Poročilo iz 10. redne skupščine družbe Vipa Holding

NatisniNatisni

Pooblaščenca Društva MDS Rajko Stanković in Grega Tekavec sta na skupščini družbe zastopala 27.242 delnic oz. 0,46 % kapitala prisotnega na skupščini. Skupščina je z veliko večino sprejela vse predlagane sklepe.

 

Ajdovščina, 16. junij 2011


Sprva se je skupščina seznanila z Letnim poročilom družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010, skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter s Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010, skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila V okviru te točke sta pooblaščenca Društva MDS zahtevala podrobnejše pojasnila določenih razkritij v letnem poročilu in dobila ustrezne odgovore.
 
V nadaljevanju sta skladno z navodili pooblastiteljev podprla podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, s katero se je potrdilo in odobrilo njuno delo v poslovnem letu 2010.

Za revizorja v poslovnem letu 2011, pa je bila izbrana revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8. A, 1000 Ljubljana, ki bo svoje delo opravljala prvo leto. Ob koncu se je skupščina seznanila tudi s poročilom o trgovanju z lastnimi delnicami.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.