D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d., brez Nadzornega sveta družbe, saj je odstopil tudi 3. član - predsednik NS

NatisniNatisni
Družba D Naložbe d. d. je obvestila javnost, da je dne 04. feruarja 2010 prejela odstopno izjavo predsednika nadzornega sveta g. Sandija Grčarja.
Glede na dejstvo, da je uprava družbe D naložbe d.d. v roku enega meseca prejela odstopne izjave vseh treh članov nadzornega sveta, v nadaljevanju podaja razloge, ki so jih člani nadzornega sveta zapisali v odstopnih izjavah, kar je bila tudi zahteva Društva MDS.

Ga. Tjaša Ule je v odstopni izjavi zapisala, da iz članstva v nadzornem svetu odstopa zaradi drugih obveznosti in zadolžitev, ki niso združljive s članstvom v nadzornem svetu. Ga. Anita Faladore je v odstopni izjavi zapisala, da iz članstva v nadzornem svetu odstopa zaradi daljše odsotnosti – porodniškega dopusta.
Predsednik nadzornega sveta g. Sandi Grčar pa je v odstopni izjavi zapisal, da iz članstva v nadzornem svetu odstopa zaradi osebnih razlogov.
Tako bo verjetno celotni začasni Nadzorni svet družbe D Naložbe, d.d., imenovan preko sodišča in zato  je delničar - predlagatelj Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši,  ponovno danes, 12. 02. 2010, pisno predlagalo, da za novega člana Nadzornega sveta D NALOŽBE, finančne naložbe, d.d., Šmartinska 52, 1000 Ljubljana imenuje finančnega strokovnjaka Uroša Sedeja. Notarsko overjena izjava Uroša Sedeja, skladna z 255. členom ZGD-1C, je že bila poslana na sedež družbe.
 

 

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.