Skupščina Vipe Holding izvolila Gorana Gojkovića za novega člana NS

NatisniNatisni

V Ajdovščini je potekala 11. Redna skupščina družbe Vipa Holding, d.d., na kateri sta pooblaščenca Društva MDS zastopala preko 40.000 glasov malih delničarjev. Skupščina je soglasno za novega člana Nadzornega sveta družbe imenovala Gorana Gojkovića (na sliki), kot predstavnika malih delničarjev in hkrati tudi člana Društva MDS.

 

Ajdovščina, 28. avgust 2012


 

Sprejeto letno poročilo in podeljena razrešnica

Skupščina je z več kot 99 % večino sprejela Letno poročilo za preteklo leto ter hkrati podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za preteklo leto. Uprava je ob predstavitvi letnega poročila izpostavila zaostrene gospodarske razmere, katerim je delno uspešno kljubovala s prodajo dveh večjih naložb v Savskih elektrarnah in Avrigu transport, kljub vsemu pa družba ni uspela prodati nekaterih drugih naložb, kjer najbolj vidno izstopa delež v Abanki Vipi, katerega slabitve seveda vplivajo na negativen izid poslovnega leta.

 

Revizijo bo opravljala revizijska hiša KPMG, d.o.o.

Za revizorja letnega poročila 2012 je skupščina soglasno potrdila družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.