Skupščina družbe Aktiva Naložbe - sprejeti vsi predlagani sklepi, iztisnitev preložena na septembrsko skupščino

NatisniNatisni

Na današnji skupščini delničarjev Aktiva Naložbe, d.d., ki je potekala ob 18. uri v poslovni stavbi WTC, sta pooblaščenca Društva MDS zastopala nekaj manj kot 10 tisoč glasov. Skupščina je sprejela vse prvotno predlagane sklepe, vključno z ne-delitvijo bilančnega dobička. Eden izmed malih delničarjev je na sklep o delitvi dobička napovedal tudi izpodbojno tožbo.

16. avgust 2011


O iztisnitvi se bo odločalo 12. septembra 2011

Spomnimo, da je večinski delničar Aktive, nizozemski SEI Holding, sprva razširil dnevni red skupščine z dodatno točko, ki je predvidevala odločanje o iztisnitvi, nato pa je ta točko umaknil. Sočasno z umikom je družba sklicala tudi novo skupščino družbe Aktiva Naložbe, d.d., ki bo 12. septembra 2011 ob 17.00 uri na sedežu družbe  skladno  z obvestilom Uprave z dne 11.08.2011. Skupščina bo odločala o usodi oziroma premoženju preko 17 tisoč delničarjev, ki naj bi po predlogu večinskega lastnika prejeli denarno odpravnino v višini 4,06 EUR za 1 delnico ATPG.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.