Vlagatelji s prenosom delnic odlašajo do zadnjega

NatisniNatisni

Medij: Delo (Gospodarstvo) Avtorji: Maja Grgič Teme: Mali delničarji, Rajko Stanković Datum: Tor, 06. sep.. 2016 Stran: 9

Ukinjanje registrskih računov v KDD MDS: Dobro se pozanimajte o stroških - Ilirika ustanovila Modro zvezdo, načrtuje tudi nov vzajemni sklad

Ljubljana - KDD bo sredi septembra fizične osebe še posebno obvestil, da je treba do konca leta delnice iz registrskega računa pri njih prenesti na trgovalne račune pri borznih posrednikih. Vlagateljev, ki tega še niso storili, je še okoli 240.000, od tega približno 1000 pravnih oseb. Če delnic ne bodo prenesli, prodali ali pretopili v druge naložbe, lahko ostanejo brez njih.

Brezplačne registrske račune, na katerih delnice še vedno hrani skoraj četrt milijona vlagateljev, ki je delnice dobilo v postopku lastninjenja, bo Klirinško depotna družba (KDD) skladno z zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih ukinila že konec septembra, fizičnih oseb pa do konca leta. To tudi pomeni, da se čas brezplačenega lastništva delnic izteka.

In kakšne so možnosti vlagateljev? Prva je prenos delnic s KDD na trgovalni račun pri borznoposredniški družbi ali banki. To je smiselno, kadar so delnice dovolj vredne in prinašajo zadosten donos za pokrivanje stroškov prenosa in nato vodenja trgovalnega računa. V Društvu malih delničarjev Slovenije (MDS) zato delničarjem svetujejo, naj se dobro pozanimajo o vseh stroških - prenos z registra na borzno hišo, odpiranje računa, predvsem pa, koliko stane vzdrževanje računa na leto. »Morajo si izračunati, koliko so vredni ti papirji in ali prinašajo dividendo, ki pokriva strošek vodenja računa. Pri delnicah, ki ne prinašajo dividend, pa morajo izračunati, v kolikšnem času jim bo ta nov sistem 'pojedel' vrednost naložbe,« pravi predsednik MDS Rajko Stankovič. Če se to zgodi v treh letih, meni, ni smiselno odpirati trgovalnega računa. Po podatkih KDD povprečna vrednost delnic na registrskem računu presega 3000 evrov, pri približno polovici vlagateljev pa je manj kot 100 evrov, kar pomeni, da bi stroški prenosa in vodenja hitro izničili vrednost delnic. V takšnem primeru se lahko vlagatelji odločijo za prodajo delnic, kar paje lažje uresničljivo pri tržnih in likvidnih delnicah kot pri netržnih. »Za te svetujemo, naj se pozanimajo pri družbah, ali imajo kakšne sklade lastnih delnic, ki to odkupujejo,« pravi Stankovič.

Ilirika ponuja brezplačno zamenjavo

V borznoposredniški družbi (BPH) Ilirika so prav za lastnike malega števila netržnih delnic pripravili poseben produkt, in sicer Iliriko Modro zvezdo, ki vlagateljem omogoča, da nelikvidne delnice vložijo v Modro zvezdo in v zameno dobijo delnice te družbe. Prenos delnic je brezplačen. Modra zvezda bo, kot je pojasnil predsednik uprave Ilirike Igor Štemberger, deleže manjšinskih delničarjev upravljala, jih združevala in imela s tem večji vpliv v podjetjih ter ustvarjala večje donose in povečevala vrednost portfelja. Vsi delničarji bodo imeli enakovredno korist od celotnega portfelja, zagotavlja. Po analizi Ilirike je takšnih družb z netržnimi delnicami 165, vrednost manjšinskih deležev pa ocenjujejo na 150 milijonov evrov. Če bodo zbrali najmanj 12 milijonov evrov sredstev, načrtujejo tudi uvrstitev delnic Modre zvezde v kotacijo. »Vlagateljem se splača prenesti vsako delnico in jih ne opuščati,« je prepričan Štemberger. Tistim z majhnim številom tržnih delnic bodo kmalu ponudili brezplačno pretvorbo kupone vzajemnega sklada.

Vlagatelji se lahko delnicam tudi odpovejo, tako da jih prenesejo na smetarski račun v KDD ali ne storijo ničesar in bodo pristale na sodnem depozitu pri pristojnem sodišču.

Upravljavci vabijo z akcijami

Letni strošek vodenja po zakonu naj ne bi presegal 0,5 odstotka vrednosti na računu, cena prenosa in nato vodenja trgovalnega računa pa se med ponudniki razlikuje m je pogosto odvisna od vrednosti delnic. Glede na razpoložljive podatke se giblje med 30 in 40 evri. To je tudi priložnost za BPH in banke, ki vlagatelje k sebi vabijo z različnimi akcijami.

V Alti v zadnjih tednih že opažajo povečano zanimanje za odpiranje trgovalnih računov. Vlagatelj, ki prenaša delnice z registrskega računa, mora pri njih vsako leto odšteti 33 evrov. »Pri odločitvi, kaj storiti s svojimi vrednostnimi papirji, je za posameznika smiselno, da upošteva tudi pričakovane dividende. Glede na pričakovano dividendno donosnost največjih slovenskih borznih podjetij lahko posameznik s 1000 evri delnic letos pričakuje tudi do 100 evrov bruto dividend. Za vlagatelje, ki imajo na registrskem računu vrednostne papirje manjše vrednosti, je morda se najbolj smotrno, da te delnice proda in kupnino investira v vzajemne sklade,« svetujejo v Alti in pravijo, da skupaj s sestrsko družbo Alta Skladi ves čas pripravljajo različne ugodnosti m akcije v primeru reinvestiranja kupnine v vzajemne sklade.

V SKB strankam ponujajo polovičen popust na vzdrževanje stanja na trgovalnem računu do konca leta 2017. Odpiranje računa je brezplačno, koliko znašajo drugi stroški, paje zaradi cen v številnih odstotkih nemogoče izračunati. V Abanki je do konca meseca prvi prenos delnic brezplačen, sicer stane 12 evrov. Temu pa je treba prišteti šest evrov na leto za vodenje računa in 0,028-odstotka nadomestila za vdrževanje. V obeh bankah tistim, ki se jim prenos na trgovalni račun ne splača, svetujejo zgolj opustitev ali prenos na depozitni račun.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.