Infond Holding

Snuje se konzorcij za prodajo Perutnine

Medij: Finance Avtorji: Bertoncelj Mateja,Sovdat Petra Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 24. 04. 2015 Stran: 6

Kad, Zlata moneta 2, Merkur v stečaju ter Probanka v likvidaciji se dogovarjajo za skupno prodajo

Mimo neposlušnega šefa Perutnine Ptuj Romana Glaserja so se lastniki polovice Perutnine Ptuj začeli dogovarjati za skupno prodajo. Glaser ima sicer že svojega svetovalca BNP Paribas. A med preostalimi lastniki se sliši, da mu ne zaupajo, saj ne spoštuje niti zahtev po revizijah. Tudi reprogram bančnih dolgov od njih zahteva vsaj 20 -milijonsko dokapitalizacijo.


Kdaj in kako bi se lahko začela prodajati polovica Perutnine Ptuj (PP), še ni jasno - naši viri pravijo, da se še nekaj časa ne bo, saj so se pogovori šele začeli. Zlata moneta 2, nekdaj sojo obvladovali vodilni Probanke z Romano Pajenk na čelu, prek te pa obvladovali prav banko, ter Probanka, Id je od septembra 2013 v likvidaciji, sta že objavili pozive za prodajo deležev. Stečajna upraviteljica Merkurja, Id je s 24,3-odstotnim deležem največji lastnik PP, paje tudi napovedala prodajo deleža.

Zakaj vzporedna postopka?

Izredne skupščine Perutnine ne bo

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 12. 12. 2014 Stran: 6

Holding PMP, družba vodilnih v Perutnini Ptuj, je vložila izpodbojno tožbo na sprejete sklepe avgustovske skupščine Perutnine Ptuj o preverbi posebne revizije

"Posebna revizija preteklega poslovanja je bila opravljena dvakrat. Z njenimi izsledki se je seznanila skupščina delničarjev Perutnine Ptuj in takrat večjih pripomb delničarjev ni bilo. Po mojem vedenju sta družbi Holding PMP (ta je v lasti vodilnih Perutnine Ptuj, op. a.) in Derma kot delničarja Perutnine podali izpodbojno tožbo na avgustovski skupščini potrjen sklep, da se do konca novembra opravi preverba že sprejete, opravljene in potrjene posebne revizije preteklega poslovanja Perutnine. Po zakonu o gospodarskih družbah ni pravne podlage, da bi se opravila preverba izsledkov že opravljene posebne revizije, zato te ne bo, kakor ne morebitnih odškodninskih tožb," je včeraj na Ptuju pojasnil dr. Roman Glaser, predsednik uprave Perutnine Ptuj. Tako za letos napovedane izredne skupščine, ki bi preverila že opravljeno posebno revizijo družbe BDO Revizija, vendarle ne bo.

100 milijonov evrov posojil

Banke dobile vzvod za razlastitev Romana Glaserja

Medij: Dnevnik Avtorji: Cirman Primož,Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 02. 09. 2014 Stran: 8

Podjetja

Delničarji Holdinga PMP, ki ga obvladujejo menedžerji Perutnine Ptuj, so pred dnevi pristali na vpis zastavnih pravic bank na desetih odstotkih delnic Perutnine. Krogu Romana Glaserja se pred novimi pogovori z bankami tako oži manevrski prostor.

Banke upnice Perutnine Ptuj so konec prejšnjega še zožile obroč okoli njenega prvega moža Romana Glaserja.

Zavarovanja za skoraj 82 milijonov evrov posojil do Perutnine jim je namreč zdaj uspelo vpisati tudi na desetodstotnem paketu delnic družbe, ki je v lasti Holdinga PMP. Tega lastniško obvladujejo menedžerji Perutnine na čelu z Glaserjem, ki ima v njem skoraj 17- odstotni delež. Vpis zavarovanj na delnicah Perutnine v lasti Holdinga PMP so banke zahtevale že v sporazumu o reprogramu posojil, ki so ga s Perutnino podpisale sredi aprila, a mu je na junijski skupščini nasprotovala večina delničarjev Holdinga PMP. Skoraj tri mesece je bilo drugače. Jeziček na tehtnici je na stran bank nagnilo podjetje Univit v stečaju, ki mu je Perutnina pred leti odobrila zdaj sporna poroštva.

Okoli Perutnine Ptuj ponovno frči perje

Medij: Večer Avtorji: Klapš Srečko Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 27. 08. 2014 Stran: 7

Društvo MDS pred današnjo skupščino Perutnine Ptuj pisalo Romanu Glaserju, ki MDS in Kapitalski družbi očita "tradicionalno predskupščinsko destruktivnost"

Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) se je včeraj odzvalo, kot je zapisalo, na "že ustaljeno prakso Perutnine Ptuj (PP), ki pod vodstvom predsednika uprave dr. Romana Glaserja nekaj dni pred skupščino z izjavami za javnost, ki so namenjene odvračanju pozornosti od dejanj uprave PP in od dejstev posebne revizije ter revizorjevega mnenja v letnem poročilu, napada Društvo MDS".

V pismu, ki ga je podpisal predsednik Društva MDS Rajko Stankovič in ga naslovil tudi na predsednika nadzornega sveta PP dr. Boruta Bratino, se v MDS odzivajo na Glaserjeve navedbe, da sta predlagatelja dodatne točke dnevnega reda skupščine PP prejudicirala, kaj bo pisalo v revizijskem poročilu BDO Revizije, ki ni ugotovila škodnih primerov. "Društvo MDS pa je svoje tendence nadgradilo do te mere, da je eno izmed dodatno predlaganih točk utemeljilo izključno z vsebino časopisnega članka. S takšnim ravnanjem ne le da Kapitalska družba (Kad) in Društvo MDS dokazujeta usklajenost uničevalnega prizadevanja z identičnima zahtevkoma, ki pomenita pravni in korporativni presedan, ampak tudi eksplicitno prejudicirata odločitev skupščine in zlorabljata pravice manjšinskih delničarjev," v pismu delničarjem meni Glaser. Društvo MDS namreč predlaga Odvetniško pisarno Klešnik & Logar za pravno oceno utemeljenosti vložitve tožb in za pripravo ter vložitev tožb za odškodninsko odgovornost uprave Perutnine Ptuj in nekdanjega nadzornega sveta, ki ga je vodil Radovan Stanič. MDS v nasprotnem predlogu želi tudi, da namesto dosedanjega revizorja KPMG letošnje posle revidira Constantia plus. Kad pa predlaga odvetniško družbo Odvetniki Šelih & partnerji za vložitev tožb na podlagi poročila BDO Revizija.

Zadolžitev za 26 milijonov

Kopač in Kešeljević odgovorila na očitke

Medij: Svet24 Avtorji: STA Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 26. 08. 2014 Stran: 4

Generalni sekretar SMC Erik Kopač (na fotografiji) in pisec strankinega gospodarskega programa Sašo Kešeljevič na očitke glede njune vloge v nadzornem svetu družbe Infond Holding 3 odgovarjata, da sta svoje delo opravljala strokovno, zakonito, vestno in v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ščitila interese družbe. V sporočilu za javnost sta pojasnila, da sta v nadzorni svet Infond Holding 3 vstopila avgusta 2007 na povabilo direktorja družbe SFM Marijana Groffa, takratnega novega lastnika Infond Holding 3. Podjetje je z nakupom Infond Holding 3 obenem postalo 24,3-odstotni lastnik Iskre Avtoelektrike.

Kopač in Kešeljević uživata podporo

Medij: Delo Avtorji: STA,N.R. Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 26. 08. 2014 Stran: 2

(Ne)sporni kadri Problematična naj bi bila njuna vloga v nadzornem svetu družbe Infond Holding 3, a sama očitke zavračata

Ljubljana - Generalni sekretar SMC Erik Kopač in pisec strankinega gospodarskega programa Sašo Kešeljevič sta se včeraj odzvala na očitke glede njune vloge v nadzornem svetu družbe Infond Holding 3 - zatrjujeta, da sta svoje delo opravljala strokovno, zakonito ter v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ščitila interese družbe.

Nad Kopača in Kešeljeviča so se namreč zgrnili očitki, da sta sporno delovala kot nadzornika podjetja Infond Holding 3 pri domnevno spornem menedžerskem prevzemu podjetja Iskra Avtoelektrika, za katerim je stal poslovnež Marijan Groff.

"Frustracije in osebne zamere posameznikov"

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 21. 08. 2014 Stran: 6

Dr. Roman Glaser, predsednik uprave Perutnine Ptuj, v pogovoru za Večer pred pričakovano razburljivo sredino skupščino delničarjev

Skupščinskim napetostim med nekaterimi lastniki in upravo Perutnine Ptuj v zadnjih nekaj letih ni videti konca. Tudi za skupščino 27. avgusta so napovedane točke, kjer bi se proti upravi in nekdanjim nadzornikom na podlagi izsledkov posebne revizije BDO in lanskoletne redne revizije KPMG sprožilo odškodninske tožbe. Predsednika uprave Perutnine Ptuj dr. Romana Glaserja sprašujemo, kako v korist družbe in zaposlenih prekiniti te spore. "Zgolj s strani društva MDS in državnega Kada se pojavljajo spori. Ključno bi bilo, da bi se pri obeh raje ukvarjali s tekočim poslovanjem družbe in ne z nenehnimi pregledi poslovanj za nazaj, rušenji nadzornih svetov ipd. Gre za osebne zamere in frustracije posameznikov. V štirih letih se nobeden od njih kot delničar pri nas ni pozanimal za poslovanje, ki je v okviru osnovne dejavnosti v evropskem merilu nadpovprečno in smo preteklo leto navkljub desetmilijonski slabitvi naložbe v Srbiji in še skoraj dvomilijonski v Probanki na ravni skupine sklenili z 800 tisoč evri dobička," pojasni Glaser.

"Za Merkur, Infond Holding in Center naložbe ne bo slabitev"

Kad bi tožil Glaserjevo upravo

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji, ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 08. 08. 2014 Stran: 8

Boj med upravo Perutnine Ptuj in državo se bo nadaljeval tudi na letošnji skupščini. Kapitalska družba namreč zahteva, da delničarji imenujejo posebnega pooblaščenca, ki bi preučil možnosti vložitve tožb zoper upravo ptujske skupine z Romanom Glaserjem na čelu.

Kapitalska družba (Kad) je na Perutnino Ptuj poslala zahtevo za dopolnitev dnevnega reda prihajajoče skupščine in zahtevo, da delničarji odločajo tudi o imenovanju posebnega pooblaščenca, ki bi preučil možnosti vložitve odškodninskih tožb zoper upravo pod vodstvom Romana Glaserja. Na skupščini 27- avgust se bodo delničarji seznanili tudi z ugotovitvami revizorjev BDO, ki so pregledali nekatere domnevno sporne posle. Med drugim so pod drobnogled vzeli nakup delnic Merkurja, ustanovitev družbe PP Energija in poroštva družbi Univit Stanislava Ražena, ki je pred kratkim končala v stečaju in ki je Holdingu PMP menedžerjev Perutnine Ptuj posredno tudi zagotovila sredstva za izvedbo delnega menedžerskega prevzema. »Ocenjujemo, da je zadolženost družbe Perutnina Ptuj lahko tudi posledica poslov, ki so bili predmet posebne revizije, in je za njih odgovorna uprava družbe,« so nam povedali na Kadu. Za posebnega pooblaščenca, ki bi mu morala uprava Perutnine Ptuj zagotoviti vse dokumente za oceno pravne utemeljenosti vložitve tožb, država predlaga odvetniško družbo Šelih & partnerji, ki bi morala tožbe vložiti najkasneje do konca februarja prihodnje leto.

Delničarji Perutnine za odškodninske tožbe

Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: V žarišču Datum: 07. 08. 2014 Stran: 5

Na podlagi izsledkov posebne revizije v Perutnini Ptuj in revizorskega mnenja s pridržkom za lansko letno poročilo v Kadu in MDS zahtevajo vložitev odškodninskih tožb

Glavna točka prihajajoče letošnje redne skupščine delničarjev Perutnine Ptuj, ki bo 27. avgusta, bo seznanitev s posebno revizijo, ki jo je za obdobje od 28. junija 2008 do 28. junija 2013 opravila družba BDO Revizija. V poročilu o posebni reviziji, ki smo si ga včeraj ogledali na sedežu Perutnine na Ptuju, je pooblaščena revizorka mag. Majda Knez med drugim ugotovila, da je mogoče vzajemno lastništvo 24,26 odstotka Merkurjevih delnic v Perutnini in 4,89 odstotka Perutnininih v Merkurju šteti kot lastne delnice teh dveh podjetij, ki sta si tako očitno želeli pomagati pri menedžerskem prevzemu. S to razliko, da lastne delnice ne bi smele imeti glasovalnih pravic in bi obe družbi (Merkur je že predtem imel desetino lastnih delnic) kršili zakonsko omejitev, da sme imeti družba do največ 10 odstotkov lastnih delnic.

Merkur, Univit, Infond Holding in Center Naložbe

Šimonka in revizorji še pred vrati Perutnine

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 13. 06. 2014 Stran: 9

Medtem ko so banke upnice na številne hčerinske družbe Perutnine Ptuj že vpisale zastavne pravice, revizorji družbe Deloitte in bančni pooblaščenec še vedno čakajo, da jim predsednik uprave ptujske družbe Roman Glaser dovoli začeti delo.


Uprava Perutnine Ptuj pod vodstvom Romana Glaserja je v zadnjih dneh za zavarovanje skoraj sto milijonov evrov bančnih posojil zastavila domala vse premoženje ptujske družbe, skupaj z vsemi ključnimi hčerinskimi podjetji.

Še vedno pa so banke praktično brez nadzora nad poslovanjem ptujske skupine, saj Glaser še vedno ni podpisal pogodbe s pooblaščencem bank Tiborjem Šimonko, ki naj bi bedel nad prestrukturiranjem ptujske skupine. Glaser bi mu moral po neuradnih informacijah omogočiti tudi popoln dostop do pogodb in podrobnejših podatkov o poslovanju. Glaser zatrjuje, da so mu banke osnutek pogodbe poslale šele minuli teden, in dodaja, da bo po njegovih pričakovanjih Šimonka delo začel opravljati prihodnji teden.

Menedžerji ne dajo svojih delnic

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.