Stroški trgovalnega računa - VSE NA ENEM MESTU

NatisniNatisni

S 01.01.2017 se formalno ukinjajo registrski računi, ki jih vodi Centrala klirinško depotna družba (KDD). V ta namen so vsi delničarji, ki imajo svoje delnice še vedno na registru KDD, primorani sprejeti odločitev, kaj bodo naredili s svojimi delnicami. V kolikor imate svoje delnice že na trgovalnem računu na eni izmed borznoposredniških hiš, vam ni potrebno storiti ničesar, za vse ostale pa smo v Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) pripravili celostno primerjavo stroškov borznih hiš, ki delujejo na območju Republike Slovenije in imajo dovoljenje za opravljanje storitev z vrednostnimi papirji, ter tudi pregled ostalih možnosti, ki jih imajo delničarji na razpolago.

Spodaj se nahajajo bližnjice, zato da lahko lažje dostopate do posameznega segmenta, ki ga borzne hiše zaračunavajo svojim strankam. Pod zadnji dve bližnjici je predstavljena tudi možnost opustitve delnic (delnicam se trajno odpoveste) in pa tudi druge možnosti, kamor sodijo alternativni finančni produkti, ki so se pojavili v zadnjem času (pri slednjih vse opozarjam še na posebno skrbnost). Nazadnje je predstavljen še sodni depozit, kamor bodo prenesene delnice tistih, ki v roku ne bodo naredili ničesar.

 

Bližnjice

Enkratni stroški

Letni stroški vodenja in vzdrževanje računa

Stroški pri prodaji delnic

Zapiranje trgovalnega računa in menjava borzne hiše

Opustitev delnic

Druge možnosti

Sodni depozit

 

S klikom na posamezno borzno hišo se vam v posebnem dokumentu odpre tudi povzetek stroškovnika za vsako borzno hišo, ki si ga lahko shranite ali natisnete, prav tako pa lahko preko povzetka stroškovnika dostopate do neposrednega cenika posamezne borzne hiše.

V analizo stroškov so vključene vse slovenske borzne hiše z izjemo Addiko banke (nekdanja Hypo banka) in Perspektive, ki svoje storitve opuščata in pri njih ne bo več možnost imeti trgovalnega računa. V analizo stroškov prav tako ni vključena Nova KBM, saj navkljub 2 pisnim pozivom ter telefonskemu zagotovilu, da bodo svoje stroške posredovali, osebje Nove KBM od 02.09. pa do danes ni bilo zmožno posredovati svojih podatkov.

Informativni izračun stroškov trgovalnega računa temelji na podatkih, ki so bili posredovani s strani borzne hiše in veljajo za vrednostne papirje oziroma navadne delnice na slovenskem trgu za fizične osebe. Poimenovanje posameznih postavk je bilo spremenjeno/poenoteno zaradi lažjega razumevanja, zato se posameznega postavke morda ne ujemajo z uradnim cenikom borzne hiše. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov, si bo pa prizadevalo, da so podatki kar najbolj točni in ažurni. Društvo MDS vsem priporoča, da pred dokončno odločitvijo preverijo tudi povezave do borzne hiše, ki se nahajajo v povzetku stroškovnika za vsako borzno hišo, kjer so dostopne vse relevantne informacije.​ Pravne osebe in osebe, ki nameravajo trgovati s tujimi delnicami naj dodatno preverijo cenike borznih hiš.

V kolikor bi si želeli spodnje preglednice v posebnem dokumentu in jih natisniti, si jih lahko prenesete s klikom tukaj.

 

Enkratni stroški

 

Letni stroški vodenja in vzdrževanja računa

 

Stroški prodaje delnic

 

Zapiranje računa in menjava borzne hiše

 

Za povečanje spodnje slike kliknite nanjo ali tukaj.

 

 

Opustitev vrednostnih papirjev (Smetarski račun KDD)

Opustitev vrednostnih papirjev pomeni, da se trajno odrečete svojim delnicam. KDD omogoča neposredno opustitev z izpolnitvijo obrazca, ki si ga lahko prenesete tukaj.

 

Opustitev delnic je BREZPLAČNA, vendar pa je zgoraj navedeni obrazec potrebno:

  • osebno izpolniti na naslovu KDD, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ali
  • poslati izpolnjen obrazec po pošti, ki mora biti overjen (upravno ali notarsko)

Dodatne informacije glede opustitve vrednostnih papirjev so vam dostopne na spletni strani KDD na sledečem naslovu: https://www.kdd.si/imetniki/poslovanje_z_vp/opustitev_vp

 

Alternativne možnosti (drugi finančni produkti)

Nekatere borzne hiše, odvetniki ali druge organizacije vam bodo morda namesto klasičnega trgovalnega računa ponudile (i) vlaganje v vzajemne sklade, (ii) zamenjavo delnic za druge finančne produkte ali delnice, (iii) položitev delnic na fiduciarni račun ipd.

V Društvu MDS vsakemu posamezniku svetujemo, naj se temeljito pozanimajo o stroških alternativnih možnosti, posebej glede finančnih nadomestil in načina spreminjanja finančnih nadomestil. Nekateri dosedanji produkti namreč po svojih nadomestilih že sedaj presegajo nadomestila, ki jih zaračunavajo borzne hiše v okviru aktualnih cenikov.

 

S tem v zvezi velja posebej opozoriti tudi na podobno opozorilo, ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki ga zaradi potencialnih nevarnosti, prilagamo spodaj v celoti:

Opozorilo javnosti glede prenosa vrednostnih papirjev z registrskih računov

Registrski računi, ki jih je za vlagatelje brezplačno vodila Centralna klirinško depotna družba, d.d. (KDD), se za fizične osebe ukinjajo do konca letošnjega leta. Vlagatelji lahko izberejo eno od naslednjih možnosti: prenesejo vrednostne papirje s svojega registrskega računa na trgovalne račune pri članih KDD, zahtevajo prenos vrednostnih papirjev s svojega registrskega računa na račun za opustitev ali prenesejo vrednostne papirje s svojega registrskega računa na fiduciarne račune. V nasprotnem primeru jih bo KDD po 1.1.2017 prenesla na sodni depozit. Več o tem si lahko preberete tu.  

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v javnosti zasledila različne ponudbe organizacij in združenj, ki vabijo predvsem male vlagatelje, da prek njihovih ponudb, shem in ostalih rešitev, najceneje prenesejo svoje vrednostne papirje iz registrskih računov na fiduciarne račune, ki jih ponujajo sami ali z njimi povezane osebe. 

Pri pregledu teh ponudb je ATVP ugotovila, da so stroški, ki jih bo moral vlagatelj nositi v primeru pristopa k takšni shemi ali rešitvi, lahko precej višji kot so tisti, ki jih za podobne, a bolj varne rešitve zagotavljajo borznoposredniške družbe in banke, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov in so pod nadzorom ATVP. Nekatere takšne sheme namreč posebej zaračunavajo različne stroške, kot so izplačilo dividend, glasovanje na skupščini, prenehanje sodelovanja in druga posamezna ravnanja. Poleg teh stroškov pa morajo vlagatelji plačati še vse stroške prenosa vrednostnih papirjev z registrskih na fiduciarni račun, v primeru prodaje pa še stroške prenosa s fiduciarnega na trgovalni račun in nato še trgovalno provizijo. Pri tem bodo morali vlagatelji poravnati vse stroške posameznim ostalim ponudnikom (članom KDD, kar ponudniki fiduciarnih računov niso). 

Pogoji pristopa k takšnim shemam so v prid ponudnikom, vendar so lahko škodljivi za vlagatelje. 

Zato ATVP vlagatelje opozarja, da se pred vstopom v takšno shemo prepričajo o pogojih sodelovanja in o vseh stroških, ki jih bodo dejansko bremenili pri tem. 

ATVP predlaga, da se imetniki vrednostnih papirjev za prenos le-teh z registrskih računov povežejo z borznoposredniško družbo ali banko, ki opravlja investicijske storitve in posle ter je pod nadzorom ATVP. Seznam oseb, ki imajo dovoljenje ATVP za opravljanje investicijskih storitev in poslov, je dostopen na spletni strani ATVP.

 

Sodni depozit

Po 01.01.2017 je predvideno, da bodo delnice prenesene na sodni depozit. Prenos na sodni depozit se ne bo zgodil v enem dnevu, temveč bo moral KDD za vsakega imetnika posebej pripraviti predlog sklepa za sodišče, sodišče pa vas bo moralo uradno pozvati, da vendarle uredite svoje vrednostne papirje, sicer bodo le ti prenešeni na sodni depozit.

 

Sodni depozit je brezplačen če:

  • vrednost delnice ne presega 100,00 EUR in
  • zadnji dve leti iz naslova delnic niste prejeli nobenih dividend.

Za vse ostale bo sodni depozit plačljiv in znaša 15 % od vrednosti delnic oziroma največ 410,00 EUR.

Delnice se lahko hranijo na sodnem depozitu do 5 let, po izteku 5 let pa bodo neprevzete delnice prenesene na demografski sklad Republike Slovenije.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.