Pravno obvestilo

NatisniNatisni

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.skupaj.si in ostalih pripadajočih poddomenah, ki so v lasti Društva Mali delničarji Slovenije - Društva MDS (v nadaljevanju: spletna stran).

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

 

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse informacije in gradivo na Spletni strani je informativne narave pri čemer Društvo MDS v nobenem delu ne prevzema odgovornosti za resničnost podatkov, ki so posredovani na Spletni strani. Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletnih straneh Društva MDS ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletne strani Društva MDS za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Društvo MDS ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.skupaj.si in pripadajočimi poddpomenavi, v lasti Društva MDS. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Društva MDS za vse primere izključena.

 

Omejitev odgovornosti

Društvo MDS si prizadeva, da so podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar Društvo MDS niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

Društvo MDS se bo trudilo za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.

Društvo MDS lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.

 

Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

 

Društvo MDS

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.