Infond Holding

Četverica energetskih mogotcev želi, da jih reši država

Medij: Finance Avtorji: Šimac Jurij Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 09. 09. 2011 Stran: 5

Pogledali smo, kdo bi si z izplačilom malih delničarjev elektrodistribucije najbolj opomogel

Po neuradnih informacijah se obuja zamisel o izplačilu manjšinskih lastnikov v petih elektrodistribucijskih družbah. To predvideva tudi nacionalni energetski program (NEP), ki ga je spisal direktor direktorata za energijo Janez Kopač. Kdo so poleg države še največji lastniki distribucijskih družb in koliko so vredni njihovi deleži? Po naši oceni bi to državo stalo 136 milijonov evrov.


Deleži v elektrodistribuciji in v drugih energetskih družbah so se delili v tako imenovani drugi fazi slovenske certifikatske privatizacije. Pridobili so jih lahko pooblaščene investicijske družbe (PID) in zaposleni. Vstop večjih igralcev v lastništvo teh družb je bil predvsem rezultat pričakovanj, da bo sledila nadaljnjaprivatizacijaenergetike, kar bi omogočilo večje dobičke. Odkar je postalo jasno, da država ne bo šla v privatizacijo energetike, si manjšinski delničarji prizadevajo, da bi jih država izplačala.

Težava

Banke izgubljajo zaupanje v Romana Glaserja

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 05. 09. 2011 Stran: 12

Ljubljana - Uprava Perutnine Ptuj na čelu z Romanom Glaserjem ne uživa več zaupanja bankirjev, trdijo naši viri. Zato napovedujejo, da bodo kot pogoj za finančno sanacijo družbe, v okviru katere bosta nujno potrebni dokapitalizacija in reprogram posojil, v prihodnjih mesecih zahtevali spremembe v upravi in nadzornem svetu. Ker naj bi bila posebna revizija eden od temeljev za predčasen odpoklic uprave, pa ne preseneča, daje Roman Glaser na zadnji skupščini onemogočil, da bi v ptujski družbi potekala posebna revizija v skladu z zakonom o gospodarskih družbah.

Poleg vse slabšega poslovanja so zaupanje v upravo Perutnine Ptuj dodatno omajale številne nepregledne nepremičninske in finančne transakcije ter prodaje hčerinskih podjetij, pri katerih obstaja sum, da je bila Perutnina Ptuj oškodovana. Prav te sume bi moral preveriti tudi posebni revizor, kot sta zahtevala Kapitalska družba in društvo malih delničarjev MDS. Toda Glaser, ki je po Holdingu PMP desetodstotni lastnik Perutnine, je z nasprotnim predlogom, o katerem je prepričal večino delničarjev, dosegel, da bodo revizorja izbrali kar člani nadzornega sveta, ki so bili doslej Glaserju naklonjeni. To je, kot pojasnjujejo pravniki, v nasprotju z zakonom o gospodarskih družbah, upravi Perutnine Ptuj pa izbranemu revizorju sploh ne bi bilo potrebno dati vseh dokumentov, ki bi jih ta potreboval za izvedbo skrbnega pregleda poslovanja. Prav zaradi tega so v Kadu že napovedali, da bodo sedaj imenovanje posebnega revizorja zahtevali prek sodišča.

Delničarji Perutnine Ptuj zavrnili dokapitalizacijo

Medij: Štajerski tednik Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 30. 08. 2011 Stran: 2

Delničarji Perutnine Ptuj so na petkovi skupščini sklenili, da lanski bilančni dobiček, ki je znašal 4,48 milijona evrov, ostane nerazporejen. Skupščina pa uprave družbe, ki jo vodi Roman Glaser, nI pooblastila za povečanje osnovnega kapitala do 50 odstotkov, torej za največ 12,3 milijona evrov.

Za dokapitaiizacijo je uprava družbe potrebovala najmanj 75-odstotno podporo delničarjev, ki pa jo na današnji skupščini, na kateri je bilo navzoče-, ga 92,47 odstotkov kapitala z glasovalno pravico, ni prejela. Uprava je namreč za ta predlog prejela samo 61,5 odstotka glasov. Na sklep o zavrnitvi dokapitalizacije je predstavnik PMP holdinga, v katerega so združeni managerji Perutnine Ptuj, napovedal izpodbojno tožbo, so danes sporočili iz Perutnine Ptuj.

Z namenom dokapitalizacije družbe je Perutnina Ptuj nameravala izdati 2.956.250 novih navadnih kosovnih delnic za denarne vložke.

Glaser s pravnim manevrom zvezal roke "posebnemu" revizorju

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 27. 08. 2011 Stran: 21

Ptuj - Predsednik uprave Perutnine Ptuj Roman Glaser je na včerajšnji skupščini s spretnim pravnim manevrom izigral male delničarje ptujske družbe na čelu s Kapitalsko družbo (Kad). Za zdaj kaže, da delničarji Perutnine Ptuj kljub uradno potrjeni zahtevi za posebno revizijo ne bodo dobili celovitega pregleda ozadja prodaje hčerinskih podjetij, številnih nepremičninskih in finančnih poslov ter večdesetmilijonskih dokapitalizacij hčerinskih družb v Sloveniji in tujini.

Glaser je namreč na skupščini z lastnim nasprotnim predlogom dosegel, da bo posebnega revizorja do konca oktobra izbral nadzorni svet, ki se bo moral pri tem ozirati na ceno, reference in neodvisnost. Na videz nepomembna razlika, dejansko pomeni, da v Perutnini Ptuj dejansko sploh ne bo potekala posebna revizija, kot sta jo v skladu z zakonom zahtevala Kad in društvo malih delničarjev MDS, opozarjajo pravni strokovnjaki. »Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) določa, da posebnega revizorja določi skupščina in ne nadzorni svet. Izbrani revizor dejansko ne bo imel pravic, ki jih v tovrstnih primerih določa ZGD, uprava Perutnine Ptuj pa mu sploh ni dolžna dati vseh želenih podatkov,« pojasnjuje pravni strokovnjak, ki ni želel biti imenovan. Po včerajšnji skupščini je sicer Glaser izrazil prepričanje, da »posebna revizija ne bo odkrila ničesar«.

V Perutnini brez dokapitalizacije

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 27. 08. 2011 Stran: 8

Kranjski Merkur glasoval po željah Perutninine uprave, a to ni bilo dovolj za potrebno tričetrtinsko podporo za do polovično statutarno povečanje osnovnega kapitala. Ne v Merkurju in ne v Probanki ne želijo dividend Perutnine

Na včerajšnji dolgo pričakovani in napovedovani skupščini delničarjev Perutnine Ptuj je njen predsednik uprave, dr. Roman Glaser, doživel največji šok, ko je uvidel, da ne bo doseženo polovično povečanje osnovnega kapitala. Pri tem mu niso pomagali glasovi ne Holdinga PMP, ki je v lasti Perutninih menedžerjev ne Probanke in njene Zlate monete II, ki je v lasti Probankinih vodilnih, pa tudi ne kranjskega Merkurja. Za omenjeni sklep je resda glasovalo 61,5 odstotka prisotnih delnic z glasovalno pravico, a bi jih po zakonu moralo vsaj 75 odstotkov. Glaser pa je na skupščini podal nasprotni predlog o posebni reviziji, pri čemer se ni strinjal, da bi to opravila družba Ernst & Young, ki naj bi po mnenju nekaterih prisotnih bila preveč povezana s Kadom, ki je desetodstotni lastnik Perutnine. Revizorja bodo po Glaserjevem predlogu do konca oktobra izbrali nadzorniki. Hkrati sta iz pregleda posebne revizije izločena posla Perutnine z Infond Holdingom in Centrom Naložbe, oba sta že v stečaju, kjer Perutnina Ptuj že po sodni poti terja "posojenih", a ne vrnjenih, 15 milijonov evrov.

Romanu Glaserju pred skupščino Perutnine Ptuj odrekli podporo tudi nekdanji zavezniki

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 26. 08. 2011 Stran: 23

Ljubljana - Današnja skupščina Perutnine Ptuj bo dokončno razkrila, kakšen vplivmed članikonzorcija, kije leta 2008 prevzel Perutnino Ptuj, sploh še uživa predsednik uprave Perutnine Ptuj Roman Glaser. Delničarji bodo namreč odločali o zahtevi Kapitalske družbe in društva malih delničarjev MDS za imenovanje posebnega revizorja. Ta bi številne nejasne posle, vključno z ozadjem prodaj več hčerinskih podjetij, ki so v nenavadnih okoliščinah končala v lasti menedžerjev Perutnine Ptuj oziroma njihove družbe Holding PMR Čeprav konzorcij lastnikov (poleg Holdinga PMP še Perutninska zadruga Ptuj, Merkur, Probanka in Zlata Moneta II) obvladuje skoraj tri četrtine lastništva Perutnine Ptuj, za zdaj izida še ni mogoče z gotovostjo napovedati, vendar pa naše preverjanje kaže, da utegne predlog dobiti zadostno podporo. »Upravni odbor Perutninske zadruge Ptuj (PZP) se je odločil, da predlog za posebno revizijo podpremo, prav tako pa bomo glasovali tudi proti predlogu uprave za dokapitalizacijo,« nam je včeraj povedal Simon Toplak, predsednik PZP in član nadzornega sveta Perutnine Ptuj. Ker ni pričakovati, da bi predlog Kada podprli tudi Zlata Moneta II in Probanka (Glaser je predsednik njenega nadzornega sveta), bo razplet skupščine tako dejansko odločil Merkur, ki ima v lasti četrtino delnic in kije s Perutnino Ptuj v sodnem sporu.

"Neresna" ponudba Igorja Laha

Medij: Dnevnik Avtorji: Vuković Vesna,Cirman Primož,Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZPRE-1 zakon o prevzemih, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 05. 08. 2011 Stran: 19

Ljubljana - Največji lastniki Pivovarne Laško po naših informacijah ponudbe za prevzem, ki jo je včeraj objavil pidovski mogotec Igor Lah oziroma njegov holding KS Naložbe, ne bodo sprejeli. V neformalnih pogovorih so bankirji ponudbo Laha označili celo kot neresno, njihovo mnenje pa deli tudi pretežni del poslovne javnosti. Za delnico Pivovarne Laško so namreč KS Naložbe delničarjem, ponudile devet svojih obveznic v skupni nominalni vrednosti devet evrov, medtem ko se njihova realna vrednost ocenjuje na največ pet evrov. To pomeni, da bi KS Naložbe prevzem Pivovarne Laško stal 78,7 milijona evrov (brez obresti v letni višini okoli pet milijonov evrov), pri čemer bi ga dejansko z dolgoročnim kreditom po zelo ugodni obrestni meri financirali delničarji.

Bankirji zadržani, uprava (še) brez mnenja, mali delničarji proti

Ti namreč do konca leta 2014 od KS Naložb zaradi triletnega moratorija ne bi dobili niti evra glavnice, temveč le obresti. Zadnji obrok bi tako za delnice Laškega prejeli šele junija 2021. »Banka si nikoli ne želi biti deset let izpostavljena do nekoga, za katerega ne ve, kaj se bo z njim v tem obdobju dogajalo,« nam je včeraj dejal vir blizu ene od bank - lastnic Laškega, ki so do ponudbe, milo rečeno, skeptične tudi zaradi dejstva, da so bile delnice pivovarne ob zasegu pred natanko dvema letoma vredne dobrih 30 evrov. »Razmere danes so bistveno drugačne. Skupina Pivovarna Laško je zelo zadolžena. Če se le ena od bank ne odloči za reprogramiranje, bo v hudih težavah,« je včeraj komentiral direktor KS Naložb Blaž Vodopivec.

V neuradnih krogih se je včeraj špekuliralo, da bo Lah v postopku prevzema ponudbo zvišal, delničarjem pa naj bi poleg večjega števila obveznic ponudil del plačila kupnine v denarju. Iz uprave pivovarne, ki jo vodi Dušan Zorko, so včeraj sporočili, da se bodo »o ponudbi izrekli, ko jo bodo preučili, delničarji pa bodo morali ponudbo ovrednotiti sami«. Pri tem niso komentirali navedb iz KS Naložb, da je Pivovarna Laško podjetje na robu insolventnosti. S prevzemnim prospektom se je po naših informacijah seznanil tudi nadzorni svet pivovarne in po prvem pregledu ocenil, da ponudba ne odraža resnične vrednosti podjetja.

Zahteva za revizijo

Medij: Mladina Avtorji: Kocbek Darja Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Kalkulator Datum: 05. 08. 2011 Stran: 9

ZAHTEVA ZA REVIZIJO

Kapitalska družba in Simon Čadež iz društva Mali delničarji - Skupaj smo močnejši zahtevata posebno revizijo v skupini Perutnina Ptuj za zadnjih pet let. Od uprave Perutnine Ptuj zahtevata razširitev dnevnega reda skupščine družbe, ki je napovedana za 26. avgust, s točko »imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe«. Posebni revizor bi po mnenju društva moral preveriti vodenje poslov, ki so jih družbe v skupini Perutnina Ptuj sklepale med seboj ali s tretjimi osebami, zlasti nakup delnic Merkurja in povezava tega posla z nakupom delnic Perutnine Ptuj, odprodaje hčerinskih družb Perutnine Ptuj tretjim osebam in dokapitalizacije hčerinskih družb v Srbiji. Zahtevajo tudi preveritev poslov, povezanih z dajanjem in zavarovanjem posojil drugim osebam, med drugim posle na podlagi pogodbe o prevzemu dolga v višini pet milijonov evrov z Infond Holdingom in pogodbe o odstopu dolga v višini 15 milijonov evrov s Centrom Naložbami.

Milijonski posli med Kranjem, Ptujem in Laškim

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 02. 08. 2011 Stran: 9

Sum o oškodovanju premoženja v Perutnini Ptuj

Kad in mali delničarji zahtevajo izredno revizijo preteklih poslov Perutnine Ptuj, zlasti z Merkurjem in Pivovarno Laško - Predlog o reviziji na avgustovski skupščini

Ljubljana - Milijonski posli, ki jih je v preteklih letih sklepala uprava Perutnine Ptuj pod vodstvom Romana Glaserja, bi lahko postali predmet posebne revizije. Mali delničarji in država so včeraj vložili zahtevo za razširitev dnevnega reda avgustovske skupščine, s katero delničarjem predlagajo izglasovanje posebne revizije nekaterih poslov Perutnine Ptuj v zadnjih petih letih, zlasti nakupov deležev drugih družb in njihova zavarovanja.


Male delničarje in državo, ki prek Kapitalske družbe obvladuje dobrih deset odstotkov osnovnega kapitala Perutnine Ptuj, zanimajo zlasti posli z nakelskim Merkurjem in milijonska posojila nekdanjima lastnikoma Pivovarne Laško, mariborskemu holdingu Infond in Centru Naložbe. Sumijo namreč, da so bila ravnanja pri sklepanju tovrstnih poslov negospodarna in bi lahko povzročila oškodovanje Perutnine Ptuj.

Po razkritju v Dnevniku mali delničarji in Kad zahtevajo posebno revizijo Perutnine Ptuj

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 02. 08. 2011 Stran: 20

Ljubljana - Ozadje prodaj hčerinskih družb, ki so v nizu nenavadnih okoliščin končale v posredni lasti vodilnih menedžerjev Perutnine Ptuj, bodo, kot kaže, preverili tudi revizorji Ernsta&Younga. Kapitalska družba in društvo malih delničarjev MDS sta namreč včeraj zaradi suma oškodovanja družbe zahtevala imenovanje posebnega revizorja, ki bi preveril poslovanje Perutnine Ptuj v zadnjih petih letih.

Kot smo minuli teden razkrili v Dnevniku, so se menedžerji ptujske prehranske skupine, združeni v družbi Holding PMP, z vsega 158 evri dokopali do večinskega deleža PP Agro (nekdanji Agrokombinat Maribor), hkrati pa jim je Perutnina Ptuj prodala tudi pomemben delež v svoji bosanskohercegovski hčerinski družbi Perutnina Ptuj B, ki velja za eno najuspešnejših družb v ptujski skupini. Prodajo Perutnine Ptuj B je predsednik uprave Perutnine Ptuj Roman Glaser sicer zanikal in zatrdil, daje imel Holding PMP že ob ustanovitvi te družbe v lasti 45-odstotni delež. Vendar pa je na drugi strani prav iz letnih poročil Perutnine Ptuj razvidno, da je Holding PMP v Perutnino Ptuj B vstopil šele v minulem letu. Do konca leta 2009 je bila namreč Perutnina Ptuj lastnica 99,6 odstotka Perutnine Ptuj B, medtem ko je konec lanskega decembra izkazovala le še 55-odstotni delež. Kolikšen lastniški delež ima Perutnina Ptuj dejansko v lasti, ni znano, saj je tudi Holding PMP v svojem poročilu o poslovanju zapisal, da ima v lasti 55 odstotkov družbe, se pravi natanko toliko, kot ga v svojih bilancah izkazuje tudi Perutnina Ptuj.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.