Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
PUP Podjetje za urejanje prostora, d.d. 23.01.2019 - 09:00 v sejni sobi družbe, Koroška cesta 40/A, Velenje AJPES z dne 20.12.2018, objava št. 4082936 razveljavitev sklepa skupščine z dne 11.07.2018, odpoklic in razrešitev prokurista, imenovanje direktorja družbe, imenovanje revizorja za 2018
Sava Turizem d.d. 28.01.2019 - 10:00 v veliki sejni sobi družbe (VI. nadstropje), Dunajska cesta 152, Ljubljana AJPES z dne 27.12.2018, objava št. 4086589 soglasje skupščine k izčlenitvi s prevzemom
Perutnina Ptuj, reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. 31.01.2019 - 08:00 v sejni dvorani poslovnega centra družbe, Potrčeva cesta 10, Ptuj AJPES z dne 21.12.2018, objava št. 4084013 odpoklic članov NS, imenovanje novih članov NS
LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d. 18.02.2019 - 10:00 Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica AJPES z dne 18.01.2019, objava št. 4110916 sprememba statuta, imenovanje članov upravnega odbora
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. 18.02.2019 - 16:00 na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova 4 AJPES z dne 17.01.2019, objava št. 4109996 zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, prenos delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja, sprememba ststuta, prenehanje mandatov članov NS, imenovanje novih članov NS, čistopis statuta ter podelitev pooblastila upravi družbe in glavnemu delničarju
CVS MOBILE, informacijske rešitve, d.d. 20.02.2019 - 09:00 Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana AJPES z dne 18.01.2019, objava št. 4111353 sprejem letnega poročila za 2017, obravnava in sprejem sklep o uporabi bilančnega dobička za 2017, imenovanje revizorja za 2018
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. 21.02.2019 - 09:00 sejna dvorana družbe, Potrčeva cesta 10, Ptuj AJPES z dne 21.01.2019, objava št. 4113243 odpoklic članov NS, imenovanje članov NS

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.