestavil seznam potencialnih članov za nov nadzorni svet. Trenutno sta v nadzornem sveta Pemtnine Ptuj sicer le dva predstavnika kapitala in trije predstavniki zaposlenih. Čeprav je eden od predstavnikov kapitala v nadzornem sveta preminil že leta 2010, v Perutnini Ptuj še vedno niso izvedli nadomestnih volitev, niti preminulega nadzornika izbrisali iz sodnega registra.

Prodajni konzorcij znova zaživel

Prodajni konzorcij znova zaživelMedij: Dnevnik Avtorji: Matjaž Polanič Teme: Gospodarstvo Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 08. 11. 2012

Banka Koper se je po treh tednih premislila in pridružila konzorciju za prodajo večinskega paketa delnic Mercatorja.

Konzorciju za prodajo večinskega paketa delnic Mercatorja se je po naših zanesljivih informacijah znova pridružila tudi Banka Koper, kjer so še sredi minulega meseca zatrjevali, da se tokratni organizirani prodaji ne bodo pridružili.

Zakaj so se v Banki Koper v zadnjih treh tednih premislili, nam včeraj v banki ni uspelo preveriti. Po neuradnih informacijah naj bi bil preobrat povezan zlasti z neuspešnim poskusom prodaje njihovega 2,1-odstotnega paketa delnic. V zadnjih tednih naj bi se namreč Banka Koper z za zdaj še neznanim investitorjem intenzivno dogovarjala o prodaji delnic Mercatorja, vendar se jim na koncu ni uspelo uskladiti glede cene. Za svoj paket delnic naj bi namreč Banka Koper zahtevala več kot 12 milijonov evrov oziroma okoli 160 evrov za delnico, kar je skoraj 40 odstotkov več, kot je ta vredna na borzi.

Helios v letu dni do novega lastnika – kakšna je lahko cena?

Medij: Finance Avtorji: Karel Lipnik Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 10. 09. 2012

V začetku novembra bodo predvidoma pri lastnikih že nezavezujoče ponudbe za nakup večinskega deleža Heliosa

Helios naj bi po več letih lastniške agonije v letu dni dobil novega lastnika. Med bolj zainteresiranimi kupci bo verjetno ameriški velikan PPG, s katerim Helios pri prodaji izdelkov sodeluje že od začetka tega tisočletja.


S prodajo Heliosa se bo skoraj zagotovo končala tudi era Uroša Slavinca.


Po petkovi objavi začetka postopka prodaje, ki bo predvidoma končan v letu dni, naj bi še ta mesec izšel informacijski memorandum. Zainteresirani kupci 73-odstotnega deleža Heliosa, ki ga prodajajo NLB, Abanka, Modra zavarovalnica, Triglav Skladi, NKBM, NFD, Banka Celje, Zavarovalnica Triglav, Gorenjska banka, Primorski skladi, Probanka in KBM Infond, bodo imeli nato predvidoma do novembra čas, da oddajo nezavezujoče ponudbe. Največji lastnik je sicer Infond Holding v stečaju (OP Društva MDS - Zvon ENA holding, d.d. - v stečaju), vendar pa z njegovim deležem v celoti razpolagajo banke. Največji delež je zasegla NLB.

Prodajni postopek vodi francoska banka BNP Paribas. Sledita podroben pregled poslovanja Heliosa, pri katerem bodo sodelovali najugodnejši ponudniki, in oddaja zavezujočih ponudb. Ta del postopka naj bi bil končan v prvem delu leta 2013, potem pa so na vrsti še končna pogajanja in pridobivanje vseh dovoljenj nadzornih organov in varuhov konkurence.

 

Cena med realnostjo in željami

Sodišče po treh letih odločilo: Banke so Šrota razlastile zakonito

Medij: Dnevnik Avtorji: Primož Cirman Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 07. 09. 2012

Ljubljana - Še tako neznatne možnosti, da bi se paketa delnic Pivovarne Laško in Mercatorja, ki so jih banke zasegle Infondu Holdingu poleti 2009, kdaj "vrnila" v stečajno maso propadle družbe iz kroga Boška Šrota, so se včeraj dokončno razblinile v prah.

Stečajni upravitelj Infonda Holdinga Marko Zaman je namreč včeraj upnikom družbe, ki je imela nekoč več kot 32.000 delničarjev, razkril, da so na sodiščih prve stopnje "padle" domala vse tožbe, ki jih je Infond Holding zaradi zasega delnic pred tremi leti vložil zoper banke upnice. Z njimi je družba zahtevala plačilo obveznosti po kreditnih pogodbah, ponovno prodajo teh delnic, ki so jih banke po zasegu prenesle na podjetja v njihovi lasti, in izdajo začasnih odredb, s katerimi bi bankam prepovedala nadaljnjo prodajo teh delnic.

Perje je frčalo že pred škupščino Perutnine Ptuj

Medij: Delo Avtorji: Milošič Franc Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 31. 08. 2012 Stran: 9

Uprava proti vsem, ki bi preverjali stare posle Poskus diskreditacije oporečnikov sedanji upravi z nakazili »provizije za glasovanje na skupščini«

Ptuj, Ljubljana - Dogajanje tik pred današnjo skupščino Perutnine Ptuj je napovedalo burno in zanimivo nadaljevanje razkrivanja razmer v podjetju. Podtaknjena plačila provizij za glasovanje, različne interpretacije o opravljeni izredni reviziji in delitev lanskega dobička bodo gotovo razgreli lastnike na današnjem srečanju.


V sredo je nekdo na treh različnih ljubljanskih poštah vplačal 980, 990 in 990 evrov »provizije za glasovanje na skupščini PP« na račun Društva malih delničarjev v Ljubljani, kot plačnika pa navedel člana nadzornega sveta Perutnine Simona Toplaka, ki v svetu zastopa interese Perutnininih zadružnikov kooperantov. Ti za podjetje redijo piščance in so združeni v svojo Perutninarsko zadrugo. Simon Toplak nam je zagotovil, da teh provizij ni vplačal on, ker niti ni bil v Ljubljani, ampak na sejmu v Radgoni. 'Neznanega plačnika z njegovim imenom pa je prijavil na ptujski policijski postaji.

Uprava proti preverjanju starih poslov

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.