Luka Koper

Delničarji Luke Koper o dividendah

Medij: Delo Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Posel & denar Datum: 17. 08. 2015 Stran: 22

Skupščina delničarjev Luke Koper je sklicana za 21. avgusta. Družba je morala na začetku julija preklicati skupščino, sklicano za 8. julij, saj je bila ta sklicana prepozno. Delničarji bodo 21. avgusta odločali o ponovnem imenovanju nadzornice Sabine Mozetič. Poleg tega bodo odločali o uporabi 14,59 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2014. Uprava družbe predlaga, da se del bilančnega dobička v znesku 8,54 milijona evrov uporabi za izplačilo dividend v vrednosti 61 centov bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička pa se razporedi med druge rezerve. Temu nasprotujejo Mali delničarji Slovenije. Napovedali so, da bodo na skupščini podprli delitev kar najvišje možne dividende, saj so pričakovali, da bo država kot največji lastnik predlagal nasprotni predlog. Delničarji bodo na skupščini odločali še o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za lansko leto. Določili bodo tudi višino sejnine za člane nadzornega sveta, predlagana je 275 evrov bruto.

Luka "preventivno" preklicala skupščino

Medij: Primorske novice Avtorji: K. G. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 04. 07. 2015 Stran: 4

Proceduralni zaplet - dan prepozno

Luka Koper je preklicala skupščino, sklicano za 8. julij. Razlog je matematični; kaže, da jo je sklicala dan prepozno. Podobno se je pred dnevi zgodilo novomeški Krki. Luka bo novo skupščino sklicala v najkrajšem možnem času, tako da se bodo delničarji dobili sredi avgusta.


KOPER ► Luka je sklic skupščine objavila 8. junija, od sklica do izvedbe pa mora miniti 30 dni, tako da bi po nekaterih pravnih razlagah moral biti prvi možni dan izvedbe 9. julij in ne 8. julij, kot je bilo to v primeru Luke.

Preklicana tudi skupščina Luke Koper

Medij: Dnevnik Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji, Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 04. 07. 2015 Stran: 8

Uprava Luke Koper je včeraj preklicala skupščino, sklicano za prihodnjo sredo; nov sklic bo objavila v najkrajšem možnem času. V društvu Mali delničarji Slovenije opozarjajo, da je razlog za preklic isti kot v nedavnem primeru novomeške Krke, to pa je prepozen sklic skupščine.

Delničarji bi pobrali polovico dobička

Medij: Delo Avtorji: Šuligoj Boris Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 03. 07. 2015 Stran: 8

Luka Koper Stare potegnil z malimi lastniki v nasprotju z interesi delavcev

Koper - Čeprav bo skupščina delničarjev Luke Koper prihodnji teden obravnavala za Luko ne ravno prijazno temo delitve dob|čka (delničarji napovedujejo, da bodo zahtevali višje dividende), je tik pred njo javnost presenetila odločitev, da bo delavski direktor in član uprave Matjaž Stare zastopal interese malih delničarjev, torej tudi delitev čim višjih dividend, kar pa ni v skladu z interesi zaposlenih.


Mali delničarji iz Društva Malih delničarjev Slovenije (Društvo MDS) so napovedali, da bodo na skupščini podprli delitev kar najvišje možne dividende, saj pričakujejo, da bo največji delničar (torej država) na sami skupščini predlagal nasproten predlog od tega, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet (delitev 8,54 milijona evrov).

Luka Koper je leta 2014 ustvarila za 26,44 milijona evrov čistega dobička, od katerega namerava v rezervni sklad nameniti 13,2 milijona evrov, bilančni dobiček bi (s prenesenim lanskim) znašal 14,6 milijona evrov. Toda delničarji bi radi prišli do polovice lanskega dobička, torej do odločitve, da bi iz družbe potegnili 13,2 milijona evrov, od tega bi šlo največ državi.

Delavci se ne strinjajo z delavskim direktorjem

Medij: Primorske novice Avtorji: Gleščič Katja Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 02. 07. 2015 Stran: 4

Izredna seja sveta delavcev Luke zaradi ravnanja člana uprave Matjaža Stareta

Svet delavcev Luke Koper se, kot je sporočil včeraj popoldne, ne strinja, da delavski direktor in član uprave Luke Matjaž Stare na skupščini delničarjev Luke 8. julija sodeluje kot pooblaščenec društva Mali delničarji. Svet delavcev Luke se tako distancira od ravnanja delavskega direktorja, ki ga je na to funkcijo imenoval leta 2011.


KOPER ► "V konkretnem primeru stališče delavskega direktorja ni usklajeno s svetom delavcev. Svet delavcev ugotavlja, da delavski direktor s tem dejanjem ne zastopa interesov zaposlenih." Takšno je sporočilo 13-članskega sveta delavcev Luke Koper, ki se je včeraj sestal na izredni seji izključno zato, da je obravnaval javno pismo društva Mali delničarji (MDS), v katerem so se znašli očitki na račun uprave Luke Koper in predvsem predsednice nadzornega sveta Alenke Žnidaršič Kranjc, in vlogo delavskega direktorja Matjaža Stareta pri njem.

Luški delavski direktor razburil zaposlene

Medij: Dnevnik Avtorji: Kos Suzana Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 02. 07. 2015 Stran: 7

PODJETJA

Pred sredino skupščino delničarjev Luke Koper tlak dvigujejo očitki malih delničarjev, ki se jim je pridružil tudi delavski direktor Matjaž Stare. Njihove kritike letijo na prvo nadzornico Alenko Žnidaršič Kranjc, ki komentarjev ne daje. Delavci pa so nezadovoljni.


»Gospod Stare je že dolgo v družbi in bi lahko na domnevne nepravilnosti opozarjal že prej, ne pa zdaj, ko je tik pred upokojitvijo. Zavračam insinuacije, da naj bi bil SDH pri upravljanju svojih naložb, tudi naložbe v Luki Koper, neaktiven zaradi kadrovskih sprememb oziroma tega, ker se obeta zamenjava našega nadzornega sveta. Vse domnevne nepravilnosti glede predsednice nadzornega sveta Luke Koper Alenke Žnidaršič Kranjc smo razčistili, brez medijev in javnosti, in nobenih dokazov ni, da bi bili očitki na njen račun resnični. Sprememb v nadzornem svetu Luke Koper torej ni pričakovati, sploh pa je rok za širitev dnevnega reda oziroma vložitev nasprotujočih predlogov že potekel,« pojasnjuje Matej Pire, prvi mož SDH.

Delavci: Delavski direktor ne zastopa naših interesov

Na muhi prva nadzornica Luke

Medij: Primorske novice Avtorji: S. R. Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 30. 06. 2015 Stran: 3

Društvo Mali delničarji od vodstva Luke terja odgovore na niz vprašanj in očitkov

Pred skupščino Luke Koper, ki bo 8. julija, se ozračje spet segreva. Društvo Mali delničarji od vodstva Luke na skupščini zahteva odgovore na niz vprašanj, saj dvomijo, da je uprava sposobna voditi družbo. Pojasnila pričakujejo še zlasti od predsednice nadzornega sveta Alenke Žnidaršič Kranjc. Ne morejo se namreč znebiti sumov, da se preveč vpleta v operativno vodenje druiibe in da si jemlje več pristojnosti, kot ji gredo.


KOPER ► Neizpolnjevanje razvojnih načrtov, zanemarjanje nekaterih naložb, pogoste menjave v upravi in "nenavaden" odstop člana za finance Tine ta Svoljšaka ... To je saj no prgišče vprašanj, ki žulijo Društvo Mali delničarji. (MDS). Nanizali so jih v pi: imu, ki so ga poslali malim delničarjem Luke.

Antolovič letel štirikrat več, kot je sedel v nadzornem svetu Luke

Medij: Finance Avtorji: Lipnik Karel,Mihajlović Novica,Sovdat Petra Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 26. 05. 2015 Stran: 2

Najdražji nadzorniki v slovenskih podjetjih niso nujno najboljši, so pa gotovo od daleč

Ob valu skupščin večjih slovenskih družb, ki se vrstijo od aprila do prve polovice julija, smo pogledali, katera družba ima najdražji nadzorni svet. Izstopa Luka Koper, kjer se Rado Antolovič na seje vozi iz Dubaja. Razmeroma drago paje tudi delo bančnih nadzornih svetov.

Takoj moramo opozoriti, da nadzorne svete imenujejo lastniki, zato je tudi strošek nadzornikov, ki ga sicer plača podjetje, stvar volje delničarjev. Delničarji tudi potrdijo plačila, ki pripadajo članom nadzornih svetov. Vsekakor je tudi dobro, da so v nadzornih svetih podjetij v Sloveniji strokovnjaki s tujim znanjem, ki lahko pripomorejo kboljšemu korporativnemu upravljanju in učinkovitosti poslovanja podjetja. Todav posameznih primerih, še posebej večinsko državnih podjetij, se lahko pojavi vprašanje, ali so dodatni stroški upravičeni glede na vlogo in aktivnost v nadzornem svetu.

Davki »enačijo« nadomestila nadzornikov

Nekdanja finančnica Luke bivšega šefa Časarja precej obremenila

Medij: Primorske novice Avtorji: Tanackovič Tatjana Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Aktualno Datum: 16. 05. 2015 Stran: 5

Včeraj se je nadaljevala odškodninska tožba za ekološke projekte v Luki Koper

Na drugi narok tožbe, kjer Luka Koper očita nekdanji upravi Roberta Časarja 4,8-milijonsko oškodovanje pri ekoloških poslih, Robert Časar ni prišel. Njegov odvetnik Daniel Planinšec je pojasnil, da se Časar za prihod pač ni odločil, njegova prisotnost na sodišču pa v odškodninskih tožbah tudi ni nujna.

KOPER ► V četrtek so ga na sodišče pripeljali z Doba zato, ker je moral tudi sam pojasniti zadeve, zdaj pa lahko sodišče tožbo vodi tudi brez njegove prisotnosti. Na sodišču so tako včeraj zaslišali še nekatere priče, ki so bile v času, ko je Luko Koper vodila uprava Roberta Časarja, na različne načine povezane z ekološkimi posli. Najprej je pred sodišče stopila Mojca Čeme Pucer, ki je bila takrat izvršna direktorica za finance in je Časarja tudi po elektronski pošti opozorila na pomanjkljivosti pri finančni konstrukciji projektov, vendar njena opozorila niso bila upoštevana.

Izrazito tvegana posojila Luke Koper

Država umirja privatizacijsko vnemo

Medij: Dnevnik Avtorji: Vuković Vesna,Modic Tomaž Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 24. 04. 2015 Stran: 8

Napovedi o (raz)prodaji gospodarstva, ki naj bi jo prinesla strategija upravljanja državnih naložb, se niso uresničile. Ključne družbe bodo namreč še naprej ostale v državnih rokah, vlada Mira Cerarja pa očitno vse stavi na preporod energetike.

Strahovi, da bo prišlo do (raz)prodaje slovenskega gospodarstva, so se očitno izkazali za neupravičene. Če se je še pred nekaj tedni zdelo, da se bo država umaknila iz vsaj nekaterih pomembnih družb in jih prepustila strateškim vlagateljem, bodo ti načrti očitno splavali po vodi.

Iz predloga Idasifikacije naložb, ki so ga pred politično razpravo o tem, katere družbe prodati in katere zadržati, pripravili na ministrstvu za finance, namreč izhaja, da bi lahko poleg že začetih prodajnih postopkov s seznama 15 podjetij za privatizacijo prodali kvečjemu nekaj drugih družb. Če bo vlada Mira Cerarja ugodila predlogu ministrstva, bi ključne družbe še naprej ostale v državnih rokah. Seveda če se bo s tem strinjal tudi državni zbor.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.