Skupščina Zavarovalnice Triglav potrdila dividendo v višini 1,75 EUR in izvolila dva nova člana NS

NatisniNatisni

Na 49. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav STA pooblaščenca Društva MDS zastopala 322.318 delnic oz. 1,85 % prisotnega kapitala. Delničarji so podprli predlog uprave in nadzornega sveta o izplačilu 1,75 evra bruto dividende na delnico. Seznanili so se z letnim poročilom za 2023, podelili nadzornemu svetu in upravi družbe razrešnico za leto 2023, imenovali dva nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev ter odobrili politiko prejemkov zavarovalnice.

Ljubljana, 04.06.2024

Delničarjem 1,75 EUR bruto dividende

Na današnji 49. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav so delničarji sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta o izplačilu dividende v višini 1,75 evra bruto na delnico, kar predstavlja 5-odstotni dividendni donos delnice zavarovalnice. Dividenda se bo izplačala delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo zavarovalnice v torek, 18. 6. 2024 (prvi trgovalni dan brez upravičenosti do dividende je ponedeljek, 17. 6. 2024). 

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Sprejet sklep o letošnjem izplačilu dividende sledi usmeritvi družbe, da se njena dividendna politika izvaja na konsistenten način. Pri tem so delničarji ustrezno upoštevali mnenje uprave in nadzornega sveta, da so tudi po izplačilu dividende zagotovljeni finančna stabilnost ter pogoji za rast in razvoj Skupine. Po zahtevnem lanskem letu načrtujemo, da bo naše letošnje poslovanje potekalo skladno s strategijo, prva potrditev tega so obetavni rezultati prvega trimesečja. «

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2023 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za leto 2023. 

Dva nova člana nadzornega sveta predstavnika kapitala

Za nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, so imenovali Roka Ponikvarja, ki mu mandat začne teči dne 2. 9. 2024, ter Barbaro Nose, ki je bila imenovana na podlagi predloga delničarja na skupščini, in ji mandat začne teči 4. 6. 2024.

Poleg tega so se delničarji seznanili z imenovanjem novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev.

Skupščina je še odobrila politiko prejemkov zavarovalnice in sprejela poročilo o prejemkih za lansko leto.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.