Skupščina Save - podeljena razrešnica in imenovana dva nova člana NS

NatisniNatisni

Na današnji skupščini Save, d.d. je bilo prisotnih dobrih 53 % vseh delničarjev. Poleg seznanitvijo z letnim poročilom in podelitvijo razrešnice Upravi in Nadzornega sveta (NS) so delničarji odločali tudi o imenovanju dveh članov NS. Predstavniki Društva MDS so na skupščini zastopali 748 delničarjev, ki so lastniki 361.805 delnic oz. 18,03 % osnovnega kapitala oz. 34,31 % prisotnega kapitala na skupščini. Za nova člana NS sta bila imenovana Matevž Marc in Aleš Avbreht. 

 

Lendava, 28. april 2015


 

Poslovanje skupine Sava v leto 2015

Poglavitna dejavnost skupine Sava predstavlja turistična dejavnost, ki je združena pod okrilje družbe Sava turizem. Matična družba Sava, d.d., je v letu 2014 zabeležila za 47 milijonov EUR izgube, ki po večini predstavlja slabitev naložb in sicer v višini 31 milijonov EUR. Glavnina slednje slabitve predstavlja slabitev naložbe v Gorenjsko banko, d.d.

Skupina Sava še vedno izvaja odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja z namenom razdolževanja in zmanjševanja izgub. Banka upnice in DUBT so podale tudi soglasje k preventivnemu prestrukturiranju, ki ga je sodišče tudi potrdilo. Več o poslovanju TUKAJ.

 

Imenovana dva nova člana NS, razrešnica in revizor

Delničarji so za nova člana NS potrdili Matevža Marca, po nasprotnem predlogu Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH) pa tudi Aleš Avbreht.

Uprava in NS sta z 99,3 % večino prejela razrešnico, delničarji pa so za revizijo izkazov družbe v letu 2015 imenovali družbo Deloitte revizija, d.o.o. Podrobneje si lahko preberete o vseh sprejetih sklepih skupščine TUKAJ.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.