D Naložbe, d. d. – Društvo MDS uspelo s predlaganim kandidatom za člana Nadzornega sveta, Urošem Sedejem

NatisniNatisni
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je uspelo s predlogom za imenovanje novega člana Nadzornega sveta družbe D Naložbe, finančne naložbe, d.d. Predlagani kandidat, g. Uroš Sedej je finančni strokovnjak, ki je s svojimi izkušnjami zagotovo primeren kandidat za mesto v nadzornem svetu. Verjamemo, da bo kompetentno ščitil interese malih delničarjev, ki predstavljajo preko 87 % lastniške strukture družbe D Naložbe, zaradi česar ga je Društvo MDS tudi predlagalo.

 
Društvo MDS je že v začetku letošnjega leta, natančneje 14. januarja 2010 predlagalo, da se za novega člana Nadzornega sveta družbe D Naložbe izvoli g. Uroša Sedeja. Skladno z javnim pozivom preko sistema SEONET, objavljenim 22. januarja, je Društvo MDS na sedež družbe D Naložbe vnovič naslovilo predlog za imenovanje novega člana Nadzornega sveta, ki je bil formalno potrjen danes, 8. marca 2010 z javno objavo na sistemu SEONET (INI-219/10).
 
To imenovanje predstavlja korak v pozitivno smer za družbo D Naložbe, d.d., saj smo bili v zgolj enem mesecu priča odstopu treh (3) članov Nadzornega sveta D Naložb, kar težko označimo za naključja. Novi nadzorni svet je bil imenovan brez sklica skupščine, torej preko sodišča, iz česar sledi, da bo za pravno veljavnost potrebno počakati na pravnomočnost sklepa.
 

Ob tem naj poudarimo, da v Društvu MDS sicer nismo najbolj naklonjeni praksi imenovanja članov Nadzornega sveta preko sodišča. Za to je ponavadi pristojna skupščina delničarjev, ki edina lahko korektno presoja primernost kandidatov za nadziranje finančne družbe. V Društvu MDS zato poudarjamo, da je člane Nadzornega sveta potrebno potrjevati na skupščini in ne preko sodišča, a tukaj gre za izredno situacijo. Tako bodo novi nadzorniki opravljali svoje delo le do naslednje redne skupščine, na kateri bo imenovan nov Nadzorni svet.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.