Društvo MDS kot delničar vložil izpodbojno tožbo zoper sprejete sklepe na skupščini družbe D Naložbe, d.d., ki jo zastopa Danilo Peteh

NatisniNatisni

Pooblaščenci Društva MDS so na 4. skupščini družbe D Naložbe, d.d., ki je potekala 25. avgusta 2010, napovedali izpodbojne tožbe, saj je skupščina več kot očitno pokazala, da je direktor oziroma predsednik Uprave, Danilo Peteh, z usklajenim nastopom s svojimi 'prijatelji' razrešil stari nadzorni svet, ker mu je ta znižal plačo iz 6.500 EUR (bruto/bruto) na zakonski minimum za organe vodenja, ter si pri tem postavil podrejen nadzorni svet, da mu bo le-ta lahko ponovno zvišal plačo.

Istočasno je na skupščini potrdil tudi svojega revizorja, ki že v letu 2009 ni opravil korektne revizije, zaradi česar so tej reviziji nasprotovali tudi člani nadzornega sveta. Revizija namreč ni vsebovala vseh strokovno pomembnih elementov.

Ljubljana, 30. september 2010


Skrivnostni potni stroški 

Nepojasnjeni so ostali tudi enormni potni stroški, v višini več kot 5.000 EUR in ustrezni potni nalogi, ki jih g. Danilo Peteh (na sliki levo) ni želel predložiti na vpogled nadzornikom. Enako, na večkratne pozive Nadzornega sveta, ni izdelal plana dela in finančne reorganizacije. Na podlagi obširne dokumentacije, je Društvo MDS, kot delničar družbe D naložbe na pristojno sodišče vložilo izpodbojno tožbo.

 

D Naložbe insolventna?

Ob tem je vredno poudariti, da je družba D Naložbe, po besedah Danila Peteha trenutno insolventna, kar je posledica neplačevanja rednih obrokov s strani prijateljskega Marlesa, d.d. Pri tem se zastavlja vprašanje, zakaj Danilo Peteh ni postopal po veljavni zakonodaji in le te razglasil (insolventnosti), ter pristopil k takojšnji finančni reorganizaciji. Ob nadaljevanju take politike vodenja in potrošnje, bodo D naložbe, d.d, v kratkem ostale brez vseh finančnih sredstev, delničarji pa brez premoženja.

 

Sklic skupščine nepravilen

Danilo Peteh je skupščino sklical sam, brez posveta in obvestila Nadzornemu svetu in si je pri tem "uzurpiral pravice Nadzornega sveta", saj je na dnevni red uvrstil dve (2) točki (volitve novega Nadzornega sveta in Določanje revizorja), ki jih po ZGD-1C lahko predlaga izključno Nadzorni svet.

 

Izmikanje DANILA PETEHA

Danilo Peteh je takoj potem, ko mu je Nadzorni svet naložil predložitev potnih nalogov in znižal plačo na zakonski minimum, 'pobegnil' na bolniški dopust, nato pa še na redni dopust, ter prenehal komunicirati z Nadzornim svetom. Na skupščini so pooblaščenci družb Alvitius, d.o.o., Niton, d.o.o., Slosys, d.d. ter Marlesa, d.d. nato složno podpirali direktorja Danila Peteha, preko katerih si je g. Peteh zagotovil tudi nov nadzorni svet in s tem nadzor nad svojo plačo.

 

D Naložbe krši ZGD-1C

Družba D Naložbe na sklic skupščine tudi ni uvrstila točke dnevnega reda, ki bi predvidevala spremembe Statuta družbe, ki jih zahteva Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), ter bi morale biti sprejete in uveljevaljene do 31. avgusta 2010.
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.