Zadnja skupščina Mercatorja v 'stari' sestavi

NatisniNatisni

Prva skupščina po izvedenem prevzemu je potekala brez pretresov, saj so delničarji z več kot 99,80 % sprejeli vse sklepe in tako izvolili nov nadzorni svet, potrdili revizorja ter spremembe statuta na zahtevo bank, ki jim omogoča nadzor nad delom NS. V mesecu septembru bo znano, koliko delničarjev se je odločilo delnice prodati.

 

Ljubljana, 29. avgust 2014


 

Novi nadzorni svet Mercatorja

Po vstopu hrvaškega Agrokorja v lastništvo podjetja je skupščina odločala o imenovanju novega nadzornega sveta. Na predlog hrvaškega koncerna so nadzorniki postali Damir Kuštrak, Ante Todorić, Ivan Crnjac, Darko Knez in Ivica Mudrinić, poleg navedenih pa v NS ostaja tudi dosedanji predsednik dr. Matej Lahovnik.

Preostali člani; Bojan Brank, Rok Rozman, Boris Galić, Zdenko Podlesnik in Marjeta Zevnik, so odstopne izjave podali takoj po sporočilu konzorcija prodajalcev Mercatorja o sklenjenem poslu z Agrokorjem oziroma kmalu potem, ko je bila objavljena ponudba za prevzem.

Za ogled TV prispevka na RTV SLO kliknite na sliko ali tukaj.

 

Uprava in NS z razrešnico

Skupščina je podelila razrešnico nadzornemu svetu in upravi, potrdila pa je tudi spremembe statuta družbe, po katerih se bodo lahko sej nadzornega sveta poleg nadzornikov in uprave udeleževali tudi predstavniki bank upnic.

 

Delničarji imajo čas za sprejem prevzemne ponudbe le še do ponedeljka 1.9.2014 do 12.00 ure

Agrokor je 27. junija od konzorcija prodajalcev na čelu s Pivovarno Laško pridobil 53,12 % Mercatorja, 31. julija pa je objavil prevzemno ponudbo. Ponudba se izteče v ponedeljek, cena za delnico pa znaša 86 EUR, kolikor je Agrokor plačal prodajalcem večinskega paketa.

Agrokor je za 53,12-odstotni delež odštel nekaj več kot 17

2 milijonov evrov, za preostanek pa potrebuje še okoli 152 milijonov evrov. Poleg tega je v okviru dogovora z bankami o prestrukturiranju Mercatorjevega dolga slovenskemu trgovcu zagotovil še podrejeno posojilo v višini 220 milijonov evrov za dokapitalizacijo in obratna sredstva.

 

Mercator z izgubo v letu 2013, a z pozitivnim trendom v letu 2014

 

Nestabilna lastniška struktura v preteklih letih je imela negativne učinke na delovanje skupine Mercator. Ta je lani beležila 16,9 milijona evrov čiste izgub

e, medtem ko je leta 2012 ta znašala 104 milijone evrov. Po predlanski izgubi v višini 74,7 milijona evrov je izguba leta 2013 znašala 35,6 milijonov evrov.

V letošnjem prvem polletju je skupina ustvarila 1,3 milijarde evrov prihodkov iz prodaje, kar je v skladu z načrti in štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Dobiček iz poslovanja je znašal 11,8 milijona evrov (Vir slike: Finance.si).

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.