UNIOR - potrjena izčlenitev turistične dejavnosti - mali delničarji uspeli z nasprotnim predlogom za imenovanje predstavnika malih delničarjev v nadzorni svet

NatisniNatisni

Na današnji izredni skupščini družbe Unior, d.d. so delničarji odločali o izčlenitvi turistične dejavnosti in prenosu na novoustanovljeno družbo Unitur. Današnja skupščina je bila tudi volilna, saj so delničarji odločali o imenovanju štirih novih članov Nadzornega sveta, ki jim mandati potečejo decembra 2017. Društvo MDS je uspelo s svojim nasprotnim predlogom, da se za člana NS imenuje Rajko Stanković, predsednik Društva MDS. Pooblaščenca Društva MDS sta v okviru omejenega zbiranja pooblastil zastopala 7,2 % na skupščini prisotnega kapitala.

 

Ljubljana in Zreče, 23. avgust 2017


 

Potrjena izčlenitev turistične dejavnosti na novo družbo Unitur - nova družba ostaja v Skupini Unior

Delničarji so na skupščini podprli izčlenitev dejavnosti programa turizem na novo družbo Unitur, ki je hčerinska družba Uniorja in bo del Skupine Unior.

(vir foto TVSLO 1)

Med razpravo o smiselnosti in upravičenosti izčlenitve turistične dejavnosti je bilo slišati več različnih komentarjev, vprašanj, ter izraze nasprotovanja sveta delavcev družbe. Uprava je pojasnila, da je do izločitve turizma prišlo zaradi obveznosti do prodaje nekovinarskih dejavnosti, k temu pa družbo jih zavezujeta tudi pogodbi o finančnem prestrukturiranju in refinanciranju z bankami upnicami iz let 2013 in 2016. V nasprotnem primeru bi Unior moral bankam predčasno odplačati 5 milijonov evrov glavnice, ob upoštevanju dejstva, da turistična dejavnost potrebuje 8,9 milijona evrov za investicijsko vzdrževanje. 

Kot je pojasnil predsednik Uprave Darko Hrastnik, Unior ustanavlja hčerinsko družbo Unitur s 6,5 milijona evrov osnovnega kapitala. Otvoritvena bilanca Uniturja znaša 70,9 milijona evrov, prevzete finančne obveznosti pa 15,1 milijona evrov. Nova družba bo prevzela okoli 360 od 2.100 Uniorjevih delavcev, ki bodo ohranili sedanje pravice. Po izčlenitvi turizma bo nova družba imela nespremenjeno lastniško strukturo in nespremenjeni osnovni kapital, ter bo sledila strateškim ciljem, ki so jih zastavili že v srednjeročnem poslovnem načrtu. Po besedah sedanjega predsednika Nadzornega sveta Branka Pavlina je bila izvedba izčlenitve turizma v družbo Unitur ustrezno pripravljena in načrtovana s strani Uprave, ter pregledana s strani nadzornikov družbe in revizorjev.

 

Imenovani novi člani Nadzornega sveta – Društvo MDS uspešno z nasprotnim predlogom

Delničarji so na skupščini imenovali tudi štiri člane Nadzornega sveta, saj sedanjim letos decembra potečejo mandati. Za nove člane NS so bili imenovani sedanji predsednik nadzornikov Branko Pavlin, Simona Razvornik Škofič, odvetnik Jože Golobič, na podlagi nasprotnega predloga Društva MDS, ki so ga podprli tudi drugi mali delničarji, pa Rajko Stanković, predsednik Društva MDS.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.