Skupščina Melamina v znamenju groženj Uprave delničarjem

NatisniNatisni

Delničarji Melamina so se danes sestali na zahtevo delničarja NFD holding, d.d., odločali pa so o dveh vsebinskih točkah in sicer delitvi dividende in pa imenovanju posebnega revizorja. Upravi 'zvesti' delničarji so z dobrimi 52 % uspeli preglasovati male in manjšinske delničarje in tako ni bila sprejeta predlagana dividenda v višini 2,00 EUR na delnico, za posebnega revizorja pa je namesto BDO revizija, d.o.o. bila imenovana Deloitte revizija, d.o.o., ki jo je predlagal kar LUGA AUDIT & CONSULTING SA, proti kateremu je posebna revizija tudi usmerjena. Skupščina je bila zaznamovana z grožnjami predsednika Uprave, Srečka Štefaniča proti posameznim delničarjem, ki so na skupščini razpravljali o vsebini dnevnega reda, predsednik pa jim je napovedal, da bo zoper njih vlagal tožbe.

 

Ljubljana in Kočevje, 26. november 2014


 

Delničarji ostali brez dividende in posebnega revizorja

NFD holding, d.d., je glede na pozitivne rezultate predlagal, da se delničarjem izplača dividenda iz drugih rezerv iz dobička ter iz nerazporejenega preteklega dobička, pri tem pa je predsednik Uprave, Srečko Štefanič, kar sam prevzel pravno interpretacijo zahteve delničarja in pojasnil, da je sklep nezakonit in da delničarji o tem ne morajo odločati.

Kljub temu so delničarji vendarle o sklepu glasovali, vendar pa je seveda 52 % delničarjev glasovalo proti delitvi dividende.

Pri imenovanju posebnega revizorja pa je nasprotni predlog vložil kar pooblaščenec delničarja LUGA AUDIT & CONSULTING SA, čeprav se posebna revizija dotika prav poslov, ki so jih LUGA in ostali povezani delničarji imeli z družbo Melamin. Za posebnega revizorja je nato po samovoljni spremembi vrstnega reda glasovanja, s strani predsedujočega skupščini, zopet z 52 % glasov bila imenovana Deloitte revizija namesto prvotno predlagane BDO revizija.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.